Výtvarné umění a grafika

Radomír Kolář, Přemysl Otakar II., 1988

Radomír Kolář, Přemysl Otakar II., 1988

    Malba významného českého výtvarníka normalizační éry Radomíra Koláře (1924–1993) vznikla pro Armádní výtvarné studio v Praze krátce před pádem komunistického Československa. Obraz je součástí trilogie portrétů významných historických osobností českých dějin. Kromě honosného jezdeckého portrétu českého krále Přemysla Otakara II. vytvořil autor také podobizny českého krále a římsko-německého císaře Karla IV. a husitského […]

Jan Adolf Vítek, Pomník padlým a umučeným v Praze, 1945

Jan Adolf Vítek, Pomník padlým a umučeným v Praze, 1945

  Tichou vzpomínkou a vyjádřením úcty všem obětem nacistické zvůle na území protektorátu je jedna ze studií k pomníku padlým a umučeným v Praze na Žižkově. Toto dílo pochází z dílny méně známého sochaře Jana Adolfa Vítka (1899–1950), rodáka z Polné na Vysočině. Vítěznou podobu Vítkova návrhu pomníku, včetně dalších čtyř studií vlastní Městské muzeum […]

Letáky z období sametové revoluce 17. listopadu 1989

Letáky z období sametové revoluce 17. listopadu 1989

  Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem 40 000 lidí také v Brně. Podobně jako v Praze založili iniciátoři demonstrací Občanské […]

Plakety s “muži 28. října”

Plakety s “muži 28. října”

Josef Šejnost, Antonín Švehla, 1921 Josef Šejnost, Jiří Stříbrný, 1921 Josef Šejnost, Vavro Šrobár, 1921 Josef Šejnost, František Soukup, 1921 Český sochař a medailér Josef Šejnost (1878–1941) vytvořil v roce 1921 soubor bronzových plaket s portréty „mužů 28. října“: Antonína Švehly, Jiřího Stříbrného, Vavro Šrobára a Františka Soukupa. V kolekci schází podobizna pátého z nich, […]

Lide československý, 28. říjen 1918

Lide československý, 28. říjen 1918

  Ve večerních hodinách dne 28. října 1918 vydali členové Národního výboru československého provolání k občanům s názvem „Lide československý“. Tento text byl vydán současně s prvním zákonem o vzniku Československé republiky. Autory obou dokumentů byli Antonín Švehla, Alois Rašín, Jiří Stříbrný, Vavro Šrobár a František Soukup, poději zvaní jako „muži 28. října“. Textová část […]

Vojtěch Preissig, Czechoslovaks! Now or never! 1918

Vojtěch Preissig, Czechoslovaks! Now or never! 1918

  Český lev trhající dvojhlavého rakouského orla se stal symbolem českého a slovenského zahraničního odboje proti Rakousko-Uhersku, který přinesl vznik samostatného Československa v roce 1918. Autorem tohoto výtvarného motivu byl Vojtěch Preissig (1873–1944), významný český grafik a příslušník čs. zahraničního odboje ve Spojených státech. Plakát se stal součástí celé série náborových plakátů, které byly vydány […]

Ferdinand Stašek, Jan Syrový, 1928

Ferdinand Stašek, Jan Syrový, 1928

  Osobnost armádního generála Jana Syrového (1888–1970) je spjata nejen s dějinami čs. legií v Rusku, ale také s pohnutými událostmi pomnichovské republiky a protektorátu. Za první světové války se Syrový zařadil mezi první dobrovolníky České družiny. V legiích zastával množství velitelských funkci. V roce 1918 byl jmenován generálem a stal se velitelem Čs. armádního […]

Krnkovy zbraně, grafika

Krnkovy zbraně, grafika

  Krnkův ruční kulomet z roku 1874 Krnkův nábojnoš, 1889 Ex libris z alba Krnkových vynálezů, 1908? Rozsáhlou prezentaci českého průmyslového a hospodářského rozmachu sklonku století soustředila pod původním názvem Jubilejní zemská výstava 1891 v Praze, připomínající sté výročí První průmyslové výstavy v roce 1791. Koncem října 1890 přihlásil Silvestr Krnka ve výstavní kanceláři spolku obchodníků […]

Otto Matoušek, Před Mnichovem, po 1945

Otto Matoušek, Před Mnichovem, po 1945

  Období protektorátu zanechalo v osobě českého malíře, ilustrátora, legionáře Otto Matouška (1890–1977) trýznivé vzpomínky. Mnohokrát se ve svých poválečných dílech vracel k tématům okupace, protinacistického odboje a koncentračních táborů. Útrapy věznění prožil na vlastní kůži. Olejomalba, představující dva kulometníky při obraně státní hranice, se stylově nijak zvlášť nevymyká prvorepublikovým figurálním dílům ze známého cyklu […]

František Parolek: Golgota národa a Blaník 1914, 1925. Echa vlasti 1915, 1925.

František Parolek: Golgota národa a Blaník 1914, 1925. Echa vlasti 1915, 1925.

    Český malíř, fotograf a legionář František Parolek (1882-1926) měl v oblibě zpracování biblické a národní symboliky. V roce 1925, kdy už byl velmi nemocný, vytvořil soubor dvou alegorických olejomaleb ve stylu lunet, na nichž shrnul několik významných událostí českých dějin. Ty zakomponoval do biblických příběhů a národních pověstí. První ze dvou maleb je […]

Lépe žít jeden den jako český lev, než celý život jako ruská ovce, srpen 1968.

Lépe žít jeden den jako český lev, než celý život jako ruská ovce, srpen 1968.

  Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a v přilehlých ulicích 21. srpna 1968 a v následujících dnech. Více než sto dvacet letáků a plakátků, obsažených v tomto souboru, odráží jednoznačný odpor občanů Československa vůči okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy (Operace Dunaj). Texty těchto […]

František Adamec, Jaroslav Eminger, 1943.

František Adamec, Jaroslav Eminger, 1943.

  Jedním z nejvýznamnějších akvizičních počinů letošního roku je portrét generála Jaroslava Emingera (1886–1964), velitele protektorátního Vládního vojska v letech 1939–1945. Olejomalbu vytvořil český malíř a sochař František Adamec (1909–? ). Oba byli dlouholetými přáteli. Jaroslav Eminger pobýval mnohokrát u rodiny umělce na statku na Vysočině. František Adamec vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění nejprve […]

Jan Štursa, Vítězství, 1921.

Jan Štursa, Vítězství, 1921.

  Figurální bronzová plastika náleží k vrcholu tvorby jednoho z největších českých sochařů 20. století. Jan Štursa (1880–1925) vytvořil podobně jako u Raněného (1921) kompozičně dokonalé dílo, které glorifikuje v podobě útlé postavy chlapce s vavřínovou ratolestí vznik samostatného Československa. Tělo se jen lehce opírá prsty nohou o podstavu, jakoby se chtělo odpoutat od tíže […]

Otto Gutfreund, Francouzský legionář, 1924–1926 (1927?).

Otto Gutfreund, Francouzský legionář, 1924–1926 (1927?).

  Po návratu do Československa na počátku dvacátých let přijal Otto Gutfreund (1889–1927) od Památníku odboje nabídku na vytvoření deseti návrhů postav čs. legionářů. Nakonec vytvořil dvě kolorované sádrové předlohy a ve spolupráci se sochařem Emanuelem Koreckým tři dřevěné plastiky. Zbylých pět figur zůstalo pravděpodobně ve fázi kresebných návrhů. Prezentovaná postava příslušníka čs. střeleckého pluku […]

Karel Babka, Padlému hrdinovi od Zborova, 1917.

Karel Babka, Padlému hrdinovi od Zborova, 1917.

  Český sochař Karel Babka (1880–1953) vstoupil hned na počátku první světové války jako dobrovolník do řad České družiny.  Byl zařazen k 1. rotě jako kreslíř společně s Jindřichem Bieblem a Antonínem Mikulášem Čílou. Kromě toho plnil výzvědnou činnost v oblasti Haliče. Následující tři roky působil v Parolkově fotoskupině u 1. čs. střeleckého pluku. Vytvořil […]

1 2 3 18

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha