Fotografie a fotografické přístroje

Československý dělový člun OMd 2

Československý dělový člun OMd 2

Snímek z meziválečného období zachycuje československý dělový člun OMd 2 a jeho posádku. Tento dělový člun sloužil v čs. loďstvu na Dunaji mezi lety 1920 a 1934.   Československo již roku 1919 zřídilo oddíly čs. válečného loďstva pro Labe (sídlil v Litoměřicích) a pro Dunaj (v Bratislavě). Po reorganizacích posloužil k 1. lednu 1922 oddíl v Litoměřicích jako základ ženijního pluku […]

Letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách

Letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách

Snímek z poválečného období zachycuje britské víceúčelové letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách (u nás byly označovány jako B-36).   Koncepce rychlého bombardéru bez obranné výzbroje, jemuž měla ochranu skýtat jeho rychlost, pocházela již ze třicátých let. Od roku 1938 britská firma de Havilland pracovala na dvoumotorovém bombardéru s dřevěnou konstrukcí, známém jako DH.98 Mosquito. […]

Konec nacistické okupace

Konec nacistické okupace

Na prvním snímku z května 1945 je zvěčněna pražská barikáda s příznačným nápisem „Pouze přes naše mrtvoly“. Druhá fotografie zachycuje techniku ustupujících Němců na náměstí v Lipníku nad Bečvou – zcela vlevo StuG III, vedle něj pásový dělostřelecký tahač RSO (Raupenschlepper Ost).   Přestože Československo bylo první skutečnou Hitlerovou obětí, v následujících letech leželo hluboko […]

Lidové milice na Letenské pláni

Lidové milice na Letenské pláni

Snímek, pořízený při přehlídce na Letenské pláni, zachycuje příslušníky Lidových milicí na sovětských automobilech GAZ-69A, táhnoucích 82 mm bezzákluzové kanóny vz. 59.   Lidové milice vycházely ze Závodních milicí, jež vznikly v továrnách bezprostředně po osvobození v květnu 1945 a vbrzku upadly pod vliv komunistů. Samotné Lidové milice byly založeny z rozhodnutí Ústředního výboru KSČ těsně před komunistickým […]

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Snímek ze druhé poloviny 30. let zachycuje formaci bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101 z Letky 71.   Tyto stroje byly pokračováním řady Aero A-100 a A-101 – vznikly tak, že Ministerstvo národní obrany nechalo do draku letounu Aero A-101 zabudovat motor HS 12 Ydrs o výkonu 860 koní. Přestože se jednalo o silnější motor než u předchozích […]

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Snímek zachycuje příslušníky c. a k. pěšího pluku č. 35 s doplňovacím obvodem v Plzni; pořízen byl v letech 1908–09, tedy v době, kdy probíhala tzv. bosenská krize. (Přestože je na snímku uvedeno, že vyfotografovaní vojáci jsou jednoročními dobrovolníky, jejich uniformy nenesou jejich specifické označení nad manžetou rukávů a na límci. Fotografie tedy mohla být pořízena bezprostředně po jejich […]

Letoun BAK-01

Letoun BAK-01

Na fotografii z období tzv. normalizace je zachycen letoun BAK-01, jediný svého typu, jakožto exponát v muzeu ve Kbelích.   Když byla 1. srpna 1945 v Liberci založena Vojenská odborná škola leteckých mechaniků, její personál přispíval k rozvoji čs. letectví vedle výuky i jinak. Skupina leteckých nadšenců z této školy se rozhodla sestrojit stroj, jenž by byl schopen dosáhnout rychlostního […]

Maďarská republika rad

Maďarská republika rad

Dvojice snímků zachycuje scény z Maďarské republiky rad, od jejíhož vzniku uplyne 21. března 2019 sto let. První snímek zachycuje maďarského komunistického vůdce Bélu Kuna, jak hovoří k davu před budovou uherského parlamentu. Na druhé fotografii jedou představitelé Maďarské republiky rad v automobilu; Béla Kun je zcela vpravo.   Koncem října 1918 se Uhry nalézaly v zoufalé situaci. Dohodová […]

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Snímek, pořízený na sklonku druhé světové války ve zničené vesnici v prostoru východní fronty, zachycuje vyřazený sovětský těžký tank IS-2.   V průběhu druhé světové války sovětský vojenský průmysl vyvíjel a vyráběl stále silnější tanky. Roku 1943 byl zaveden do sériové výroby těžký tank IS-85 („Josif Stalin“; IS-1) s kanónem ráže 85 mm, ale těchto tanků bylo vyrobeno […]

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Dvojice snímků zachycuje československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák. Na jedné fotografii z konce 40. let letí stroj tohoto typu nad rybníkem. Stroj na dalším snímku s imatrikulací OO-FRE byl získán do sbírek muzea ve Kbelích od belgického majitele roku 1970.   Vývoj tohoto letounu byl zahájen ve Zlínských leteckých závodech v Otrokovicích bezprostředně po skončení […]

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Snímek, pořízený za první světové války, zachycuje německého císaře Viléma II. s doprovodem na návštěvě u rakousko-uherské jednotky. Císař se nachází uprostřed snímku a je k nám natočen zčásti z profilu, zčásti zády.   Císař Vilém II. (1859–1941) nastoupil na trůn roku 1888 a o dva roky později poslal na odpočinek kancléře Bismarcka, od nějž se velice lišil. […]

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Dvojice snímků zachycuje československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41) při pohledu zleva a zprava.   Roku 1930 využilo Ministerstvo národní obrany faktu, že mělo k dispozici větší množství motorů Hispano-Suiza 8Fb o výkonu 300 koní, a vzneslo požadavek na zkonstruování cvičného letounu pro pokračující výcvik, který by nesl právě tento motor. Zvítězila konstrukce firmy Praga, navržená […]

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Snímek zachycuje dvojici obrněných vozů čs. armády. Nalevo je domácí model Škoda Fiat-Torino (tento vůz byl označen číslem 10), vpravo jeden ze dvou italských vozů Lancia 1Z (č. 2), jimiž čs. armáda disponovala.   Vozy Lancia 1Z (též „IZ“) sloužily italskému vojsku od roku 1916. Byly vyzbrojeny trojicí kulometů ve dvou otočných věžích, z nichž […]

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Snímek, pořízený v letech 1943–44 ve Spojeném království, zachycuje tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády. Mezi hodnostáři na tribuně je zachycen i president Edvard Beneš (postava ve světlém plášti a klobouku, nakloněná nad zábradlím).   Od sklonku 30. let bylo vyrobeno pro britskou armádu postupně vícero typů křižníkových tanků. Mezi nejvýznamnější z nich patřil tank […]

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Snímek, pořízený 1. května 1969 v muzeu ve Kbelích, zachycuje sportovní letouny Sokol M-1C (s imatrikulací OK-BHM) a Meta Sokol (OK-KHN), vyrobené ve 40. a 50. letech leteckou továrnou v Chocni (původně Beneš-Mráz, mnohem později Orličan Choceň).   Stroj M-1 Sokol představoval první československý sportovní letoun vyrobený po druhé světové válce; jeho autorem byl Ing. Zdeněk Rublič […]

1 2 3 22

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha