Faleristika a drobná plastika

Medaile za americké tažení

Medaile za americké tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za americké tažení (American Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených […]

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

  U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Zlatá čestná medaile pro rakousko-uherské císařské pluky, jejichž majitelem byl císař osobně (Goldene Inhaber-Jubiläumsmedaille), zřízená 2. prosince roku 1898. V následujících letech vzniklo ještě několik obdobných čestných medailí, které však nebyly […]

Záslužný letecký kříž

Záslužný letecký kříž

  Dne 2. července 1926 zřídil Kongres Spojených států amerických nové vyznamenání – Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying Cross). Vyznamenání mohl obdržet příslušník vojenského Letectva Spojených států nebo Národní gardy či Armádních rezerv, který po 6. dubnu 1917 vykonal hrdinský čin nebo čin při mimořádné akci ve vzdušném boji bez zvláštního rozkazu nebo nařízení, dobrovolně […]

Čestná medaile za 25 členství v domobraneckých sborech

Čestná medaile za 25 členství v domobraneckých sborech

  V souvislosti s 60. výročím své vlády zřídil císař František Josef I. hned několik pamětních odznaků. Jeden z nich představovala Čestná medaile za mnoholeté členství v domobraneckých sborech, zřízená 4. listopadu 1908. Dekorace se již podle názvu vztahovala k příslušníkům ozbrojených sil tzv. třetího sledu, tedy domobraně (Landsturm), jíž od pravidelného vojska dělily síly […]

Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací na dámské stuze

Čestné vyznamenání za zásluhy o Červený kříž II. třídy s válečnou dekorací na dámské stuze

Základy Červeného kříže byly položeny již roku 1864, avšak teprve začátek první světové války vedl v Rakousko-Uhersku k založení Čestného vyznamenání za zásluhy o Červený kříž ke dni 17. srpna 1914. Vyznamenání bylo udělováno za přímou péči o raněné a nemocné stejně jako za podporu Červeného kříže a jeho činnosti. Udělovalo se formou šesti různých […]

Jubilejní dvorská medaile pro osoby vojenského stavu

Jubilejní dvorská medaile pro osoby vojenského stavu

U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Jubilejní dvorská medaile (Jubiläums Hof-Medaille), ustanovená 21. října roku 1898. Udělovala se osobám, které v průběhu předchozích padesáti let sloužily u dvora nebo v bezprostřední blízkosti císaře. Medaile byla ražena ve třech […]

Medaile za asijsko-pacifické tažení

Medaile za asijsko-pacifické tažení

Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za asijsko-pacifické tažení (Asiatic Pacific Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených […]

Mariánský kříž Řádu německých rytířů, I. třída

Mariánský kříž Řádu německých rytířů, I. třída

  Institut Červeného kříže položil roku 1864 základy organizace, starající se o raněné a zdravotní péči v oblastech válečných konfliktů. Na tyto aktivity navázala nedlouho poté také činnost Řádu německých rytířů, jehož velmistrem byl od roku 1840 některý z arcivévodů habsburského rodu. Řád se s ohledem na středověké špitální tradice původního řádu zaměřil na poskytování […]

Rakouský císařský řád Alžběty I. třídy – klenot náprsní dekorace

Rakouský císařský řád Alžběty I. třídy – klenot náprsní dekorace

  Až do roku 1898 neexistoval v rámci rakousko-uherské monarchie řád, který by bez jakýchkoli omezení oceňoval zásluhy žen v oblasti dobročinnosti a charitativní činnosti, neboť jediný dámský záslužný řád obdobného charakteru, tedy Řád hvězdokřížový, byl vyhrazen pouze katolickým šlechtičnám z vyšších kruhů. Teprve poté, kdy manželka císaře Františka Josefa I. Alžběta podlehla v Ženevě […]

Pamětní medaile na císařské manévry v Bystřici pod Hostýnem 1897

Pamětní medaile na císařské manévry v Bystřici pod Hostýnem 1897

  V září roku 1897 se kraj kolem Bystřice pod Hostýnem stal dějištěm velkých manévrů c. a k. armády pod dohledem samotného císaře Františka Josefa I., doprovázeného mimo jiné i zahraničními vojenskými přidělenci Itálie a Německa. Císař, kterého na nádraží při příjezdu vítal spolu s obecním zastupitelstvem Bystřice pod Hostýnem také moravský zemský výbor,  při […]

Pamětní bosensko-hercegovská medaile

Pamětní bosensko-hercegovská medaile

    Nespokojenost s osmanskou nadvládou vedla Srby žijící v Bosně a Hercegovině v červenci 1875 k hercegovskému povstání, které následně vyvolalo několik souvisejících konfliktů (srbsko-tureckou válku a černohorsko-tureckou válku 1876–1878 a rusko-tureckou válku 1877–1878) a celkově zahájilo krizi v jihovýchodní Evropě. V důsledku těchto událostí byl v roce 1878 svolán Berlínský kongres, který přiznal […]

Francouzská Pamětní medaile za tažení v Indočíně

Francouzská Pamětní medaile za tažení v Indočíně

  Nedlouho po ukončení druhé světové války čekal Francii nový konflikt, tentokrát však na Dálném východě. Komunisté se ve Vietnamu po ukončení japonské okupace pokusili převzít kontrolu nad regionem, což odporovalo zájmům Francie, snažící se o obnovu svých koloniálních držav a na ně navázaných států v této oblasti. Francouzské jednotky v důsledku tohoto vývoje začaly […]

Medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

Medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad

  Medaile 2. střeleckého pluku Jiřího z Poděbrad patří do skupiny tzv. plukovních medailí, zřizovaných pro veterány konkrétních pluků československých legií v letech 1946–1948. Ve faleristické literatuře se obvykle uvádí založení této medaile v roce 1948 u příležitosti 30. výročí založení pluku. Zde je třeba konstatovat, že dané výročí bylo takto pravděpodobně slaveno se zpožděním, […]

Syrsko-kilíkijská pamětní medaile

Syrsko-kilíkijská pamětní medaile

  Necelé dva roky po ukončení první světové války došlo na Středním východě k několika konfliktům mezi Francií a státy v oblasti historické Levanty, tedy oblastí východního pobřeží Středozemního moře a přilehlých vnitrozemských regionů. V první polovině roku 1920 francouzská armáda porazila království Sýrie a následoval konflikt s Tureckem, který trval až do října 1921 […]

Ruská vyznamenání legionáře Karla Vašátka

Ruská vyznamenání legionáře Karla Vašátka

  Karel Vašátko patří bezesporu k nejznámějším osobnostem v řadách československých legií v Rusku a jeho fotografie s charakteristickým obvazem zraněné hlavy jsou dnes již notoricky známé. Karel Vašátko se zúčastnil bitvy u Zborova stejně jako mnoho dalších československých důstojníků a utrpěl zde vážné zranění. Zatímco řada zde bojujících důstojníků se později po vzniku republiky […]

1 2 3 13

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha