Faleristika a drobná plastika

Německý Válečný odznak rychlých člunů – 2. typ (1943)

Německý Válečný odznak rychlých člunů – 2. typ (1943)

Válečné námořnictvo nacistické Třetí říše mělo podobně jako jiné druhy zbraní svou vlastní skupinu kvalifikačních a vojenských…
...

Německý Válečný námořní odznak (1941‒1945)

Německý Válečný námořní odznak (1941‒1945)

Válečný námořní odznak (Flotten-Kriegsabzeichen) patří do skupiny kvalifikačních a vojenských záslužných odznaků nacistického Německa, které byly v…
...

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace SFOR, 2. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace SFOR, 2. stupeň

Působení příslušníků Armády České republiky v mezinárodní misi SFOR, jejímž cílem byla stabilizace situace na Balkáně v…
...

Medaile Za zranění

Medaile Za zranění

Ministr obrany České republiky disponuje vedle pravomoci udělování několika záslužných dekorací také možností ocenit prostřednictvím zvláštního vyznamenání…
...

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace Irák, 3. stupeň

Medaile ministra obrany Za službu v zahraničí – operace Irák, 3. stupeň

Nová výstavba a stabilizace iráckého státu po válce v Iráku probíhala za hojné mezinárodní účasti včetně České…
...

Čestný pamětní odznak Za službu v mírové misi na Balkáně

Čestný pamětní odznak Za službu v mírové misi na Balkáně

Oblast Balkánu, značně destabilizovaná sérií lokálních konfliktů na přelomu 20. a 21. století, se v důsledku těchto…
...

Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR

Čestný pamětní odznak za službu v misi SFOR

Mezinárodní mírová mise SFOR (Stabilisation Force) působila na území Bosny a Hercegoviny v letech 1996–2004 a přímo…
...

Čestný pamětní odznak za službu v misi IFOR

Čestný pamětní odznak za službu v misi IFOR

Snaha mezinárodního společenství o stabilizaci situace v regionu Bosny a Hercegoviny po válce v Bosně a Hercegovině…
...

Pamětní odznak honební jízdy Československého jezdeckého klubu v Praze 1936

Pamětní odznak honební jízdy Československého jezdeckého klubu v Praze 1936

Honební jízdy (či též jízdy sv. Huberta) představovaly v prostředí meziválečné Československé republiky zvláštní druh akce, která…
...

Pamětní odznak jezdeckého pluku 10

Pamětní odznak jezdeckého pluku 10

V oblasti faleristiky souvisí s československou armádou meziválečného období mimo jiné i fenomén tzv. neoficiálních čestných plukovních…
...

Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Odznak absolventa Vojenského jezdeckého učiliště Pardubice (1928−1939)

Rok 1924 byl nejen rokem udělování znaků jednotlivým leteckým plukům československé armády, ale rovněž pomyslným počátkem zavádění…
...

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta jezdeckého pluku 10 Berehovo (1932)

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta jezdeckého pluku 10 Berehovo (1932)

Jízdy sv. Huberta, které vznikly z lovecké disciplíny 18. století, byly v období první Československé republiky především…
...

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1930)

Pamětní odznak účastníků jízdy sv. Huberta Válečné školy – Praha (1930)

Honební jízdy, tzv. parforsní hony, neměly původně žádnou přímou vazbu na vojenské prostředí. Název této lovecké disciplíny…
...

Čestný odznak jezdeckého pluku 2 Olomouc

Čestný odznak jezdeckého pluku 2 Olomouc

Poté, co v roce 1924 došlo k udělení znaků jednotlivým leteckým plukům československé armády, byla u těchto…
...

Odznak za vynikající řízení útočných vozidel pro mužstvo

Odznak za vynikající řízení útočných vozidel pro mužstvo

Do skupiny československých vojenských tzv. výkonnostních odznaků meziválečného Československa náleží mimo jiné také Odznak za vynikající řízení…
...

Dekret vyznamenání Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava – 1. stupeň

Dekret vyznamenání Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava – 1. stupeň

Když se nacistické vedení Protektorátu Čechy a Morava snažilo pozvednout morálku kolaborantů založením samostatného protektorátního vyznamenání Čestný…
...

Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava – 3. stupeň

Čestný štít Protektorátu Čechy a Morava s orlicí sv. Václava – 3. stupeň

V období po vzniku Protektorátu Čechy a Morava v březnu 1939 nic nenasvědčovalo tomu, že by mělo…
...

Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Odznak Spolek vysloužilých vojínů zálohy a zeměbrany v Karlíně a okolí

Již od konce 18. století byla v rakouské armádě založena tradice, podle níž byli vysloužilí vojáci po…
...

Pamětní kříž z let 1912−1913

Pamětní kříž z let 1912−1913

V letech 1912−1913 se nedávno zformované slovanské národní státy na Balkáně spolu s Řeckem odhodlaly využít oslabení…
...

Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 s individuálně upravenými stuhami

Jubilejní pamětní medaile 1898 (Jubiläums – Erinnerungsmedaille 1898), která byla založena císařem Františkem Josefem I. v roce…
...

Britská Medaile za všeobecnou službu 1918 se sponou za nasazení na Kypru (1955‒1959)

Britská Medaile za všeobecnou službu 1918 se sponou za nasazení na Kypru (1955‒1959)

Medaile za všeobecnou službu (General Service Medal – 1918 GSM) vznikla v roce 1918 jako společné vyznamenání…
...

Dublet Československého odznaku polní pozorovatel – letec (1923‒1953)

Dublet Československého odznaku polní pozorovatel – letec (1923‒1953)

Po založení československého Leteckého sboru v roce 1923 byly pro letce zavedeny specifické rozlišovací odznaky a v…
...

Pamětní odznak na stuze Vznik Roty Nazdar / Vznik České družiny

Pamětní odznak na stuze Vznik Roty Nazdar / Vznik České družiny

Počátky formování Československých legií lze nalézt nedlouho po vypuknutí první světové války jak v regionech přináležejících k…
...

Pamětní plaketa „Arras 9. květen 1915“

Pamětní plaketa „Arras 9. květen 1915“

Vypuknutí první světové války u rozličných českých a slovenských krajanských spolků v zahraničí akcelerovalo snahy o podporu…
...

1 2 3 4 33