Fotografie a fotografické přístroje

Odlet československých vojáků z Rijádu

Odlet československých vojáků z Rijádu

Na snímku je zachycený odlet československých vojáků ze saúdskoarabského Rijádu v květnu 1991. Odlet z Rijádu se uskutečnil ve chvíli,…
...

BVP-1 s osádkou 4. průzkumné roty KFOR vyráží na patrolu v roce 2000

BVP-1 s osádkou 4. průzkumné roty KFOR vyráží na patrolu v roce 2000

Snímek zachycuje BVP-1 s osádkou od 4. průzkumné roty KFOR, který vyráží na patrolu v roce 2000 v okamžiku, kdy…
...

Československý střední tank T-34/85 během překonávání vodního toku

Československý střední tank T-34/85 během překonávání vodního toku

Snímek zachycuje střední tank T-34/85 z výzbroje československé armády v 60. letech 20. století během cvičného překonávání…
...

Chvíle oddychu čs. vojáků ve válce v Zálivu

Chvíle oddychu čs. vojáků ve válce v Zálivu

Příslušníci Československého samostatného protichemického praporu ve chvílích odpočinku během války v Perském zálivu. Služba v pouštních podmínkách byla…
...

Pohled na místo pro odpočinek příslušníků AČR na základně během zahraniční operace Essential Harvest

Pohled na místo pro odpočinek příslušníků AČR na základně během zahraniční operace Essential Harvest

Na snímku vidíme místo pro odpočinek, které si vojáci postavili v místě, kde byli ubytováni. Vidíme zde…
...

Skupinová fotografie příslušníků ČS. Pěšího pluku č. 35, ze začátku 20. let 20. století

Skupinová fotografie příslušníků ČS. Pěšího pluku č. 35, ze začátku 20. let 20. století

Skupinová fotografie příslušníků čs. pěšího pluku č. 35, pořízená z kraje 20. let. V popředí se nacházejí dva…
...

Baterie 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb

Baterie 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb

Snímek zachycuje baterii 8.35cm kanónů proti letadlům vz. 22 během cvičných střeleb na jednom z výcvikových prostorů…
...

Francouzští vojáci s tanky Renault R 35

Francouzští vojáci s tanky Renault R 35

Snímek zachycuje francouzské vojáky s meziválečnými tanky Renault R 35, patrně při kontrole během zastávky při přesunu. V polovině třicátých…
...

Českoslovenští důstojníci během války v Zálivu

Českoslovenští důstojníci během války v Zálivu

Příslušníci Československého samostatného protichemického praporu – na snímku je vlevo velitel jednotky plukovník Ján Valo a vpravo…
...

Pařížští komunardi u barikády

Pařížští komunardi u barikády

Snímek pořízený na jaře 1871 zachycuje skupinu pařížských komunardů u barikády s dělem. Roku 2021 si připomínáme 150…
...

Tank Žižka s rakví Stěpana Vajdy v Moravské Ostravě

Tank Žižka s rakví Stěpana Vajdy v Moravské Ostravě

Snímek pořízený 11. května 1945 zachycuje tank T-34/85 „Žižka“ s rakví tankového velitele Stěpana Vajdy při jeho druhém…
...

Dekorování praporu Pěšího pluku 21

Dekorování praporu Pěšího pluku 21

Snímek zachycuje dekorování praporu Pěšího pluku 21 prvorepublikové armády. Tento pluk s velitelstvím v Čáslavi, jenž od roku 1923…
...

Jeep Willys MB se sovětskými vojáky při osvobození Československa

Jeep Willys MB se sovětskými vojáky při osvobození Československa

Snímek pořízený při osvobození českých zemí na jaře 1945 zachycuje jeep Willys MB se sovětskými vojáky. V červenci…
...

30,5cm moždíř vz.1911 v palebném postavení během 1. světové války

30,5cm moždíř vz.1911 v palebném postavení během 1. světové války

Snímek zachycuje obsluhu 30,5cm moždíře vz.1911 v palebném postavení během 1. světové války na ruské frontě. Na…
...

Oslava Vánoc v roce 1925 u jezdeckého pluku

Oslava Vánoc v roce 1925 u jezdeckého pluku

Snímek zachycuje oslavu Vánoc u jednoho z jezdeckých pluků meziválečné československé armády. Vojáci na snímku jsou příslušnici…
...

Pohled do ubikace kontingentu AČR v rámci zahraniční operace Essential Harvest

Pohled do ubikace kontingentu AČR v rámci zahraniční operace Essential Harvest

Na snímku je patrné jednoduché vybavení obytného stanu, ve kterém byli vojáci ubytováni v době působení na…
...

M. I. Kalinin s vojáky Rudé armády

M. I. Kalinin s vojáky Rudé armády

Snímek zachycuje předsedu presidia Nejvyššího sovětu SSSR M. I. Kalinina společně s důstojníky a vojáky Rudé armády. Hodnostní…
...

Rakousko-uherští vojáci v Alpách za první světové války

Rakousko-uherští vojáci v Alpách za první světové války

Dvojice snímků pořízených za první světové války na italské frontě zachycuje rakousko-uherská postavení v Alpách. Když Itálie 23.…
...

Vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152

Vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152

Snímek pořízený na východní frontě druhé světové války zachycuje vyřazené sovětské těžké samohybné dělo SU-152, které zkoumají…
...

Německé civilistky potupně vedené na oslech

Německé civilistky potupně vedené na oslech

Snímek pořízený v zimě 1940–1941 zachycuje německé civilistky, které byly usvědčeny z intimních kontaktů se zajatými nepřátelskými (francouzskými?) vojáky.…
...

Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Sovětská pěchota počátkem jara 1944 překračuje rumunskou hranici

Snímek pořízený na počátku jara 1944 zachycuje sovětskou jednotku při přechodu rumunské hranice. Rumunské územní ztráty ve…
...

Rakousko-uherský pancéřový křižník Kaiser Karl VI.

Rakousko-uherský pancéřový křižník Kaiser Karl VI.

Snímek, pořízený patrně v letech 1911–1912, zachycuje rakousko-uherský pancéřový křižník SMS Kaiser Karl VI. Na přelomu devatenáctého a…
...

Střelec s kulometem vz. 26 a jeho pomocník během manévrů ve 20. letech

Střelec s kulometem vz. 26 a jeho pomocník během manévrů ve 20. letech

Snímek zachycuje střelce s kulometem vz. 26 a jeho pomocníka během manévrů ve 20. letech. Na hlavě…
...

Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Zničené domy na kyjevské třídě Chreščatyk po osvobození města

Snímek pořízený po osvobození Kyjeva v listopadu 1943 zachycuje zničené domy na hlavní kyjevské třídě Chreščatyk. Porážka Němců…
...

1 2 3 44