Faleristika a drobná plastika

Pamětní odznak 10. úkolového uskupení Mali – EU TM

Pamětní odznak 10. úkolového uskupení Mali – EU TM

  Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. […]

Pamětní odznak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice

Pamětní odznak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Čestný odznak Asociace „Vojáci společně“

Čestný odznak Asociace „Vojáci společně“

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Set československých a britských pamětních odznaků a vyznamenání

Set československých a britských pamětních odznaků a vyznamenání

  Obléhání libyjského Tobruku silami nacistického Německa a fašistické Itálie patří beze sporu mezi významné válečné události roku 1941. Více jak půl roku trvajícího obléhání se mezi spojeneckými obránci účastnil také Československý pěší prapor 11, čítající více jak 600 mužů. Mezi nimi se nácházel také seržant Václav Kořínek, který byl za své činy v průběhu […]

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 2. stupeň

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 2. stupeň

  Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský […]

Pamětní mince k 100. výročí Washingtonské deklarace

Pamětní mince k 100. výročí Washingtonské deklarace

  Česká národní banka příležitostně vydává pamětní mince ve vztahu k významným výročím či osobnostem. V minulém roce takto připomněla 100. výročí podpisu Washingtonské deklarace, tedy prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou, jíž představovali Tomáš Garrigue Masaryk jako předseda vlády a ministr financí, Edvard Beneš jako ministr zahraničních věcí a ministr vnitra a Milan Rastislav […]

Zlatý kříž Vojenské policie

Zlatý kříž Vojenské policie

  V roce 2017 došlo ke zřízení Zlatého kříže Vojenské policie. Uvedené vyznamenání navazuje na tradici staršího a stále udělovaného vyznamenání Kříž Vojenské policie. V obdobném duchu využívá motiv kříže, tedy jedné z tradičních forem záslužných dekorací, udělovaných ve vojenském prostředí. Dekorace rovněž nese univerzální vševojskový symbol zkřížených mečů spolu se znakem Vojenské policie. Na […]

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

  Spolu se vznikem Československé republiky v roce 1918 bylo nutné zajistit také ostrahu Pražského hradu a prezidenta republiky. Po vzniku republiky se v této službě postupně vystřídali členové Obce Sokolské z Hradčan, českoslovenští legionáři a příslušníci 28. pěšího pluku v Praze až do roku 1922, kdy byla výstavba Hradní stráže ukončena a realizována i […]

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

  Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský […]

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

  Velitelství ochranné služby Vojenské policie je organizačním celkem Vojenské policie, který zajišťuje především ochranu a doprovod ministra obrany, popřípadě jím určených osob. Dále poskytuje policejní ochranu určených vojenských objektů a dalšího státního majetku včetně vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel. V rámci plnění svěřených úkolů […]

Bronzová Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru – první typ (do roku 1860)

Bronzová Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru – první typ (do roku 1860)

  Spolková činnost ve městech poloviny 19. století vedla mimo jiné i k zakládání dobrovolných sdružení, zaměřených na otázky veřejného pořádku a bezpečnosti. V roce 1857 takto vznikl v Praze Pražský dobrovolný sbor ochranný, založený za účelem poskytování první pomoci při živelných katastrofách či nehodách a také za účelem podpory úřadů při řešení takovýchto situací. […]

Pamětní mince francouzské Národní školy pro aktivní poddůstojníky

Pamětní mince francouzské Národní školy pro aktivní poddůstojníky

  Historie nevelkého města Saint-Maixent-l´École je tradičně spojena s ozbrojenými silami Francie. Od roku 1808 zde s určitými časovými mezerami až do roku 1994 působil 114. pěší pluk, který také po značnou část svého působení poskytoval podporu a zázemí místní vojenské škole. V roce 1881 zde byla pro důstojníky založena Vojenská škola pěšího vojska (École […]

Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu „generála Karla Palečka“

Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu „generála Karla Palečka“

  V letech 1993–1994 došlo na základě starších útvarů Armády České republiky k novému zformování tří průzkumných praporů: 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně a 7. průzkumného praporu Kroměříž. V roce 2000 se mezi ně zařadil také nový 11. průzkumný prapor Prostějov. V důsledku organizačních změn došlo k 1. 12. 2003 k přeformování […]

Jihovietnamská medaile Za tažení

Jihovietnamská medaile Za tažení

  Medaile byla zřízena 12. května 1964. Sloužila k ocenění příslušníků ozbrojených sil Vietnamské republiky a vojáků jiných států, kteří se přímo podíleli na bojových operacích v průběhu let 1949–1975. Vietnamskou vládou byla vymezena dvě období, za něž byla dekorace udělována – první od 8. března 1949 do 20. června 1954, druhé od 1. ledna […]

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení (European-African-Middle Eastern Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha