Výtvarné umění a grafika

V přední linii, Rakousko-Uhersko, 1915

V přední linii, Rakousko-Uhersko, 1915

  Pohlednice podle předlohy rakouského malíře Karla M. Schustera byla vydána v zimních měsících roku 1915. Voják v polním stejnokroji rakousko-uherské armády drží stráž vysoko v zasněžených horách italských Dolomitů. V ruce svírá růženec a zadumán s pohledem do dálky vzpomíná na domov a své blízké. Oslavy spojené s Vánoci a koncem roku prožívali vojáci […]

Vojtěch Preissig, Hrom a peklo, tisková matrice, 1918 (1939)

Vojtěch Preissig, Hrom a peklo, tisková matrice, 1918 (1939)

  Motiv lva, trhajícího hákový kříž, vychází z Preissigových výtvarných návrhů náborových plakátů pro čs. zahraniční armádu ve Francii z roku 1918. Na některých autorských tiscích se objevil již v roce 1916 („Hrom a peklo – marné proti vám jsou naše vzteky“, linoryt). Barevnost červené a bílé zůstala zachována, změnily se však historické souvislosti. Figuře […]

Břetislav Benda, Ženista, 1925

Břetislav Benda, Ženista, 1925

  Na počátku dvacátých let minulého století byla vyhlášena umělecká soutěž o výzdobu průčelí nové budovy ministerstva národní obrany v Praze – Dejvicích. Tehdy byli osloveni výtvarníci, kteří náleželi ke špičce českého sochařského umění. Akademický sochař Břetislav Benda se zúčastnil až druhého kola soutěže. Jeho návrhy čtyř figur československých vojáků vzbudily okamžitý úspěch. Bronzová plastika […]

Josef Šejnost, Antonín Švehla, 1920

Josef Šejnost, Antonín Švehla, 1920

Český sochař a medailér Josef Šejnost (1878–1941) je autorem bronzového reliéfu s podobiznou Aloise Švehly (1873–1933), významného českého politika, který stál u zrodu Československé republiky v říjnu roku 1918. Reliéf vznikl ještě za Švehlova funkčního období v čele ministerstva vnitra, kde působil v letech 1918–1922. Později vykonával funkci ministerského předsedy. Profil obličeje je pojat v […]

Kamil Cipra, Chestres, 24. 10. 1918

Kamil Cipra, Chestres, 24. 10. 1918

Malíř Kamil Cipra (1893–1952) bojoval za první světové války na srbské frontě. V roce 1918 byl převelen do Francie k 21. čs. střeleckému pluku. Patřil k blízkým přátelům Františka Kupky, který Cipru zobrazil na jedné ze svých karikatur v létě 1918. Po absolvování důstojnického kursu Cipra odešel na frontu. Na konci října 1918 byl přímo […]

Břetislav Benda, Svatý Václav, 1938

Břetislav Benda, Svatý Václav, 1938

  Bronzová figurální plastika, představující postavu českého knížete a světce svatého Václava, byla odlita podle původního sádrového modelu, vytvořeného českým sochařem Břetislavem Bendou v roce 1938. Plastika byla určena pro výzdobu radnice v Nymburku, vystavěné v raně renesančním stylu roku 1526. Realizace v bronzu byla zasazena velmi citlivě na jedno z nároží budovy. Figuru středověkého […]

František Kupka – Emil Purghart, Návrh Československého válečného kříže, 1918

František Kupka – Emil Purghart, Návrh Československého válečného kříže, 1918

  Na podzim roku 1918 byla schválena čs. prozatímní vládou v Paříži podoba vyznamenání, jež mělo být udělováno praporům, korouhvím čs. revolučních vojsk a také příslušníkům spojeneckých armád, bojujících po boku čs. zahraničních vojsk v letech 1914–1918. Autorem předlohy se stal český malíř František Kupka, který se v roce 1918 podílel ještě ve Francii na […]

Jindřich Biebl, Polní oltář 2. čs. střeleckého pluku, 1918

Jindřich Biebl, Polní oltář 2. čs. střeleckého pluku, 1918

  Dnes již téměř zapomenutý český malíř a ruský legionář Jindřich Biebl (1866  ̶ ?) žil na Ukrajině již před první světovou válkou. K dobrovolníkům České družiny patřil od počátku jejího vzniku v srpnu roku 1914. Později byl zařazen ke 2. střeleckému pluku čs. legií v Rusku. Jako člen umělecké a fotografické skupiny Františka Parolka […]

Otto Gutfreund, Ruští legionáři, 1924–1926

Otto Gutfreund, Ruští legionáři, 1924–1926

  Jedna ze dvou dochovaných sádrových studií čs. legionářů vynikajícího českého sochaře Otty Gutfreunda se stala předlohou pro realizace plastik, vyráběných sériově v keramických závodech Keras v Bechyni ve dvacátých a třicátých letech 20. století. Studie představuje postavy příslušníků 3. čs. střeleckého pluku a 1. jízdního pluku Jana Jiskry z Brandýsa. Na povrchu sousoší jsou […]

Alén Diviš, Sbohem slunce musím zemřít, Francie, 40. léta 20. století

Alén Diviš, Sbohem slunce musím zemřít, Francie, 40. léta 20. století

  Dílo Aléna Diviše je v historii českého výtvarného umění naprosto nezařaditelné, protože se vymyká všem uměleckým kontextům. Prezentovaná malba je smutnou vzpomínkou na Divišův nucený pobyt v pařížském vězení za druhé světové války. V roce 1939 se Alén Diviš přihlásil do čs. zahraničního vojska ve Francii. Avšak záhy byl společně s dalšími obyvateli Domu […]

František Bílek, Francouzský legionář, dvacátá léta 20. století

František Bílek, Francouzský legionář, dvacátá léta 20. století

František Bílek, Francouzský legionář, dvacátá léta 20. století Sádrový model pomníku francouzského legionáře patří k několika posledním unikátním nálezům z tvorby sochaře a legionáře Františka Bílka (1889–1944), jmenovce známějšího pražského sochaře a grafika. Figura vojáka ve francouzském stejnokroji je posazena na stylizovaný podstavec. Symbol poražené rakousko-uherské monarchie je symbolizován umírajícím dvouhlavým orlem. František Bílek absolvoval […]

František Parolek, Druhá mohyla u Zborova, 2. 7. 1917

František Parolek, Druhá mohyla u Zborova, 2. 7. 1917

  V odpoledních hodinách dne 2. července 1917 vytvořil malíř, fotograf a ruský legionář František Parolek (1882–1926) tužkovou skicu, která zobrazuje tzv. druhou zborovskou mohylu. Těsně po bitvě u Zborova zde bylo pochováno čtrnáct příslušníků 2. čs. střeleckého pluku, kteří padli mezi 1. a 2. nepřátelskou linií. Na prostém dřevěném kříži byla umístěna tabulka s […]

Václav Šidlík, Poručík Jiří Josef Švec u Zborova, kolem 1920

Václav Šidlík, Poručík Jiří Josef Švec u Zborova, kolem 1920

  Český sochař, medailér a legionář Václav Šidlík (1884–1952) vytvořil ve dvacátých letech minulého století bronzovou plastiku, oslavující hrdinství poručíka Jiřího Josefa Švece (1883–1918) v bitvě u Zborova dne 2. července 1917. Jako velitel 8. roty 1. čs. střeleckého pluku zde prokázal mimořádné bojové schopnosti. Název plastiky neodpovídá dobovým reáliím, neboť Švec byl na poručíka […]

Josef Váchal, Malý a Velký Javoršček, 1919

Josef Váchal, Malý a Velký Javoršček, 1919

  Český malíř, grafik, vizionář a spisovatel Josef Váchal (1884–1969) zamýšlel po návratu z války v roce 1918 vydat podle svých deníkových záznamů knihu vzpomínek s vlastními ilustracemi. Jeho Malíř na frontě vyšel teprve po více než deseti letech, v roce 1929, nákladem jeho životní družky, výtvarnice Anny Mackové v počtu 400 výtisků. Jde spíše […]

Vojtěch Preissig, Mein Kampf – Das Deutschland Volk, 1940

Vojtěch Preissig, Mein Kampf – Das Deutschland Volk, 1940

  Na expresivní karikatuře českého grafika Vojtěcha Preissiga je zobrazen Adolf Hitler jako zbojník ubíjející svojí zrůdnou ideologií německý národ. Štoček je opatřen signaturou F. [František] Brod. Preissig použil v tomto případě raději pseudonym, aby zamaskoval své autorství a především účast v odboji. Chránil tím před vyzrazením i celou svoji rodinu. Otisky štočku měly být […]

1 2 3 16

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha