Zborovská pamětní medaile

Zborovská pamětní medaile

Medaile byla založena usnesením československé vlády dne 13. května 1947 a propůjčena jednorázově při příležitosti třicátého výročí bitvy u Zborova bývalým plukům 1. československé střelecké brigády a jejich příslušníkům a všem žijícím, padlým a zesnulým účastníkům bitvy. Samotná zborovská bitva začala dne 1. července 1917 mohutnou dělostřeleckou akcí následovanou útoky pěchoty. Čechoslováci přišli na řadu až druhý den po 9. hodině ranní, kdy do akce nastoupily prapory 1. a 3. československého střeleckého pluku a I. prapor 2. střeleckého pluku. Dokonale sehraný postup malých skupinek při prolamování obranných pozic nepřítele slavil úspěch. A tak po šestihodinovém boji pronikly československé oddíly místy do hloubky i přes 5 km do rakouské obrany. Nedostatečně vyzbrojené prapory Československé střelecké brigády tím dosáhly vlastně nejvýraznějšího úspěchu celé ofenzívy. Tzv. Kerenského ofenzíva, jejíž součástí tato bitva byla, sice zcela selhala, ale zborovská epizoda se stala svým politickým významem zásadním mezníkem v budování československého zahraničního vojska a v úsilí o samostatný československý stát. Medaile je ražena ze stříbra v průměru 35 mm při síle 2 mm. Celou plochu aversu vyplňuje podobizna (levostranný profil) prezidenta T. G. Masaryka v pro něj charakteristické čapce. Kolem podobizny je rozdělen oboustranně opis: PRAVDA/VÍTĚZÍ. Téměř celou plochu reversu zaujímají plasticky zpodobené historické prapory střeleckých pluků – 1. pluku Mistra Jana Husa, 2. pluku Jiřího z Poděbrad a 3. pluku Jana Žižky z Trocnova, přičemž jejich žerdě jsou v dolní části překryty vavřínovou ratolestí. V pravé dolní části opis: ZBOROV a v levé: 1917–1947. Stuha medaile je zhotovena v červené barvě, odpovídající barvě nárameníků legionářů. Jejím středem prochází ruská svatojiřská stuha (oranžová se třemi černými, stejně vzdálenými pruhy).

Pamětní medaile byla získána do sbírky Vojenského historického ústavu darem Ministerstva národní obrany v roce 1947.

AktuálněVe čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

Ve čtvrtek 7. 12. je Armádní muzeum celý den uzavřeno

04. 12. 2023
Upozorňujeme, že z provozních a organizačních důvodů je Armádní muzeum Žižkov ve…
Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

Obtíže při výstavbě armády po roce 1945

01. 12. 2023
„Má-li být armáda schopna plnit válečné úkoly, je nezbytné, aby měla jednotnou…
Jiří Sozanský – Invaze 68 

Jiří Sozanský – Invaze 68 

30. 11. 2023
Vernisáží v den 55. výročí okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy byla v…
Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

Vojenský historický ústav získal cenu Patrimonium pro futuro 2023

29. 11. 2023
Nová expozice Armádního muzea Žižkov byla 28. listopadu 2023 na slavnostním galavečeru…
VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

VHÚ Praha připomíná listopadové události ve veřejném prostoru

29. 11. 2023
Stalo se již tradicí, že pracovníci Vojenského historického ústavu Praha vystupují v médiích…