Sedlové brašny, československé legie v Rusku

 

Prezentované sedlové brašny jsou dokladem nejen zručné práce řemeslníků, ale také organizačních schopností týlového zabezpečení československých legií v Rusku. Z důvodu nedostatečného proviantního, materiálového a technického zabezpečení se začalo organizovat samostatné zásobování vojska již před jeho vystoupením proti bolševikům v květnu 1918. Brzy se tato organizace, i přes těžkosti spojené s postupem fronty a odjezdem legií na východ, změnila ve fungující systém hospodářství, ze kterého těžily i ruské podniky. Týlové zásobování zabezpečovalo intendantstvo, od prosince 1918 Zásobovací odbor čs. vojska na Rusi. Materiál dodávaný jednak ruskou stranou, jednak Zásobovacím odborem byl zpracováván armádními dílnami. V Irkutsku vznikly Česko-slovenské armádní dílny již začátkem srpna 1918, v září 1918 armádní dílny v Omsku a Bijsku (pro armádu pracovala i celá řada místních podniků). Součástí armádních dílen v Irkutsku byly i dílny sedlářské, které vznikly v listopadu 1918, a z nichž pocházejí i sedlové brašny ze sbírky VHÚ Praha. Brašny byly používány příslušníky jezdeckých oddílů čs. legií v Rusku a sloužily k uložení části výstroje a stravy vojáka při přesunech.

Tmavě hnědé kožené válcovité brašny s příklopem. Na horní straně příklopu vyraženo v kruhu Česko-slovenské armádní dílny Irkutsk.

Brašny pocházejí z původního inventáře Památníku osvobození.

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha