Fotografie a fotografické přístroje

Vagóny s německou vojenskou technikou

Vagóny s německou vojenskou technikou

Snímek pořízený za druhé světové války zachycuje vagóny stojícího vlaku s německou vojenskou technikou během zastávky na nádraží. Vidíme tak nákladní automobil, známý jako Einheits-Diesel, a dále samohybná děla Wespe.   Samohybné dělo Wespe (Sd.Kfz. 124) bylo vyvinuto firmou Alkett a vyráběno v továrně společnosti FAMO u Varšavy. Za základ mu posloužil podvozek tanku Panzer II – […]

Následky amerického náletu na Prahu, únor 1945

Následky amerického náletu na Prahu, únor 1945

Série snímků zachycuje následky amerického náletu na Prahu, který se uskutečnil ve středu 14. února 1945. Ve dnech jejich zveřejnění si připomínáme 75. výročí této tragické události.   První spojenecké bomby dopadly na Prahu 15. listopadu 1944, poškodily elektrárnu v Holešovicích a zabily několik lidí. Dne 14. února 1945 provedlo americké letectvo nálet na Drážďany, bombardované […]

Americký nákladní automobil typu GMC CCKW-353

Americký nákladní automobil typu GMC CCKW-353

Na snímku je zachycen americký nákladní automobil typu GMC CCKW-353, jenž sloužil nejen v amerických ozbrojených silách od druhé světové války až do šedesátých let.   Tento dvouapůltunový nákladní automobil s podvozkem 6×6, označovaný americkou armádou též jako G-508, byl vyvinut koncernem General Motors; první vozy ze sériové výroby byly vyrobeny v lednu 1941. Vozy CCKW byly vyráběny […]

Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu

Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu

  Dobová fotografie svobodníka Instrukčního praporu československé armády z éry 1. republiky s odznakem střelce z pušky. Svobodník má na sobě vlastní vycházkový stejnokroj v podobě z 30. let 20. století. Instrukční prapor vznikl v Milovicích v roce 1928 jako školní jednotka. Jeho úkolem bylo podílet se na praktické přípravě velitelů pěchoty. Nedílnou součástí jeho […]

Vězni z německého koncentračního tábora

Vězni z německého koncentračního tábora

Snímek, pořízený na jaře 1945, zachycuje osvobozené vězně z německého koncentračního tábora. Dne 27. ledna 2020 si připomínáme 75 let od osvobození koncentračního tábora v Osvětimi – 27. leden byl na počest této události prohlášen Mezinárodním dnem památky obětí holocaustu.

Britský průzkumný vůz Humber Scout Car

Britský průzkumný vůz Humber Scout Car

Snímek pořízený dne 30. května 1945 v centru Prahy při přehlídce Československé samostatné obrněné brigády zachycuje britský průzkumný vůz Humber Scout Car ve výzbroji brigády.   Tento průzkumný vůz byl vyvinut roku 1942; do roku 1945 byly vyrobeny více než čtyři tisíce strojů tohoto typu, jenž se tak zařadil mezi nejpočetnější průzkumné vozy britské armády. Délka […]

Zrcadlový sál ve Versailles

Zrcadlový sál ve Versailles

Snímek, pořízený patrně ve druhé polovině devatenáctého století, zachycuje Zrcadlový sál ve Versailles. Dne 18. ledna 2020 si připomínáme 149 let od založení Německého císařství a zároveň 101 let od zahájení pařížské mírové konference, jejímž výsledkem byla smlouva uzavřená v tomto sále dne 28. června 1919.   Tento sál o délce 73 m, šířce 10,5 m […]

8,35 cm kanón proti letadlům vz. 22

8,35 cm kanón proti letadlům vz. 22

Trojice snímků zachycuje 8,35 cm kanóny proti letadlům vz. 22 ve výzbroji meziválečné československé armády.   Po první světové válce čs. armáda naléhavě potřebovala protiletadlové dělostřelectvo. Plzeňská Škodovka tedy vyvinula nejprve protiletadlový kanón 8 cm vz. 18/19, který však armádě nevyhovoval a v menších počtech byl exportován do Španělska, Švédska a Francie. U následujícího 8,35 cm kanónu […]

Propagační fotografie, 1942

Propagační fotografie, 1942

Tato fotografie za druhé světové války posloužila k propagaci československých sil ve Spojeném království. Nápis zní: „Jsme připraveni na [rok] 1942! Československá armáda.“   Rok 1942 byl rokem kritickým. V jeho průběhu vojska Osy uskutečnila některá ze svých nejtroufalejších tažení. Japonci dobyli Filipíny, Singapur i Nizozemskou východní Indii a zastaveni byli až na indické hranici. V SSSR Němci […]

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Snímek zachycuje rakousko-uherský říční monitor Körös.   Tento monitor představoval v pořadí třetí rakousko-uherský monitor na Dunaji. Od roku 1891 byl stavěn v budapešťských loděnicích, do služby byl přijat roku 1892, téhož roku jej následovalo sesterské plavidlo Szamos. Monitor Körös měl délku 54 m, šířku 9 m a ponor 1,2 m, standardní výtlak činil 448 t a loď mohla plout rychlostí max. […]

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Snímek pořízený před první světovou válkou v Chorvatsku zachycuje rakousko-uherské a cizí důstojníky při oslavě na počest cara Mikuláše II.     Rakousko-ruské styky měly dlouhou tradici. Za zlatou éru vztahů mezi oběma říšemi lze považovat období od konce 17. do počátku 19. století, což bylo dáno zejména existencí společného osmanského nepřítele a poté nutností bojovat proti […]

Sovětský protiletadlový systém S-75

Sovětský protiletadlový systém S-75

Snímek pořízený na vojenské přehlídce v období studené války zachycuje rakety a obsluhu sovětského protiletadlového systému známého v kódu NATO jako SA-2 „Guideline“.   Jako SA-2 „Guideline“ jsou známy sovětské protiletadlové systémy středního dosahu SA-75 „Dvina“, S-75 „Děsna“ a S-75M „Volchov“, souhrnně označované též jako S-75. Vyvinuty byly v padesátých letech, prvního úspěchu dosáhly roku 1959 sestřelením tchajwanského […]

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Dvojice snímků, pořízená roku 1917 na rumunské frontě, zachycuje rakousko-uherské vojáky s nákladním automobilem Praga V.   Tyto nákladní automobily, jejichž výroba byla firmou Praga zahájena roku 1911, představovaly za první světové války významnou část vozového parku rakousko-uherské armády. Délka těchto vozidel činila 5,9 m, šířka 1,95 m a pohotovostní hmotnost 3,5 t; Praga V mohla vést […]

Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad

Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad

  Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 s odznakem střelce z pušky. Vojín má na sobě vlastní vycházkový stejnokroj v podobě z 30. let 20. století. Zajímavý je i způsob kolorování, který dokazuje, že ne vždy ten, kdo kolorování prováděl, viděl předlohu a znal stejnokrojový předpis. Nejlépe je to patrné na barvě knoflíků, límcového […]

Kapesní bitevní loď Deutschland

Kapesní bitevní loď Deutschland

Snímek pořízený 19. května 1931 v Kielu zachycuje německou tzv. kapesní bitevní loď Deutschland při jejím slavnostním křtu a spuštění na vodu.   Toto plavidlo bylo odpovědí na ustanovení Versailleské smlouvy, jež Německu zapovídala stavět válečná plavidla s výtlakem nad 10 000 tun – moderní bitevní lodě měly výtlak několikrát větší. Německé námořnictvo se rozhodlo pro stavbu lodí, […]

1 2 3 25

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha