Fotografie a fotografické přístroje

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Snímek, pořízený okolo roku 1911, zachycuje rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky.   Roku 1905 c. a k. námořnictvo pod vlivem poznatků z rusko-japonské války zvažovalo několik variant plánů nové bitevní lodě. Vítězný projekt měl charakter přechodného typu mezi dosavadními bitevními loděmi a dreadnoughty, jejichž čas měl teprve přijít. Stavba lodi Radetzky, jež dala této třídě jméno, byla […]

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Snímek, pořízený nedlouho před první světovou válkou, zachycuje černohorské a ruské důstojníky a civilní hodnostáře před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje.

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Trojice snímků zachycuje jediný vyrobený prototyp stíhacího letounu Praga E-45 ze třicátých let.   Před polovinou 30. let československé letectvo potřebovalo nový stíhací letoun a do soutěže se zapojila i firma ČKD-Praga s jednomístným dvouplošníkem Praga E-45, jehož autorem byl Ing. Jaroslav Šlechta. Délka stroje byla 7,45 m, rozpětí křídel 8,5 m a jejich celková plocha […]

Československý bombardér Aero MB-200

Československý bombardér Aero MB-200

Snímek, pořízený na sklonku třicátých let, zachycuje československý bombardér Aero MB-200 – licenční verzi francouzského stroje Bloch MB.200.   V polovině třicátých let československé letectvo naléhavě potřebovalo zmodernizovat svoji bombardovací složku a rozhodlo se pro licenční výrobu francouzského stroje Bloch MB.200. Jednalo se o celokovový hornoplošník s pevným podvozkem a dvěma motory. Letoun byl 16 m dlouhý, 3,9 […]

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Snímek z meziválečného období zvěčňuje dělostřelecký tahač Škoda Z ve službách československé armády.   Dělostřelecké tahače sloužily již rakousko-uherské armádě za první světové války, a po jejím skončení v jejich výrobě pokračovaly československé továrny. Počátkem dvacátých let Škodovka vyráběla dva velice podobné typy tahačů, označené jako Škoda U a Škoda Z. Druhý zmíněný, zachycený na našem snímku, byl […]

Ruiny starověkého města Efezu

Ruiny starověkého města Efezu

Snímky, pořízené rakousko-uherskými námořníky kolem roku 1911, zachycují ruiny starověkého města Efezu na maloasijském pobřeží Egejského moře.

Československý dopravní letoun Avia 51

Československý dopravní letoun Avia 51

Fotografie, pořízená v polovině třicátých let, zachycuje československý dopravní letoun Avia 51 – jeden ze tří vyrobených letounů tohoto typu.   Tento dopravní letoun pro dva členy posádky a šest cestujících byl zkonstruován ve firmě Avia Ing. Robertem Nebesářem pro Československou leteckou společnost. Jednalo se o samonosný hornoplošník se třemi motory Avia Rk.12, z nichž […]

Československý pancéřový vlak číslo 1

Československý pancéřový vlak číslo 1

Snímek z roku 1930 zachycuje československý pancéřový vlak číslo 1.   Pancéřové vlaky se široce uplatnily za první světové války a využívaly je i čs. legie v Rusku, které však své vlaky při návratu do vlasti samozřejmě nevzaly s sebou. Mezitím došlo k nasazení pancéřových vlaků i rodící se československou armádou doma. Po vzniku ČSR byl v Praze-Vršovicích zabaven rakousko-uherský […]

Suezský průplav, 1920

Suezský průplav, 1920

První snímek zachycuje Suezský průplav roku 1920 při návratu ruských legií do vlasti. Na druhé fotografii je zaznamenáno centrum Port Saídu, přístavu ležícího na severním konci kanálu. Třetí snímek zachycuje budovu Společnosti Suezského průplavu tamtéž.   Suezský průplav, postavený v letech 1859–69, je neodmyslitelně spojen se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse. Na zrodu průplavu se však […]

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Snímky, pořízené kolem roku 1911, zachycují rakousko-uherské námořníky při a po nakládání uhlí na palubu jejich bitevní lodi.   Válečné lodě nikdy nemohly podnikat dlouhé plavby, aniž by potřebovaly doplnit zásoby na pevnině. S nástupem parolodí se tato potřeba stala ještě naléhavější, a proto mocnosti o to více usilovaly o zisk opěrných bodů – i […]

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Snímek z roku 1983 zachycuje sovětské a polské vojáky na cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83.   Společná cvičení Varšavského paktu měla za cíl procvičit spolupráci mezi ozbrojenými silami členských států, ale stejně dobře mohla sloužit k politickému nátlaku Sovětského svazu na jeho satelity. Příkladem bylo cvičení Sojuz ’81, pořádané v březnu až dubnu 1981 na území Polska, Československa a […]

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Dvojice snímků, pořízených v červenci 1942 v Haifě, zachycuje výcvik příslušníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního s protiletadlovými kanóny ráže 40 mm od švédské firmy AB Bofors.   Vývoj automatického kanónu ráže 40 mm byl zahájen roku 1928 na základě požadavku švédského námořnictva a byl dokončen roku 1932. Již ve třicátých letech se tyto kanóny uplatnily […]

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Snímek zachycuje rakousko-uherskou zásobovací loď pro ponorky Gäa, jedno z plavidel, jež se účastnila vzpoury v Boce Kotorské. Počátkem února 2018 si připomínáme stoleté výročí této vzpoury a jejího potlačení.   Jadranský záliv zvaný Boka Kotorská byl jednou z nejdůležitějších základen rakousko-uherského loďstva. Počátkem roku 1918 se již naplno projevovala válečná únava, jež spolu s nedostatky v zásobování vedla ke […]

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Snímek, pořízený v muzeu ve Kbelích počátkem 70. let, zachycuje jediný exemplář sovětského víceúčelového stroje Jak-12R, který byl v letech 1956–1970 využíván v Československu.   Sovětské letectvo vzneslo požadavek na nový průzkumný stroj již roku 1944, Jakovlevova konstrukční kancelář přišla nejprve s modelem Jak-10 a poté se strojem Jak-12, jehož prototyp poprvé vzlétl 20. října 1947. Postupem času bylo […]

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Snímek, pořízený 1. května 1969, zachycuje dvojplošník Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích.   Tento typ dvouplošníku je německého původu, navržen byl již v první polovině třicátých let pod označením Bücker Bü 131 Jungmann a sloužil k výcviku pilotů. Již před válkou byl značně rozšířen, byl licenčně vyráběn ve Španělsku, Švýcarsku, Maďarsku a […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha