Chladné zbraně a zbroj

Kukri, Nepál, 19. století

Kukri, Nepál, 19. století

  Tradiční a legendární zbraň nepálských Gurkhů je používána obyvateli Himalájí v nezměněné podobě již po mnoho staletí. Jedná se o univerzální nástroj, který musel sloužit jak k práci, tak k boji. Tvar nože je přizpůsoben tak, aby s ním bylo možné řezat, dopředu posunuté těžiště a vyšší hmotnost zase usnadnily sekání a zlepšily jeho […]

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Jezdecká šavle Františka Jindřicha hraběte Šlika

Osobní zbraň ve své době jednoho z nejvýznamnějších a nejoblíbenějších rakouských vojevůdců, Františka Jindřicha hraběte Šlika (1789–1862). Nevzorová jezdecká šavle s výrazně zakřivenou čepelí je uložena v pochvě, která je na vnější straně opatřena rytými nápisy třiatřiceti dat a míst bitev z let 1809–1859, jichž se Šlik osobně zúčastnil. Konečný zápis 1859 Solferino 24. Juni […]

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Rakousko-uherská šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, osobní zbraň arcivévody F. F. d´Este

Ve sbírce chladných zbraní Vojenského historického ústavu se nachází hned několik pobočních zbraní následníka rakousko-uherského trůnu Františka Ferdinanda d´Este, které byly nedílnou součástí arcivévodových uniforem v rámci jednotlivých druhů vojsk habsburské armády. Jednou z nich je šavle pro důstojníky pěchoty vzor 1861, která však oproti standardnímu provedení vykazuje řadu atypických výzdobných prvků. Její čepel nebyla […]

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

Rakouská šavle pro důstojníky jezdectva vzor 1869

  V roce 1869 proběhla reorganizace rakouského jezdectva, v jejímž rámci byla do výzbroje všech jeho složek zavedena jednotná šavle vzor 1869. Tvarově je tato zbraň jakousi kombinací předchozích modelů. Koš je inspirován šavlemi vzor 1850 a 1858, přičemž je znovu opatřen sedmi kruhovými otvory a dvěma výřezy pro zápěstník. Zhotoven je však již z […]

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917

Rakousko-uherský útočný nůž vzor 1917

  Dýka nebo dýkovitý nůž byly od nepaměti součástí doplňkové výzbroje vojáka. Zákopový charakter 1. světové války vedl k boji muže proti muži ve stísněném prostoru zákopu, kde byl tehdejší dlouhý bodák nasazený na pušce prakticky nepoužitelný. Přirozenou reakcí na tuto situaci bylo vytvoření speciálního dýkovitého otevřeného nože. Zákopové nože se vyráběly primitivním způsobem v […]

Rakousko-uherský zákopový biják, 1914–1918

Rakousko-uherský zákopový biják, 1914–1918

  V zákopových bojích první světové války bylo užíváno velké množství různých typů bijáků, jež se vzájemně mohly odlišovat jednak tvarem i materiálem rukojeti a násady (dřevo, ocelové péro), jednak tvarem hlavice (koule, krychle, hruška, různé typy ocelových korunek s hroty apod.). V případě boje muže proti muži v úzkém zákopu velmi často posloužila i […]

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1853/89

Rakousko-uherský ženijní tesák vzor 1853/89

  Ve výzbroji habsburské armády se tesák ve větší míře objevil v polovině 19. století. U technických jednotek jako byli pionýři nebo sapéři (ženisté) byla v tomto období všeobecně zavedena pionýrská šavle vzor 1807. V roce 1847 testoval prapor pionýrů ve Veroně přínos a praktičnost několika prototypů nově konstruovaných zbraní, určených speciálně pro příslušníky technických […]

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

Levoruční dýka, Sasko, kolem 1590

  S rozvojem renesanční společnosti pozbývala dýka svůj předchozí výrazně vojenský charakter a stále více se prosazovala jako zbraň civilní. Dýka se stala honosným předmětem, nedílnou součástí výbavy šlechtice. Párovou zbraní šlechtického rapíru se stala levoruční dýka. Při šermu v kombinaci s rapírem se dýka držela v levé ruce a doplňovala akce delší zbraně – […]

Lovecký tesák, Rakousko, polovina 19. století

Lovecký tesák, Rakousko, polovina 19. století

  Po zániku parforsních honů pozbyly lovecké tesáky svou praktickou funkci a staly se pouhým odznakem lesnického povolání a obecným symbolem myslivosti. Nového adepta na svobodného myslivce nebo lesníka pasoval lesní správce nebo přímo vlastník panství. Při tomto obřadu ocenil dobré vlastnosti pasovaného, jeho schopnosti a odbornou připravenost, a propustil ho z učení jako svobodného […]

Schiavonna, 1. polovina 17. století

Schiavonna, 1. polovina 17. století

Schiavonna, známá ze 17. století, se vyvinula ze starších mečů, jejichž hromadná produkce v 15. století umožnila vojensky zajistit mezinárodní vzestup Benátek jako významné obchodní velmoci. Pod označením schiavonna jsou tyto meče v počtu několika set zapsány v inventářích dóžecího paláce. Název meče, používaný zřejmě již mnohem dříve, svědčí o tom, že šlo o součást […]

Kinžál, Kavkaz, počátek 20. století

Kinžál, Kavkaz, počátek 20. století

  Kinžál se stal součástí kavkazských národních krojů a velké obliby dosáhl zejména u kozáckých vojsk, kde se vedle známější šašky stal druhou poboční zbraní jejich příslušníků. Dýka, jejíž vznik můžeme zasadit do počátku 20. století, má celkovou délku 437 mm a je opatřena 318 mm dlouhou a 35 mm širokou čepelí s oboustranným ostřím, […]

Potápěčský nůž Piloun

Potápěčský nůž Piloun

  Nůž Piloun byl předchůdcem mnohem známějšího nože BONUS vz. 85 (BOjový útočný NŮž Speciální) a vyráběla jej firma Sportklimex Praha, později Aquacentrum Praha. Používali jej vojenští i policejní potápěči a sportovní potápěči tehdejšího Svazarmu. Nůž Piloun byl součástí potápěčských souprav SP 20, SP 20D a SP 40. V soupravě byly uloženy dva nože na […]

Lovecký sekáč, Rakousko/jižní Německo, 2. polovina 19. století

Lovecký sekáč, Rakousko/jižní Německo, 2. polovina 19. století

  I v průběhu 19. století byl k vysekávání parohů a k rušení velké zvěře užíván pádný sekáč se širokou čepelí, která však byla oproti starším typům výrazně kratší. Do doby, než se začalo cenit paroží jelení zvěře jako trofej i s lebkou, odsekávalo se pomocí tesáku nebo sekáče i s kusem lebeční kosti. Čepel […]

Lohar, Afghanistán, 19./20. století

Lohar, Afghanistán, 19./20. století

  Tvarově nezaměnitelný lohar je spojen s afghánským kmenem Bannuchi (Banuchi, Banochi), žijícím v severozápadní pohraniční provincii v blízkosti Chajbarského průsmyku. Kočující kováři z této oblasti vyráběli zbraň tvarem částečně připomínající evropská bojová kladiva nebo indické sekery zaghnal. Zobcovitý tvar čepele zase odkazuje na africké vrhací sekery. Lohar sloužil jako bojová zbraň a nahrazoval delší […]

Nůž pro příslušníky Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend)

Nůž pro příslušníky Hitlerovy mládeže (Hitlerjugend)

  Nůž byl určen pro všechny příslušníky Hitlerjugend jako ocenění za splnění řady dovednostních úkolů a testů. Jeho udělení mělo symbolický a psychologický význam, neboť se vycházelo ze zásady, že jen zvlášť vybraní a vyzrálí jedinci mohou vlastnit zbraň. Za takové byli považováni všichni příslušníci Hitlerjugend. Byl dostupný ve všech autorizovaných obchodech a dílnách za […]

1 2 3 4 10

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha