Fotografie a fotografické přístroje

Letoun BAK-01

Letoun BAK-01

Na fotografii z období tzv. normalizace je zachycen letoun BAK-01, jediný svého typu, jakožto exponát v muzeu ve Kbelích.   Když byla 1. srpna 1945 v Liberci založena Vojenská odborná škola leteckých mechaniků, její personál přispíval k rozvoji čs. letectví vedle výuky i jinak. Skupina leteckých nadšenců z této školy se rozhodla sestrojit stroj, jenž by byl schopen dosáhnout rychlostního […]

Maďarská republika rad

Maďarská republika rad

Dvojice snímků zachycuje scény z Maďarské republiky rad, od jejíhož vzniku uplyne 21. března 2019 sto let. První snímek zachycuje maďarského komunistického vůdce Bélu Kuna, jak hovoří k davu před budovou uherského parlamentu. Na druhé fotografii jedou představitelé Maďarské republiky rad v automobilu; Béla Kun je zcela vpravo.   Koncem října 1918 se Uhry nalézaly v zoufalé situaci. Dohodová […]

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Snímek, pořízený na sklonku druhé světové války ve zničené vesnici v prostoru východní fronty, zachycuje vyřazený sovětský těžký tank IS-2.   V průběhu druhé světové války sovětský vojenský průmysl vyvíjel a vyráběl stále silnější tanky. Roku 1943 byl zaveden do sériové výroby těžký tank IS-85 („Josif Stalin“; IS-1) s kanónem ráže 85 mm, ale těchto tanků bylo vyrobeno […]

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Dvojice snímků zachycuje československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák. Na jedné fotografii z konce 40. let letí stroj tohoto typu nad rybníkem. Stroj na dalším snímku s imatrikulací OO-FRE byl získán do sbírek muzea ve Kbelích od belgického majitele roku 1970.   Vývoj tohoto letounu byl zahájen ve Zlínských leteckých závodech v Otrokovicích bezprostředně po skončení […]

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Snímek, pořízený za první světové války, zachycuje německého císaře Viléma II. s doprovodem na návštěvě u rakousko-uherské jednotky. Císař se nachází uprostřed snímku a je k nám natočen zčásti z profilu, zčásti zády.   Císař Vilém II. (1859–1941) nastoupil na trůn roku 1888 a o dva roky později poslal na odpočinek kancléře Bismarcka, od nějž se velice lišil. […]

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Dvojice snímků zachycuje československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41) při pohledu zleva a zprava.   Roku 1930 využilo Ministerstvo národní obrany faktu, že mělo k dispozici větší množství motorů Hispano-Suiza 8Fb o výkonu 300 koní, a vzneslo požadavek na zkonstruování cvičného letounu pro pokračující výcvik, který by nesl právě tento motor. Zvítězila konstrukce firmy Praga, navržená […]

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Snímek zachycuje dvojici obrněných vozů čs. armády. Nalevo je domácí model Škoda Fiat-Torino (tento vůz byl označen číslem 10), vpravo jeden ze dvou italských vozů Lancia 1Z (č. 2), jimiž čs. armáda disponovala.   Vozy Lancia 1Z (též „IZ“) sloužily italskému vojsku od roku 1916. Byly vyzbrojeny trojicí kulometů ve dvou otočných věžích, z nichž […]

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Snímek, pořízený v letech 1943–44 ve Spojeném království, zachycuje tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády. Mezi hodnostáři na tribuně je zachycen i president Edvard Beneš (postava ve světlém plášti a klobouku, nakloněná nad zábradlím).   Od sklonku 30. let bylo vyrobeno pro britskou armádu postupně vícero typů křižníkových tanků. Mezi nejvýznamnější z nich patřil tank […]

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Snímek, pořízený 1. května 1969 v muzeu ve Kbelích, zachycuje sportovní letouny Sokol M-1C (s imatrikulací OK-BHM) a Meta Sokol (OK-KHN), vyrobené ve 40. a 50. letech leteckou továrnou v Chocni (původně Beneš-Mráz, mnohem později Orličan Choceň).   Stroj M-1 Sokol představoval první československý sportovní letoun vyrobený po druhé světové válce; jeho autorem byl Ing. Zdeněk Rublič […]

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Snímek pořízený 6. listopadu 1943 zachycuje rotného Demetera Senického a jeho spolubojovníka při střelbě ze sovětského protitankového kanónu ráže 45 mm v boji o Kyjev.   Demeter Senický se narodil 27. listopadu 1917 v české rodině v převážně polské vesnici Edvardovka na Volyni. Roku 1939 byl jeho rodný kraj anektován Sovětským svazem, v dubnu 1941 byl D. Senický odveden […]

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Snímek, pořízený roku 1916 na Václavském náměstí u příležitosti mše za vítězství rakousko-uherských zbraní, zachycuje rakousko-uherské hodnostáře. Na fotografii jsou zvěčněni pražský starosta JUDr. Karel Groš, rytíř Herget (?), president pražského Vrchního soudu Veselý, baron Brenk (?),polní podmaršál Simon rytíř Schwerdtner von Schwertburg (předválečný velitel 5. pěší divize z Olomouce a poté vojenský inspektor u […]

Dopravní letoun Aero A-204

Dopravní letoun Aero A-204

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje jediný vyrobený prototyp dopravního letounu Aero A-204, vyvinutého pro Československé státní aerolinie.   V polovině 30. let Československé státní aerolinie vznesly podrobné požadavky na nový typ dopravního letounu, realizace se ujal Ing. Antonín Husník z firmy Aero. Prototyp, označený OK-BAA, poprvé vzlétl v březnu 1936. Oproti původnímu […]

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Snímek, pořízený na Strahovském stadionu patrně při příležitosti návštěvy maršála Tita 22. března 1946, zachycuje původně sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12 se 152 mm kanónovou houfnicí vzor 1937 (ML-20) ve službách československé armády.   V průběhu druhé světové války Rudá armáda naléhavě potřebovala pásové dělostřelecké tahače. Koncem roku 1942 zahájily závody v Jaroslavli práce na novém […]

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Snímek, pořízený dne 30. listopadu 1938 při prezidentské volbě, zachycuje Emila Háchu doprovázeného generálem Syrovým a dalšími hodnostáři.   Když se Československo podvolilo nátlaku velmocí a vyhovělo německým, polským a maďarským územním nárokům, došlo k totální diskreditaci První republiky, jejího étosu a jejích čelných stoupenců. 5. října 1938 Edvard Beneš abdikoval a odletěl do exilu, česká politika […]

Aeroklub Raná

Aeroklub Raná

Dvojice snímků ze 60.–80. let dokumentuje činnost Aeroklubu Raná. První fotografie zvěčňuje hangár aeroklubu s ukrytými kluzáky, na druhém snímku jsou na svahu zachyceni členové aeroklubu se závěsným kluzákem čili rogalem.

1 2 3 21

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha