Faleristika a drobná plastika

Španělský Kříž za letecké zásluhy

Španělský Kříž za letecké zásluhy

  Kříž za letecké zásluhy (Cruces del Mérito Aeronáutico) založil španělský diktátor Francisco Franco 30. listopadu 1945. Tehdy se dekorace nazývala Řád za letecké zásluhy (Orden del Mérito Aeronáutico) a odkazovala na starší španělský Řád za vojenské zásluhy (Orden del Mérito Militar), který byl založen již královnou Isabelou II. dne 3. srpna 1864. Francem založený […]

Polská Medaile Za vaši i naši svobodu

Polská Medaile Za vaši i naši svobodu

  Porážka republikánů ve španělské občanské válce logicky bránila tomu, aby byli zahraniční dobrovolníci z řad interbrigád za své činy dekorováni přímo ve Španělsku a ani následující vývoj událostí v Evropě podobnému oceňování nepřál. Ke změně došlo až s odstupem od druhé světové války, kdy se v některých zemích východního bloku obrátila pozornost k domácím […]

Pamětní medaile 6. střeleckého pluku

Pamětní medaile 6. střeleckého pluku

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého

Pamětní medaile 4. střeleckého pluku Prokopa Velikého

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

Pamětní medaile 7. střeleckého tatranského pluku

  Odvaha a odhodlání, jež čeští a slovenští příslušníci prvního národního odboje prokázali během války a v několika letech bojů při hájení hranic republiky, byly poté po zásluze odměňovány nově založenými vyznamenáními v čele s Československým válečným křížem 1914–1918. O to více je překvapivé, že za celé meziválečné období nebyly zřizovány žádné pamětní dekorace s […]

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

Francouzská jubilejní medaile Národní jednoty bojovníků k 60. výročí konce první světové války

  Jedním z důsledků první světové války byl vznik nových veteránských spolků a organizací, které spojovaly péči o válečné veterány s připomínkou prvního světového konfliktu. Mezi tyto organizace náležela rovněž francouzská Národní jednota bojovníků (L’Union nationale des combattants – UNC), založená těsně po ukončení první světové války ke konci roku 1918. U jejího zrodu stál […]

Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie

Legionářský válečný kříž Francouzské dobrovolnické legie

  Jihofrancouzský kolaborantský režim ve Vichy, zrozený z porážky Francouzské republiky v létě 1940, poskytoval nacistickému Německu podporu i mimo území Francie prostřednictvím dobrovolníků. Ti mohli vstupovat do nově formovaných dobrovolnických útvarů zbraní SS a Wehrmachtu, složených výhradně z Francouzů. Takto byla od 8. července 1941 zformována Francouzská dobrovolnická legie (L.V.F. – Légion volontaires française), […]

Kříž cti Francouzsko-britské asociace – 4. stupeň, udělení příslušníkovi Svobodných Francouzů

Kříž cti Francouzsko-britské asociace – 4. stupeň, udělení příslušníkovi Svobodných Francouzů

  Ačkoliv Francie a Velká Británie byli historicky především rivalové a mnohdy i nepřátelé, zejména události 20. století směřovaly oba státy ke spolupráci a spojenectví. Mezi vedlejší projevy těchto tendencí patřilo mimo jiné založení Francouzsko-britské asociace (Franco – British Association), která měla napomáhat prohlubování všestranných vazeb mezi oběma zeměmi. Jako formu ocenění výjimečné snahy v […]

Dámský Řád hvězdového kříže (provedení kolem roku 1900)

Dámský Řád hvězdového kříže (provedení kolem roku 1900)

  U zrodu tohoto řádu stojí příběh dřevěného kříže, který přečkal požár Hofburgu 2. února 1668. Takřka zázračné zachránění kříže, zhotoveného údajně ze dřeva Kristova kříže a získaného již ve středověku Maxmiliánem I., inspirovalo císařovnu Eleonoru k založení zcela nového Řádu hvězdového kříže (Ordo crucis stellatae). Řád schválený papežem a císařovniným synem Leopoldem I. byl […]

Řád hvězdy Anjouanu, V. třída – rytíř

Řád hvězdy Anjouanu, V. třída – rytíř

  Řád hvězdy Anjouanu založil roku 1874 sultán Mohamed-Saïd-Omar, vládnoucí v souostroví Komory. Řád byl 18. června 1892 reorganizován a vzhledem k francouzskému koloniálnímu vlivu na Komory se brzy zařadil mezi tzv. koloniální řády a v září roku 1896 byl přijat francouzskou vládou. Ve Francii došlo v roce 1950 k jeho zařazení mezi francouzské zámořské […]

Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích

Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích

  Myšlenka na Matriční odznak zemské stavovské šlechty v Tyrolích (Abzeichen der Tiroler Adelsmatrikel) se zrodila přímo v řadách tyrolské zemské šlechty. Hlavními motivy bylo vytvoření určité specifické formy odměny pro příslušníky zemské šlechty za jejich odhodlání v odporu proti Francii během francouzských revolučních válek. Členy Tyrolské šlechtické matriky se mohli stát pouze plnoletí šlechtici, […]

Osvětimský kříž

Osvětimský kříž

  Specifickou skupinu vyznamenání ve vztahu k druhé světové válce představují vyznamenání a pamětní dekorace pro politické vězně a perzekuované osoby. V Polsku mezi ně patří Osvětimský kříž (Krzyż Oświęcimski), udělovaný vězňům nacistických koncentračních táborů. Vyznamenání, založené 14. března 1985, mohlo být uděleno jak přeživším, tak in memoriam zesnulým. Navzdory názvu se udílení kříže neomezovalo […]

Medaile za americké tažení

Medaile za americké tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za americké tažení (American Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům ozbrojených […]

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

Zlatá čestná medaile 8. dělostřeleckého pluku

  U příležitosti padesátého výročí nástupu na trůn nechal císař František Josef I. zřídit několik variant tzv. jubilejní medaile. Jednou z nich byla také Zlatá čestná medaile pro rakousko-uherské císařské pluky, jejichž majitelem byl císař osobně (Goldene Inhaber-Jubiläumsmedaille), zřízená 2. prosince roku 1898. V následujících letech vzniklo ještě několik obdobných čestných medailí, které však nebyly […]

Záslužný letecký kříž

Záslužný letecký kříž

  Dne 2. července 1926 zřídil Kongres Spojených států amerických nové vyznamenání – Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying Cross). Vyznamenání mohl obdržet příslušník vojenského Letectva Spojených států nebo Národní gardy či Armádních rezerv, který po 6. dubnu 1917 vykonal hrdinský čin nebo čin při mimořádné akci ve vzdušném boji bez zvláštního rozkazu nebo nařízení, dobrovolně […]

1 2 3 14

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha