Faleristika a drobná plastika

Vzpomínková plaketa na 23. jednotku leteckého poradního týmu v Afghánistánu

Vzpomínková plaketa na 23. jednotku leteckého poradního týmu v Afghánistánu

  V pořadí již 23. jednotka leteckého poradního týmu (Air Advisory Team – AAT) Úkolového uskupení Armády České republiky RS (Resolute Support) působila v sestavě 311. letecké expediční poradní letky (Air Expeditionary Advisory Squadron – AEAS) na spojenecké základně kábulského mezinárodního letiště Hamida Karzáího HKIA NORTH (Hamid Karzai International Airport – North). Jednotka působila v […]

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

  Ze souboru pamětních medailí československých legií v Rusku mírně vybočuje několik dekorací, věnovaných technickým složkám vojska. Mezi ně patří Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi. Je nutno podotknout, že vedle dělostřelectva, které bylo vždy nezbytnou podpůrnou bojovou složkou pozemního vojska, měla důležitou úlohu právě strojírenská samostatná rota, jejíž  […]

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

  V letech 1946–1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

  Ve sbírce původních vzorů stejnokrojových a výstrojních součástek československé armády se nachází i vzor stejnokrojového knoflíku se zkříženými meči. Tento motiv se používá na stejnokrojových knoflících v téměř nezměněné podobě dodnes. Vůbec poprvé se na československých stejnokrojích objevil v roce 1930, v souvislosti s provedením velkých stejnokrojových změn. Popis úpravy stejnokroje vyšel jako Věcní […]

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

  V letech 1946‒1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

  Tradici československých legií v Itálii neslo původně šest pluků, z nichž pět nechalo vyrazit u příležitosti třicátého výročí zformování v roce 1948 své pamětní medaile. K plukům s tradicí italských legií bývá s ohledem na číslování začínající trojkou přiřazován také 30. pěší pluk Aloise Jiráska, avšak v tomto případě průkazná návaznost na tradici italských […]

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

  V jubilejním roce 1948 vznikla v rámci vlny tzv. plukovních medailí také „Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii“, připomínající 30. výročí zformování tohoto útvaru, složeného z příslušníků československých legií v Itálii. Medaile byla u příležitosti jubilea udělována zároveň za účast v bojích v Itálii v roce 1918 a v bojích na Slovensku v […]

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

  Ač se to může zdát překvapivé, za celé meziválečné období nedošlo ke vzniku žádných pamětních dekorací souvisejících s konkrétními útvary československých legií. Ke změně došlo po konci druhé světové války, kdy začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací rovněž ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. V onom […]

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

    V meziválečném období vzniklo pouze několik dekorací pamětního a záslužného charakteru, avšak žádná z nich neměla charakter pamětní dekorace ve vztahu ke konkrétním organizačním celkům československých legií. Tento stav doznal změny krátce po druhé světové válce, kdy během let 1946─1948 vzniklo větší množství dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z prvoválečných pluků […]

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

  Od založení republiky do roku 1938 vzniklo poměrně málo dekorací pamětního a záslužného charakteru s vazbou na první světovou válku a boje o hranice republiky, jako byl například Pamětní odznak československého dobrovolce z let 1918─1919. Obdobné dekorace zřízené z iniciativy některých vlasteneckých a braneckých organizací měly polooficiální charakter, nicméně i tak bylo jejich veřejné […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MONUSCO, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MONUSCO, 3. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Pamětní odznak 7. polní nemocnice v Iráku

Pamětní odznak 7. polní nemocnice v Iráku

  Po teroristických útocích z 11. září 2001 na budovy Světového obchodního centra a Pentagonu začaly přípravy na rozsáhlou protiteroristickou operaci v mezinárodním měřítku. S ohledem na článek 5 Washingtonské smlouvy se Armáda České republiky na jaře roku 2002 zapojila do mezinárodní protiteroristické operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) vysláním kontingentu na území státu Kuvajt. Český […]

Pamětní odznak Vojenské policie – Irák

Pamětní odznak Vojenské policie – Irák

  V důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 na budovy Světového obchodního centra a Pentagonu byl aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy, na jehož základě se Armáda České republiky na jaře roku 2002 zapojila do mezinárodní protiteroristické operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM). Na území Kuvajtu vyslaný český a posléze česko-slovenský kontingent měl za úkol zajištění […]

Pamětní odznak 8. úkolového uskupení Mali – EU TM

Pamětní odznak 8. úkolového uskupení Mali – EU TM

  Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. […]

Pamětní odznak 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar

Pamětní odznak 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar

  Na počátku března 2013 zahájil na základně Shank v afghánské provincii Lógar činnost český vojenský poradní tým MAT (Military Advisory Team). Čeští instruktoři v rámci MAT poskytovali Afghánské národní armádě (ANA) poradenskou činnost v oblasti plánování a řízení operací na úrovni štábu praporu. Navazovali tak na činnost předchozího poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha