Výtvarné umění a grafika

Matthäus Merian, Vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu 26. února 1634

Matthäus Merian, Vražda Albrechta z Valdštejna v Chebu 26. února 1634

  Frankfurtský rytec a vydavatel Matthäus Merian st. (1593–1650) je autorem mědirytu, který zobrazuje scény z osudného večera dne 26. února 1634 v Chebu. V pojetí dobového seriálu jsou zachyceny jednotlivé události tak, jak šly v časové posloupnosti za sebou. Tři hlavní aktéři spiknutí proti Valdštejnovi Walter Butler, Jan Gordon a Walter Leslie vtrhli se […]

Vojtěch Preissig, Kdo jste boží bojovníci – Čs. armáda ve Francii, 1918.

Vojtěch Preissig, Kdo jste boží bojovníci – Čs. armáda ve Francii, 1918.

  Z českých umělců, žijících za první světové války v emigraci, se aktivně zařadil do čs. zahraničního odboje také malíř, grafik a ilustrátor Vojtěch Preissig (1873–1944). Do Spojených států odešel v roce 1910 s nadějí na větší uplatnění své grafické práce. Nejtěžší období začátků prožil na farmě svého bratra Eduarda ve Virginii. V letech 1911–1916 působil […]

Josef Šíma, 10cm lehká houfnice vzor 14 systému Škoda, kolem 1923

Josef Šíma, 10cm lehká houfnice vzor 14 systému Škoda, kolem 1923

  Zcela výjimečné místo v tvorbě Josefa Šímy zaujímá soubor dvanácti akvarelů s ukázkami výzbroje československé armády v prvních letech její existence. Malby vznikly zřejmě na objednávku vedení tehdejšího Památníku odboje. Nejsou datovány, avšak lze se domnívat, že byly vytvořeny mezi léty 1920–1923. V literatuře, zabývající se Šímovou tvorbou, nejsou tato díla prakticky vůbec zmiňována. […]

Jaroslav Riedl, Československý legionář v Rusku, 1927

Jaroslav Riedl, Československý legionář v Rusku, 1927

  Český malíř, legionář Jaroslav Riedl (1893–1945) pracoval dlouhá léta v uměleckém oddělení Památníku odboje (podrobněji níže). Pro tuto instituci vytvořil v roce 1927 u příležitosti desetiletého výročí bitvy u Zborova sérii dvanácti olejomaleb pod názvem Československý voják v zahraničním vojsku. Na těchto plátnech jsou zobrazeny figury příslušníků ruských, francouzských a italských legií různých druhů […]

František Šimbera, Tomáš Garrigue Masaryk, kolem 1920.

František Šimbera, Tomáš Garrigue Masaryk, kolem 1920.

  Nepříliš známou tvorbu českého malíře Františka Šimbery (1896-?) reprezentují ve sbírkách Vojenského historického ústavu v Praze tři podobizny prvního československého prezidenta. Byly vystaveny v sídle důstojnického klubu 3. čs. dělostřeleckého pluku v Terezíně krátce po vzniku Československa. Po okupaci v roce 1939 je stihl stejný osud. Byly odstraněny z reprezentativních prostor klubu a v […]

Otto Gutfreund, V zákopu, kolem 1916

Otto Gutfreund, V zákopu, kolem 1916

  Sochař a legionář Otto Gutfreund (1889–1927) je považován za jednoho z nejlepších českých umělců 20. století. Věhlas jeho tvorby dosáhl evropských rozměrů již před první světovou válkou, zejména díky jeho plastice „Úzkost“ (1911–1912). V roce 1914 se přihlásil do řad českých a slovenských dobrovolníků, bojujících na straně Francie proti státům Ústředních mocností. Stál u […]

Ladislav Šíma, Hřbitov legionářů pod Col del Rosso, 1919

Ladislav Šíma, Hřbitov legionářů pod Col del Rosso, 1919

  Český malíř-krajinář Ladislav Šíma (1885–1956) narukoval v roce 1915 k c. a k. pěšímu pluku č. 95 na italskou frontu a o dva roky později byl v hodnosti nadporučíka demobilizován. Do aktivní služby vstoupil opět v červenci 1919. Byl přidělen k Umělecké skupině Památníku odboje. Krátce po svém nástupu do zaměstnání odjel spolu s […]

Jindřich Vlček, Stráž u ohně, kolem 1925

Jindřich Vlček, Stráž u ohně, kolem 1925

  Figurální scéna, zasazená do zasněžené krajiny ruské Sibiře, vznikla v ateliéru malíře Jindřicha Vlčka jako poválečná retrospektiva na léta, která prožil na východní frontě. Za tuto dobu vytvořil stovky kreseb a skic, které jej později inspirovaly k reprezentativním olejomalbám a akvarelům. Některé z těchto motivů byly vydány ve vysokých nákladech na tištěných kopiích nebo […]

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012

  V souvislosti s událostmi sametové revoluce roku 1989 si v letošním roce neodmyslitelně připomínáme především osobnost Václava Havla, dramatika a filozofa, prezidenta Československa a České republiky. V přelomových listopadových dnech sehrál ústřední roli a stal se symbolem nenásilného svržení komunistického režimu. Jiřího Sozanského inspirovalo k vytvoření netradičně ztvárněných kreseb jeho poslední setkání s Václavem […]

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

  Oficiální fotografie vídeňského dvorního ateliéru Kosel představuje komorní záběr císaře Františka Josefa I. (1830–1916) ve společnosti dvouletého arcivévody Otty (1912–2011), nejstaršího syna následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Karla. Fotografie byla pořízena na počátku první světové války, pouhé dva roky před smrtí císaře. Společný snímek odcházející a nastupující generace se stal symbolem staleté, nepřetržité linie vládnoucí […]

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

  V letošním roce si Česká republika připomene třicetileté výročí pádu komunistického režimu v Československu. Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem […]

Jaroslav Skrbek, 28. říjen 1918.

Jaroslav Skrbek, 28. říjen 1918.

  Dnes již téměř zapomenutý český výtvarník Jaroslav Skrbek (1888–1954) vytvořil krátce po první světové válce litografii, která oslavuje události vzniku Československa 28. října 1918. Shromáždění lidu na Václavském náměstí v Praze je zobrazeno z jeho dolní části od ulice Na Příkopě. Vlající bikolory na přilehlých domech dotváří slavnostní atmosféru díla. Detailním zpracováním scén se […]

Břetislav Benda, Malý státní znak, 20. léta 20. století. 

Břetislav Benda, Malý státní znak, 20. léta 20. století. 

  Bronzový reliéf, který představuje malý státní znak Československa, byl odlit podle původního sádrového modelu českého sochaře Břetislava Bendy. Autor vycházel z jeho grafické podoby, uzákoněné v roce 1920 (Zákon čís. 252/1920). Figura dvouocasého lva ve skoku se srdečním štítkem Slovenska má oproti schválenému návrhu Jaroslava Kursy určité zjednodušené prvky, které jsou podřízené zvolenému materiálu. […]

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

  Český sochař, medailér a legionář Václav Šidlík (1884–1952) vytvořil v roce 1928 sádrový reliéf armádního generála Jana Bohumíra Syrového (1888–1970). Dílo pochází z pozůstalosti generála Louise Eugène Fauchera, který stál v letech 1926–1938 v čele francouzské vojenské mise v Československu. Neobvyklý je především způsob jeho zpracování. Výrazná plasticita přesahuje charakter klasického reliéfního díla. Autor […]

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

  Akademický sochař Břetislav Benda (1897–1983) vytvořil v již zralém věku svůj vlastní portrét Zachoval zde realistický, komorní ráz, typický pro celou jeho portrétní tvorbu. Rozhalený límec košile působí ležérně. Umělec má zamyšlený, vážný výraz v obličeji. Z hlediska charakteru celého souboru Bendovy umělecké tvorby ve sbírce Vojenského historického ústavu, která je zaměřena zejména na […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha