X. všesokolský slet v roce 1938

X. všesokolský slet v roce 1938

Pohled na cvičení mužů na X. všesokolském sletu v červenci 1938. Tento všesokolský slet se konal v Praze na Strahovském stadionu a zúčastnilo se ho přes 300 000 cvičenců z několika evropských zemí a přes 2,3 miliónu diváků. Jednalo se tak o jeden z největších všesokolských sletů v dějinách.

Slet se skládal z několika různých a na sebe navazujících akcí, hlavní program proběhl počátkem července 1938. Historicky nejznámější je okamžik, kdy na strahovském stadionu v jednu chvíli cvičilo přes 30 000 Sokolů na skladbu Přísaha republice od F. Pecháčka.

Samotného sletu se ve velkém zúčastnila jak československá armáda, tak vojáci ze států Malé dohody. Celý slet se konal v době zvýšeného politického napětí mezi Československem a sousedním Německem a vyzněl jako velký manifest odhodlanosti a jednoty Československa v nelehkých dobách.

Snímek byl do sbírky Vojenského historického ústavu Praha získán po roce 1989.

Aktuálně



Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…