Fotografie a fotografické přístroje

Propagační fotografie, 1942

Propagační fotografie, 1942

Tato fotografie za druhé světové války posloužila k propagaci československých sil ve Spojeném království. Nápis zní: „Jsme připraveni na [rok] 1942! Československá armáda.“   Rok 1942 byl rokem kritickým. V jeho průběhu vojska Osy uskutečnila některá ze svých nejtroufalejších tažení. Japonci dobyli Filipíny, Singapur i Nizozemskou východní Indii a zastaveni byli až na indické hranici. V SSSR Němci […]

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Snímek zachycuje rakousko-uherský říční monitor Körös.   Tento monitor představoval v pořadí třetí rakousko-uherský monitor na Dunaji. Od roku 1891 byl stavěn v budapešťských loděnicích, do služby byl přijat roku 1892, téhož roku jej následovalo sesterské plavidlo Szamos. Monitor Körös měl délku 54 m, šířku 9 m a ponor 1,2 m, standardní výtlak činil 448 t a loď mohla plout rychlostí max. […]

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Snímek pořízený před první světovou válkou v Chorvatsku zachycuje rakousko-uherské a cizí důstojníky při oslavě na počest cara Mikuláše II.     Rakousko-ruské styky měly dlouhou tradici. Za zlatou éru vztahů mezi oběma říšemi lze považovat období od konce 17. do počátku 19. století, což bylo dáno zejména existencí společného osmanského nepřítele a poté nutností bojovat proti […]

Sovětský protiletadlový systém S-75

Sovětský protiletadlový systém S-75

Snímek pořízený na vojenské přehlídce v období studené války zachycuje rakety a obsluhu sovětského protiletadlového systému známého v kódu NATO jako SA-2 „Guideline“.   Jako SA-2 „Guideline“ jsou známy sovětské protiletadlové systémy středního dosahu SA-75 „Dvina“, S-75 „Děsna“ a S-75M „Volchov“, souhrnně označované též jako S-75. Vyvinuty byly v padesátých letech, prvního úspěchu dosáhly roku 1959 sestřelením tchajwanského […]

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Dvojice snímků, pořízená roku 1917 na rumunské frontě, zachycuje rakousko-uherské vojáky s nákladním automobilem Praga V.   Tyto nákladní automobily, jejichž výroba byla firmou Praga zahájena roku 1911, představovaly za první světové války významnou část vozového parku rakousko-uherské armády. Délka těchto vozidel činila 5,9 m, šířka 1,95 m a pohotovostní hmotnost 3,5 t; Praga V mohla vést […]

Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad

Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 Jiřího z Poděbrad

  Dobová kolorovaná fotografie vojína Pěšího pluku 2 s odznakem střelce z pušky. Vojín má na sobě vlastní vycházkový stejnokroj v podobě z 30. let 20. století. Zajímavý je i způsob kolorování, který dokazuje, že ne vždy ten, kdo kolorování prováděl, viděl předlohu a znal stejnokrojový předpis. Nejlépe je to patrné na barvě knoflíků, límcového […]

Kapesní bitevní loď Deutschland

Kapesní bitevní loď Deutschland

Snímek pořízený 19. května 1931 v Kielu zachycuje německou tzv. kapesní bitevní loď Deutschland při jejím slavnostním křtu a spuštění na vodu.   Toto plavidlo bylo odpovědí na ustanovení Versailleské smlouvy, jež Německu zapovídala stavět válečná plavidla s výtlakem nad 10 000 tun – moderní bitevní lodě měly výtlak několikrát větší. Německé námořnictvo se rozhodlo pro stavbu lodí, […]

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Snímek zachycuje sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) v sedmdesátých až osmdesátých letech dvacátého století.   Rusové kolonizovali Sibiř od konce šestnáctého století, spojení mezi tímto obrovským územím a evropským Ruskem však bylo velice špatné. Již v polovině devatenáctého století padl návrh na vybudování železnice k Pacifiku, avšak teprve roku 1891 byla zahájena stavba Transsibiřské […]

Nákladní automobil Praga RN

Nákladní automobil Praga RN

Snímek ze 4. prosince 1976 zachycuje československý nákladní automobil Praga RN ve vojenském provedení v areálu Muzea letectví a kosmonautiky ve Kbelích.   Roku 1933 firma Praga přišla s novým nákladním automobilem Praga RN, s maximální rychlostí až 80 km/h a užitečným zatížením až 2 tuny (později byla zvýšena na 3 tuny). Již roku 1934 vznikla i verze […]

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Snímek z meziválečného období zachycuje dvojici amerických bitevních lodí třídy Colorado (lodě plují zprava doleva).   Stavba čtveřice bitevních lodí třídy Colorado byla objednána již za první světové války, ale první z nich, Maryland, vstoupila do služby až roku 1921, a o dva roky později ji následovaly sesterské lodě Colorado a West Virginia. Čtvrtá loď, Washington, […]

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Snímek ze třicátých let zachycuje pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece, před kasárnami na pražském Pohořelci. Dne 25. října 2019 uplynulo 101 let od Švecova umrtí.   Josef Švec se narodil 19. července 1883 ve vesnici Cenkov u města Třešť na Jihlavsku. Stal se sokolským činovníkem a roku 1911 odjel do Ruska, aby […]

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Snímek pořízený na počátku druhé světové války zachycuje francouzského generála s alžírskými jezdci.   Území dnešního Alžírska bylo islamizováno od konce sedmého století. Alžír, který od šestnáctého století spadal pod osmanskou nadvládu, se stal jedním z hlavních center severoafrických pirátů a otrokářů, a jako takový se stával terčem odvetných výprav západních mocností. Přelomem pro dějiny Alžírska se […]

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Snímek pořízený při Ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 zachycuje zbrojíře letky kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba v Polsku.   Od roku 1944 českoslovenští letci působili na východní frontě. 25. ledna 1945 byla v Přemyšlu v jihovýchodním Polsku zformována 1. československá smíšená letecká divize pod velením Ludvíka Budína. Jednalo se o smíšenou čs.-sovětskou jednotku – mezi její […]

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

  Oficiální fotografie vídeňského dvorního ateliéru Kosel představuje komorní záběr císaře Františka Josefa I. (1830–1916) ve společnosti dvouletého arcivévody Otty (1912–2011), nejstaršího syna následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Karla. Fotografie byla pořízena na počátku první světové války, pouhé dva roky před smrtí císaře. Společný snímek odcházející a nastupující generace se stal symbolem staleté, nepřetržité linie vládnoucí […]

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

Fotografie zajatých italských vojáků na sočské frontě, 1917

  Od června 1915 do září 1917 se na dolním toku řeky Soči odehrávalo celkem 11 italských ofenziv, které se snažily podél pobřeží Jaderského moře proniknout k Terstu a dále do rakousko-uherského vnitrozemí. Skutečný postup však pokulhával za operačními plány a za dva roky se italské armádě podařilo postoupit méně než 20 km od předválečných […]

1 2 3 4 25

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha