Noviny Družina čs. legionářů

 

Již v říjnu 1919, ještě před návratem majoritní části čs. legií z Ruska, byla vytvořena první organizace sdružující československé legionáře. Družina čs. legionářů, s deklarovaným nepolitickým přístupem, získala zakrátko do svých řad velké množství do té doby neorganizovaných legionářů. Vymezila se nicméně zásadně proti komunistickým myšlenkám a konkurovala socialisticky orientovanému Svazu čs. legionářů. Zakrátko začala organizace vydávat ve formě týdeníku i vlastní stejnojmenné noviny. Od počátku bylo její snahou sjednotit legionáře pod hlavičkou jediné organizace, o což usiloval i konkurenční Svaz.

Družina měla velikou nevýhodu ve skutečnosti, že neměla podporu u „Hradu“, tedy rozhodujících politických mocenských sil v republice. Poté, co byl kontroverzní předseda Družiny Václav Čeřenský zažalován Edvardem Benešem za urážku na cti, začaly se nad ním i nad budoucností celé Družiny snášet černé mraky. Čeřenský nejenže spor prohrál a byl podmínečně odsouzen, ale také byl patrně na Benešův popud zbaven hodnosti a s ní spojené penze. Poté došlo v lednu 1921 na všelegionářském karlínském sjezdu k očekávanému sjednocení legionářských organizací, které však rozhodně neprobíhalo pod taktovkou Družiny. Ta sice formálně nezanikla, ale zásadní odliv členstva do nově vzniklé Čs. obce legionářské z ní fakticky udělal bezvýznamnou organizaci. Nicméně vlastní noviny vydávala i nadále, ačkoliv počet jejích členů klesl v r. 1929 na pouhých 1600. Ti často sklouzávali až k extrémně pravicovým myšlenkám a koketovali s tehdy populárním fašismem. Již jenom s ohledem na fakt, že většina legionářů inklinovala k ideálům socialismu, byla tímto organizace fakticky odstřihnuta od možnosti obnovení někdejší široké členské základny.

Vydávání listu bylo zastaveno až v září 1931, kdy splynul z „ideových, organizačních a finančních důvodů“ s radikálně pravicovým týdeníkem Národní republika. V té době vycházela Družina čs. legionářů již dosti nepravidelně, což jen dokládá úpadek celé organizace. Noviny byly jako samostatné obnoveny ještě v roce 1933 pod zkráceným názvem „Družina“, ale hned v létě 1934 přestaly vycházet, tentokrát již definitivně.

Exempláře periodika uložené ve fondu Knihovny Vojenského historického ústavu byly zdigitalizovány a zpřístupněny v kompletním rozsahu online na Digitální studovně Ministerstva obrany ČR pod tímto odkazem.

 

Citace:

Družina československých legionářů: nepolitický týdeník. Praha: Družina československých legionářů, 1920-1931. ISSN 1802-2367.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha