Pamětní medaile na mexickou expedici

Pamětní medaile na mexickou expedici

V letech 1861–1867 došlo na území Mexika k událostem, jež vstoupily do dějin jako francouzsko-mexická válka či jako „Mexické dobrodružství“. Jednalo se o vojenskou intervenci do Mexika, iniciovanou francouzským císařem Napoleonem III. a podporovanou Španělskem i Velkou Británií. Prvotní motivace, tedy vynucení vyrovnání finančních závazků ze strany Mexika vůči třem hlavním věřitelům – Francii, Velké Británii a Španělsku – ve skutečnosti kryla hlavní zájem císaře Napoleona získat kontrolu nad Mexikem, jeho trhy a především nad stříbrnými doly.

Ačkoliv Britové a Španělé po zjištění této skutečnosti koalici opustili, francouzský expediční sbor i nadále působil v Mexiku ve snaze nastolit a udržet s podporou místních konzervativců tzv. druhé Mexické císařství v čele s regentem Juanem Nepomuceno Almontem, posléze nahrazeným mladším bratrem císaře Františka Josefa I. Maxmiliánem I. Mexickým. K původním motivacím totiž přibyla i snaha o vytvoření silného státu s římsko-katolickým vyznáním na americkém kontinentě jako protiváhy vůči převážně protestantským Spojeným státům americkým. Mexičtí republikáni pod vedením Benita Juaréze ve válce nicméně nakonec získali převahu, což vedlo ke stažení francouzských jednotek a zajetí Maxmiliána I., který byl 19. června 1867 republikány popraven.

Jako upomínku na toto tažení zřídil francouzský císař Napoleon III. 29. srpna 1863 Pamětní medaili na mexickou expedici (Médaille commémorative de l’expédition du Mexique). Vyznamenání obdrželi všichni účastníci expedice do Mexika bez ohledu na to, jak dlouho jejich účast na expedici trvala. Autorem medaile, jak značí příjmení vyražené na medaili, byl jeden z bratří Barreů, francouzských medailérů a sochařů – starší Jean-Auguste nebo Désiré-Albert.

Popis:

Medaile kruhového tvaru o průměru 30 mm, ražená ze stříbra, zavěšená na 36 mm široké bílé stuze. Na stuze motiv odvozený ze státního znaku Mexika – černý orel s rozepjatými křídly, držící v zobáku a spárech zeleného hada. Orel podložený ondřejským křížem, tvořeným křížícím se červeným pokosem položeným břevnem, zkříženým se zeleným pošikem položeným břevnem.

Avers:

Na středu levý profil císaře Napoleona III. s vavřínovým věncem na hlavě, provázený po stranách volně v prostoru položeným opisem: NAPOLEON III / EMPEREUR (Napoleon III. císař). Pod profilem vyraženo příjmení medailéra: BARRE. Okraj medaile tvořen vavřínovým věncem, převázaným stuhou.

Revers:

Na středu v kruhovém medailonu v pěti řádcích nápis, tvořený názvy míst nejvýznamnějších bitev mexického tažení: CUMBRES / CERRO-BORREGO / SAN-LORENZO / PUEBLA / MEXICO. V mezikruží lemujícím medailon opis: EXPEDITION DU MEXIQUE /1862-1863 (Mexická expedice 1862−1863).

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán nákupem v roce 1976.

AktuálněDvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

Dvakrát o vojenské diplomacii meziválečného období

06. 08. 2020
Vojenská zahraniční služba, tedy oficiální diplomatická reprezentace vlastní armády v cizích zemích,…
Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

Muzeum holocaustu v Seredi, v místě původního internačního tábora

03. 08. 2020
Jednou z institucí spadajících pod Slovenské národní muzeum je Muzeum holocaustu v Seredi. Sereď…
Třicet let od vzniku Svobodné legie

Třicet let od vzniku Svobodné legie

31. 07. 2020
Budování občanské společnosti před třiceti lety doprovázely i tak překvapivé jevy, jako…
Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

Pušky první světové války: Německo i Francie, Rakousko i Rusko, USA i Japonsko

29. 07. 2020
Základem výzbroje všech armád, vtažených do víru čtyři roky trvající první světové…
Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

Cvičení s velitelstvím 2. vojenského okruhu a 4. střeleckého sboru

27. 07. 2020
Ve dnech 15. – 21. července 1957 proběhlo armádní dvoustranné dvoustupňové velitelsko-štábní…