Faleristika a drobná plastika

Jihovietnamská medaile Za tažení

Jihovietnamská medaile Za tažení

  Medaile byla zřízena 12. května 1964. Sloužila k ocenění příslušníků ozbrojených sil Vietnamské republiky a vojáků jiných států, kteří se přímo podíleli na bojových operacích v průběhu let 1949–1975. Vietnamskou vládou byla vymezena dvě období, za něž byla dekorace udělována – první od 8. března 1949 do 20. června 1954, druhé od 1. ledna […]

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení (European-African-Middle Eastern Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům […]

Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

  Po přistoupení České republiky do Organizace Severoatlantické aliance (NATO) 12. března 1999 došlo rovněž na začlenění vybraných organizačních celků Armády České republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byli příslušníci Armády České republiky zapojeni v rámci NRF rovněž do tzv. společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě […]

Pamětní odznak summit NATO Praha 2002

Pamětní odznak summit NATO Praha 2002

  S ohledem na summit Severoatlantické aliance (NATO) a Severoatlantické rady pro spolupráci (EAPC), který probíhal v Praze 20.–22. listopadu 2002, došlo rozkazem ministra obrany České republiky ze 17. října 2002 (Věstník MO č. 22/2002) ke zřízení Pamětního odznaku summit NATO Praha 2002. Tato dekorace byla udělována vojákům v činné službě i občanským zaměstnancům Ministerstva […]

Čestný pamětní odznak NATO Response Force

Čestný pamětní odznak NATO Response Force

  Vstup České republiky do Organizace Severoatlantické aliance přirozeně generoval zapojení Armády české republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byl rozkazem ministra obrany zřízen 3. ledna 2005 Čestný pamětní odznak NATO Response Force, určený k oceňování osob, které se podílely na zabezpečení a přípravě jednotek zařazených do sil […]

Vzpomínková plaketa na 23. jednotku leteckého poradního týmu v Afghánistánu

Vzpomínková plaketa na 23. jednotku leteckého poradního týmu v Afghánistánu

  V pořadí již 23. jednotka leteckého poradního týmu (Air Advisory Team – AAT) Úkolového uskupení Armády České republiky RS (Resolute Support) působila v sestavě 311. letecké expediční poradní letky (Air Expeditionary Advisory Squadron – AEAS) na spojenecké základně kábulského mezinárodního letiště Hamida Karzáího HKIA NORTH (Hamid Karzai International Airport – North). Jednotka působila v […]

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

  Ze souboru pamětních medailí československých legií v Rusku mírně vybočuje několik dekorací, věnovaných technickým složkám vojska. Mezi ně patří Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi. Je nutno podotknout, že vedle dělostřelectva, které bylo vždy nezbytnou podpůrnou bojovou složkou pozemního vojska, měla důležitou úlohu právě strojírenská samostatná rota, jejíž  […]

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

  V letech 1946–1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

  Ve sbírce původních vzorů stejnokrojových a výstrojních součástek československé armády se nachází i vzor stejnokrojového knoflíku se zkříženými meči. Tento motiv se používá na stejnokrojových knoflících v téměř nezměněné podobě dodnes. Vůbec poprvé se na československých stejnokrojích objevil v roce 1930, v souvislosti s provedením velkých stejnokrojových změn. Popis úpravy stejnokroje vyšel jako Věcní […]

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

  V letech 1946‒1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

  Tradici československých legií v Itálii neslo původně šest pluků, z nichž pět nechalo vyrazit u příležitosti třicátého výročí zformování v roce 1948 své pamětní medaile. K plukům s tradicí italských legií bývá s ohledem na číslování začínající trojkou přiřazován také 30. pěší pluk Aloise Jiráska, avšak v tomto případě průkazná návaznost na tradici italských […]

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

  V jubilejním roce 1948 vznikla v rámci vlny tzv. plukovních medailí také „Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii“, připomínající 30. výročí zformování tohoto útvaru, složeného z příslušníků československých legií v Itálii. Medaile byla u příležitosti jubilea udělována zároveň za účast v bojích v Itálii v roce 1918 a v bojích na Slovensku v […]

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

  Ač se to může zdát překvapivé, za celé meziválečné období nedošlo ke vzniku žádných pamětních dekorací souvisejících s konkrétními útvary československých legií. Ke změně došlo po konci druhé světové války, kdy začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací rovněž ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. V onom […]

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

    V meziválečném období vzniklo pouze několik dekorací pamětního a záslužného charakteru, avšak žádná z nich neměla charakter pamětní dekorace ve vztahu ke konkrétním organizačním celkům československých legií. Tento stav doznal změny krátce po druhé světové válce, kdy během let 1946─1948 vzniklo větší množství dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z prvoválečných pluků […]

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

  Od založení republiky do roku 1938 vzniklo poměrně málo dekorací pamětního a záslužného charakteru s vazbou na první světovou válku a boje o hranice republiky, jako byl například Pamětní odznak československého dobrovolce z let 1918─1919. Obdobné dekorace zřízené z iniciativy některých vlasteneckých a braneckých organizací měly polooficiální charakter, nicméně i tak bylo jejich veřejné […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha