Středoasijští hodnostáři s ruským důstojníkem na sklonku XIX. století

Středoasijští hodnostáři s ruským důstojníkem na sklonku XIX. století

Snímek zachycuje středoasijské hodnostáře s ruským důstojníkem; pořízen byl patrně v Bucharském emirátu nebo Chivském chanátu (byly poddány Rusku od roku 1868, resp. 1873). V době jeho pořízení vrcholila tzv. „Velká hra“ neboli soupeření Rusů a Britů ve střední Asii.

V devatenáctém století již střední Asie nebyla rodištěm velkých dobyvatelů, a naopak se stala jedním z míst, kde se střetávaly britské a ruské ambice. Rusové v obecné rovině snili o osvobození balkánských národů a o proniknutí k otevřeným, nezamrzajícím mořím. Naopak Britové byli rozhodnuti chránit své námořní trasy a především své državy v Indii – střední Asie pak představovala předmostí Britské Indie.

Britsko-ruská rivalita se tak stala konstantou mezinárodních vztahů v XIX. století. Za krymské války Britové a Francouzi zabránili porážce Osmanské říše a o generaci později britský diplomatický zásah připravil Rusko o většinu plodů vítězství z další války s Tureckem. Rusům se však podařilo dobýt většinu Turkestánu; Britové svedli v Afghánistánu tři války (1839–1842, 1878–1880, 1919), aby v této zemi uhájili svůj vliv. Britsko-ruská dohoda z roku 1907 vyřešila rozpory mezi oběma zeměmi v Persii, Afghánistánu a Tibetu.

Rivalita mezi Rusy a jejich soupeři v oblasti Blízkého východu a vnitřní Asie tím však neskončila – za změněných podmínek byla obnovena za studené války.

AktuálněJaponsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

Japonsko po roce 1945: krize a následný vzestup, opět díky válce

24. 09. 2020
Média zpravidla od srpna do počátku září věnují pozornost svržení atomových bomb…
Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

Na státní svátek v pondělí 28. září jsou muzea VHÚ ve Kbelích a Lešanech otevřena

24. 09. 2020
V pondělí 28. září 2020, na státní svátek, jsou otevřena dvě muzea…
Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

Dramatické dny v září 1938 a ústup z nejsevernějších kasáren

20. 09. 2020
Město Rumburk se sice do české vojenské historie zapsalo především 21. května…
Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

Výstava v Praze 6 přibližuje osudy našich vojáků v zahraničí ve válečném roce 1940

17. 09. 2020
Druhá světová válka vypukla 1. září 1939 a rok 1940 byl tak…
Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

Vzpomínka na Václava Šorela, spisovatele i leteckého propagátora

15. 09. 2020
V sobotu 12. září 2020 zemřel ve věku 83 let Václav Šorel, spisovatel,…