Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Snímek pořízený po osvobození Kyjeva v listopadu 1943 zachycuje zničené domy na hlavní kyjevské třídě Chreščatyk.

Porážka Němců v bitvě u Kurska a následné sovětské ofenzívy zpečetily osud nacistického panství na levobřežní Ukrajině. V důsledku Hitlerovy nechuti připustit ústup Němci začali se stavbou opevnění podél Dněpru (součást linie „Panther-Wotan“) příliš pozdě. Do konce září 1943 tak Sověti na západním břehu Dněpru získali 23 předmostí. Jihovýchodně od Kyjeva se nacházelo bukrinské předmostí, severně ljutěžské. Sovětské operace na bukrinském předmostí nepřinesly očekávaný efekt, avšak sovětské velení předstíralo, že pokračuje v přípravě útoku z tohoto prostoru – mezitím nepozorovaně přesunulo značné síly na sever od Kyjeva.

Dne 3. listopadu 1943 zahájily síly 1. ukrajinského frontu generála Vatutina po ničivé dělostřelecké přípravě útok z ljutěžského předmostí a rychle postupovaly – jednotky německé 4. tankové armády jim nebyly schopny odolávat. 5. listopadu byli do bojů o Kyjev nasazeni i příslušníci 1. čs. samostatné brigády, kteří nad ránem 6. listopadu jako první pronikli do centra města.

V den 26. výročí VŘSR, 7. listopadu 1943, již byl Kyjev bezpečně v sovětských rukou, avšak vylidněný a v troskách – odhaduje se, že za války bylo částečně nebo zcela zničeno okolo 6 300 budov. Německé protiútoky západně od Kyjeva přinesly Němcům pouze krátkodobou úlevu – v následujících měsících Sověti osvobodili většinu zbývajícího ukrajinského území.

 

AktuálněZa 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

Za 100 hodin vítězství. Pozemní tažení proti Iráku, vyvrcholení a konec války v Zálivu.

23. 02. 2021
Psal se 24. únor 1991. Po 38 dnech leteckých úderů velitel mezinárodních…
Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

Váleční „biatlonisté“: vojáci na lyžích z praporů generála Svobody

22. 02. 2021
I když první lyžařský kurz v československé armádě byl otevřen již v roce 1919…
Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

Historie zahraničních operací naší armády nyní přehledně a komplexně, na webu VHÚ

18. 02. 2021
Zásadním projektem Vojenského historického ústavu Praha je v současnosti dokumentování účasti v zahraničních…
Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

Obsazení Ukrajiny a ústup československých legií do Ruska v únoru 1918

14. 02. 2021
Dne 18. února 1918 zahájily německé a rakousko-uherské armády na východní frontě…
Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

Sovětský svaz a reparace po druhé světové válce: bezuzdné drancování v Německu

11. 02. 2021
Myšlenka, aby Německo nahradilo veškeré škody způsobené druhou světovou válkou, se poprvé…