Vlaječka s kalichem z KBVP Pandur II od 1.rÚU AČR eFP LITVA

 

Od poloviny roku 2018 se příslušnici AČR zapojili do nové zahraniční mise v Litvě, která působí pod hlavičkou rotního úkolového uskupení Armády České republiky Alianční předsunutá přítomnost (eFP) Litva.

eFP je jedním z hlavních výstupů Varšavského summitu NATO z července 2016. Spočívá ve vytvoření čtyř bojových uskupení v síle posíleného praporu umístěných v Polsku pod vedením USA, v Litvě pod vedením Německa, v Lotyšsku pod vedením Kanady a v Estonsku pod vedením Velké Británie. Konkrétní vojenský příspěvek členských států je potvrzením národního závazku vyplývajícího z principu kolektivní obrany NATO v případě napadení jednoho z členských států mu přijít na pomoc.

První rotní úkolové uskupení v Pobaltí působilo od července 2018 do ledna 2019. Čeští vojáci slouží v Litvě společně se zástupci dalších sedmi států pod vedením Německa. Základ české jednotky tvoří mechanizovaná rota s obrněnými vozidly Pandur, posílená ženijní četou, logistickou jednotkou a zdravotnickým prvkem. Hlavní základna bojového uskupení se nachází ve výcvikovém prostoru litevské armády Rukla vzdáleném cca 70 km severozápadně od Vilniusu.

V situaci, kdy jsou vozidla zamaskovaná v terénu, je pro organické družstvo KBVP Pandur II občas obtížné rychle identifikovat své vozidlo. Pro lepší orientaci družstva při nástupu do KBVP Pandur II v Litvě došlo proto k jejich označení nenápadnými vlaječkami. Námi představovaná vlaječka vznikla improvizovaně z obalu od bojové dávky potravy a lepicí pásky. Uprostřed se nachází vyobrazení kalichu, který je vyříznut. Podobnými vlaječkami ale s jinou symbolikou byly označené i další KBVP Pandur II.

Vlaječka s kalichem z KBVP Pandur od 1.rÚU AČR eFP LITVA byla do podsbírky Varia – Mise Vojenského historického ústavu Praha získána darem v roce 2019.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha