Ruské legie v bitvě u Bachmače, 1918

Ruské legie v bitvě u Bachmače, 1918

Dvojice snímků zachycuje ruské legie v bitvě u Bachmače, jež se odehrála na levobřežní Ukrajině ve dnech 8. až 13. března 1918. Na prvním snímku je na nádraží Bachmač-libavském zachycena první výprava rozvědky 6. střeleckého pluku „Hanáckého“ ke stanici Kruty, ležící na západ od Bachmače. Druhý snímek zachycuje čs. legionáře na jednom z bachmačských nádraží.

 

Po bolševickém puči 7. listopadu 1917 byla loajalita a vůbec akceschopnost ruských vojsk zásadně oslabena. Jednání mezi bolševiky a Centrálními mocnostmi v Brestu Litevském nevedla k uspokojivým výsledkům. 18. února 1918 zahájily Centrální mocnosti operaci Faustschlag, rozsáhlou ofenzívu na východní frontě, a navázaly spolupráci s rodící se Ukrajinou. Počátkem března 1918 ovládli Němci Kyjev, 3. března byl uzavřen brestlitevský mír.

Příslušníci Čs. armádního sboru v Rusku se ocitli v nezáviděníhodné situaci. Všude okolo nich se hroutila fronta, je samotné v případě zajetí čekala poprava. Jako nejschůdnější možnost se touto dobou jevil přesun do Francie. I. divize ruských legií se na počátku ofenzívy Centrálních mocností nalézala na západní Ukrajině, v oblasti Žitomiru. Odtud musela ustupovat směrem na Kyjev a Priluky, a po cestě svádět ústupové boje s rychle postupujícími Němci. II. divize legií se nacházela na levobřežní Ukrajině v oblasti Poltavy a připadl jí úkol udržet ústupovou cestu pro I. divizi. Čs. jednotky se musely stáhnout přes významný železniční uzel Bachmač, ohrožovaný německým postupem směrem od Kyjeva i z běloruského Gomelu.

Obrany Bachmače se ujaly síly 6. střeleckého pluku „Hanáckého“ a 7. střeleckého pluku „Tatranského“, posléze i 4. střelecký pluk „Prokopa Holého“ a 1. záložní pluk. Bolševici považovali německou akci u Bachmače za porušení podmínek brestlitevského míru a stáli u Bachmače po boku čs. jednotek proti Němcům, nejednalo se však o výraznou pomoc.

8. března narazili Němci poprvé na nečekaně silný odpor čs. legionářů. Třebaže útočící německá 91. a 224. pěší divize měly převahu v počtu mužů i děl a kulometů, čs. síly při několika příležitostech podnikly úspěšné protiútoky a zatlačily Němce nazpět. Pokus čs. strany z 11. března uzavřít dočasné příměří, během kterého by Němci nechali čs. pluky projet na východ, nepřinesl očekávané výsledky.

Československé síly však dokázaly i všechny následné německé útoky odrazit. Do večerních hodin 13. března stihly jednotky legií projet přes Bachmač ve směru na Konotopy a tím uniknout z hrozícího obklíčení. Na čs. straně se vyznamenali např. plk. Červinka (velitel 6. pluku), kpt. Kadlec (7. pluk) nebo por. Čeček (zástupce velitele 4. pluku). Zatímco Němci ztratili asi 300 padlých a několik set raněných, čs. ztráty činily snad 145 padlých, 210 raněných a 41 nezvěstných (patrně buď padli, nebo byli zajati a popraveni). Za tuto cenu byly čs. jednotky v Rusku zachráněny před zničením a mohly pokračovat ve své dobrodružné pouti po Rusku.

 

 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…