Chladné zbraně a zbroj

Rapír, Itálie, kolem 1590

Rapír, Itálie, kolem 1590

Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první polovině…
...

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, 17. století

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, 17. století

  Kord nebo rapír se zvoncovým košem je posledním významným vývojovým typem této zbraně. Španělští mistři jej…
...

Rakouský důstojnický palaš, 2. polovina 18. století

Rakouský důstojnický palaš, 2. polovina 18. století

  V průběhu 17. století palaš postupně přebral funkci jezdeckého meče. Byl vytvořen jako kombinace rovné mečové…
...

Československá šavle pro příslušníky Národní gardy v darovacím provedení

Československá šavle pro příslušníky Národní gardy v darovacím provedení

  Krátce po vzniku Československé republiky v roce 1918 začaly vznikat různé ozbrojené sbory jako Pražská národní…
...

Lovecký tesák, Čechy, 1916

Lovecký tesák, Čechy, 1916

  Po zániku parforsních honů pozbyly lovecké tesáky svou praktickou funkci a staly se pouhým odznakem lesnického…
...

Rapír, Španělsko, kolem 1590

Rapír, Španělsko, kolem 1590

  Výraz rapír se poprvé objevil ve francouzském dokumentu z roku 1474, v němž je vyslovena domněnka,…
...

Polská karabela, konec 17. století

Polská karabela, konec 17. století

  Karabela tvoří zcela specifický typ šavle. Jako zbraň „kostjumówa“ byla nedílnou součástí národního kroje polských šlechticů.…
...

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1845

  V roce 1845 byla pro všechny druhy rakouského jezdectva poprvé zavedena jednotná šavle. Předlohou se jí…
...

Lovecký tesák, 1. polovina 18. století

Lovecký tesák, 1. polovina 18. století

  Obecnou představu lovecké chladné zbraně dnes díky svému mohutnému zastoupení v soukromých i veřejných sbírkách reprezentuje…
...

Rakouský kyrysnický palaš, kolem 1730

Rakouský kyrysnický palaš, kolem 1730

  V průběhu 17. století palaš postupně přebral funkci jezdeckého meče. Byl vytvořen jako kombinace rovné mečové…
...

Meč pro příslušníky c. k. trabantské gardy, 2. polovina 19. století

Meč pro příslušníky c. k. trabantské gardy, 2. polovina 19. století

  Trabantská tělesná garda byla jednou z pěti strážních jednotek rakouského císaře a uherského krále. Založena byla…
...

Meč popravčí, počátek 17. století

Meč popravčí, počátek 17. století

  Popravčí meč není v pravém slova smyslu zbraň, nýbrž nástroj k výkonu trestu hrdelního práva. Tvar…
...

Německá dýka pro velitele RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), I. model

Německá dýka pro velitele RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), I. model

  Bezpečnostní a pomocná služba (Sicherheits und Hilfsdienst – SHD) byla vytvořena v roce 1935 jako protivzdušná…
...

Končíř, 1. polovina 16. století

Končíř, 1. polovina 16. století

  Historii tohoto druhu meče můžeme vystopovat až do 14. století. Čepel bývala většinou trojhranného nebo kosočtvercového…
...

Rapír, konec 16. století

Rapír, konec 16. století

  Již v 15. století se šermířský souboj ojediněle vyskytoval ve Španělsku a ve Francii. V první…
...

Uherská husarská šavle, kolem 1700

Uherská husarská šavle, kolem 1700

  Šavle se do Evropy dostala z východu a většího uplatnění dosáhla za tureckých válek, kdy se…
...

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, kolem 1650

Rapír se zvoncovým košem, Španělsko, kolem 1650

  Kord nebo rapír se zvoncovým košem je posledním významným vývojovým typem této zbraně. Španělští mistři jej…
...

Dýka pro příslušníky oddílů SA

Dýka pro příslušníky oddílů SA

  Sturmabteilung (SA), úderné oddíly nacistické strany NSDAP, byly vytvořeny v roce 1921 po velkém veřejném shromáždění…
...

Československý bojový nůž speciální vz. 85

Československý bojový nůž speciální vz. 85

  V lednu 1982 byl na Správě bojové přípravy MNO přednesen požadavek na zabezpečení bojového nože, nezbytného…
...

Nůž útočný vz. 75

Nůž útočný vz. 75

  Na počátku 70. let přestal do té doby užívaný útočný nůž OV-7 (nůž útočný obranný výsadkový)…
...

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava

Kordík vzor 39 pro důstojníky a vojenské úředníky Vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava

  Po okupaci českých zemí nacistickým Německem v březnu 1939 byly zbytky československé armády v nově vzniklém…
...

Bojový nůž 1-F-97 FALCO

Bojový nůž 1-F-97 FALCO

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí výzbroje vojáka, avšak s rozvojem palných zbraní a…
...

Československá šavle pro důstojníky armády vzor 24

Československá šavle pro důstojníky armády vzor 24

  Stejně jako u ostatní výzbroje byly po vzniku ČSR několik let používány trofejní poboční zbraně přivezené…
...

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

Šavle pro úředníky Finanční stráže vzor 24

  Nový československý stát si ponechal systém ochrany státních hranic zavedený již v habsburské monarchii. Již v…
...

1 2 3 17