Fotografie a fotografické přístroje

Rudá armáda v Bratislavě

Rudá armáda v Bratislavě

Snímek, pořízený počátkem dubna 1945, zachycuje sovětské vojáky na shromáždění v osvobozené Bratislavě.   Přestože Slovenské národní povstání nevedlo k rychlé porážce sil Osy na Slovensku, došlo na přelomu let 1944/45 k osvobození velké části slovenského území – 19. ledna 1945 vstoupila Rudá armáda do Košic, jednoho z největších měst předválečné ČSR. Pod kontrolou Němců a loutkového Slovenského štátu (úředně […]

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Snímek, pořízený v loděnicích v tehdy uherském přístavu Fiume (Rijeka) v lednu 1917, zachycuje rakousko-uherskou ponorku U-22 nebo U-23 třídy U-20 při spouštění na vodu.   Po vypuknutí první světové války rakousko-uherské námořnictvo seznalo, že urychleně potřebuje začít se stavbou nových ponorek. Jeho volba padla na dánské ponorky třídy Havmanden. Trojice těchto plavidel byla v letech 1910–13 stavěna firmou […]

Dopravní letoun Aero A-38

Dopravní letoun Aero A-38

Snímek, pořízený patrně počátkem třicátých let, zachycuje dopravní letoun Aero A-38 v letu nad městem.   Tato jednomotorová konstrukce Ing. Antonína Husníka představovala modernizaci staršího dvojplošníku Aero A-23. Hlavní změnu představovalo, že prostor pro dvojici letců byl přesunut před kabinu pro cestující a byl celý zasklený. Trup letounu se tak podobal trupu dopravního hornoplošníku Aero A-35 […]

Útok československé jízdy

Útok československé jízdy

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje útok československé jízdy.   Přestože byly jezdecké jednotky na bojištích první světové války do značné míry upozaděny, zůstalo jezdectvo součástí armád i v po roce 1918. Jízdu tak využívalo i meziválečné Československo. Jedenáct jezdeckých pluků, přejmenovaných roku 1936 na dragounské, tvořilo jádro čtyř jezdeckých brigád, jež se před […]

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Série snímků dokumentuje poslední rozloučení s Edvardem Benešem (28. 05. 1884 – 03. 09. 1948) v Sezimově Ústí. Ve dnech jejich zveřejnění si připomínáme sedmdesát let od úmrtí této klíčové postavy našich moderních dějin.   Málokterý dramatik by si troufl stvořit postavu, jejíž osudy by byly tak plné zvratů jako ty Benešovy. Nikdo neovlivnil české dějiny dvacátého […]

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Snímky vybuchujícího sovětského tanku T-34/85 na Klárově byly pořízeny roku 1975 při natáčení válečného filmu režiséra Otakara Vávry „Osvobození Prahy“.   Režisér Otakar Vávra v sedmdesátých letech natočil trojici filmů, jež reflektovaly československou zkušenost s tragickými událostmi let 1938–1945. Po snímcích Dny zrady (1973) a Sokolovo (1974) tak celou volnou trilogii zakončil filmem Osvobození Prahy (1975); byl […]

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje.   S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou […]

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Snímek, pořízený rakousko-uherskými námořníky, zachycuje ulici v Soluni kolem roku 1911, tedy těsně předtím, než se toto město za první balkánské války vrátilo pod řeckou vládu.   Soluň byla významným městem již ve starověku. Roku 1430 přešla do osmanských rukou a po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se stala domovem velké židovské komunity. Na konci […]

L-200 Morava

L-200 Morava

Snímek zachycuje vystavený civilní letoun L-200 „Morava“ jedné z ranějších verzí, zkonstruovaný a vyráběný v padesátých a šedesátých letech v Kunovicích.   Roku 1955 zahájil moravský podnik Let Kunovice (v letech 1957–1967 zvaný „Strojírny první pětiletky“) vývoj letounu, který měl sloužit především jako aerotaxi. Stroj dostal označení L-200 „Morava“ a jeho prototyp poprvé vzlétl 9. dubna 1957. Jednalo […]

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.   Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny […]

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Snímky, pořízené v období rychlého rozmachu letectví na počátku dvacátého století, zachycují různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích.   První zprávy o létajících prostředcích nesoucích lidi pocházejí již ze starověku, mají však spíše bájný charakter. Z renesance jsou doloženy Leonardovy nerealizované plány létajících strojů. Cestu do vzduchu lidstvu doopravdy otevřel až první let horkovzdušného balónu bratří Montgolfierů […]

Československý 130mm raketomet vz. 51

Československý 130mm raketomet vz. 51

Snímek zachycuje československý 130mm raketomet vz. 51 s obsluhou.   Raketomety byly v ČSR po druhé světové válce vyvíjeny na několika místech, úspěšný byl projekt RK-2 ze Škodových závodů, a to přesto, že jeho ráže 130 mm nebyla kompatibilní se sovětskou technikou. Raketomet měl být původně montován na americké nákladní vozy Studebaker – těch však nebylo k dispozici […]

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům.   Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se […]

Dvojplošník Aero A-32

Dvojplošník Aero A-32

Dvojice snímků zachycuje dvojplošník Aero A-32. První snímek zachycuje letoun verze Ap-32 v československých službách. Na druhé fotografii je zvěčněn stroj A-32 finského letectva (finský výsostný znak v podobě modré svastiky je zjevně retušovaný). Za pozornost stojí zejména odlišný podvozek u obou verzí.   V polovině dvacátých let vznikl velice úspěšný víceúčelový dvojplošník Aero A-11. Roku 1927 jeho […]

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Trojice snímků zachycuje průzkumné automobily Humber LRC (Light Reconnaissance Car) ve službách československé jednotky ve Spojeném království. Na prvních dvou snímcích je vůz při pohledu zepředu a zezadu, na třetím jsou vozy na manévrech v roli nepřítele, jak je patrno z provizorně namalovaných křížů.   Tyto obrněné průzkumné automobily, zvané též „Humberette“ nebo „Ironside“, vznikly roku 1940 […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha