Chladné zbraně a zbroj

Československý tesák Vojenských lesních podniků

Československý tesák Vojenských lesních podniků

  Na sklonku dvacátých let minulého století byly na území první Československé republiky slučováním bývalých velkostatků zřizovány vojenské dělostřelecké střelnice. Pro jejich správu byl zřízen státní obchodní podnik Vojenské lesní podniky (VLP). Zpočátku byla ústroj jeho zaměstnanců velmi pestrá, ale protože se jednalo o podnik vojenský, bylo nezbytné tuto pestrost odstranit a nahradit ji jednotným […]

Rakouská partyzána pro důstojníky, kolem 1660

Rakouská partyzána pro důstojníky, kolem 1660

  Koncem 15. století vznikla v Itálii partyzána, dlouhá dřevcová zbraň s typickou čepelí trojúhelníkového tvaru a ostřím po obou stranách. Čepel značné délky je u základny dosti široká a směrem ke hrotu se příkře zužuje. Vyvinula se ze specifického typu kopí, známého jako volský jazyk – langedebeve (z francouzského langue-de-boeuf). Název patrně pochází z […]

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

Československý kordík pro důstojníky a rotmistry letectva vzor 1927

  S myšlenkou na zavedení poboční zbraně pro důstojníky a rotmistry československého letectva přišel v roce 1925 gen. Stanislav Čeček, který v té době vedle své funkce přednosty Vojenské kanceláře prezidenta republiky vykonával i funkci přednosty III. odboru (leteckého) Ministerstva národní obrany. Již zavedená šavle pro důstojníky armády nebyla pro letce vhodná, a proto bylo […]

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917, individuální úprava

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917, individuální úprava

  Ve sbírce Vojenského historického ústavu Praha se nachází velké množství velmi vzácných a unikátních předmětů. Některé jsou zajímavé pro své technické či technologické řešení, jiné zase pro své výjimečné umělecké zpracování. Mezi nejvzácnější však patří ty, jejichž historie je bezprostředně spojena s některou z význačných osobností kulturního, politického, ale zejména vojenského života. Náleží mezi […]

Československá šavle vzor 4

Československá šavle vzor 4

  Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené legionáři nebo zanechané na území republiky po rozpadu Rakousko-Uherska. Jedinou chladnou zbraní z výzbroje armády habsburské monarchie, která byla v nově budované československé armádě zavedena jako regulérní předpisový vzor, se stala jezdecká šavle vzor 1904. Konstrukce této poslední […]

Italský útočný nůž, 1916–1918

Italský útočný nůž, 1916–1918

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí doplňkové výzbroje vojáka. Zákopový charakter 1. světové války vedl k boji muže proti muži ve stísněném prostoru zákopu, kde byl tehdejší dlouhý bodák nasazený na pušce prakticky nepoužitelný. Přirozenou reakcí na tuto situaci bylo vytvoření speciálního dýkovitého otevřeného nože. Zákopové nože se vyráběly primitivním způsobem v […]

Palcát šestiperý, severní Itálie, 1. polovina 16. století

Palcát šestiperý, severní Itálie, 1. polovina 16. století

  Palcát jako úderná zbraň se začal častěji objevovat v průběhu 13. století, kdy došlo k výraznému rozšíření užívání plátové zbroje. Zbraň se železnou, ocelovou, ale v některých případech i bronzovou hlavicí měla oproti meči totiž větší šanci tuto zbroj probít. Ve středověku palcát užívali jak pěší vojáci, tak i jízdní rytíři. Na vrcholu středověku […]

Kris, Malajsie, 19. století

Kris, Malajsie, 19. století

  Historie tohoto typu dýky je dávná a její původ je kladen do 14. století na ostrov Jáva, odkud se postupem doby rozšířila po celém Malajském souostroví. Každý ostrov má svůj specifický typ krisu, ale společné rysy jsou natolik charakteristické, že není možné zaměnit kris za jinou chladnou zbraň. Jeho přímá čepel (bilah) je dvoubřitá, […]

Československý kord pro vyšší úředníky policie vzor 31

Československý kord pro vyšší úředníky policie vzor 31

  Vládním nařízením č. 59 z 26. března 1931 byl ve dvou provedeních zaveden kord pro úředníky prvorepublikové policie. Tvarově jsou obě verze naprosto shodné, liší se pouze povrchovou úpravou. Pro vyšší policejní úředníky a komisaře politické správy od 4. platové třídy byl určen kord, jehož všechny kovové části včetně objímek a patky pochvy byly […]

Kalota, počátek 18. století

Kalota, počátek 18. století

  Již od konce první poloviny 17. století se především ve výstroji jezdectva začaly objevovat kloboukové kříže – tzv. kaloty. Byly to tvaru hlavy přizpůsobené pásy plochého železa, nejčastěji uspořádané do kříže a v dolní části spojené obvodovou obroučkou. Některé z nich se daly složit, a tak mohly být snadno převáženy v sedlových taškách. Při […]

Pruský pěchotní tesák vzor 1864

Pruský pěchotní tesák vzor 1864

  Pruská branná moc se ve druhé polovině 19. století v mnoha směrech lišila od zavedené praxe armád Rakouska nebo Saska. Všeobecná branná povinnost, v Prusku zavedená roku 1813, byla důsledně vyžadována a vztahovala se na každého občana ve věku dvaceti let. S tím souvisela i řada reforem a změn, kterými pruská armáda v průběhu […]

Československý darovací kord pro důstojníky armády, kolem 1935

Československý darovací kord pro důstojníky armády, kolem 1935

  Darovací kordy pro důstojníky československé armády byly opatřeny běžnými koši důstojnických šavlí vzor 24, jejich celkové provedení však bylo ve srovnání se zbraněmi služebními odlehčené. Užší a leskle niklované čepele byly zdobeny motivy lipových ratolestí, nápisy „PRAVDA VÍTĚZÍ“, státními znaky a v některých případech i darovacími nápisy. Tyto kordy mohly být nošeny pouze při […]

Kordík pro rotmistry armády Slovenského státu

Kordík pro rotmistry armády Slovenského státu

  V armádě Slovenského státu byl tento kordík zaveden předpisem Vv roč. II, č. 7 z 15. července 1940. V letech 1940–1945 byl součástí výstroje rotmistrů všech druhů zbraní Slovenského státu. Výjimkou bylo pouze letectvo, které mělo vlastní vzorový kordík. Výrobcem byla firma „J. Lichardus, Kovopriemysel Ružomberok“. Kordík byl téměř shodný s verzí pro armádní […]

Německá dýka pro nižší hodnostáře RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), II. model

Německá dýka pro nižší hodnostáře RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), II. model

  Bezpečnostní a pomocná služba (Sicherheits und Hilfsdienst – SHD) byla vytvořena v roce 1935 jako protivzdušná policie. Byla to civilní ochranná služba, která měla na starosti protivzdušnou obranu a záchranu obětí bombardování, a to všechno ve spojení s Technische Nothilfe (technické nouzové sbory) a Feuerschutzpolizei (požární sbory). V dubnu roku 1942 bylo SHD přejmenováno […]

Honosný meč, kolem 1590

Honosný meč, kolem 1590

  Současně s tím, jak se záštita jezdeckých mečů měnila a rozvíjela, začala se rukojeť krátit, bývala často spirálovitě rýhována a obtáčena splétanými drátky. Takto vznikl klasický renesanční meč, jehož záštita dostala během času nové úponky, připojující se k oblouku, který tvoří přední rameno záštity nebo z tohoto ramene vychází a stáčí se k hlavici […]

1 2 3 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha