Výtvarné umění a grafika

Otto Gutfreund, V zákopu, kolem 1916

Otto Gutfreund, V zákopu, kolem 1916

  Sochař a legionář Otto Gutfreund (1889–1927) je považován za jednoho z nejlepších českých umělců 20. století. Věhlas jeho tvorby dosáhl evropských rozměrů již před první světovou válkou, zejména díky jeho plastice „Úzkost“ (1911–1912). V roce 1914 se přihlásil do řad českých a slovenských dobrovolníků, bojujících na straně Francie proti státům Ústředních mocností. Stál u […]

Ladislav Šíma, Hřbitov legionářů pod Col del Rosso, 1919

Ladislav Šíma, Hřbitov legionářů pod Col del Rosso, 1919

  Český malíř-krajinář Ladislav Šíma (1885–1956) narukoval v roce 1915 k c. a k. pěšímu pluku č. 95 na italskou frontu a o dva roky později byl v hodnosti nadporučíka demobilizován. Do aktivní služby vstoupil opět v červenci 1919. Byl přidělen k Umělecké skupině Památníku odboje. Krátce po svém nástupu do zaměstnání odjel spolu s […]

Jindřich Vlček, Stráž u ohně, kolem 1925

Jindřich Vlček, Stráž u ohně, kolem 1925

  Figurální scéna, zasazená do zasněžené krajiny ruské Sibiře, vznikla v ateliéru malíře Jindřicha Vlčka jako poválečná retrospektiva na léta, která prožil na východní frontě. Za tuto dobu vytvořil stovky kreseb a skic, které jej později inspirovaly k reprezentativním olejomalbám a akvarelům. Některé z těchto motivů byly vydány ve vysokých nákladech na tištěných kopiích nebo […]

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012

  V souvislosti s událostmi sametové revoluce roku 1989 si v letošním roce neodmyslitelně připomínáme především osobnost Václava Havla, dramatika a filozofa, prezidenta Československa a České republiky. V přelomových listopadových dnech sehrál ústřední roli a stal se symbolem nenásilného svržení komunistického režimu. Jiřího Sozanského inspirovalo k vytvoření netradičně ztvárněných kreseb jeho poslední setkání s Václavem […]

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

František Josef I. s malým arcivévodou Ottou, 18. září 1914

  Oficiální fotografie vídeňského dvorního ateliéru Kosel představuje komorní záběr císaře Františka Josefa I. (1830–1916) ve společnosti dvouletého arcivévody Otty (1912–2011), nejstaršího syna následníka rakousko-uherského trůnu, arcivévody Karla. Fotografie byla pořízena na počátku první světové války, pouhé dva roky před smrtí císaře. Společný snímek odcházející a nastupující generace se stal symbolem staleté, nepřetržité linie vládnoucí […]

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

Leták z období sametové revoluce, Brno, listopad 1989

  V letošním roce si Česká republika připomene třicetileté výročí pádu komunistického režimu v Československu. Násilné potlačení studentských demonstrací v Praze na Albertově dne 17. listopadu 1989 vyvolalo v následujících dnech vlnu protestních akcí proti totalitnímu režimu v mnoha dalších městech na území tehdejšího Československa. V pondělí 20. listopadu vystoupilo veřejně proti komunistické vládě kolem […]

Jaroslav Skrbek, 28. říjen 1918.

Jaroslav Skrbek, 28. říjen 1918.

  Dnes již téměř zapomenutý český výtvarník Jaroslav Skrbek (1888–1954) vytvořil krátce po první světové válce litografii, která oslavuje události vzniku Československa 28. října 1918. Shromáždění lidu na Václavském náměstí v Praze je zobrazeno z jeho dolní části od ulice Na Příkopě. Vlající bikolory na přilehlých domech dotváří slavnostní atmosféru díla. Detailním zpracováním scén se […]

Břetislav Benda, Malý státní znak, 20. léta 20. století. 

Břetislav Benda, Malý státní znak, 20. léta 20. století. 

  Bronzový reliéf, který představuje malý státní znak Československa, byl odlit podle původního sádrového modelu českého sochaře Břetislava Bendy. Autor vycházel z jeho grafické podoby, uzákoněné v roce 1920 (Zákon čís. 252/1920). Figura dvouocasého lva ve skoku se srdečním štítkem Slovenska má oproti schválenému návrhu Jaroslava Kursy určité zjednodušené prvky, které jsou podřízené zvolenému materiálu. […]

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

  Český sochař, medailér a legionář Václav Šidlík (1884–1952) vytvořil v roce 1928 sádrový reliéf armádního generála Jana Bohumíra Syrového (1888–1970). Dílo pochází z pozůstalosti generála Louise Eugène Fauchera, který stál v letech 1926–1938 v čele francouzské vojenské mise v Československu. Neobvyklý je především způsob jeho zpracování. Výrazná plasticita přesahuje charakter klasického reliéfního díla. Autor […]

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

  Akademický sochař Břetislav Benda (1897–1983) vytvořil v již zralém věku svůj vlastní portrét Zachoval zde realistický, komorní ráz, typický pro celou jeho portrétní tvorbu. Rozhalený límec košile působí ležérně. Umělec má zamyšlený, vážný výraz v obličeji. Z hlediska charakteru celého souboru Bendovy umělecké tvorby ve sbírce Vojenského historického ústavu, která je zaměřena zejména na […]

Václav Ševčík, Slza 21. 8. 1968.

Václav Ševčík, Slza 21. 8. 1968.

  Plakát významného českého grafika Václava Ševčíka (nar. 1932 v Prostějově) s názvem Slza 21. 8 je již dnes raritní záležitostí. Jedná se o jeden z osmi motivů, které měl možnost jejich autor zveřejnit během pohnutých srpnových událostí roku 1968. Černobílá lidská tvář s kanoucí rudou slzou je dokonalou zkratkou, symbolizující tragiku lidských osudů a […]

Radomír Kolář, Podzimní hony, 1980

Radomír Kolář, Podzimní hony, 1980

  Malíř, grafik a ilustrátor Radomír Kolář (1924–1993) byl v celém svém díle zaujat tématem zvířat a především koní. Měl k nim velmi blízký vztah. Dětství strávil na venkově a za války jezdil jako kočí. Postupně se začal věnovat motivům jezdeckých sportů. Jeho další vášní se stal sport. Je autorem několika emisí poštovních známek s […]

Alén Diviš, Kristus vězeňský, kolem 1942.

Alén Diviš, Kristus vězeňský, kolem 1942.

  Výtvarná tvorba českého umělce Aléna Diviše (1900–1956) je v historii českého výtvarného umění naprosto nezařaditelná, protože se vymyká všem platným kontextům. Prezentovaná malba je smutnou vzpomínkou na Divišův nucený pobyt v pařížském vězení za druhé světové války. Motiv Krista jako trpící oběti se stal pro autora velmi inspirativním. Použil jej na několika svých válečných […]

Vojtěch Preissig, Už Slovensko vstáva, putá si strháva, 1918

Vojtěch Preissig, Už Slovensko vstáva, putá si strháva, 1918

  V druhé polovině roku 1917 byl již ve Spojených státech uznávaný grafik Vojtěch Preissig osloven členy odbočky Československé národní rady v New Yorku a Československého národního sdružení v Americe k vytvoření souboru dvanácti propagačních plakátů pro nábor dobrovolníků do čs. zahraniční armády ve Francii. Umělec vytvořil pro textové části dokonce speciální typ verzálek- tzv. […]

Pamětní desky Zborovského památníku, po roce 1945.

Pamětní desky Zborovského památníku, po roce 1945.

  Původní bronzové desky Zborovského památníku z roku 1927 podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera byly rozkradeny a pomník zničen. Po roce 1945 byl nahrazen betonovou konstrukcí se třemi žulovými deskami a nápisy v českém a ukrajinském jazyce: „ZDE, NA STARÉ SLOVANSKÉ PŮDĚ VEDLE ZBOROVA, SPÍ SYNOVÉ ČESKOSLOVENSKA, KTEŘÍ PADLI ZA SVOBODU, MÍR. ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST […]

1 2 3 20

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha