Zrcadlový sál ve Versailles

Snímek, pořízený patrně ve druhé polovině devatenáctého století, zachycuje Zrcadlový sál ve Versailles. Dne 18. ledna 2020 si připomínáme 149 let od založení Německého císařství a zároveň 101 let od zahájení pařížské mírové konference, jejímž výsledkem byla smlouva uzavřená v tomto sále dne 28. června 1919.

 

Tento sál o délce 73 m, šířce 10,5 m a výšce 12,3 m, jehož sedmnáct oken má zrcadlový protipól na opačné stěně, je chloubou paláce ve Versailles. Sál byl dokončen roku 1684 a v jeho výzdobě se odrážela velkolepost absolutistické vlády Ludvíka XIV.; konaly se tam audience i plesy.

Zrcadlový sál se do dějin paradoxně zapsal nejvýznamněji až v době, když již Francie byla za zenitem své moci. Za prusko-francouzské války byl komplex ve Versailles obsazen německými vojsky a sál sloužil jako lazaret. Na ceremonii v Zrcadlovém sále dne 18. ledna 1871 pak holdovala německá knížata pruskému králi Vilému I. jakožto císaři sjednoceného Německa. Tím si Němci zároveň vyrovnali účty s Ludvíkem XIV., jehož armády mnohokrát vpadly do Svaté říše římské. Symbolické bylo i datum – Německo bylo sjednoceno na den přesně 170 let od chvíle, kdy byl v Královci korunován první pruský král.

Za první světové války se k Německu Štěstěna otočila zády a 18. ledna 1919 byla na francouzském ministerstvu zahraničí sídlícím na Quai d’Orsay (Nábřeží zlatníků) v Paříži zahájena jednání o budoucím mírovém uspořádání. 28. června téhož roku byla v sále podepsána mírová smlouva s Německem.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha