Faleristika a drobná plastika

Čestný odznak kurzu Komando udělený in memoriam parašutistovi Adolfu Opálkovi

Čestný odznak kurzu Komando udělený in memoriam parašutistovi Adolfu Opálkovi

  Mezi výcvikovými kurzy současné AČR náleží zvláštní pozice kurzu Komando. V současné době se jedná o nejtěžší výcvikový kurz, zaměřený na výběr vhodných kandidátů pro základní velitelské pozice. Kurz symbolicky navazuje na tradici původního výcviku britských jednotek Commandos z období druhé světové války a v této souvislosti též na výcvik SOE (Special Operations Executive […]

Pamětní odznak 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“

Pamětní odznak 42. mechanizovaného praporu „Svatováclavského“

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jež je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Pamětní odznak za dobytí Santanderu

Pamětní odznak za dobytí Santanderu

  Závěr léta roku 1937 se ve Španělsku zmítaném občanskou válkou nesl ve znamení tvrdých bojů o město Santander. Přímořské město na severu Španělska se po vítězných červencových akcích proti republikánům stalo novým cílem pokračující frankistické ofenzívy. Na bojích se v rámci vzdušných operací podíleli němečtí letci z Legie Condor spolu s italskými piloty. Italští […]

Pamětní odznak Společného operačního centra Ministerstva obrany

Pamětní odznak Společného operačního centra Ministerstva obrany

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jež je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Odznak Za bojový kontakt

Odznak Za bojový kontakt

  Profese vojáka je velmi mnohostranná a vedle přípravy a zajištění obrany státu zahrnuje i záchranné a rekonstrukční práce v souvislosti s živelnými pohromami, humanitárními katastrofami a lokálními válečnými konflikty. Ne každý voják, třebaže sloužící u tzv. bojového útvaru, se tak v průběhu své kariéry dostane do reálné bojové situace. Pro vojáky AČR, kteří tuto […]

Pamětní odznak 10. úkolového uskupení Mali – EU TM

Pamětní odznak 10. úkolového uskupení Mali – EU TM

  Na jaře roku 2012 se malijská vláda s ohledem na nedostatek vlastních sil při řešení bezpečnostní krize obrátila s žádostí o pomoc na Francouzskou republiku a OSN. Důvodem byli islámští extremisté, kteří využili povstání Tuaregů a dočasně převzali kontrolu nad Tuaregy vyhlášeným státem Azavad, a tak dostali pod kontrolu více jak polovinu Malijské republiky. […]

Pamětní odznak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice

Pamětní odznak 73. tankového praporu „Hanáckého“ Přáslavice

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Čestný odznak Asociace „Vojáci společně“

Čestný odznak Asociace „Vojáci společně“

  Komise vojenských tradic a symboliky Vojenského historického ústavu Praha, jenž je odborným a poradním orgánem ředitele Vojenského historického ústavu, podle potřeby na základě odůvodněných žádostí vytváří, spoluvytváří či zkoumá navrhované pamětní odznaky z hledisek heraldiky, návaznosti na českou (respektive československou) vojenskou historii, výstižnosti a vhodného grafického ztvárnění. V této souvislosti zpracovávala Komise vojenských tradic […]

Set československých a britských pamětních odznaků a vyznamenání

Set československých a britských pamětních odznaků a vyznamenání

  Obléhání libyjského Tobruku silami nacistického Německa a fašistické Itálie patří beze sporu mezi významné válečné události roku 1941. Více jak půl roku trvajícího obléhání se mezi spojeneckými obránci účastnil také Československý pěší prapor 11, čítající více jak 600 mužů. Mezi nimi se nácházel také seržant Václav Kořínek, který byl za své činy v průběhu […]

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 2. stupeň

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 2. stupeň

  Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský […]

Pamětní mince k 100. výročí Washingtonské deklarace

Pamětní mince k 100. výročí Washingtonské deklarace

  Česká národní banka příležitostně vydává pamětní mince ve vztahu k významným výročím či osobnostem. V minulém roce takto připomněla 100. výročí podpisu Washingtonské deklarace, tedy prohlášení nezávislosti československého národa prozatímní vládou, jíž představovali Tomáš Garrigue Masaryk jako předseda vlády a ministr financí, Edvard Beneš jako ministr zahraničních věcí a ministr vnitra a Milan Rastislav […]

Zlatý kříž Vojenské policie

Zlatý kříž Vojenské policie

  V roce 2017 došlo ke zřízení Zlatého kříže Vojenské policie. Uvedené vyznamenání navazuje na tradici staršího a stále udělovaného vyznamenání Kříž Vojenské policie. V obdobném duchu využívá motiv kříže, tedy jedné z tradičních forem záslužných dekorací, udělovaných ve vojenském prostředí. Dekorace rovněž nese univerzální vševojskový symbol zkřížených mečů spolu se znakem Vojenské policie. Na […]

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

Medaile Hradní stráže k výročí sto let od založení Hradní stráže

  Spolu se vznikem Československé republiky v roce 1918 bylo nutné zajistit také ostrahu Pražského hradu a prezidenta republiky. Po vzniku republiky se v této službě postupně vystřídali členové Obce Sokolské z Hradčan, českoslovenští legionáři a příslušníci 28. pěšího pluku v Praze až do roku 1922, kdy byla výstavba Hradní stráže ukončena a realizována i […]

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

Čestný odznak Celního úřadu pro Liberecký kraj – 1. stupeň

  Vojenský historický ústav Praha v dlouhodobém časovém měřítku příležitostně spolupracuje s bezpečnostními složkami České republiky a složkami integrovaného záchranného systému při tvorbě návrhů rozličných prvků symboliky. Na základě této spolupráce byl Vojenský historický ústav Praha v roce 2015 požádán Celní správou o pomoc při tvorbě návrhu na třístupňový Čestný odznak Celního úřadu pro Středočeský […]

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

Pamětní odznak Velitelství ochranné služby Vojenské policie Praha

  Velitelství ochranné služby Vojenské policie je organizačním celkem Vojenské policie, který zajišťuje především ochranu a doprovod ministra obrany, popřípadě jím určených osob. Dále poskytuje policejní ochranu určených vojenských objektů a dalšího státního majetku včetně vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel. V rámci plnění svěřených úkolů […]

1 2 3 17

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha