Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov

Pamětní odznak Praporu zabezpečení Vyškov

Prapor zabezpečení Vyškov, jehož hlavním úkolem je celkové zabezpečování výcviku ve Vojenském výcvikovém prostoru Březina, se v roce 2021 zařadil mezi ty organizační celky Armády České republiky, které disponují možností udílet vlastní dekoraci schválenou k oficiálnímu nošení na vojenském stejnokroji. Výsledný návrh pamětního odznaku byl po konzultacích se zástupci Praporu zabezpečení Vyškov vytvořen v rámci Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha a následně schválen ředitelem Vojenského historického ústavu Praha dne 7. 10. 2021 spisem Čj. MO 285866 /2019-1241.

Dekorace zpracováním reflektuje nejen oficiální symboliku Praporu zabezpečení Vyškov, ale i čestný název organizačního celku, na nějž odkazuje na aversu umístěný portrét Ladislava Preiningera, československého legionáře, příslušníka meziválečné Československé armády a účastníka druhého národního odboje.

Popis:

Dekorace je tvořena medailí kruhového tvaru o průměru 40,5 mm při síle 3 mm, která je ražená z patinovaného tombaku s povrchovou úpravou v barvě starobronzu. Stuha o šíři 38 mm je světle modrá, na středu protnutá širokým tmavě modrým pásem. Tmavě modrý pás je dále po obou stranách lemován vždy černým a žlutým pruhem. Stužka je zpracována v barvách a v šíři stuhy. Barvy odkazují na znak Praporu zabezpečení Vyškov.

Avers:

Na středu plochy je umístěn portrét plk. i. m. Ladislava Preiningera. V ohraničené borduře se nachází opis. Horní opis: plk. i. m. Ladislav Preininger. Spodní opis: 1895 – 1941.

Revers:

Dominantní částí reversu je znak Praporu zabezpečení Vyškov: středový pruh, vzniklý horizontálním rozdělením plochy na třetiny. Tento pruh je vyplněn reliéfem řetězu se třemi viditelnými články. Ve spodní třetině plochy je při okraji raženo číslo odznaku: 001. V ohraničené borduře se nachází opis. Horní opis: PRAPOR ZABEZPEČENÍ. Spodní opis: VeV VA VYŠKOV.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2022.

AktuálněPrůvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část čtvrtá. Zážitkový sál, zákopy první světové války.

02. 10. 2022
Pro první světovou válku byl charakteristický zákopový způsob boje. V zákopech se žilo,…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část třetí. Období první světové války 1914-1918.

28. 09. 2022
Třetí částí nové expozice v Armádním muzeu Žižkov je věnována válečnému konfliktu, který…
Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

Osmdesáté čtvrté výročí mnichovského diktátu: kritické dny republiky i národa

26. 09. 2022
Před 84 lety, noci z 29. na 30. září 1938, byla podepsána…
Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

Průvodce novými expozicemi Armádního muzea Žižkov, část druhá. Od roku 1740 do vypuknutí první světové války. 

23. 09. 2022
Druhá část nové expozice v rekonstruovaném Armádním muzeu Žižkov je věnována období od…
Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

Vyšlo nové číslo časopisu Historie a vojenství, letošní třetí

20. 09. 2022
Letošnímu třetímu číslu časopisu Historie a vojenství, které vydává Vojenský historický ústav…