Výtvarné umění a grafika

František Parolek: Golgota národa a Blaník 1914, 1925. Echa vlasti 1915, 1925.

František Parolek: Golgota národa a Blaník 1914, 1925. Echa vlasti 1915, 1925.

    Český malíř, fotograf a legionář František Parolek (1882-1926) měl v oblibě zpracování biblické a národní symboliky. V roce 1925, kdy už byl velmi nemocný, vytvořil soubor dvou alegorických olejomaleb ve stylu lunet, na nichž shrnul několik významných událostí českých dějin. Ty zakomponoval do biblických příběhů a národních pověstí. První ze dvou maleb je […]

Lépe žít jeden den jako český lev, než celý život jako ruská ovce, srpen 1968.

Lépe žít jeden den jako český lev, než celý život jako ruská ovce, srpen 1968.

  Protisovětský leták pochází ze zcela unikátní sbírky, zachycující bouřlivou atmosféru, která panovala na pražském Václavském náměstí a v přilehlých ulicích 21. srpna 1968 a v následujících dnech. Více než sto dvacet letáků a plakátků, obsažených v tomto souboru, odráží jednoznačný odpor občanů Československa vůči okupaci vojsk pěti států Varšavské smlouvy (Operace Dunaj). Texty těchto […]

František Adamec, Jaroslav Eminger, 1943.

František Adamec, Jaroslav Eminger, 1943.

  Jedním z nejvýznamnějších akvizičních počinů letošního roku je portrét generála Jaroslava Emingera (1886–1964), velitele protektorátního Vládního vojska v letech 1939–1945. Olejomalbu vytvořil český malíř a sochař František Adamec (1909–? ). Oba byli dlouholetými přáteli. Jaroslav Eminger pobýval mnohokrát u rodiny umělce na statku na Vysočině. František Adamec vystudoval na pražské Akademii výtvarných umění nejprve […]

Jan Štursa, Vítězství, 1921.

Jan Štursa, Vítězství, 1921.

  Figurální bronzová plastika náleží k vrcholu tvorby jednoho z největších českých sochařů 20. století. Jan Štursa (1880–1925) vytvořil podobně jako u Raněného (1921) kompozičně dokonalé dílo, které glorifikuje v podobě útlé postavy chlapce s vavřínovou ratolestí vznik samostatného Československa. Tělo se jen lehce opírá prsty nohou o podstavu, jakoby se chtělo odpoutat od tíže […]

Otto Gutfreund, Francouzský legionář, 1924–1926 (1927?).

Otto Gutfreund, Francouzský legionář, 1924–1926 (1927?).

  Po návratu do Československa na počátku dvacátých let přijal Otto Gutfreund (1889–1927) od Památníku odboje nabídku na vytvoření deseti návrhů postav čs. legionářů. Nakonec vytvořil dvě kolorované sádrové předlohy a ve spolupráci se sochařem Emanuelem Koreckým tři dřevěné plastiky. Zbylých pět figur zůstalo pravděpodobně ve fázi kresebných návrhů. Prezentovaná postava příslušníka čs. střeleckého pluku […]

Karel Babka, Padlému hrdinovi od Zborova, 1917.

Karel Babka, Padlému hrdinovi od Zborova, 1917.

  Český sochař Karel Babka (1880–1953) vstoupil hned na počátku první světové války jako dobrovolník do řad České družiny.  Byl zařazen k 1. rotě jako kreslíř společně s Jindřichem Bieblem a Antonínem Mikulášem Čílou. Kromě toho plnil výzvědnou činnost v oblasti Haliče. Následující tři roky působil v Parolkově fotoskupině u 1. čs. střeleckého pluku. Vytvořil […]

Heřman Němeček, Invalida v Lucemburské zahradě, Paříž 1916

Heřman Němeček, Invalida v Lucemburské zahradě, Paříž 1916

  Osud Heřmana Němečka, dnes již prakticky neznámého malíře, byl spjat po většinu jeho života s Francií.  Narodil se roku 1877 v Komárově u Berouna. Datum jeho úmrtí však není známo. Vystudoval pražskou Akademii výtvarných umění u profesora Vojtěcha Hynaise. V malířských technikách se v dalších sedmi letech zdokonaloval v Mnichově. Poté se rozhodl stejně […]

Jindřich Biebl, Tarnov, 1915

Jindřich Biebl, Tarnov, 1915

  Dnes již téměř zapomenutý český malíř a ruský legionář Jindřich Biebl žil na Ukrajině již před první světovou válkou. K dobrovolníkům České družiny patřil od počátku jejího vzniku v srpnu roku 1914. Později byl zařazen ke 2. čs. střeleckému pluku čs. legií v Rusku. Jako člen umělecké a fotografické skupiny Františka Parolka vytvořil množství […]

Bohuslav Harna, Hroby čs. dobrovolníků u farmy Markýza, Arras 1919

Bohuslav Harna, Hroby čs. dobrovolníků u farmy Markýza, Arras 1919

  V červnu roku 1919 se český malíř a legionář Bohuslav Harna (narozen 1894) zúčastnil malířské výpravy českých umělců na francouzská bojiště. Za svůj dvouměsíční pobyt zde vytvořil množství drobných skic, podle kterých později namaloval rozměrnější akvarely. Jeho tužkové kresby jsou mnohem kvalitnější, než těžkopádně působící akvarely. Je dobře znát, že v technice kresby byl […]

Oldřich Blažíček, Verdun, 1. třetina 20. století

Oldřich Blažíček, Verdun, 1. třetina 20. století

  Scéna z bojiště u francouzského Verdunu se zcela vymyká tematickému rázu umělcovy celoživotní tvorby. Malba není datovaná a rovněž není prokázáno, jestli vznikla na objednávku soukromé osoby nebo veřejné instituce. Je velmi pravděpodobné, že vznikla na počátku dvacátých let, kdy bylo téma války stále živé. Svými rozměry jde o komorní dílo, určené pro výzdobu […]

Alfréd Fuchs, Mazlení, osmdesátá léta 20. století

Alfréd Fuchs, Mazlení, osmdesátá léta 20. století

  Téma ženy – matky v mnoha variacích a podobách bylo pro tvorbu českého malíře a grafika Alfréda Fuchse (1925–2003) velmi typické. Autorův rukopis se vyznačuje přímočarými, zaoblenými tvary figur. Podstatou půvabu jeho malířských i grafických prací je jednoduchost, bez zbytečného přikrášlování. Prezentovaná litografie v tlumených tónech zelené přináší klidnou atmosféru přirozeného, láskyplného vztahu matky […]

Vojtěch Preissig, Za naši samostatnost, 1918

Vojtěch Preissig, Za naši samostatnost, 1918

  Z dílny významného českého grafika Vojtěcha Preissiga vyšel v první polovině roku 1918 soubor pohlednic, jejichž výtvarné řešení je, až na malé detaily, shodné se sérií náborových plakátů, vytištěných ve stejném období. Na prezentované dopisnici je dominujícím barevným prvkem vlajka, jakou používali Češi a Slováci, žijící za první světové války na území Spojených států. […]

Otto Matoušek, Oběd, 1949

Otto Matoušek, Oběd, 1949

  Po letech věznění v nacistickém koncentračním táboře ve Flossenbürgu se český malíř Otto Matoušek pomalu vracel k předválečné tvorbě. Úspěšně také navázal na ilustrační práce pro armádní časopis Náš voják. Prezentovaný akvarel zobrazuje řadu vojáků, čekajících na nádvoří kasáren ve frontě na jídlo. Je zde mistrně využita jednoduchá paleta barev. Figurální zpracování je co […]

Oldřich Koníček, Kostel v Passarelo de la Piave, 1919

Oldřich Koníček, Kostel v Passarelo de la Piave, 1919

  Léto roku 1919 strávil český malíř Oldřich Koníček (1886–1932) v severní Itálii se skupinou dalších umělců (Ladislav Šíma, Angelo Zeyer), kteří byli vysláni vedením Památníku odboje do míst, kde ještě nedávno sváděli příslušníci čs. zahraniční armády boje s nepřátelskými armádami. Umělec zachytil zbytky krytů ve skalách, krajinu a města, zničená válkou. Zbořená stavba kostela […]

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

Rudolf Brachtl, Alois Eliáš, kolem 1937

  Reprezentativní portrét jedné z nejvýznamnějších osobností protektorátního odboje vytvořil český malíř Rudolf Brachtl. Olejomalba zobrazuje Aloise Eliáše (1890–1942) ve stejnokroji divizního generála, v období těsně před jeho nástupem do nejvyšších politických funkcí ve státě. Toto dílo bylo s mnoha dalšími osobními památkami na generála Eliáše zachráněno díky péči Jany a Tomáše Pasákových, které vázalo […]

1 2 3 17

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha