Faleristika a drobná plastika

Zlatý kříž Vojenské policie

Zlatý kříž Vojenské policie

  V roce 2017 došlo ke zřízení Zlatého kříže Vojenské policie. Uvedené vyznamenání navazuje na tradici staršího a stále udělovaného vyznamenání Kříž Vojenské policie. V obdobném duchu využívá motiv kříže, tedy jedné z tradičních forem záslužných dekorací, udělovaných ve vojenském prostředí. Dekorace rovněž nese univerzální vševojskový symbol zkřížených mečů spolu se znakem Vojenské policie. Na […]

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

  Spolu se vznikem Československé republiky v roce 1918 bylo nutné zajistit také ostrahu Pražského hradu a prezidenta republiky. Po vzniku republiky se v této službě postupně vystřídali členové Obce Sokolské z Hradčan, českoslovenští legionáři a příslušníci 28. pěšího pluku v Praze až do roku 1922, kdy byla výstavba Hradní stráže ukončena a realizována i […]

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

  Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský […]

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

  Velitelství ochranné služby Vojenské policie je organizačním celkem Vojenské policie, který zajišťuje především ochranu a doprovod ministra obrany, popřípadě jím určených osob. Dále poskytuje policejní ochranu určených vojenských objektů a dalšího státního majetku včetně vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel. V rámci plnění svěřených úkolů […]

Bronzová Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru – první typ (do roku 1860)

Bronzová Záslužná medaile Pražského dobrovolného sboru – první typ (do roku 1860)

  Spolková činnost ve městech poloviny 19. století vedla mimo jiné i k zakládání dobrovolných sdružení, zaměřených na otázky veřejného pořádku a bezpečnosti. V roce 1857 takto vznikl v Praze Pražský dobrovolný sbor ochranný, založený za účelem poskytování první pomoci při živelných katastrofách či nehodách a také za účelem podpory úřadů při řešení takovýchto situací. […]

Pamětní mince francouzské Národní školy pro aktivní poddůstojníky

Pamětní mince francouzské Národní školy pro aktivní poddůstojníky

  Historie nevelkého města Saint-Maixent-l´École je tradičně spojena s ozbrojenými silami Francie. Od roku 1808 zde s určitými časovými mezerami až do roku 1994 působil 114. pěší pluk, který také po značnou část svého působení poskytoval podporu a zázemí místní vojenské škole. V roce 1881 zde byla pro důstojníky založena Vojenská škola pěšího vojska (École […]

Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu “generála Karla Palečka”

Pamětní odznak 15. výročí založení 102. průzkumného praporu “generála Karla Palečka”

  V letech 1993–1994 došlo na základě starších útvarů Armády České republiky k novému zformování tří průzkumných praporů: 2. průzkumného praporu Vimperk, 4. průzkumného praporu Bechyně a 7. průzkumného praporu Kroměříž. V roce 2000 se mezi ně zařadil také nový 11. průzkumný prapor Prostějov. V důsledku organizačních změn došlo k 1. 12. 2003 k přeformování […]

Jihovietnamská medaile Za tažení

Jihovietnamská medaile Za tažení

  Medaile byla zřízena 12. května 1964. Sloužila k ocenění příslušníků ozbrojených sil Vietnamské republiky a vojáků jiných států, kteří se přímo podíleli na bojových operacích v průběhu let 1949–1975. Vietnamskou vládou byla vymezena dvě období, za něž byla dekorace udělována – první od 8. března 1949 do 20. června 1954, druhé od 1. ledna […]

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení

  Potřeba ocenit v průběhu druhé světové války nasazení příslušníků amerických ozbrojených sil vedla ke vzniku několika vyznamenání za tažení, respektive za službu v konkrétní oblasti světa, kde operovaly jednotky armády Spojených států. Medaile za evropsko-africko-středovýchodní tažení (European-African-Middle Eastern Campaign Medal) byla jednou z nich. Toto vyznamenání, zřízené oficiálně 6. listopadu 1942, bylo udělováno příslušníkům […]

Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

Pamětní odznak společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě

  Po přistoupení České republiky do Organizace Severoatlantické aliance (NATO) 12. března 1999 došlo rovněž na začlenění vybraných organizačních celků Armády České republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byli příslušníci Armády České republiky zapojeni v rámci NRF rovněž do tzv. společného poradního týmu vrchního velitele NATO v Evropě […]

Pamětní odznak summit NATO Praha 2002

Pamětní odznak summit NATO Praha 2002

  S ohledem na summit Severoatlantické aliance (NATO) a Severoatlantické rady pro spolupráci (EAPC), který probíhal v Praze 20.–22. listopadu 2002, došlo rozkazem ministra obrany České republiky ze 17. října 2002 (Věstník MO č. 22/2002) ke zřízení Pamětního odznaku summit NATO Praha 2002. Tato dekorace byla udělována vojákům v činné službě i občanským zaměstnancům Ministerstva […]

Čestný pamětní odznak NATO Response Force

Čestný pamětní odznak NATO Response Force

  Vstup České republiky do Organizace Severoatlantické aliance přirozeně generoval zapojení Armády české republiky do sil reakce NATO (NATO Response Force – NRF). V této souvislosti byl rozkazem ministra obrany zřízen 3. ledna 2005 Čestný pamětní odznak NATO Response Force, určený k oceňování osob, které se podílely na zabezpečení a přípravě jednotek zařazených do sil […]

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi

  Ze souboru pamětních medailí československých legií v Rusku mírně vybočuje několik dekorací, věnovaných technickým složkám vojska. Mezi ně patří Pamětní medaile strojírenské samostatné roty dopravní vlakové dílny československého vojska na Rusi. Je nutno podotknout, že vedle dělostřelectva, které bylo vždy nezbytnou podpůrnou bojovou složkou pozemního vojska, měla důležitou úlohu právě strojírenská samostatná rota, jejíž  […]

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

Pamětní medaile 22. střeleckého pluku Argonského

  V letech 1946–1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

Pamětní medaile 21. střeleckého pluku Terronského

  V letech 1946‒1948, tedy relativně nedávno po ukončení druhé světové války, došlo na vznik většího množství pamětních dekorací s vazbou na tradiční pluky, vycházející z tradice prvoválečných pluků československých legií. Značná část těchto dekorací, zhotovovaných s ohledem na 30. výročí založení daných útvarů v rámci československých legií, se týkala legií v Rusku či v […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha