Faleristika a drobná plastika

Pamětní medaile na mexickou expedici

Pamětní medaile na mexickou expedici

  V letech 1861–1867 došlo na území Mexika k událostem, jež vstoupily do dějin jako francouzsko-mexická válka či jako „Mexické dobrodružství“. Jednalo se o vojenskou intervenci do Mexika, iniciovanou francouzským císařem Napoleonem III. a podporovanou Španělskem i Velkou Británií. Prvotní motivace, tedy vynucení vyrovnání finančních závazků ze strany Mexika vůči třem hlavním věřitelům – Francii, […]

Francouzská Pamětní medaile za operace Organizace spojených národů v Koreji

Francouzská Pamětní medaile za operace Organizace spojených národů v Koreji

  Když Korejská lidově demokratická republika 25. června 1950 napadla jižní Korejskou republiku, postavily se jí ozbrojené síly Organizace spojených národů pod velením amerického generála Douglase MacArthura. Součástí těchto jednotek se od 23. srpna stal také francouzský prapor více jak tisícovky dobrovolníků. Francouzští dobrovolníci, jejichž počet posléze stoupl na více jak trojnásobek, přišli během korejské […]

Pamětní odznak 1. kontingentu AČR Baltic Air Policing 2009

Pamětní odznak 1. kontingentu AČR Baltic Air Policing 2009

  Před deseti lety došlo usnesením Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR č. 985 ze dne 4. února 2009 a usnesením Senátu Parlamentu ČR č. 35 ze dne 28. ledna 2009 ke schválení působení Armády České republiky v zahraničních operacích v roce 2009. V rámci tohoto mandátu byl do Litvy vyslán kontingent, složený převážně z vojáků z […]

Bronzový kříž SOG

Bronzový kříž SOG

  V širší návaznosti na události 11. září 2001 a na boj s terorismem obecně byla ve druhé polovině roku 2002 formována nová jednotka Vojenské policie, známá jako Útvar pro speciální operace (Special Operation Group – SOG). Jednotka působila především v zahraničních misích a vykonávala zejména (nikoliv však výhradně) ochrannou činnost ve vztahu k VIP […]

Pamětní odznak Výcvikové jednotky chemického vojska – Irák (VJCHV-I)

Pamětní odznak Výcvikové jednotky chemického vojska – Irák (VJCHV-I)

  V rámci dlouhodobě probíhající operace Inherent Resolve (Bytostné odhodlání) proti silám tzv. Islámského státu bylo na základě aliančních smluv zřízeno úkolové uskupení AČR Irák, jehož hlavní náplní je výcvik příslušníků armády Irácké republiky. Součástí úkolového uskupení je také Výcviková jednotka chemického vojska – Irák (VJCHV–I), jejíž vyslání proběhlo na základě usnesení vlády ČR, Senátu […]

Stříbrný kříž SOG

Stříbrný kříž SOG

  Útvar pro speciální operace (Special Operation Group – SOG), který vznikl při Vojenské policii ve druhé polovině roku 2002, se svým charakterem poněkud vymykal ostatním jednotkám Vojenské policie. Vedle „standardních“ úkolů na úrovni ochrany osob a objektů byl připraven plnit rovněž nestandardní a také speciálních úkoly, pro něž by příslušníci jiných útvarů Vojenské policie […]

Klopové pamětní odznaky Dne válečných veteránů ve francouzském provedení a britský ve tvaru kříže

Klopové pamětní odznaky Dne válečných veteránů ve francouzském provedení a britský ve tvaru kříže

  Většina států, které si různou formou připomínají konec první světové války a které jeho odkaz dávají do souvislosti s charitativní činností ve prospěch válečných veteránů, používá symboliku makového květu, avšak vedle ní existují i odlišné národní symboly. Ve Francii takto zastupuje funkci makového květu modrý květ Chrpy polní (Bleuet de France), který v sobě […]

Klopový pamětní odznak Dne válečných veteránů s českou národní symbolikou

Klopový pamětní odznak Dne válečných veteránů s českou národní symbolikou

  Posledním dnem, jímž se první světová válka zapsala do historie, byl 11. listopad 1918. V tento den došlo v 11 hodin v Le Francport nedaleko Compiègne na západní frontě k podepsání příměří, jež se stalo počátkem konce celého válečného konfliktu a nastolením míru. Již rok na to bylo datum 11. listopadu připomínáno jako oslava […]

Stříbrná pamětní medaile 50. výročí obrany Tyrol

Stříbrná pamětní medaile 50. výročí obrany Tyrol

  V průběhu tzv. druhé italské války za nezávislost (1859‒1860) se bojové střety mezi sardinsko- francouzskými a rakouskými silami odehrávaly v Lombardii, ovládané na počátku války Rakouským císařstvím. S ohledem na geografickou blízkost bojů na tuto situaci reagovala tyrolská zeměbrana, která obsadila strategické horské komunikace a zapojila se do obranných bojů. K ocenění tyrolských obránců […]

Pamětní odznak 2. úkolového uskupení eFP v Lotyšsku

Pamětní odznak 2. úkolového uskupení eFP v Lotyšsku

  Mezi v současné době plněné zahraniční mise Armády České republiky patří mimo jiné i účast na tzv. alianční předsunuté přítomnosti (eFP – Enhanced Forward Presence), která je jedním z výsledků jednání Varšavského summitu NATO v létě 2016 a vychází ze závazku a z principu kolektivní obrany NATO. V rámci této mise došlo původně k […]

Pamětní odznak 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek

Pamětní odznak 20. výročí vzniku Vojenských hasičských jednotek

  Vojenské hasičské jednotky, které vznikly v roce 1997, slavily před dvěma roky 20 let své existence. Původně byly dalece před zřízením profesionální armády při jednotlivých útvarech formovány požární jednotky z vojáků základní služby a občanských zaměstnanců vojenské správy (tzv. požární družstva). Jejich úkolem bylo v případě vzniku požáru zahájit hašení před příjezdem profesionálních hasičů. […]

Čestný odznak kurzu Komando udělený in memoriam parašutistovi Adolfu Opálkovi

Čestný odznak kurzu Komando udělený in memoriam parašutistovi Adolfu Opálkovi

  Mezi výcvikovými kurzy současné AČR náleží zvláštní pozice kurzu Komando. V současné době se jedná o nejtěžší výcvikový kurz, zaměřený na výběr vhodných kandidátů pro základní velitelské pozice. Kurz symbolicky navazuje na tradici původního výcviku britských jednotek Commandos z období druhé světové války a v této souvislosti též na výcvik SOE (Special Operations Executive […]

Pamětní odznak 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“

Pamětní odznak 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jež je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Pamětní odznak za dobytí Santanderu

Pamětní odznak za dobytí Santanderu

  Závěr léta roku 1937 se ve Španělsku zmítaném občanskou válkou nesl ve znamení tvrdých bojů o město Santander. Přímořské město na severu Španělska se po vítězných červencových akcích proti republikánům stalo novým cílem pokračující frankistické ofenzívy. Na bojích se v rámci vzdušných operací podíleli němečtí letci z Legie Condor spolu s italskými piloty. Italští […]

Pamětní odznak Společného operačního centra Ministerstva obrany

Pamětní odznak Společného operačního centra Ministerstva obrany

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jež je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

1 2 3 17

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha