Rakouský Zlatý záslužný kříž s korunou

 

Dva roky po nástupu na trůn založil František Josef I. v únoru 1850 nové vyznamenání, jímž se stal Civilní záslužný kříž (Zivil-Verdienstkreuz), nahrazující zrušené civilní záslužné medaile. Uděloval se jako civilní vyznamenání za obecně prospěšné zásluhy v případech, kdy míra zásluh ještě nepostačovala pro udělení některého ze záslužných řádů monarchie. Podle míry zásluh byl udělován Zlatý či Stříbrný záslužný kříž s korunou či bez koruny. Dekorace byla udělována na celočervené civilní stuze až do 20. září 1914 a od tohoto data bylo v souvislosti s první světovou válkou možné udělit vyznamenání i za vojenské zásluhy na červenobíle šrafované stuze.

Popis:

Rupertský kříž převýšený zlatou korunou s červeně smaltovaným vyložením v pevném závěsu o výšce c. 56 mm a rozpětí ramen kříže c. 36 mm na červenobíle šrafované, tzv. válečné, do trojúhelníku poskládané stuze.

Avers:

Ve středu kříže bíle smaltovaný, zlatou lištou rámovaný medailon se zlatými iniciálami FJ a zlatým opisem VIRIBUS UNITIS s bíle smaltovaným zlatou lištou rámovaným mezikružím. Červeně smaltovaná ramena kříže po obvodu rámována zlatou lištou. Mezi rameny kříže vložen zelený vavřínový věnec.

Revers:

Ve středu kříže bíle smaltovaný, zlatou lištou rámovaný medailon se zlatým nápisem 1849. Červeně smaltovaná ramena kříže po obvodu rámována zlatou lištou. Mezi rameny kříže vložen zlatý kruh s drobným perlením.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán pozůstalostním řízením prostřednictvím okresního národního výboru Karlovy Vary v roce 1967.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha