Pamětní odznak 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek

 

Vojenské hasičské jednotky, které vznikly v roce 1997, slavily před dvěma roky 20 let své existence. Původně byly dalece před zřízením profesionální armády při jednotlivých útvarech formovány požární jednotky z vojáků základní služby a občanských zaměstnanců vojenské správy (tzv. požární družstva). Jejich úkolem bylo v případě vzniku požáru zahájit hašení před příjezdem profesionálních hasičů. Později došlo ke zřízení 15 Vojenských hasičských jednotek, řízených Ředitelstvím logistické a zdravotnické podpory a jejich počet dosáhl v současnosti čísla 17. Tyto jednotky jsou z hlediska personálního zajištění a používané požární techniky zcela profesionální a celkovou úrovní plně odpovídají standardu jednotek hasičského záchranného sboru.  Vojenské hasičské jednotky, jež v současnosti spadají do působnosti Agentury logistiky, jsou určeny k zajištění požární ochrany vojenských výcvikových prostorů, leteckých základen, skladů munice a jiných specializovaných zařízení.

U příležitosti 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek došlo ke zřízení nové dekorace v podobě Pamětního odznaku 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek. Autorem původního návrhu je výtvarník Vojenského historického ústavu Praha (VHÚ) MgA. Pavel Holý. Návrh pamětního odznaku byl vytvořen v rámci činnosti Komise vojenských tradic a symboliky VHÚ a schválen ředitelem VHÚ spisem Čj. MO 67708 /2017-1241.

Popis:

Pamětní odznak na stuze, tvořený medailí kruhového tvaru, která je ražená z patinovaného tombaku o průměru 35 mm při síle 2 mm. Stuha o šíři 37 mm červená, na středu svisle protnutá sérií žlutých a modrých pruhů. Barvy jsou rozmístěny v celkovém pořadí červená-žlutá-modrá-žlutá-modrá-žlutá-modrá-žlutá-modrá-žlutá-červená. Stužka je v barvách a v šíři stuhy pamětního odznaku. Na stužce tombaková miniatura znaku Vojenských hasičských jednotek.

Avers:

V horní polovině plochy odznaku umístěn nápis: 20 LET. Ve spodní polovině odznaku zmenšený znak Vojenských hasičských jednotek. Na pozadí rozšiřující se série oválů, vycházející z číslice 0 v nápisu. V ohraničené borduře vložen opis. Horní opis: VOJENSKÉ HASIČSKÉ JEDNOTKY, spodní opis: 1997‒2017.

Revers:

Na střed plochy umístěn znak Vojenských hasičských jednotek. V ploše odznaku nad znakem Vojenských hasičských jednotek číslo odznaku: 141.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha