Northrop F-5 E Tiger II, USA, 1974

 

Dne 2. července 1976 došlo po létech krvavých konfliktů, které přinesly nezměrné utrpení celé oblasti Indočíny, ke sjednocení severní a jižní části Vietnamu. Novému státu, pojmenovanému Vietnamská socialistická republika a ovládanému komunisty, padla do rukou také moderní výzbroj jeho jižního souseda. Mezi ní patřilo i téměř třicet bojových letounů Northrop F-5 E Tiger II. Šlo o nástupce oblíbených F-5 A/B Freedom Fighter, vyráběných od počátku šedesátých let minulého století v USA hlavně pro spřátelené státy, jako levná varianta víceúčelového bojového letounu. Verze E měla pokročilejší avioniku, větší kapacitu nádrží, byla lépe ovladatelná a unesla až 3 175 kg různé výzbroje. Vietnamské F-5 zprvu sloužily spolu s MiGy-21 v kombinovaných leteckých plucích, což činilo jisté logistické obtíže. Byly sice pro své vlastnosti piloty oblíbené, ale narůstající nedostatek náhradních dílů si vynutil jejich postupné vyřazování z výzbroje.

Letoun F-5 E, který se nyní nachází ve sbírkách VHÚ, byl vyroben na přelomu let 1973/74 pod sériovým číslem S/N 73-00878 a jihovietnamskou stranou nasazen od června 1974. K dubnu 1975, kdy se zřejmě stal kořistí severovietnamských vojáků, měl nalétáno 153 h 30 min. Poté byl delší dobu odstaven a intenzivněji provozován až od roku 1978. Někdy počátkem roku 1981 byly zbylé F-5 vietnamskou vládou nabízeny spřáteleným státům ke studijním účelům. Také československá vláda projevila zájem o jeden stroj, a tak byl 00878 přeletěn v dubnu 1981 na základnu Da Nang. Tam byl, zřejmě již za účasti čs. techniků rozebrán a v kontejnerech odeslán do Československa. V té době měl nalétáno pouhých 236 hodin a 20 minut. V Da Nang mu byly také zamalovány všechny výsostné znaky.

Za velkého utajení byl letoun umístěn v Aeru n.p. Vodochody a jeho konstrukce a systémy podrobeny intenzivnímu zkoumání našimi vědci a technickými pracovníky. Stroj byl postupně rozebírán a jednotlivé části a agregáty rozesílány podnikům, které kooperovaly s čs. leteckým průmyslem. Je zajímavé, že se s letadlem k nám dostala i jeho výzbroj a zaměřovací systémy. Ty byly pochopitelně také podrobeny důkladnému studiu.

Někdy počátkem roku 1982 se o F-5 E, S/N 73-00878 dozvěděl také plukovník Ing. Jaroslav Janečka, náčelník Expozice letectví a kosmonautiky VM a o letoun oficiálně požádal pro muzejní sbírky. Byl vedením Aera upozorněn, že stroj je již značně nekompletní a stále ještě na něm probíhá výzkum. Přesto byl drak letounu, spolu s jedním motorem následujícího roku potají převezen do Prahy-Kbel a uložen v depozitním hangáru. Koncem osmdesátých let minulého století pak již byl normálně vystaven ve vnější expozici Leteckého muzea, kde se nalézá dodnes, jako významná připomínka období Studené války.

 

Northrop F-5 E Tiger II

Dvoumotorový jednomístný samonosný jednoplošník, vyzbrojený dvěma kanóny M 39 A2, ráže 20 mm a dvěma samonaváděcími střelami AIM-9 Sidewinder, s možností nesení další výzbroje do hmotnosti 3 175 kg.

Motory General Electric J85-GE-21 o maximálním tahu 22,25 kN každý

Rozpětí 8,13 m

Délka 14,45 m

Výška 4,08 m

Prázdná hmotnost 4 400 kg

Maximální vzletová hmotnost 11 200 kg

Maximální rychlost 1 700 km/h

Dostup 15 700 m

Dolet 2 500 km

Letoun byl do sbírek VHÚ získán převodem v roce 1983.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha