Chladné zbraně a zbroj

Československý kord pro vyšší úředníky policie vzor 31

Československý kord pro vyšší úředníky policie vzor 31

  Vládním nařízením č. 59 z 26. března 1931 byl ve dvou provedeních zaveden kord pro úředníky prvorepublikové policie. Tvarově jsou obě verze naprosto shodné, liší se pouze povrchovou úpravou. Pro vyšší policejní úředníky a komisaře politické správy od 4. platové třídy byl určen kord, jehož všechny kovové části včetně objímek a patky pochvy byly […]

Kalota, počátek 18. století

Kalota, počátek 18. století

  Již od konce první poloviny 17. století se především ve výstroji jezdectva začaly objevovat kloboukové kříže – tzv. kaloty. Byly to tvaru hlavy přizpůsobené pásy plochého železa, nejčastěji uspořádané do kříže a v dolní části spojené obvodovou obroučkou. Některé z nich se daly složit, a tak mohly být snadno převáženy v sedlových taškách. Při […]

Pruský pěchotní tesák vzor 1864

Pruský pěchotní tesák vzor 1864

  Pruská branná moc se ve druhé polovině 19. století v mnoha směrech lišila od zavedené praxe armád Rakouska nebo Saska. Všeobecná branná povinnost, v Prusku zavedená roku 1813, byla důsledně vyžadována a vztahovala se na každého občana ve věku dvaceti let. S tím souvisela i řada reforem a změn, kterými pruská armáda v průběhu […]

Československý darovací kord pro důstojníky armády, kolem 1935

Československý darovací kord pro důstojníky armády, kolem 1935

  Darovací kordy pro důstojníky československé armády byly opatřeny běžnými koši důstojnických šavlí vzor 24, jejich celkové provedení však bylo ve srovnání se zbraněmi služebními odlehčené. Užší a leskle niklované čepele byly zdobeny motivy lipových ratolestí, nápisy „PRAVDA VÍTĚZÍ“, státními znaky a v některých případech i darovacími nápisy. Tyto kordy mohly být nošeny pouze při […]

Kordík pro rotmistry armády Slovenského státu

Kordík pro rotmistry armády Slovenského státu

  V armádě Slovenského státu byl tento kordík zaveden předpisem Vv roč. II, č. 7 z 15. července 1940. V letech 1940–1945 byl součástí výstroje rotmistrů všech druhů zbraní Slovenského státu. Výjimkou bylo pouze letectvo, které mělo vlastní vzorový kordík. Výrobcem byla firma „J. Lichardus, Kovopriemysel Ružomberok“. Kordík byl téměř shodný s verzí pro armádní […]

Německá dýka pro nižší hodnostáře RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), II. model

Německá dýka pro nižší hodnostáře RLB – Reichsluftschutzbund (Říšský svaz pro protiletecká opatření), II. model

  Bezpečnostní a pomocná služba (Sicherheits und Hilfsdienst – SHD) byla vytvořena v roce 1935 jako protivzdušná policie. Byla to civilní ochranná služba, která měla na starosti protivzdušnou obranu a záchranu obětí bombardování, a to všechno ve spojení s Technische Nothilfe (technické nouzové sbory) a Feuerschutzpolizei (požární sbory). V dubnu roku 1942 bylo SHD přejmenováno […]

Honosný meč, kolem 1590

Honosný meč, kolem 1590

  Současně s tím, jak se záštita jezdeckých mečů měnila a rozvíjela, začala se rukojeť krátit, bývala často spirálovitě rýhována a obtáčena splétanými drátky. Takto vznikl klasický renesanční meč, jehož záštita dostala během času nové úponky, připojující se k oblouku, který tvoří přední rameno záštity nebo z tohoto ramene vychází a stáčí se k hlavici […]

Kaskara, Súdán, 19. století

Kaskara, Súdán, 19. století

  Kaskara je tvarově nezaměnitelný meč některých afrických kmenů, zejména ze saharské oblasti (Súdán, Čad, Eritrea). Charakterizován je dlouhou dvoubřitou čepelí (často staršího nebo orientálního původu) a jednoduchou křížovou záštitou. Ačkoliv většina exemplářů v evropských sbírkách pochází až z 19. století, dá se předpokládat, že tvar tohoto meče se ustálil na celá staletí a svůj […]

Tesák pro příslušníky Německého červeného kříže

Tesák pro příslušníky Německého červeného kříže

  Německý červený kříž – Deutsches Rotes Kreuz (DRK) byl organizován a řízen úřadem Říšského ministra vnitra a byl uznávanou celonárodní dobrovolnickou organizací s cílem pomáhat při civilních pohromách. Ačkoliv bylo členství v DRK založeno na dobrovolnické, neplacené bázi, byli jeho velitelé řádnými uniformovanými zaměstnanci na plný úvazek. Ve svém znaku spojila organizace DRK všudypřítomnou […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

  Až do roku 1850 v habsburské armádě platilo, že důstojníci německé pěchoty nosili jako poboční zbraň kord, zatímco důstojníci pěchoty uherské byli vyzbrojeni šavlí. Teprve předpisem z 21. dubna 1850 byla zavedena první jednotná šavle pro důstojníky všech pěších pluků habsburské monarchie. Její tvar předznamenal přijetí nejznámější rakouské šavle pro důstojníky pěchoty v roce […]

Československý kordík pro generály armády vzor 1952

Československý kordík pro generály armády vzor 1952

  Kordík pro generály československé armády byl zaveden na základě rozkazu armádního generála Alexeje Čepičky MNO č. j. 04681-NM-52 z 25. května 1952. Byl předáván při jmenování do hodnosti generála a i po ukončení aktivní služby zůstával v jeho osobním vlastnictví. Jeho odebrání bylo možné pouze v případě odnětí hodnosti nebo jejího snížení na plukovníka […]

Kukri, Nepál, 19. století

Kukri, Nepál, 19. století

  Tradiční a legendární zbraň nepálských Gurkhů je používána obyvateli Himalájí v nezměněné podobě již po mnoho staletí. Jedná se o univerzální nástroj, který musel sloužit jak k práci, tak k boji. Tvar nože je přizpůsoben tak, aby s ním bylo možné řezat, dopředu posunuté těžiště a vyšší hmotnost zase usnadnily sekání a zlepšily jeho […]

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Osobní zbraň ve své době jednoho z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších rakouských vojevůdců, Františka Jindřicha hraběte Šlika (1789–1862). Nevzorová jezdecká šavle s výrazně zakřivenou čepelí je uložena v pochvě, která je na vnější straně opatřena rytými nápisy třiatřiceti dat a míst bitev z let 1809–1859, jichž se Šlik osobně zúčastnil. Konečný zápis 1859 Solferino 24. Juni […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik pobočních zbraní následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, které byly nedílnou součástí arcivévodových uniforem v rámci jednotlivých druhů vojsk habsburské armády. Jednou z nich je šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, která však oproti standardnímu provedení vykazuje řadu atypických výzdobných prvků. Její čepel nebyla […]

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

  V roce 1869 proběhla reorganizace rakouského jezdectva, v jejímž rámci byla do výzbroje všech jeho složek zavedena jednotná šavle vzor 1869. Tvarově je tato zbraň jakousi kombinací předchozích modelů. Koš je inspirován šavlemi vzor 1850 a 1858, přičemž je znovu opatřen sedmi kruhovými otvory a dvěma výřezy pro zápěstník. Zhotoven je však již z […]

1 2 3 9

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha