Jubilejní medaile 1908 a Jubilejní kříž 1908

Jubilejní medaile 1908 a Jubilejní kříž 1908

Postupem 2. poloviny 19. století se v rakouské a posléze rakousko-uherské říši stále více rozšiřovaly řady dekorovaných občanů. Zatímco byly historicky starší řády stále ještě doménou šlechty nebo vyšších kruhů armády a státní správy (a tedy relativně nedosažitelné pro běžného smrtelníka) rozšiřovalo se zejména po roce 1848 spektrum nižších vyznamenání určených pro středně a níže postavené státní zaměstnance.

Císař František Josef I. zrušil po svém nástupu nepřehlednou síť tzv. civilních čestných a civilních záslužných medailí a nahradil ji přehlednějším systémem Záslužných a Vojenských záslužných křížů, které byly oficiálně podřazené Řádu Františka Josefa, s nímž sdílely tyto kříže i totožnou stuhu karmínově červené barvy.

V době panovnických jubileí v letech 1898 a 1908 (tedy u příležitosti 50. a 60. výročí nástupu stárnoucího císaře na trůn) vznikla ještě níže postavená medaile, resp. kříž, s totožnou stuhou. Tato vyznamenání byla určena pro každého státního zaměstnance, který měl odslouženy alespoň tři roky. Dodnes nejsou známy přesné počty těchto masově udělovaných dekorací, i skromnější odhady hovoří však v řádech milionů. I soukromí sběratelé nacházejí proto dodnes na trhu jejich nevyčerpatelnou zásobu.

Popis:

Jubilejní medaile 1898 byla ražena z bronzu a má kruhový tvar o průměru 35 mm. Averz medaile bez okrajové bordury zobrazuje v celé ploše poprsí císaře, které obkružuje opis FRANC. IOS. I. D. G. IMP. AVSTR. REX BOH. ETC. AC AP. REX HVNG. (František Josef I. z Boží milosti císař rakouský, král český atd., a apoštolský král uherský). Na reverzu je nápis SIGNVM MEMORIAE (Znamení paměti) a římskými číslicemi vyvedený letopočet nástupu císaře a udělení medaile (1848-1898). Trojúhelníková stuha pro civilní zaměstnance byla karmínově červená (viz. obr.), pro vojáky červeno-bílá.

Jubilejní kříž 1908 byl ražen taktéž z bronzu a jeho šířka ramen je 37 mm. Ramena obkružuje vavřínový věnec. Averz nese středový medailon s profilem a jménem císaře, reverz pak jednoduché letopočty 1848 a 1908. Trojúhelníkové stuhy byly voleny dle stejných podmínek jako u Jubilejní medaile 1908.

Do sbírky se předložené dekorace dostaly převodem z původního Památníku osvobození.

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…