Okno z přídě letounu B-17G „Earthquake McGoon“

Okno z přídě letounu B-17G „Earthquake McGoon“

Dne 17. dubna 1945 dostal v 15:03 zásah do pravého křídla letoun B-17G „Earthquake McGoon“ nad mosteckým „Hydrákem“ (M. Veselý, Hvězdy nad Krušnohořím. Letecká válka nad severozápadními Čechami 1944-1945. Praha 2005). Po explozi se letadlo roztrhlo a jeho kusy dopadly mezi kanony a objekty komplexu protiletadlového dělostřelectva u silnice Braňany – Jenišův Újezd. Podle výpovědi pamětníka z nedalekých Braňan dopadly trosky v širokém okruhu a jedno z křídel „doplachtilo“ na výsypku povrchového hnědouhelného Lomu Ignis nad vsí.

V roce 2018 proběhl archeologický výzkum kráteru po dopadu americké pětisetliberní pumy u staré silnice Teplice – Most na bývalém katastru Libkovice u Mostu. Puma dopadla jen 70 m od východního okraje baterie Flak 1 komplexu druhoválečné německé protiletadlové obrany mosteckého „Hydráku“. Zůstal po ní kráter o průměru 16 m a hloubce 4 m patrný až do počátku 50. let, kdy jej převrstvila tzv. Teplická výsypka povrchového hnědouhelného lomu Ignis. Na dně kráteru ležela část potahu trupu bombardéru „Earthquake McGoon“ z místa mezi pravým příďovým bočním střelištěm a okénkem. V roce 2021 bylo torzo předáno do sbírek VHÚ Praha Archeologickým ústavem AV ČR, Praha, v.v.i.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…