Chladné zbraně a zbroj

Honosný meč, kolem 1590

Honosný meč, kolem 1590

  Současně s tím, jak se záštita jezdeckých mečů měnila a rozvíjela, začala se rukojeť krátit, bývala často spirálovitě rýhována a obtáčena splétanými drátky. Takto vznikl klasický renesanční meč, jehož záštita dostala během času nové úponky, připojující se k oblouku, který tvoří přední rameno záštity nebo z tohoto ramene vychází a stáčí se k hlavici […]

Kaskara, Súdán, 19. století

Kaskara, Súdán, 19. století

  Kaskara je tvarově nezaměnitelný meč některých afrických kmenů, zejména ze saharské oblasti (Súdán, Čad, Eritrea). Charakterizován je dlouhou dvoubřitou čepelí (často staršího nebo orientálního původu) a jednoduchou křížovou záštitou. Ačkoliv většina exemplářů v evropských sbírkách pochází až z 19. století, dá se předpokládat, že tvar tohoto meče se ustálil na celá staletí a svůj […]

Tesák pro příslušníky Německého červeného kříže

Tesák pro příslušníky Německého červeného kříže

  Německý červený kříž – Deutsches Rotes Kreuz (DRK) byl organizován a řízen úřadem Říšského ministra vnitra a byl uznávanou celonárodní dobrovolnickou organizací s cílem pomáhat při civilních pohromách. Ačkoliv bylo členství v DRK založeno na dobrovolnické, neplacené bázi, byli jeho velitelé řádnými uniformovanými zaměstnanci na plný úvazek. Ve svém znaku spojila organizace DRK všudypřítomnou […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861

  Až do roku 1850 v habsburské armádě platilo, že důstojníci německé pěchoty nosili jako poboční zbraň kord, zatímco důstojníci pěchoty uherské byli vyzbrojeni šavlí. Teprve předpisem z 21. dubna 1850 byla zavedena první jednotná šavle pro důstojníky všech pěších pluků habsburské monarchie. Její tvar předznamenal přijetí nejznámější rakouské šavle pro důstojníky pěchoty v roce […]

Československý kordík pro generály armády vzor 1952

Československý kordík pro generály armády vzor 1952

  Kordík pro generály československé armády byl zaveden na základě rozkazu armádního generála Alexeje Čepičky MNO č. j. 04681-NM-52 z 25. května 1952. Byl předáván při jmenování do hodnosti generála a i po ukončení aktivní služby zůstával v jeho osobním vlastnictví. Jeho odebrání bylo možné pouze v případě odnětí hodnosti nebo jejího snížení na plukovníka […]

Kukri, Nepál, 19. století

Kukri, Nepál, 19. století

  Tradiční a legendární zbraň nepálských Gurkhů je používána obyvateli Himalájí v nezměněné podobě již po mnoho staletí. Jedná se o univerzální nástroj, který musel sloužit jak k práci, tak k boji. Tvar nože je přizpůsoben tak, aby s ním bylo možné řezat, dopředu posunuté těžiště a vyšší hmotnost zase usnadnily sekání a zlepšily jeho […]

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Osobní zbraň ve své době jednoho z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších rakouských vojevůdců, Františka Jindřicha hraběte Šlika (1789–1862). Nevzorová jezdecká šavle s výrazně zakřivenou čepelí je uložena v pochvě, která je na vnější straně opatřena rytými nápisy třiatřiceti dat a míst bitev z let 1809–1859, jichž se Šlik osobně zúčastnil. Konečný zápis 1859 Solferino 24. Juni […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik pobočních zbraní následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, které byly nedílnou součástí arcivévodových uniforem v rámci jednotlivých druhů vojsk habsburské armády. Jednou z nich je šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, která však oproti standardnímu provedení vykazuje řadu atypických výzdobných prvků. Její čepel nebyla […]

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

  V roce 1869 proběhla reorganizace rakouského jezdectva, v jejímž rámci byla do výzbroje všech jeho složek zavedena jednotná šavle vzor 1869. Tvarově je tato zbraň jakousi kombinací předchozích modelů. Koš je inspirován šavlemi vzor 1850 a 1858, přičemž je znovu opatřen sedmi kruhovými otvory a dvěma výřezy pro zápěstník. Zhotoven je však již z […]

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí doplňkové výzbroje vojáka. Zákopový charakter 1. světové války vedl k boji muže proti muži ve stísněném prostoru zákopu, kde byl tehdejší dlouhý bodák nasazený na pušce prakticky nepoužitelný. Přirozenou reakcí na tuto situaci bylo vytvoření speciálního dýkovitého otevřeného nože. Zákopové nože se vyráběly primitivním způsobem v […]

Rakousko-uherský zákopový biják, 1914–1918

Rakousko-uherský zákopový biják, 1914–1918

  V zákopových bojích první světové války bylo užíváno velké množství různých typů bijáků, jež se vzájemně mohly odlišovat jednak tvarem i materiálem rukojeti a násady (dřevo, ocelové péro), jednak tvarem hlavice (koule, krychle, hruška, různé typy ocelových korunek s hroty apod.). V případě boje muže proti muži v úzkém zákopu velmi často posloužila i […]

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1853/89

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1853/89

  Ve výzbroji habsburské armády se tesák ve větší míře objevil v polovině 19. století. U technických jednotek jako byli pionýři nebo sapéři (ženisté) byla v tomto období všeobecně zavedena pionýrská šavle vzor 1807. V roce 1847 testoval prapor pionýrů ve Veroně přínos a praktičnost několika prototypů nově konstruovaných zbraní, určených speciálně pro příslušníky technických […]

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

  S rozvojem renesanční společnosti pozbývala dýka svůj předchozí výrazně vojenský charakter a stále více se prosazovala jako zbraň civilní. Dýka se stala honosným předmětem, nedílnou součástí výbavy šlechtice. Párovou zbraní šlechtického rapíru se stala levoruční dýka. Při šermu v kombinaci s rapírem se dýka držela v levé ruce a doplňovala akce delší zbraně – […]

Lovecký tesák, Rakousko, polovina 19. století

Lovecký tesák, Rakousko, polovina 19. století

  Po zániku parforsních honů pozbyly lovecké tesáky svou praktickou funkci a staly se pouhým odznakem lesnického povolání a obecným symbolem myslivosti. Nového adepta na svobodného myslivce nebo lesníka pasoval lesní správce nebo přímo vlastník panství. Při tomto obřadu ocenil dobré vlastnosti pasovaného, jeho schopnosti a odbornou připravenost, a propustil ho z učení jako svobodného […]

Schiavonna, 1. polovina 17. století

Schiavonna, 1. polovina 17. století

Schiavonna, známá ze 17. století, se vyvinula ze starších mečů, jejichž hromadná produkce v 15. století umožnila vojensky zajistit mezinárodní vzestup Benátek jako významné obchodní velmoci. Pod označením schiavonna jsou tyto meče v počtu několika set zapsány v inventářích dóžecího paláce. Název meče, používaný zřejmě již mnohem dříve, svědčí o tom, že šlo o součást […]

1 2 3 4 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha