Pamětní medaile 1. úderného praporu ruských legií

Úderný prapor, založený při československém vojsku na Rusi, byl specializovaným bojovým útvarem, kterému byly svěřovány nejobtížnější úkoly. Skládal se původně ze tří rot. Při zařazování do jeho řad byli vybíráni nejschopnější a nejodvážnější vojáci. Již symbolika praporu odkazuje na mimořádnost tohoto útvaru a koresponduje se symbolikou zahraničních jednotek podobného zaměření. Úderné roty (jakožto novinka v oblasti taktiky) byly organizovány již od roku 1917 u pluků II. čs. divize (pátý až osmý). V průběhu ledna 1918 byly roty sloučeny a označeny čísly (1–4) podle pořadí pluků v rámci divize, čímž byl položen základ k osamostatnění budoucího úderného praporu.
Medaile praporu, která je pamětního i záslužného charakteru, byla založena při příležitosti 30. výročí vzniku útvaru v roce 1947. Je ražena z bronzu a postříbřena, na lícové straně smaltována. Má atypický tvar rovnostranného trojúhelníka o délce strany 45 mm, síla je 2 mm. Uprostřed stran se napojují postříbřené lípové trojlisty, které tak vytvářejí další pomyslný trojúhelník se stejným rozměrem.
Plocha aversu trojúhelníka je červeně smaltována a postříbřena. Ve středu tohoto trojúhelníku je umístěn výrazně profilovaný, černě smaltovaný štít se stříbrným orámováním. Na střed štítu je položen plastický husitský kalich stříbrné barvy, který překrývá lebka se zkříženými hnáty. Kalich je podložen svisle položeným husitským palcátem s hlavicí pokrytou hřeby a vodorovně položeným římským mečem, obráceným k pravé straně. V červené ploše při levém okraji štítu s přesahem k pravému je umístěna stříbrná vavřínová ratolest. Při vrcholu trojúhelníka se nachází dvouřádkový letopočet: 1917/1947 a při dolní straně nápis: 1. ÚDERNÝ PRAPOR RUS. LEG. Reversu dominuje portrét dívky, symbolizující republiku a nápis: VĚRNI ZŮSTANEME.
Celkem bylo vydáno 500 kusů těchto medailí. Jsou označeny matričním číslem (zde 423). Medaile byly rozděleny kromě nejvýznamnějších politických osobností mezi bývalé příslušníky praporu, osoby zasloužilé o tradici útvaru, osoby se vztahem ke Kulikovského úderné baterii a Kornilovovu slovanskému údernému praporu a pozůstalé po padlých, zemřelých či popravených příslušnících útvaru.

Medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem Svazu příslušníků 1. úderného praporu při Československé obci legionářské v roce 1948.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha