Faleristika a drobná plastika

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

  Dochované ramínko legionářských vyznamenání legionáře, československého generála a pozdějšího předsedy vlády Aloise Eliáše tvoří Československý válečný kříž 1914–1918, Československá revoluční medaile a Československá medaile Vítězství. Československý válečný kříž 1914–1918 ustanovoval dekret prozatímní Československé republiky v Paříži ze dne 7. listopadu 1918 jako vyznamenání za projev osobní statečnosti v boji a jiné odvážné činy. Československá […]

Pamětní odznak 11. leteckého poradního týmu

Pamětní odznak 11. leteckého poradního týmu

  Úkolové uskupení Armády České republiky v rámci operace Rozhodná podpora (Resolute Support) organizačně zastřešuje všechny jednotky Armády České republiky, které působí na území Afghánistánu. Do této oblasti spadají spolu s jednotkami působícími v oblasti rekonstrukce také jednotky, vykonávající činnost v oblasti poradenství a výcviku, jako jednotka AAT (AAT – Air Advisory Team – Letecký […]

Pamětní odznak Jednotky Vojenské policie ochrany Zastupitelského úřadu v Kábulu (KAMBA)

Pamětní odznak Jednotky Vojenské policie ochrany Zastupitelského úřadu v Kábulu (KAMBA)

  V souvislosti s mezinárodní vojenskou misí ISAF (International Security Assistance Force – Mezinárodní bezpečnostní podpůrné síly) nabyl okruh činností vojáků AČR v na rozsahu i pestrosti, a to zejména v oblasti, rekonstrukční, podpůrné a poradenské, ale také strážní. Specifický úkol v této souvislosti plní Vojenská policie AČR, která zajišťuje ochranu a obranu zastupitelského úřadu […]

Řád Bílého lva – I. třída, vojenská skupina

Řád Bílého lva – I. třída, vojenská skupina

  Řádem Bílého lva byli v mnoha případech dekorováni příslušníci armád dohodových mocností, kteří se v počátcích republiky podíleli na výstavbě československé branné moci, nebo ti, kteří už v průběhu první světové války spolupracovali s československými legiemi nebo byli součástí jejich velení. Z těchto důvodů byl řád 24. října 1925 udělen také italskému generálovi Andrea […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MFO Sinaj, 2. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MFO Sinaj, 2. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Československý válečný kříž 1939

Československý válečný kříž 1939

  Vyznamenání Československý válečný kříž 1939 bylo zřízeno nařízením vlády republiky Československé dne 20. 12. 1940, č. 4/1941. Kříž se uděloval za provedení vynikajícího výkonného nebo velitelského činu v ohrožení života nebo za obětování života při daném činu. Dekorace byla ražena ve třech vydáních – londýnském (1940–1941) a dvou pražských z roku 1945 a z […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – bojová mise, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – bojová mise, 3. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace KFOR, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace KFOR, 3. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace ISAF, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace ISAF, 3. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Španělský Kříž za letecké zásluhy

Španělský Kříž za letecké zásluhy

  Kříž za letecké zásluhy (Cruces del Mérito Aeronáutico) založil španělský diktátor Francisco Franco 30. listopadu 1945. Tehdy se dekorace nazývala Řád za letecké zásluhy (Orden del Mérito Aeronáutico) a odkazovala na starší španělský Řád za vojenské zásluhy (Orden del Mérito Militar), který byl založen již královnou Isabelou II. dne 3. srpna 1864. Francem založený […]

Polská Medaile Za vaši i naši svobodu

Polská Medaile Za vaši i naši svobodu

  Porážka republikánů ve španělské občanské válce logicky bránila tomu, aby byli zahraniční dobrovolníci z řad interbrigád za své činy dekorováni přímo ve Španělsku a ani následující vývoj událostí v Evropě podobnému oceňování nepřál. Ke změně došlo až s odstupem od druhé světové války, kdy se v některých zemích východního bloku obrátila pozornost k domácím […]

Pamětní medaile 6. střeleckého pluku

Pamětní medaile 6. střeleckého pluku

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

  Jedním z důsledků první světové války byl vznik nových veteránských spolků a organizací, které spojovaly péči o válečné veterány s připomínkou prvního světového konfliktu. Mezi tyto organizace náležela rovněž francouzská Národní jednota bojovníků (L’Union nationale des combattants – UNC), založená těsně po ukončení první světové války ke konci roku 1918. U jejího zrodu stál […]

1 2 3 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha