Olověné figurky husitských bojovníků

Olověné figurky husitských bojovníků

Období husitských válek a Německé selské války nevěnovali „tradiční“ výrobci cínových figurek příliš velkou pozornost. Typičtější bylo jejich zaměření v rámci uvedeného historického období např. na tematiku landsknechtů, bojovníků 16. století. Sběratelé v českých zemích „doplňovali“ tento nedostatek sami výrobou olověných i cínových figurek, znázorňujících husitské bojovníky. Ve sbírce Vojenského historického ústavu se nachází mj. i netypická kolekce olověných figurek husitských bojovníků. Vyrobena byla pravděpodobně v období 30. let minulého století doposud neznámým výrobcem. Jedná se o masivní plastické figurky, které sice nevynikají umělecky ani řemeslně, ale zaujmou svou tematikou a celkovým pojetím. Soubor lze rozdělit na dvě části, z nichž jedna zahrnuje husitskou pěchotu, tvořící základ vojska, vyzbrojenou cepy, kropáči, sudlicemi a řemdihy. Druhá část, tvořená figurkami větší velikosti (až 8 cm), zobrazuje např. lehkou husitskou jízdu a ukázky bojových vozů s osádkou. Všechny figurky jsou kolorované.

Soubor byl získán do sbírky Vojenského historického ústavu nákupy v období 50. let minulého století.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část první. Od nejstarších dob po rok 1740.

17. 09. 2022
V naší sérii článků, v nichž vám představujeme novou podobu Armádního muzea Žižkov, se…