Stříbrný kříž SOG

 

Útvar pro speciální operace (Special Operation Group – SOG), který vznikl při Vojenské policii ve druhé polovině roku 2002, se svým charakterem poněkud vymykal ostatním jednotkám Vojenské policie. Vedle „standardních“ úkolů na úrovni ochrany osob a objektů byl připraven plnit rovněž nestandardní a také speciálních úkoly, pro něž by příslušníci jiných útvarů Vojenské policie nebyli běžně nasazováni. Tomu odpovídal rovněž operační status jednotky, který počítal s jejím pohotovostním přesunem do zahraničí a nasazením v řádu pouhých hodin. V souvislosti s působením útvaru vznikly také dvě dekorace na stuze. Krom pamětního Bronzového kříže SOG, udělovaného za službu u Útvaru pro speciální operace, došlo také ke zřízení Stříbrného kříže SOG, který byl udělován za účast v bojových operacích v Afghánistánu v letech 2007−2008.

Popis:

Jednostranná dekorace ve formě klíčového kříže o rozpětí ramen 41 mm při síle 4 mm v povrchové úpravě bílého kovu. Na středu kříže situován znak Útvaru pro speciální operace – gotický štít nesoucí písmeno omega, přes které je položen hrotem vzhůru směřující meč. Při spodním okraji štítu mluvící páska s heslem útvaru: AUDACES FORTUNA IUVAT (štěstěna přeje odvážným). Kříž je zavěšen na 38 mm široké stuze pískové barvy, v obou polovinách protnuté kombinací barevných pruhů v pořadí černá-červená-černá. Stužka, která je provedena v barvách a v šíři stuhy kříže, nese miniaturu obdélníkového tvaru s ústředním motivem znaku Útvaru pro speciální operace. Na reversní straně vyryto pořadové číslo dekorace: 50.

Exemplář byl do sbírky Vojenského historického ústavu získán darem v roce 2011.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha