Prapor Protiletadlové baterie Gottwald

 

Ve sbírkách Vojenského historického ústavu se nachází několik zajímavých vexilologických připomínek československé účasti v občanské válce ve Španělsku. Nejznámějším je prapor 17. protiletadlové baterie Gottwald. Bavlněný prapor byl čs. dobrovolníkům darován v roce 1938 železářskými dělníky z města Sagunta u Valencie. Podklad je v barvách druhé španělské republiky, centrálním motivem je pak španělský znak. Ten byl používán v roce 1868 provizorní vládou a v letech 1872–1873 první španělskou republikou. Skládá se ze čtvrceného štítu se znaky někdejších samostatných království (Kastilie, León, Aragon a Navarra), spodní část patří pátému znaku, Granadě. Na stranách znaku jsou Herkulovy sloupy s nápisem PLUS ULTRA (Dál než to). V horní části je namísto někdejší královské koruny koruna hradební. I přes významnou úlohu v tradicích minulého režimu nebyly prapory španělské občanské války v naší literatuře dosud komplexně zpracovány.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha