Vojenská legitimace Otakara Jaroše 

Vojenská legitimace Otakara Jaroše 

Na počátku existence československé vojenské jednotky v SSSR používali vojáci různé legitimace, které si s sebou přinesli z předchozího vojenského působení, včetně sovětských a předválečných československých vojenských knížek. Ke sjednocení došlo v září 1942, kdy byly vydány nové jednoduché průkazky v tvrdých papírových deskách potažených modrým plátnem. Na přídeští se nacházel text s těmi nejnutnějšími údaji, které obsahovaly pouze jméno, hodnost, číslo, datum vystavení, místo na fotografii a dva podpisy – majitele a velitele. To všechno v české i ruské variantě. O výrobních obtížích svědčí skutečnost, že místo zamýšleného malého státního znaku byl na deskách vytlačen pouze rámeček s informativním textem. Pro zřejmé nedostatky původní legitimace se v polovině roku 1943 objevil nový vzor v červených deskách, který již o vojenské kariéře majitele vypovídal podstatně komplexněji. 

Prezentovaná vojenská legitimace „buzuluckého“ vzoru patřila veliteli 1. roty československého polního praporu, npor. Otakaru Jarošovi (1. 8. 1912, Louny – 8. 3. 1943, Sokolovo). Ten svou vojenskou kariéru zahájil v roce 1934 v řadách československé armády a posléze se stal důstojníkem telegrafního vojska. Jako absolvent Vojenské akademie v Hranicích se nesmířil s okupací Československa a 12. srpna 1939 odešel do Polska. Po polské porážce byl společně s dalšími vojáky Československého legionu internován v SSSR. Po začátku německo-sovětské války působil od června do srpna 1941 jako radista u čs. vojenské mise v Moskvě a v únoru 1942 byl jako jeden z prvních vojáků prezentován v Buzuluku, kde se začal formovat 1. čs. samostatný polní prapor v SSSR. O rok později odjel jako velitel roty na frontu, kde během bitvy u Sokolova padl. Za statečnost prokázanou během bitvy proti německé přesile byl Otakar Jaroš in memoriam jako první cizinec ve druhé světové válce vyznamenán titulem Hrdina SSSR. 

Rozměry: 10,5 x 7,2 cm 

Legitimace Otakara Jaroše byla do sbírky VHÚ Praha získána po 2. světové válce darem od rodiny. 

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…