Výtvarné umění a grafika

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

Břetislav Benda, Lidé bez domova, 1938.

V kontextu sochařské tvorby Břetislava Bendy nelze opomenout válečná témata, jimiž se autor vyrovnával s vyhraněnou skutečností.…
...

Leták z období sovětské okupace Československa, srpen 1968

Leták z období sovětské okupace Československa, srpen 1968

Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a…
...

Josef Šíma, Letoun Avia BH-5, 1923 

Josef Šíma, Letoun Avia BH-5, 1923 

Zcela výjimečné místo v tvorbě Josefa Šímy zaujímá soubor dvanácti akvarelů s ukázkami výzbroje československé armády v…
...

Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Felix Schwormstädt, Dobrovolnice německého Červeného kříže, 1914  

Grafický list byl vytištěn podle ilustrace, zveřejněné v Leipziger Illustrirte Zeitung, prvním německém ilustrovaném časopise. Autorem předlohy…
...

Antonie Povondrová, Diplom pro vítěze soutěže tvořivosti mládeže AST, 1959

Antonie Povondrová, Diplom pro vítěze soutěže tvořivosti mládeže AST, 1959

Autorkou výtvarného řešení diplomu je významná představitelka československé sorely a členka Armádního výtvarného studia Antonie Povondrová (nar.…
...

Otakar Nejedlý, Trosky, 1924

Otakar Nejedlý, Trosky, 1924

Monumentální malba Otakara Nejedlého představuje panoramatický pohled od trosek hradu Frýdštejna na krajinu Českého ráje. Autorův návrat…
...

Jan Čumpelík, Na úsvitu únorového dne, 1951

Jan Čumpelík, Na úsvitu únorového dne, 1951

Malíř Jan Čumpelík (1895−1965) náležel k hlavním tvůrčím osobnostem československého socialistického realismu (tzv. sorely) padesátých let 20.…
...

Jan Štursa, Pamětní znak c. a k. pěšího pluku 81 Jihlavského, 1916.

Jan Štursa, Pamětní znak c. a k. pěšího pluku 81 Jihlavského, 1916.

Významného českého sochaře Jana Štursu (1880–1925) zastihla první světová válka v okamžiku, kdy se jako odborný asistent…
...

Milan Benda, Josef Gabčík, 2010

Milan Benda, Josef Gabčík, 2010

Bronzová busta akademického sochaře Milana Bendy představuje portrét rotmistra Josefa Gabčíka (1912–1942), příslušníka čs. pěšího pluku 1…
...

František Besperát, Lidice – Deportace žen, 1942.

František Besperát, Lidice – Deportace žen, 1942.

Olejomalba českého malíře Františka Besperáta (1900–1963) vznikla jako bezprostřední reakce na tragickou událost, která se odehrála v…
...

Leopold Wüllner, Arcivévoda Karel v bitvě u Aspern, 1809

Leopold Wüllner, Arcivévoda Karel v bitvě u Aspern, 1809

Grafický list se vztahuje k bitvě, která se odehrála 21.−22. května roku 1809 u Aspern-Essling mezi rakouskou…
...

Vladimír Komárek, Letec, kolem 1960

Vladimír Komárek, Letec, kolem 1960

Malíř a grafik Vladimír Komárek (1928–2002) patřil k nejvýraznějším českým uměleckým osobnostem druhé poloviny 20. století. Po…
...

Alena Čermáková, Lutěž, 1956

Alena Čermáková, Lutěž, 1956

Raná tvorba kultovní představitelky československé sorely Aleny Čermákové (1926–2009) je prezentována krajinomalbou s názvem Lutěž. Autorka zobrazila…
...

Kurt Dittmar, Appell!, Dachau, kolem 1945

Kurt Dittmar, Appell!, Dachau, kolem 1945

Z pozůstalosti Jana Řeřábka, který byl za protektorátu vězněn v koncentračním táboře v Dachau, je dochován ve…
...

Muirhead Bone, Tank, 1918

Muirhead Bone, Tank, 1918

Autor prezentované uhlové kresby Muirhead Bone (1876–1953) pocházel z Glasgow. Od mládí velmi talentovaný navštěvoval kromě výuky…
...

Břetislav Benda, Vojenská píseň, 1926

Břetislav Benda, Vojenská píseň, 1926

Akademický sochař Břetislav Benda vytvořil ve dvacátých a třicátých letech 20. století množství uměleckých děl pro československou…
...

Jaroslav Riedl, Autoportrét, 1937

Jaroslav Riedl, Autoportrét, 1937

Konec třicátých let dvacátého století znamenal pro malíře a legionáře Jaroslava Riedla (1893–1945) poslední klidné období v…
...

Bronzová plaketa Nezávislé jednoty československých legionářů, 1926

Bronzová plaketa Nezávislé jednoty československých legionářů, 1926

Následkem povolebních politických změn se v říjnu roku 1925 vyčlenila část členů Československé obce legionářské a založila…
...

Otto Matoušek, Raněný zajatec z Varvaropolje, 30. 10. 1915

Otto Matoušek, Raněný zajatec z Varvaropolje, 30. 10. 1915

Na drobné akvarelové kresbě malíře a legionáře Otto Matouška (1890–1977) je zachycen voják v rakouské uniformě. V…
...

Vojtěch Preissig, Czechoslovaks! Join our free colors!, 1918

Vojtěch Preissig, Czechoslovaks! Join our free colors!, 1918

Z českých umělců, žijících za první světové války v emigraci, se aktivně zařadil do čs. zahraničního odboje…
...

Josef Váchal, V kuřáckém salónu, 1927

Josef Váchal, V kuřáckém salónu, 1927

Deset let po návratu ze sočské fronty se český malíř a grafik Josef Váchal (1884–1969) opět vrátil…
...

Jaroslav Riedl, Italský legionář, 1927

Jaroslav Riedl, Italský legionář, 1927

Český malíř, legionář Jaroslav Riedl (1893–1945) vytvořil pro Památník odboje v roce 1927 u příležitosti desátého výročí…
...

Dalibor Říhánek, Crkvenica, 1974.

Dalibor Říhánek, Crkvenica, 1974.

Z díla současného českého malíře, grafika, keramika a pedagoga Dalibora Říhánka (nar. 1946) je představena scenérie z…
...

Jan Čumpelík, Generál Otakar Husák, 1921

Jan Čumpelík, Generál Otakar Husák, 1921

Reprezentativní portrét čs. legionáře, generála Otakara Husáka (1885–1964) byl vytvořen v době, kdy stál v čele ministerstva…
...

1 2 3 38