Pozůstalost Jiřího Osolsobě

Jiří Osolsobě (1918–1975), radiotelegrafista a pilot 311. čs. bombardovací perutě RAF. Do čs. zahraniční armády odešel v březnu 1940 přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii. Po příchodu do Francie, kam dorazil pouhé tři dny před německým útokem, byl odeslán k telegrafnímu praporu do Montpellier. Po pádu Francie byl evakuován do Velké Británie, kde absolvoval radiotelegrafický a střelecký výcvik. Do Britského královského letectva (RAF) byl přijat v září 1940. První operační let absolvoval s 311. čs. bombardovací perutí v dubnu 1941. Po ukončení turnusu požádal o zařazení do pilotního výcviku, který absolvoval mj. v Kanadě a na Bahamských ostrovech od podzimu 1942. Do Velké Británie se vrátil v červenci 1944. Jako 2. pilot sloužil opět u 311. čs. bombardovací perutě, kde se v březnu 1945 stal 1. pilotem a velitelem osádky. Do vlasti se vrátil v září 1945. Z armády byl na vlastní žádost propuštěn v hodnosti nadporučíka letectva, absolvoval sedm semestrů Právnické fakulty Masarykovy univerzity a po únoru 1948 emigroval do USA, kde pracoval jako bankovní úředník.

Album, z něhož snímky pochází, je součástí pozůstalosti po Jiřím Osolsobě, kterou Vojenskému historickému ústavu Praha věnoval v roce 2003 jeho syn Jiří.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha