Fotografie a fotografické přístroje

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje.   S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou […]

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Snímek, pořízený rakousko-uherskými námořníky, zachycuje ulici v Soluni kolem roku 1911, tedy těsně předtím, než se toto město za první balkánské války vrátilo pod řeckou vládu.   Soluň byla významným městem již ve starověku. Roku 1430 přešla do osmanských rukou a po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se stala domovem velké židovské komunity. Na konci […]

Fotografie myslivce c. a k. praporu polních myslivců č. 2 na sočské frontě

Fotografie myslivce c. a k. praporu polních myslivců č. 2 na sočské frontě

  Na začátku srpna 1916 zahájila italská armáda v oblasti dolního toku řeky Soči ofenzivu, která vešla do dějin jako 6. bitva na Soči. Bitvě předcházela devítihodinová dělostřelecká příprava, po které do boje vyrazila italská pěchota. Ta v prvních dnech ofenzivy dobyla strategicky důležitý vrchol Sabotin (609 m. n. m.) a pod ním ležící ruiny […]

L-200 Morava

L-200 Morava

Snímek zachycuje vystavený civilní letoun L-200 „Morava“ jedné z ranějších verzí, zkonstruovaný a vyráběný v padesátých a šedesátých letech v Kunovicích.   Roku 1955 zahájil moravský podnik Let Kunovice (v letech 1957–1967 zvaný „Strojírny první pětiletky“) vývoj letounu, který měl sloužit především jako aerotaxi. Stroj dostal označení L-200 „Morava“ a jeho prototyp poprvé vzlétl 9. dubna 1957. Jednalo […]

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.   Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny […]

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Snímky, pořízené v období rychlého rozmachu letectví na počátku dvacátého století, zachycují různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích.   První zprávy o létajících prostředcích nesoucích lidi pocházejí již ze starověku, mají však spíše bájný charakter. Z renesance jsou doloženy Leonardovy nerealizované plány létajících strojů. Cestu do vzduchu lidstvu doopravdy otevřel až první let horkovzdušného balónu bratří Montgolfierů […]

Československý 130mm raketomet vz. 51

Československý 130mm raketomet vz. 51

Snímek zachycuje československý 130mm raketomet vz. 51 s obsluhou.   Raketomety byly v ČSR po druhé světové válce vyvíjeny na několika místech, úspěšný byl projekt RK-2 ze Škodových závodů, a to přesto, že jeho ráže 130 mm nebyla kompatibilní se sovětskou technikou. Raketomet měl být původně montován na americké nákladní vozy Studebaker – těch však nebylo k dispozici […]

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům.   Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se […]

Dvojplošník Aero A-32

Dvojplošník Aero A-32

Dvojice snímků zachycuje dvojplošník Aero A-32. První snímek zachycuje letoun verze Ap-32 v československých službách. Na druhé fotografii je zvěčněn stroj A-32 finského letectva (finský výsostný znak v podobě modré svastiky je zjevně retušovaný). Za pozornost stojí zejména odlišný podvozek u obou verzí.   V polovině dvacátých let vznikl velice úspěšný víceúčelový dvojplošník Aero A-11. Roku 1927 jeho […]

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Trojice snímků zachycuje průzkumné automobily Humber LRC (Light Reconnaissance Car) ve službách československé jednotky ve Spojeném království. Na prvních dvou snímcích je vůz při pohledu zepředu a zezadu, na třetím jsou vozy na manévrech v roli nepřítele, jak je patrno z provizorně namalovaných křížů.   Tyto obrněné průzkumné automobily, zvané též „Humberette“ nebo „Ironside“, vznikly roku 1940 […]

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Snímek, pořízený během anabáze čs. legií, zachycuje mandžuské město na Transsbiřské magistrále – nejpravděpodobněji Charbin. Za pozornost stojí zejména tehdejší čínské vlajky – jejich červený, žlutý, modrý, bílý a černý pruh symbolizovaly Chany (Číňany), Mandžuy, Mongoly, muslimy a Tibeťany.   Čínu od devatenáctého století stíhala jedna katastrofa za druhou, a ani po svržení mandžuské dynastie […]

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Snímek, pořízený ve třicátých letech, zachycuje japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel.   S prudkým rozvojem letadel a jejich využitím ve vojenství vzrůstala potřeba jejich včasného odhalení. Nejjednodušší způsob představovali bystrozrací pozorovatelé vybavení dalekohledy, kteří sledovali oblohu. Přestože tato metoda byla dlouhodobě využívána, měla své zjevné nevýhody – nejlépe fungovala za jasného, bezmračného dne. Akustické vyhledávání, […]

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Snímek, pořízený okolo roku 1911, zachycuje rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky.   Roku 1905 c. a k. námořnictvo pod vlivem poznatků z rusko-japonské války zvažovalo několik variant plánů nové bitevní lodě. Vítězný projekt měl charakter přechodného typu mezi dosavadními bitevními loděmi a dreadnoughty, jejichž čas měl teprve přijít. Stavba lodi Radetzky, jež dala této třídě jméno, byla […]

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Snímek, pořízený nedlouho před první světovou válkou, zachycuje černohorské a ruské důstojníky a civilní hodnostáře před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje.

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Trojice snímků zachycuje jediný vyrobený prototyp stíhacího letounu Praga E-45 ze třicátých let.   Před polovinou 30. let československé letectvo potřebovalo nový stíhací letoun a do soutěže se zapojila i firma ČKD-Praga s jednomístným dvouplošníkem Praga E-45, jehož autorem byl Ing. Jaroslav Šlechta. Délka stroje byla 7,45 m, rozpětí křídel 8,5 m a jejich celková plocha […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha