Pokusný kulomet Odkolek 1899

Pokusný kulomet Odkolek 1899

Jméno konstruktéra Adolfa, svobodného pána Odkolka z Újezda (1. 12. 1854–2. 1. 1917) bývá především spojováno s výrobky francouzské firmy Société Anonyme des Anciens Hotchkiss et Cie, jež odkoupila Odkolkovy patenty na vzduchem chlazenou automatickou zbraň. Vzduchem chlazené kulomety Hotchkiss Mle 1897, Mle 1900 a 1914 doznaly značného rozšíření a zejména poslední z modelů používala francouzská armáda ještě v průběhu druhé světové války.

Adolf Odkolek pocházel ze starobylého vladyckého rodu z Újezda u Mladé Boleslavi a léta 1873–1896 strávil v armádě, převážně u hulánských pluků. V letech 1880–1881 navštěvoval Armádní střeleckou školu, poté byl jmenován zbraňovým důstojníkem, tedy plukovním zbrojířem. Jeho zájem o konstrukci zbraní měl nepochybně kořeny právě zde. V roce 1889 zkonstruoval opakovací pušku s hřebenovým ovládáním závěru pomocí pastorku a pohyblivého lučíku, na níž získal mj. německý patent č. 49 189 z 28. 2. 1889.

O deset let později se začal zabývat konstrukcí samočinné, vzduchem chlazené zbraně, jejíž klíčové prvky přihlásil k patentové ochraně v listopadu 1899. Na konstrukční uspořádání závěrového mechanismu se sklopným závorníkem a odběrem tlaku plynů na píst obdržel německý patent č. 123 900 a spoušťový mechanismus s přepínačem režimu střelby chránil patent č. 123 203.

Vylepšováním a nabízením svého prvního kulometu se zřejmě Odkolek zabýval vedle jiných konstrukčních prací poměrně dlouhou dobu, neboť tutéž zbraň přihlásil k patentové ochraně ve Švýcarsku v květnu 1900 a tamní Kriegstechnische Abteilung (KTA) ji údajně zkoušel ve zbrojovce v Bernu (Waffenfabrik Bern) ještě v roce 1910. Jiné informace k nejstarší Odkolkově automatické zbrani se zatím nepodařilo nalézt. Ať již byly osudy prvního Odkolkova kulometu jakékoliv, nepochybně představoval základ jeho pozdějších prací.

Ve sbírkách muzea se nachází jeden vzácný exemplář této zbraně, značený pouze číslem 1, s chybějícím přepínačem režimu střelby. Jeho mechanismus je jinak plně funkční. Nepochybně se jedná pouze o zkušební vzorek, čemuž nasvědčuje neznačená stupnice plátku hledí. Zbraň byla zásobována pásem dnes již neznámé konstrukce, přiváděným do zbraně shora přes výklopný podavač. K napínání závěru sloužila pohyblivá pistolová rukojeť, zajištěná proti neúmyslnému pohybu západkou. Řadu desetiletí zůstával exemplář ve sbírkách neurčen, teprve v posledních letech se podařilo jej za pomoci patentové literatury identifikovat.

 

Muzeum získalo exemplář převodem ze starších sbírkových fondů.

Ráž: 7,92 mm Mauser

Celková délka: 1365 mm

Délka hlavně: 763 mm

Délka záměrné: 750 mm (chybí jezdec hledí s plátkem, stupnice neznačena)

Hmotnost: 10 500 g

 

AktuálněPřipravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

Připravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

23. 09. 2021
Příští rok uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda…
Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

20. 09. 2021
Když jsme před dvanácti lety s Národní knihovnou ČR tento rozsáhlý tištěný…
Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

20. 09. 2021
Ve středu 29. září 2021 se uskuteční v budově bývalé jízdárny kasáren Ruzyně…
Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

16. 09. 2021
Po těžkých bojích československých legionářů s bolševiky a jejich senzačním obsazení magistrály…
Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

15. 09. 2021
Dne 14. září 2021 byla slavnostně otevřena výstava s názvem Pro koho kvetou…