Faleristika a drobná plastika

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

Pamětní medaile 30. pěšího pluku Aloise Jiráska

  Tradici československých legií v Itálii neslo původně šest pluků, z nichž pět nechalo vyrazit u příležitosti třicátého výročí zformování v roce 1948 své pamětní medaile. K plukům s tradicí italských legií bývá s ohledem na číslování začínající trojkou přiřazován také 30. pěší pluk Aloise Jiráska, avšak v tomto případě průkazná návaznost na tradici italských […]

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii

  V jubilejním roce 1948 vznikla v rámci vlny tzv. plukovních medailí také „Pamětní medaile československého dobrovoleckého sboru v Itálii“, připomínající 30. výročí zformování tohoto útvaru, složeného z příslušníků československých legií v Itálii. Medaile byla u příležitosti jubilea udělována zároveň za účast v bojích v Itálii v roce 1918 a v bojích na Slovensku v […]

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

Stejnokrojový knoflík velký, Československo, 1935

  Ve sbírce původních vzorů stejnokrojových a výstrojních součástek československé armády se nachází i vzor stejnokrojového knoflíku se zkříženými meči. Tento motiv se používá na stejnokrojových knoflících v téměř nezměněné podobě dodnes. Vůbec poprvé se na československých stejnokrojích objevil v roce 1930, v souvislosti s provedením velkých stejnokrojových změn. Popis úpravy stejnokroje vyšel jako Věcní […]

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

  V letech 1946‒1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

Pamětní medaile 39. pěšího pluku „Výzvědného”

  Ač se to může zdát překvapivé, za celé meziválečné období nedošlo ke vzniku žádných pamětních dekorací souvisejících s konkrétními útvary československých legií. Ke změně došlo po konci druhé světové války, kdy začalo s blížícím se třicátým výročím vzniku republiky docházet k zakládání nových pamětních dekorací rovněž ve vztahu k prvnímu národnímu odboji. V onom […]

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

Pamětní medaile pěšího pluku 35 „Foligno“

    V meziválečném období vzniklo pouze několik dekorací pamětního a záslužného charakteru, avšak žádná z nich neměla charakter pamětní dekorace ve vztahu ke konkrétním organizačním celkům československých legií. Tento stav doznal změny krátce po druhé světové válce, kdy během let 1946─1948 vzniklo větší množství dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z prvoválečných pluků […]

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

Pamětní medaile Pěšího pluku 32. „Gardského“

  Od založení republiky do roku 1938 vzniklo poměrně málo dekorací pamětního a záslužného charakteru s vazbou na první světovou válku a boje o hranice republiky, jako byl například Pamětní odznak československého dobrovolce z let 1918─1919. Obdobné dekorace zřízené z iniciativy některých vlasteneckých a braneckých organizací měly polooficiální charakter, nicméně i tak bylo jejich veřejné […]

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MONUSCO, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – mise MONUSCO, 3. stupeň

  Ozbrojené síly českého státu se od roku 1989 účastnily řady zahraničních operací a misí. Ocenění kvalitní práce českých vojáků a občanských zaměstnanců ozbrojených sil umožnuje hned několik dekorací, nicméně ze současných resortních vyznamenání Armády České republiky je v přímém vztahu k zahraničním misím Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí. Toto vyznamenání bylo zřízeno […]

Pamětní odznak 7. polní nemocnice v Iráku

Pamětní odznak 7. polní nemocnice v Iráku

  Po teroristických útocích z 11. září 2001 na budovy Světového obchodního centra a Pentagonu začaly přípravy na rozsáhlou protiteroristickou operaci v mezinárodním měřítku. S ohledem na článek 5 Washingtonské smlouvy se Armáda České republiky na jaře roku 2002 zapojila do mezinárodní protiteroristické operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM) vysláním kontingentu na území státu Kuvajt. Český […]

Pamětní odznak Vojenské policie – Irák

Pamětní odznak Vojenské policie – Irák

  V důsledku teroristických útoků z 11. září 2001 na budovy Světového obchodního centra a Pentagonu byl aktivován článek 5 Washingtonské smlouvy, na jehož základě se Armáda České republiky na jaře roku 2002 zapojila do mezinárodní protiteroristické operace Trvalá svoboda (ENDURING FREEDOM). Na území Kuvajtu vyslaný český a posléze česko-slovenský kontingent měl za úkol zajištění […]

Pamětní odznak 8. úkolového uskupení Mali – EU TM

Pamětní odznak 8. úkolového uskupení Mali – EU TM

  Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. […]

Pamětní odznak 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar

Pamětní odznak 1. vojenského poradního týmu Czech MAT Logar

  Na počátku března 2013 zahájil na základně Shank v afghánské provincii Lógar činnost český vojenský poradní tým MAT (Military Advisory Team). Čeští instruktoři v rámci MAT poskytovali Afghánské národní armádě (ANA) poradenskou činnost v oblasti plánování a řízení operací na úrovni štábu praporu. Navazovali tak na činnost předchozího poradního a výcvikového týmu OMLT (Operational […]

Pamětní odznak 3. strážní roty BAF

Pamětní odznak 3. strážní roty BAF

  Příslušníci AČR s ohledem na mezinárodní závazky dlouhodobě přispívají k plnění mise Rozhodná podpora (Resolute Support), jejímž cílem je stabilizace Afghánistánu. V rámci této mnohostranné činnosti je cenným příspěvkem českých vojáků také strážní rota BAF (Bagram Air Field), zajištující bezpečnostní opatření v blízkosti letiště v rámci prostoru TF 1-320 severní bezpečnostní zóny Bagramu (Bagram […]

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

Ramínko legionářských vyznamenání generála Aloise Eliáše

  Dochované ramínko legionářských vyznamenání legionáře, československého generála a pozdějšího předsedy vlády Aloise Eliáše tvoří Československý válečný kříž 1914–1918, Československá revoluční medaile a Československá medaile Vítězství. Československý válečný kříž 1914–1918 ustanovoval dekret prozatímní Československé republiky v Paříži ze dne 7. listopadu 1918 jako vyznamenání za projev osobní statečnosti v boji a jiné odvážné činy. Československá […]

Pamětní odznak 11. leteckého poradního týmu

Pamětní odznak 11. leteckého poradního týmu

  Úkolové uskupení Armády České republiky v rámci operace Rozhodná podpora (Resolute Support) organizačně zastřešuje všechny jednotky Armády České republiky, které působí na území Afghánistánu. Do této oblasti spadají spolu s jednotkami působícími v oblasti rekonstrukce také jednotky, vykonávající činnost v oblasti poradenství a výcviku, jako jednotka AAT (AAT – Air Advisory Team – Letecký […]

1 2 3 15

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha