Wálečnj píseň cžeských wlastencůw

Wálečnj píseň cžeských wlastencůw

Před 216 lety nevypadala válečná situace pro habsburskou monarchii příliš růžově. Druhá koaliční válka proti revoluční Francii se sice v letech 1798–1799 vyvíjela pro spojence příznivě, ale generál Napoleon Bonaparte se vrátil ze své v závěru neúspěšné expedice do Egypta (1798–1799) a 9. listopadu 1799 (dle revolučního kalendáře 18. brumairu) provedl úspěšný státní převrat. První francouzská republika se tím změnila na konzulát v čele s prvním konzulem Napoleonem Bonapartem. Poté Napoleon konsolidoval francouzské armády a připravil je na nové tažení roku 1800, v němž hodlal převážit příslovečné misky vah opět na francouzskou stranu.

V květnu roku 1800 přešel Alpy a 14. června porazil rakouské síly v severní Itálii v bitvě u Marenga. Hlavní zásluhu na vítězství měl divizní generál Louis Desaix, neboť v první fázi bitvy byl Napoleon polním zbrojmistrem Melasem fakticky poražen a až neočekávaný příchod Desaixových posil znamenal již neočekávaný zvrat v obnoveném boji. Generál Desaix však v čele úspěšného protiútoku padl a vavříny sklidil první konzul Bonaparte. Poté se poražená habsburská armáda stáhla za řeku Ticino a mezi soupeři bylo dojednáno příměří. Obě strany však počítaly s obnovením bojů, a proto v září roku 1800 obdržel guvernér a generální kapitán Českého království arcivévoda Karel Rakousko-Těšínský pokyn, aby připravil naše země na obranu před nepřítelem. Z tohoto důvodu byla arcivévodou Karlem 17. října 1800 založena dobrovolnická legie nesoucí jeho jméno, jejímž úkolem bylo nahradit stávající vojsko dislokované v království a v jeho čele stanout opět proti Francouzům. Dobrovolnická legie byla rekrutována během listopadu 1800 a dosáhla počtu asi 20 – 24 tisíc mužů. Skládala se z mysliveckého sboru a 22 praporů pěchoty (více k legii, její organizaci, výstroji, uniformám a praporům zde http://www.primaplana.cz/news/arcivevoda-karel-cesko-moravsko-slezska-legie-roku-1800-a-jeji-prapory/). Legie nakonec nebyla bojově nasazena a po uzavření lunévillského míru (9. února 1801) byla rozpuštěna. Znovu postavena, byť v menším rozsahu, byla opět roku 1809, kdy její členové již okusili strasti vojenského života v tažení do Bavorska, při ústupu a v bitvách u Aspernu i Wagramu.

Vlastenecké cítění našich předků před 216 lety bylo veskrze silné a majorita obyvatel českých zemí byla odhodlána bránit svoji vlast a panovnický rod (samozřejmě i zde bychom nalezli výjimky potvrzující pravidlo, jakou byla například vzpoura hradišťského praporu – podrobněji viz výše uvedený odkaz). Patriotismus byl podporován i příležitostnými drobnými tisky, jakým je i dnes prezentovaná „kniha“. Jedná se o drobný tisk evokující kramářské písně. Vlastně jde jen o dva přeložené a svázané listy vytvářející osmistránkovou brožurku s vlasteneckou bojovou písní. Její text je uveden dvoujazyčně. Na každé straně je sloka nejprve česky a poté německy. Obsahově se píseň odvolává na slavné činy předků a státní symboliku. Za pozornost stojí také fakt, že český a německý text spolu zcela nekorespondují. Logicky tam, kde čeština oslavuje český národ, němčina staví na zemském patriotismu.

Prezentovaný tisk je tedy nejen zajímavým a specifickým dokumentem doby, ale skýtá také vynikající komparační materiál pro srovnání vnímání vlastenectví mezi Čechy a českými Němci v období koaličních válek 1792–1815.

Citace:

Wálečnj píseň cžeských wlastencůw. V Hradcy Králowé : u Alžběry Tybely, 1800.

AktuálněPřijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

Přijďte dnes od 17h na debatu s Petrem Čornejem ke knize „Husité na Žižkově“ v atriu Armádního muzea Žižkov

11. 12. 2023
V pondělí 11. prosince se v atriu Armádního muzea Žižkov od 17 hodin koná diskuse…
Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

Call for papers: Konference Nepravidelná válka v průběhu staletí – teorie, praxe a reakce

11. 12. 2023
Vojenský historický ústav Praha připravuje na 18. a 19. června  2024 vědeckou konferenci Nepravidelná…
Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

Přednáška ke knize o pistoli CZ 75: bonusové informace, unikátní exempláře

09. 12. 2023
V podvečer 6. prosince 2023 se v Armádním muzeu Žižkov Vojenského historického ústavu Praha…
Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

Historik VHÚ Praha Jiří Plachý se v Bratislavě zúčastnil vzpomínkového večera na osobnost protikomunistického odboje na Slovensku Imricha Eröse

08. 12. 2023
Historik Vojenského historického ústavu Praha Jiří Plachý se na konci listopadu zúčastnil…
Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Dnes je Armádní muzeum celý den uzavřeno

07. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov je…