Pamětní odznak 1. kontingentu AČR Baltic Air Policing 2009

 

Před deseti lety došlo usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 985 ze dne 4. února 2009 a usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 35 ze dne 28. ledna 2009 ke schválení působení Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2009. V rámci tohoto mandátu byl do Litvy vyslán kontingent, složený převážně z vojáků z 21. základny taktického letectva v Čáslavi.

Kontingent byl dislokován na letecké základně Šiauliai na území Litvy, odkud plnil svůj hlavní operační úkol. Ten spočíval v zabezpečení střežení vzdušného prostoru pobaltských států – Litvy, Lotyšska a Estonska – prostřednictvím letounů JAS-39 Gripen v rámci systému NATINAD (NATO Integrated Air Defence System – Integrovaný systém protivzdušné obrany NATO) v období od května do konce srpna 2009. Příslušníci 1. kontingentu Baltic Air Policing byli následně dekorováni pamětním odznakem na stuze, který je rovněž zastoupen v muzejní sbírce Vojenského historického ústavu Praha.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru raženou z tombaku o průměru maximálně 40 mm při síle 2-3mm. Stuha průvlečná v modré barvě, v heraldicky pravé polovině protnutá trojicí pruhů v barvách české trikolory (bílá-červená-tmavě modrá), v heraldicky levé polovině protnutá trojicí vzájemně odsazených pruhů v pořadí barev červená, modrošedá, žlutá. Na stužce umístěna miniatura stíhacího letadla JAS-39 Gripen v povrchové úpravě bílého kovu, situovaná přídí šikmo vzhůru.

Avers:

Na středu mírně shora v pravém poloprofilu zobrazený stíhací letoun JAS-39 Gripen v povrchové úpravě bílého kovu, podložený jednotnou siluetou spojených pobaltských států Estonska, Litvy a Lotyšska. Nad siluetou v ploše umístěna hvězdice NATO a mírně heraldicky vlevo český národní rozlišovací znak. Ve spodní části v ploše při vnitřním okraji ohraničené bordury opis: ESTONIA-LATVIA-LITHUANIA. V borduře s plasticky převýšeným okrajem opis. Horní opis: BALTIC AIR POLICING 2009. Spodní opis: 1. 1. KONTINGENT AČR.

Revers:

Na středu znak 21. základny taktického letectva Čáslav – ve francouzském štítu situovaný doprava natočený český lev. Pod znakem vyhrazené místo pro ražbu čísla odznaku: N020. Ve spodní části v ploše při okraji plasticky převýšené bordury opis: TACTICAL AIR FORCE BASE ČÁSLAV.

Exemplář byl do sbírky VHÚ získán darem v roce 2009.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha