Fotografie a fotografické přístroje

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Snímek zachycuje sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) v sedmdesátých až osmdesátých letech dvacátého století.   Rusové kolonizovali Sibiř od konce šestnáctého století, spojení mezi tímto obrovským územím a evropským Ruskem však bylo velice špatné. Již v polovině devatenáctého století padl návrh na vybudování železnice k Pacifiku, avšak teprve roku 1891 byla zahájena stavba Transsibiřské […]

Nákladní automobil Praga RN

Nákladní automobil Praga RN

Snímek ze 4. prosince 1976 zachycuje československý nákladní automobil Praga RN ve vojenském provedení v areálu Muzea letectví a kosmonautiky ve Kbelích.   Roku 1933 firma Praga přišla s novým nákladním automobilem Praga RN, s maximální rychlostí až 80 km/h a užitečným zatížením až 2 tuny (později byla zvýšena na 3 tuny). Již roku 1934 vznikla i verze […]

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Snímek z meziválečného období zachycuje dvojici amerických bitevních lodí třídy Colorado (lodě plují zprava doleva).   Stavba čtveřice bitevních lodí třídy Colorado byla objednána již za první světové války, ale první z nich, Maryland, vstoupila do služby až roku 1921, a o dva roky později ji následovaly sesterské lodě Colorado a West Virginia. Čtvrtá loď, Washington, […]

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Snímek ze třicátých let zachycuje pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece, před kasárnami na pražském Pohořelci. Dne 25. října 2019 uplynulo 101 let od Švecova umrtí.   Josef Švec se narodil 19. července 1883 ve vesnici Cenkov u města Třešť na Jihlavsku. Stal se sokolským činovníkem a roku 1911 odjel do Ruska, aby […]

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Snímek pořízený na počátku druhé světové války zachycuje francouzského generála s alžírskými jezdci.   Území dnešního Alžírska bylo islamizováno od konce sedmého století. Alžír, který od šestnáctého století spadal pod osmanskou nadvládu, se stal jedním z hlavních center severoafrických pirátů a otrokářů, a jako takový se stával terčem odvetných výprav západních mocností. Přelomem pro dějiny Alžírska se […]

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Snímek pořízený při Ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 zachycuje zbrojíře letky kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba v Polsku.   Od roku 1944 českoslovenští letci působili na východní frontě. 25. ledna 1945 byla v Přemyšlu v jihovýchodním Polsku zformována 1. československá smíšená letecká divize pod velením Ludvíka Budína. Jednalo se o smíšenou čs.-sovětskou jednotku – mezi její […]

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

  Oficiální fotografie vídeňského dvorního ateliéru Kosel představuje komorní záběr císaře Františka Josefa I. (1830–1916) ve společnosti dvouletého arcivévody Otty (1912–2011), nejstaršího syna následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Karla. Fotografie byla pořízena na počátku první světové války, pouhé dva roky před smrtí císaře. Společný snímek odcházející a nastupující generace se stal symbolem staleté, nepřetržité linie vládnoucí […]

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

  Od června 1915 do září 1917 se na dolním toku řeky Soči odehrávalo celkem 11 italských ofenziv, které se snažili podél pobřeží Jaderského moře proniknout k Terstu a dále do rakousko-uherského vnitrozemí. Skutečný postup však pokulhával za operačními plány a za dva roky se italské armádě podařilo postoupit méně než 20 km od předválečných […]

Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému 2K12 Kub

Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému 2K12 Kub

Dvojice snímků zachycuje 30 ve službách československé armády – na přehlídce a jako muzejní exponát.   Vývoj sovětského protiletadlového komplexu 2K12 Kub („Kostka“; v kódu NATO „SA-6 Gainful“ a někdy též „tři prsty smrti“) byl zahájen v Sovětském svazu roku 1958. Baterie 2K12 Kub se skládá z jednoho řídícího a nabíjecího radiolokátoru 1S91, čtyřech odpalovacích zařízení 2P25 na pancéřovaném […]

Dělostřelecké tahače Praga IV a Daimler vz. 17 a 15 cm těžká houfnice vz. 15

Dělostřelecké tahače Praga IV a Daimler vz. 17 a 15 cm těžká houfnice vz. 15

Dvojice snímků ze druhé poloviny třicátých let zachycuje sestavu pásového dělostřeleckého tahače Praga IV, kolového tahače Daimler vz. 17 a 15 cm těžké houfnice vz. 15 ve službách prvorepublikové armády.   Dělostřelecké tahače se uplatnily již za první světové války. Rakouská firma Austro-Daimler od roku 1917 dodávala rakousko-uherské armádě kolové tahače Daimler vz. 17. Tyto […]

Letoun Ford Trimotor průzkumníka Richarda E. Byrda

Letoun Ford Trimotor průzkumníka Richarda E. Byrda

Snímek zachycuje letoun typu Ford Trimotor amerického polárního letce a průzkumníka Richarda E. Byrda. Fotografie byla pořízena patrně roku 1928 v rámci příprav na Byrdovu první výpravu do Antarktidy.   Richard E. Byrd (25. 10. 1888 až 11. 03. 1957) byl námořním důstojníkem. Vyznamenal se již 9. května 1926, když společně s letcem Floydem Bennettem údajně jako […]

Francouzská letadlová loď třídy Clemenceau

Francouzská letadlová loď třídy Clemenceau

Na snímku z poválečného období je zachycena francouzská letadlová loď Clemenceau nebo Foch v Toulonu. Loď s označením D603, kotvící opodál, je francouzská fregata Duquesne.   Po druhé světové válce francouzské námořnictvo získalo letadlové lodě britského a amerického původu, plavidlo na obrázku však již bylo postaveno v domácích loděnicích. Stavba lodi Clemenceau (R98) byla zahájena v bretaňském Brestu roku 1955, […]

Polské lehké tanky Vickers E typ B

Polské lehké tanky Vickers E typ B

Snímek pořízený 4. prosince 1934 ve Varšavě zachycuje polské lehké tanky Vickers E typ B britské výroby na přehlídce před maršálem Piłsudským (1867–1935).   Meziválečná polská armáda byla výrazně lépe vyzbrojená, než jak naznačují překroucené příběhy o útocích polské jízdy na tanky – udává se, že v okamžiku vypuknutí druhé světové války, jehož 80. výročí si […]

Budovy celnice po zásahu dělostřeleckým granátem, 1917

Budovy celnice po zásahu dělostřeleckým granátem, 1917

Snímek z 22. ledna 1917 zachycuje budovy celnice na hranici mezi Rakousko-Uherskem a Rumunskem po zásahu dělostřeleckým granátem. 27. srpna 2019 uplyne 103 let od rumunského vstupu do první světové války.

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Snímek, pořízený 19. dubna 1941, zachycuje britského premiéra Winstona Churchilla a Edvarda Beneše na návštěvě u československé jednotky v Moretonu (nebo v Leamington Spa).

1 2 3 24

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha