Výtvarné umění a grafika

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012.

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012.

  Jde o „zvláštní směsici utrpení, laskavosti a smíření“. Takto popsal cyklus sedmi kreseb jejich autor Jiří Sozanský (nar. 1946), který patří ke špičce současné české výtvarné scény. Jeho poslední setkání s Václavem Havlem na podzim roku 2011 se stalo inspirací pro netradiční ztvárnění této osobnosti. Ve výrazu Havlova obličeje viděl charakteristické vlastnosti politika, filozofa […]

Autor neznámý, Josef II., 2. polovina 19. století

Autor neznámý, Josef II., 2. polovina 19. století

  Bronzová plastika neznámého středoevropského autora představuje idealizovanou podobu rakouského panovníka v období vrcholu jeho vlády kolem roku 1780. Josef II. je zde vyobrazen v bohatě zdobeném rouchu s klenoty nejvyšších rakouských vyznamenání. Socha byla zhotovena z plného bronzu, patinovaného do měděného odstínu. Jednoduchý podstavec byl odlit společně s portrétem do jednoho masivního kovového celku. […]

Emanuel Pryl, Vězni z Mauthausenu, 1946.

Emanuel Pryl, Vězni z Mauthausenu, 1946.

  Autorem pochmurného díla je český malíř, legionář a dlouholetý zaměstnanec Památníku osvobození Emanuel Pryl (1896–1980). Českému odboji věnoval po druhé světové válce řadu svých prací. Prezentovaná figurální malba představuje zubožené obličeje vězňů koncentračního tábora. Výraz jejich očí vyjadřuje bolest, nepředstavitelné utrpení a beznaděj. Kompozice modernistické malby je vyvážena méně výrazným pozadím s ostnatými dráty. […]

Václav Čutta, Odpočinek, 20. léta 20. století

Václav Čutta, Odpočinek, 20. léta 20. století

  Autorem akvarelové kresby je známý český grafik a ilustrátor Václav Čutta (1878–1934). Litografickou techniku si osvojil v pražském Kopeckého ústavu a malbu u profesora Gustava Hampejse. Proslavil se ilustracemi dobrodružných knih a časopisů pro mládež nebo děl významných spisovatelů české a světové klasické literatury (např. Vltavínská dobrodružství, Žlutí proti bílým, Ostrov hrůzy). Za svůj […]

Alén Diviš, Odpusť matko, 1941.

Alén Diviš, Odpusť matko, 1941.

  Dílo Aléna Diviše (1900–1956) je v kontextu dějin českého výtvarného umění naprosto mimořádné a nezařaditelné. Proto každá jeho výstava vzbudila vždy velký rozruch a značný obdiv k osobě geniálního podivína. V roce 1939 Diviš prchl, podobně jako jiní čeští výtvarníci (Adolf Hoffmeister, Jiří Mucha, Antonín Pelc) před nacismem do Francie. Avšak záhy byl společně […]

Albert Rieger, Romantická krajina, 80. léta 19. století.

Albert Rieger, Romantická krajina, 80. léta 19. století.

  Významný rakouský malíř 2. poloviny 19. století Albert Rieger (1834–1905) vytvořil na vrcholu své umělecké tvorby klasickou přírodní scénu ve stylu pozdního romantismu. Rozbouřené nebe v tlumených tónech šedé a zřícenina hradu v oparu vytváří dramatickou kulisu k ústřednímu motivu. Je jím dravá řeka, která se táhne horským údolím. Vůz, tažený koňmi spěchá k […]

Karel Dvořák, Model pomníku padlým čs. legionářům, 1924.

Karel Dvořák, Model pomníku padlým čs. legionářům, 1924.

  Český sochař Karel Dvořák zvítězil v roce 1924 v soutěži o podobu pomníku obětem první světové války pro pařížský hřbitov Père Lachaise. Vytvořil horizontální sousoší čtyř figur. Originál byl odlit z bronzu a umístěn na pískovcový podstavec s nápisem „Národ československý svým synům padlým ve světové válce 1914–1918 za Francii a za svobodu své […]

Svatý Václave, vévodo České země…., 1940.

Svatý Václave, vévodo České země…., 1940.

  Bronzový reliéf s vyobrazením svatého Václava, patrona země České, se stal druhotně základem k vytvoření upomínkového předmětu. Pochází totiž původně z roku 1917 (dle uvedené datace). V roce 1940 byl upevněn na podkladovou desku, potaženou sametem cihlově červené barvy. Na dolní část desky byla umístěna mosazná cedule s věnováním generálu Aloisi Eliášovi k padesátým […]

Vojtěch Preissig, Hrom a peklo, 1939.

Vojtěch Preissig, Hrom a peklo, 1939.

  Po okupaci Československa v březnu 1939 se český grafik Vojtěch Preissig (1873–1944) vrhl do odbojové činnosti se stejným nadšením jako před více než dvaceti lety ve Spojených státech. S dcerou Irenou Bernáškovou, malířem Jaroslavem Riedlem, majorem Jaroslavem Boháčem (oba z Památníku osvobození) a ostatními založil záhy, již v dubnu 1939 ilegální časopis V boj. […]

Břetislav Benda, Československé legie, 20. léta 20. století

Břetislav Benda, Československé legie, 20. léta 20. století

  V kontextu uměleckého díla akademického sochaře Břetislava Bendy (1897–1983) hrála vždy neopominutelnou roli válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou realitou. Ve dvacátých letech 20. století vytvořil množství návrhů pomníků obětem první světové války. Bronzový reliéf, který je představen na fotografii, byl vytvořen jako pozdější odlitek podle původního sádrového modelu z dvacátých let. […]

Jan Čumpelík, Úkol splněn, 1961

Jan Čumpelík, Úkol splněn, 1961

  Malíř Jan Čumpelík (1895–1965) náležel k hlavním tvůrčím osobnostem československého socialistického realismu (tzv. sorely) padesátých let. S členy Armádního výtvarného studia se podílel na všech tehdejších významných státních zakázkách (například Díkůvzdání generalissimu Stalinovi, Vám poděkování a lásku Vám). Prezentovaná malba náleží již k pozdní tvorbě závěru umělcova života. Spokojená skupina horníků právě dorazila z […]

Karel Babka, Čechy svobodné, 1919

Karel Babka, Čechy svobodné, 1919

  Český sochař a legionář Karel Babka vytvořil ještě za svého pobytu v ruských legiích akvarelovou malbu, která oslavuje vznik samostatného Československa. Nosným figurálním motivem je postava Čechie s knihou a textem ve znění: „Jaké dějiny předeš sobě lide český v srdci Evropy – Až otevře se nová kniha žití Tvého“. Dílo symbolizuje počátek novodobých […]

Ladislav Ehrlich, Praha, padesátá léta 20. století.

Ladislav Ehrlich, Praha, padesátá léta 20. století.

  Vděčným tématem českých umělců se mnohdy stávaly inspirativní pražské architektonické motivy. Temperová malba krajináře Ladislava Ehrlicha není v tomto směru výjimkou. Dílo, které vzniklo patrně na armádní objednávku, zachycuje panoramatický pohled na Hradčany a Malou Stranu od protějšího břehu Vltavy. Malba na kartonu je zasazena do dřevěného, bohatě zdobeného zlaceného rámu. Restaurátorské práce, které […]

Otto Matoušek, Praporečník, 1945

Otto Matoušek, Praporečník, 1945

  Český malíř, grafik a ilustrátor Otto Matoušek navázal velmi brzy po svém návratu z nacistického vězení na jaře 1945 na předválečnou ilustrátorskou tvorbu pro nakladatelství Naše vojsko. Vytvořil cyklus akvarelových maleb, které představovaly základní složky a funkce obnovené československé armády. Jedna z těchto maleb zobrazuje vojáka, držícího v pravici prapor se znakem českého královského […]

Jindřich Vlček, Pozdravy domů, 28. 12. 1916

Jindřich Vlček, Pozdravy domů, 28. 12. 1916

  Závěr válečného roku 1916 trávil český malíř a legionář Jindřich Vlček v ruském zajateckém táboře v Berezovce u Věrchně-Udinska. Období kolem vánočních svátků a Nového roku bývalo pro vojáky v zajetí i ve frontových zákopech zpravidla poklidné. Svědčí o tom i většina dochovaných Vlčkových válečných skic. Dlouhé večery za nevlídného klimatu ruské zimy prožívali […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha