Faleristika a drobná plastika

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

  Jedním z důsledků první světové války byl vznik nových veteránských spolků a organizací, které spojovaly péči o válečné veterány s připomínkou prvního světového konfliktu. Mezi tyto organizace náležela rovněž francouzská Národní jednota bojovníků (L’Union nationale des combattants – UNC), založená těsně po ukončení první světové války ke konci roku 1918. U jejího zrodu stál […]

Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie

Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie

  Jihofrancouzský kolaborantský režim ve Vichy, zrozený z porážky Francouzské republiky v létě 1940, poskytoval nacistickému Německu podporu i mimo území Francie prostřednictvím dobrovolníků. Ti mohli vstupovat do nově formovaných dobrovolnických útvarů zbraní SS a Wehrmachtu, složených výhradně z Francouzů. Takto byla od 8. července 1941 zformována Francouzská dobrovolnická legie (L.V.F. – Légion volontaires française), […]

Kříž cti Francouzsko-britské asociace – 4. stupeň, udělení příslušníkovi Svobodných Francouzů

Kříž cti Francouzsko-britské asociace – 4. stupeň, udělení příslušníkovi Svobodných Francouzů

  Ačkoliv Francie a Velká Británie byli historicky především rivalové a mnohdy i nepřátelé, zejména události 20. století směřovaly oba státy ke spolupráci a spojenectví. Mezi vedlejší projevy těchto tendencí patřilo mimo jiné založení Francouzsko-britské asociace (Franco – British Association), která měla napomáhat prohlubování všestranných vazeb mezi oběma zeměmi. Jako formu ocenění výjimečné snahy v […]

Dámský Řád hvězdového kříže (provedení kolem roku 1900)

Dámský Řád hvězdového kříže (provedení kolem roku 1900)

  U zrodu tohoto řádu stojí příběh dřevěného kříže, který přečkal požár Hofburgu 2. února 1668. Takřka zázračné zachránění kříže, zhotoveného údajně ze dřeva Kristova kříže a získaného již ve středověku Maxmiliánem I., inspirovalo císařovnu Eleonoru k založení zcela nového Řádu hvězdového kříže (Ordo crucis stellatae). Řád schválený papežem a císařovniným synem Leopoldem I. byl […]

Řád hvězdy Anjouanu, V. třída – rytíř

Řád hvězdy Anjouanu, V. třída – rytíř

  Řád hvězdy Anjouanu založil roku 1874 sultán Mohamed-Saïd-Omar, vládnoucí v souostroví Komory. Řád byl 18. června 1892 reorganizován a vzhledem k francouzskému koloniálnímu vlivu na Komory se brzy zařadil mezi tzv. koloniální řády a v září roku 1896 byl přijat francouzskou vládou. Ve Francii došlo v roce 1950 k jeho zařazení mezi francouzské zámořské […]

Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích

Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích

  Myšlenka na Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích (Abzeichen der Tiroler Adelsmatrikel) se zrodila přímo v řadách tyrolské zemské šlechty. Hlavními motivy bylo vytvoření určité specifické formy odměny pro příslušníky zemské šlechty za jejich odhodlání v odporu proti Francii během francouzských revolučních válek. Členy Tyrolské šlechtické matriky se mohli stát pouze plnoletí šlechtici, […]

Osvětimský kříž

Osvětimský kříž

  Specifickou skupinu vyznamenání ve vztahu k druhé světové válce představují vyznamenání a pamětní dekorace pro politické vězně a perzekuované osoby. V Polsku mezi ně patří Osvětimský kříž (Krzyż Oświęcimski), udělovaný vězňům nacistických koncentračních táborů. Vyznamenání, založené 14. března 1985, mohlo být uděleno jak přeživším, tak in memoriam zesnulým. Navzdory názvu se udílení kříže neomezovalo […]

Medaile za americké tažení

Medaile za americké tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za americké tažení (American Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených […]

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

  U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Zlatá čestná medaile pro rakousko-uherské císařské pluky, jejichž majitelem byl císař osobně (Goldene Inhaber-Jubiläumsmedaille), zřízená 2. prosince roku 1898. V následujících letech vzniklo ještě několik obdobných čestných medailí, které však nebyly […]

Záslužný letecký kříž

Záslužný letecký kříž

  Dne 2. července 1926 zřídil Kongres Spojených států amerických nové vyznamenání – Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying Cross). Vyznamenání mohl obdržet příslušník vojenského Letectva Spojených států nebo Národní gardy či Armádních rezerv, který po 6. dubnu 1917 vykonal hrdinský čin nebo čin při mimořádné akci ve vzdušném boji bez zvláštního rozkazu nebo nařízení, dobrovolně […]

Čestná medaile za 25 členství v domobraneckých sborech

Čestná medaile za 25 členství v domobraneckých sborech

  V souvislosti s 60. výročím své vlády zřídil císař František Josef I. hned několik pamětních odznaků. Jeden z nich představovala Čestná medaile za mnoholeté členství v domobraneckých sborech, zřízená 4. listopadu 1908. Dekorace se již podle názvu vztahovala k příslušníkům ozbrojených sil tzv. třetího sledu, tedy domobraně (Landsturm), jíž od pravidelného vojska dělily síly […]

Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací na dámské stuze

Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací na dámské stuze

Základy Červeného kříže byly položeny již roku 1864, avšak teprve začátek první světové války vedl v Rakousko-Uhersku k založení Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž ke dni 17. srpna 1914. Vyznamenání bylo udělováno za přímou péči o raněné a nemocné stejně jako za podporu Červeného kříže a jeho činnosti. Udělovalo se formou šesti různých […]

Jubilejní dvorská medaile pro osoby vojenského stavu

Jubilejní dvorská medaile pro osoby vojenského stavu

U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Jubilejní dvorská medaile (Jubiläums Hof-Medaille), ustanovená 21. října roku 1898. Udělovala se osobám, které v průběhu předchozích padesáti let sloužily u dvora nebo v bezprostřední blízkosti císaře. Medaile byla ražena ve třech […]

Medaile za asijsko-pacifické tažení

Medaile za asijsko-pacifické tažení

Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za asijsko-pacifické tažení (Asiatic Pacific Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených […]

Mariánský kříž Řádu německých rytířů, I. třída

Mariánský kříž Řádu německých rytířů, I. třída

  Institut Červeného kříže položil roku 1864 základy organizace, starající se o raněné a zdravotní péči v oblastech válečných konfliktů. Na tyto aktivity navázala nedlouho poté také činnost Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl od roku 1840 některý z arcivévodů habsburského rodu. Řád se s ohledem na středověké špitální tradice původního řádu zaměřil na poskytování […]

1 2 3 13

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha