Riedl Jaroslav: Tomáš Garrigue Masaryk; 1930

Jaroslav Riedl působil v době první světové války v čs. legiích v Rusku. V roce 1919 velel výzvědné rotě 3. střeleckého pluku. Od roku 1926 pracoval v Památníku odboje jako výtvarný referent, později působil ve funkci přednosty muzejního oddělení Památníku osvobození. Portrét prvního československého prezidenta namaloval Riedl zřejmě na objednávku některého z vedoucích pracovníků tehdejšího Památníku osvobození.

Obraz byl do sbírek zakoupen v roce 1930 od autora.

Riedl Jaroslav: Tomáš Garrigue Masaryk; 1930; olej na plátně; 149 x 90 cm

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha