Výtvarné umění a grafika

Vojtěch Preissig, Za naši samostatnost, 1918

Vojtěch Preissig, Za naši samostatnost, 1918

  Z dílny významného českého grafika Vojtěcha Preissiga vyšel v první polovině roku 1918 soubor pohlednic, jejichž výtvarné řešení je, až na malé detaily, shodné se sérií náborových plakátů, vytištěných ve stejném období. Na prezentované dopisnici je dominujícím barevným prvkem vlajka, jakou používali Češi a Slováci, žijící za první světové války na území Spojených států. […]

Oldřich Blažíček, Verdun, 1. třetina 20. století

Oldřich Blažíček, Verdun, 1. třetina 20. století

  Scéna z bojiště u francouzského Verdunu se zcela vymyká tematickému rázu umělcovy celoživotní tvorby. Malba není datovaná a rovněž není prokázáno, jestli vznikla na objednávku soukromé osoby nebo veřejné instituce. Je velmi pravděpodobné, že vznikla na počátku dvacátých let, kdy bylo téma války stále živé. Svými rozměry jde o komorní dílo, určené pro výzdobu […]

Alfréd Fuchs, Mazlení, osmdesátá léta 20. století

Alfréd Fuchs, Mazlení, osmdesátá léta 20. století

  Téma ženy – matky v mnoha variacích a podobách bylo pro tvorbu českého malíře a grafika Alfréda Fuchse (1925–2003) velmi typické. Autorův rukopis se vyznačuje přímočarými, zaoblenými tvary figur. Podstatou půvabu jeho malířských i grafických prací je jednoduchost, bez zbytečného přikrášlování. Prezentovaná litografie v tlumených tónech zelené přináší klidnou atmosféru přirozeného, láskyplného vztahu matky […]

Otto Matoušek, Oběd, 1949

Otto Matoušek, Oběd, 1949

  Po letech věznění v nacistickém koncentračním táboře ve Flossenbürgu se český malíř Otto Matoušek pomalu vracel k předválečné tvorbě. Úspěšně také navázal na ilustrační práce pro armádní časopis Náš voják. Prezentovaný akvarel zobrazuje řadu vojáků, čekajících na nádvoří kasáren ve frontě na jídlo. Je zde mistrně využita jednoduchá paleta barev. Figurální zpracování je co […]

Oldřich Koníček, Kostel v Passarelo de la Piave, 1919

Oldřich Koníček, Kostel v Passarelo de la Piave, 1919

  Léto roku 1919 strávil český malíř Oldřich Koníček (1886–1932) v severní Itálii se skupinou dalších umělců (Ladislav Šíma, Angelo Zeyer), kteří byli vysláni vedením Památníku odboje do míst, kde ještě nedávno sváděli příslušníci čs. zahraniční armády boje s nepřátelskými armádami. Umělec zachytil zbytky krytů ve skalách, krajinu a města, zničená válkou. Zbořená stavba kostela […]

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

  Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše (1890–1942) ve stejnokroji divizního generála, v období těsně před jeho nástupem do nejvyšších politických funkcí ve státě. Toto dílo bylo s mnoha dalšími osobními památkami na generála Eliáše zachráněno díky péči Jany a Tomáše Pasákových, které vázalo […]

Jaroslav Jareš, Návrhy státní vlajky Československé republiky a prezidentské vlajky, 1919.

Jaroslav Jareš, Návrhy státní vlajky Československé republiky a prezidentské vlajky, 1919.

  Malíř Jaroslav Jareš (1886–1967) byl ze všech pěti umělců, oslovených v roce 1919 Památníkem odboje (dalšími byli František Kupka, Vlastislav Hofman, Vojtěch Preissig a Jaroslav Benda), nejblíže Janu Kursovi, jehož předlohy v soutěži znakové komise o novou podobu čs. státních symbolů zvítězily. Jareš použil na všech svých kresbách klín, avšak vždy v kombinaci s […]

František Kupka, Návrhy stejnokrojů pro čs. armádu ve Francii, 1918

František Kupka, Návrhy stejnokrojů pro čs. armádu ve Francii, 1918

  Významný český malíř a grafik František Kupka (1873–1957) vytvořil soubor čtyř akvarelových maleb, na kterých zobrazil návrhy stejnokrojů pro vznikající československou armádu. Protože žil dlouhá léta v Paříži, je pochopitelné, že vycházel z francouzských vzorů. Na prezentovaném akvarelu, kombinovaném kvašem, jsou zobrazeny figury válečného invalidy, zdravotnice a krojované dívky. V pozadí je letmo naznačena […]

Vojtěch Preissig, Československá revoluční známka, 1939–1940.

Vojtěch Preissig, Československá revoluční známka, 1939–1940.

  Po okupaci Československa v březnu 1939 se český grafik Vojtěch Preissig vrhl do odbojové činnosti se stejným nadšením jako před více než dvaceti lety ve Spojených státech. S dcerou Irenou, malířem Jaroslavem Riedlem, majorem Boháčem (oba z Památníku osvobození) a ostatními založil záhy, již v dubnu 1939, ilegální časopis V boj. Kromě grafického vedení […]

Zdeněk Dvořák, František Soukup, 1934.

Zdeněk Dvořák, František Soukup, 1934.

  Busta dr. Františka Soukupa (1871–1940), právníka, sociálně-demokratického politika a jednoho z mužů 28. října, patří do ojedinělé kolekce sádrových karikatur sochaře Zdeňka Dvořáka (1897–1943). Tento významný představitel českého meziválečného umění se zabýval během dvacátých let především figurální tvorbou, k níž náleží i zmíněný soubor. Byl členem Sdružení výtvarníků a Spolku Purkyně. Během třicátých let […]

Břetislav Bartoš, Plakát k výstavě Náš odboj, 1919.

Břetislav Bartoš, Plakát k výstavě Náš odboj, 1919.

  Malíř a legionář Břetislav Bartoš vytvořil v roce 1919 plakát k první velké výstavě, kterou uspořádal Památník odboje u příležitosti 1. výročí vzniku Československa.  Od 28. října 1919 byly v prostorách Obecního domu v Praze prezentovány výsledky muzejní činnosti za prvních několik měsíců existence této instituce, která byla předchůdcem dnešního Vojenského historického ústavu v […]

Oskar Brázda, Edvard Beneš, 1917

Oskar Brázda, Edvard Beneš, 1917

  Český malíř Oskar Brázda (1887–1977) si díky příznivým finančním poměrům (jeho otec provozoval ve dvacátých letech pražskou kavárnu Slavia) mohl dovolit výtvarná studia v zahraničí. Portrétní malbu studoval ve Vídni u profesorů Rudolfa Bachera a Kazimira Pochwalskiho. V roce 1913 byl vyslán na stipendijní pobyt do Itálie, kde jej v následujícím roce zastihl počátek […]

František Syrový, Na palubě lodi President Grant, Vladivostok 1920

František Syrový, Na palubě lodi President Grant, Vladivostok 1920

  Amatérský malíř a kreslíř František Syrový zachytil na barevné malbě klidnou, harmonickou atmosféru jednoho odpoledne na palubě lodi „President Grant“. Mezi cestujícími byly také poslední skupiny čs. střeleckých pluků, které se od roku 1918 vracely z vladivostockého přístavu do Evropy a následně do Československa. František Syrový vstoupil za první světové války do řad československých […]

Monogramista J. Z., Českoslovenští legionáři, 20. léta 20. století

Monogramista J. Z., Českoslovenští legionáři, 20. léta 20. století

  sádra, patinování, výška 47 cm Sádrové sousoší bylo vytvořeno pravděpodobně ve 20. letech minulého století. Těsně poválečnému období odpovídá i stylizace postav vojáků na poměrně mohutném podstavci.  Jde o ruského, francouzského a italského legionáře, kteří jsou dobře rozpoznatelní dle typu výstroje. Uprostřed skupiny stojí zpříma ruský legionář s nezaměnitelnou kožešinovou čepicí. Opírá se nakročen […]

V přední linii, Rakousko-Uhersko, 1915

V přední linii, Rakousko-Uhersko, 1915

  Pohlednice podle předlohy rakouského malíře Karla M. Schustera byla vydána v zimních měsících roku 1915. Voják v polním stejnokroji rakousko-uherské armády drží stráž vysoko v zasněžených horách italských Dolomitů. V ruce svírá růženec a zadumán s pohledem do dálky vzpomíná na domov a své blízké. Oslavy spojené s Vánoci a koncem roku prožívali vojáci […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha