SCHMIDHAMMER, Arpad. Lieb Vaterland magst ruhig sein!

SCHMIDHAMMER, Arpad. Lieb Vaterland magst ruhig sein!

Válečná propaganda první světové války bezohledně cílila i na ty nejmenší čtenáře. Kromě karikatur, pohlednic a letáků vycházely i dětské knihy. Kartonová publikace „Drahá vlast může být klidná!“ s podtitulem válečná obrázková knížka přináší na osmi obrázcích jednoduchý příběh v rýmovaných dvojverších.

Samotný název knihy odkazuje na refrén německé nacionalistické písně „Die Wacht am Rhein“ (Stráž na Rýně), která byla velmi populární koncem 19. století v době prusko-francouzské války a jejíž obliba jakožto neoficiální národní hymny nepolevila ani během první války světové. V té době již existovala v několika verzích a parodiích. Zazněla například i ve filmu Casablanca ve slavném hudebním souboji s Marseillaisou.

Autorem knihy je jáchymovský rodák Arpad Schmidhammer (12. února 1857–13. května 1921 v Mnichově), německý ilustrátor dětských knih a karikaturista. Pracoval jako jeden z prvních ilustrátorů pro mnichovský časopis Jugend, kromě ilustrací známých pohádkových příběhů dětské knihy i sám psal. Po začátku první světové války se proslavil jako zanícený politický a zejména antiklerikální karikaturista a v německém nakladatelství Josefa Scholze v Mohuči vydával své propagandistické „válečné obrázkové knihy“.  V roce 1916 vyšla další, podobně karikaturní publikace Hans a Pierre – vtipná historka ze zákopů.

V prezentované obrázkové knížce Schmidhammer nechal chlapce, zastupující centrální mocnosti, vypořádat se se všemi ostatními protivníky. Snažil se stereotypními obrazy a jednoduchým způsobem vysvětlit dětskému čtenáři důvod ozbrojeného konfliktu. Němec Michl a Rakušan Seppl pokojně pečují o květiny na své zahrádce, když je zpoza plotu přijdou obtěžovat Srb Lausewitsch s podporou Rusa Nikolause. Zatímco se brání, za vedlejším plotem už vyčkávají Francouz Jacques a Belgičan. Do probíhající bitky přichvátá přes vodu Angličan John s Japoncem, aby zahrádku co nejvíce poničili. V boji Michl a Seppl nepřátele poráží, zavírají je do klece a mohou zase pokojně pracovat ve své květinové zahradě.

Autor do knihy vložil hned několik vrstev propagandy. Již podle kreseb postav měly děti snadno rozlišit, kdo je hodný a kdo zlý. Pohlední a upravení chlapci stojí proti rozedraným buranům s tupými tvářemi a pohozenou lahví, zlomyslným prťousům, vychrtlému dlouhánovi a Asiatovi, který je představený ve světle dobového rasismu jako žlutá opice. Za povšimnutí stojí i to, že Schmidhammer, český Němec, vyobrazil v duchu velkoněmecké myšlenky celé Rakousko-Uhersko pouze jako “Seppla” a ostatní národy monarchie byly opominuty. Seppl (dnes Sepp) je lidová podoba jména Josef, běžná v německy mluvících zemích. Je vidět i to, že už v počátku konfliktu je Rakousko oblečené v plné uniformě (vojenské manévry v Bosně v červnu 1914) a Německo si až poté obouvá boty (mobilizace v srpnu). A ačkoliv Seppl s Michlem bratrsky pěstují společnou zahrádku, je tráva na německé straně zřetelně zelenější.

Kombinace dětské knihy s politickou satirou vznikla bezprostředně po začátku války, v létě roku 1914, a nese v sobě optimismus, počáteční nadšení a víru v krátkou válku.

Publikace je v procesu digitalizace a brzy ji naleznete mezi on-line přístupnými dokumenty na Digitální studovně Ministerstva obrany ČR.

Citace:

SCHMIDHAMMER, Arpad. Lieb Vaterland magst ruhig sein! : ein Kriegsbilderbuch mit Knüttelversen. 1. vydání. Mainz: Verlag und Druckerei Josef Scholz, 1914. 8 stran

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…