Výtvarné umění a grafika

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

Václav Šidlík, Jan Bohumír Syrový, 1928.

  Český sochař, medailér a legionář Václav Šidlík (1884–1952) vytvořil v roce 1928 sádrový reliéf armádního generála Jana Bohumíra Syrového (1888–1970). Dílo pochází z pozůstalosti generála Louise Eugène Fauchera, který stál v letech 1926–1938 v čele francouzské vojenské mise v Československu. Neobvyklý je především způsob jeho zpracování. Výrazná plasticita přesahuje charakter klasického reliéfního díla. Autor […]

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

Břetislav Benda, Autoportrét, 1956.

  Akademický sochař Břetislav Benda (1897–1983) vytvořil v již zralém věku svůj vlastní portrét Zachoval zde realistický, komorní ráz, typický pro celou jeho portrétní tvorbu. Rozhalený límec košile působí ležérně. Umělec má zamyšlený, vážný výraz v obličeji. Z hlediska charakteru celého souboru Bendovy umělecké tvorby ve sbírce Vojenského historického ústavu, která je zaměřena zejména na […]

Václav Ševčík, Slza 21. 8. 1968.

Václav Ševčík, Slza 21. 8. 1968.

  Plakát významného českého grafika Václava Ševčíka (nar. 1932 v Prostějově) s názvem Slza 21. 8 je již dnes raritní záležitostí. Jedná se o jeden z osmi motivů, které měl možnost jejich autor zveřejnit během pohnutých srpnových událostí roku 1968. Černobílá lidská tvář s kanoucí rudou slzou je dokonalou zkratkou, symbolizující tragiku lidských osudů a […]

Radomír Kolář, Podzimní hony, 1980

Radomír Kolář, Podzimní hony, 1980

  Malíř, grafik a ilustrátor Radomír Kolář (1924–1993) byl v celém svém díle zaujat tématem zvířat a především koní. Měl k nim velmi blízký vztah. Dětství strávil na venkově a za války jezdil jako kočí. Postupně se začal věnovat motivům jezdeckých sportů. Jeho další vášní se stal sport. Je autorem několika emisí poštovních známek s […]

Alén Diviš, Kristus vězeňský, kolem 1942.

Alén Diviš, Kristus vězeňský, kolem 1942.

  Výtvarná tvorba českého umělce Aléna Diviše (1900–1956) je v historii českého výtvarného umění naprosto nezařaditelná, protože se vymyká všem platným kontextům. Prezentovaná malba je smutnou vzpomínkou na Divišův nucený pobyt v pařížském vězení za druhé světové války. Motiv Krista jako trpící oběti se stal pro autora velmi inspirativním. Použil jej na několika svých válečných […]

Vojtěch Preissig, Už Slovensko vstáva, putá si strháva, 1918

Vojtěch Preissig, Už Slovensko vstáva, putá si strháva, 1918

  V druhé polovině roku 1917 byl již ve Spojených státech uznávaný grafik Vojtěch Preissig osloven členy odbočky Československé národní rady v New Yorku a Československého národního sdružení v Americe k vytvoření souboru dvanácti propagačních plakátů pro nábor dobrovolníků do čs. zahraniční armády ve Francii. Umělec vytvořil pro textové části dokonce speciální typ verzálek- tzv. […]

Pamětní desky Zborovského památníku, po roce 1945.

Pamětní desky Zborovského památníku, po roce 1945.

  Původní bronzové desky Zborovského památníku z roku 1927 podle návrhu architekta Jaroslava Rösslera byly rozkradeny a pomník zničen. Po roce 1945 byl nahrazen betonovou konstrukcí se třemi žulovými deskami a nápisy v českém a ukrajinském jazyce: „ZDE, NA STARÉ SLOVANSKÉ PŮDĚ VEDLE ZBOROVA, SPÍ SYNOVÉ ČESKOSLOVENSKA, KTEŘÍ PADLI ZA SVOBODU, MÍR. ZA LEPŠÍ BUDOUCNOST […]

František Ferdinand d´Este s rodinou, 1912–1913.

František Ferdinand d´Este s rodinou, 1912–1913.

  Dobová oficiální fotografie rakouského arcivévody Františka Ferdinanda d´Este s manželkou Žofií Chotkovou, vévodkyní z Hohenbergu byla pořízena dva roky před sarajevským atentátem. Na společné fotografii nechybí ani jejich tři děti – princové Ernst a Max a princezna Žofie. Dopisnice, na níž je fotografie otištěna, pochází z roku 1913. Následník trůnu a celá jeho rodina […]

Matthäus Merian, Staroměstská exekuce 21. června 1621.

Matthäus Merian, Staroměstská exekuce 21. června 1621.

  Součástí významného encyklopedického díla 17. století (Theatrum Europaeum) je mědiryt švýcarského rytce Matthäuse Meriana (1593–1650). Grafický list zobrazuje v sedmi oddílech hlavní události, které byly spojeny s odsouzením, zatčením a popravou tří českých pánů, sedmi rytířů a sedmnácti měšťanů na Staroměstském náměstí v Praze v červnu 1621.  Jednotlivé scény představují soudní řízení se zatčenými […]

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012.

Jiří Sozanský, Z cyklu „Odcházení“, 2012.

  Jde o „zvláštní směsici utrpení, laskavosti a smíření“. Takto popsal cyklus sedmi kreseb jejich autor Jiří Sozanský (nar. 1946), který patří ke špičce současné české výtvarné scény. Jeho poslední setkání s Václavem Havlem na podzim roku 2011 se stalo inspirací pro netradiční ztvárnění této osobnosti. Ve výrazu Havlova obličeje viděl charakteristické vlastnosti politika, filozofa […]

Autor neznámý, Josef II., 2. polovina 19. století

Autor neznámý, Josef II., 2. polovina 19. století

  Bronzová plastika neznámého středoevropského autora představuje idealizovanou podobu rakouského panovníka v období vrcholu jeho vlády kolem roku 1780. Josef II. je zde vyobrazen v bohatě zdobeném rouchu s klenoty nejvyšších rakouských vyznamenání. Socha byla zhotovena z plného bronzu, patinovaného do měděného odstínu. Jednoduchý podstavec byl odlit společně s portrétem do jednoho masivního kovového celku. […]

Emanuel Pryl, Vězni z Mauthausenu, 1946.

Emanuel Pryl, Vězni z Mauthausenu, 1946.

  Autorem pochmurného díla je český malíř, legionář a dlouholetý zaměstnanec Památníku osvobození Emanuel Pryl (1896–1980). Českému odboji věnoval po druhé světové válce řadu svých prací. Prezentovaná figurální malba představuje zubožené obličeje vězňů koncentračního tábora. Výraz jejich očí vyjadřuje bolest, nepředstavitelné utrpení a beznaděj. Kompozice modernistické malby je vyvážena méně výrazným pozadím s ostnatými dráty. […]

Václav Čutta, Odpočinek, 20. léta 20. století

Václav Čutta, Odpočinek, 20. léta 20. století

  Autorem akvarelové kresby je známý český grafik a ilustrátor Václav Čutta (1878–1934). Litografickou techniku si osvojil v pražském Kopeckého ústavu a malbu u profesora Gustava Hampejse. Proslavil se ilustracemi dobrodružných knih a časopisů pro mládež nebo děl významných spisovatelů české a světové klasické literatury (např. Vltavínská dobrodružství, Žlutí proti bílým, Ostrov hrůzy). Za svůj […]

Alén Diviš, Odpusť matko, 1941.

Alén Diviš, Odpusť matko, 1941.

  Dílo Aléna Diviše (1900–1956) je v kontextu dějin českého výtvarného umění naprosto mimořádné a nezařaditelné. Proto každá jeho výstava vzbudila vždy velký rozruch a značný obdiv k osobě geniálního podivína. V roce 1939 Diviš prchl, podobně jako jiní čeští výtvarníci (Adolf Hoffmeister, Jiří Mucha, Antonín Pelc) před nacismem do Francie. Avšak záhy byl společně […]

Albert Rieger, Romantická krajina, 80. léta 19. století.

Albert Rieger, Romantická krajina, 80. léta 19. století.

  Významný rakouský malíř 2. poloviny 19. století Albert Rieger (1834–1905) vytvořil na vrcholu své umělecké tvorby klasickou přírodní scénu ve stylu pozdního romantismu. Rozbouřené nebe v tlumených tónech šedé a zřícenina hradu v oparu vytváří dramatickou kulisu k ústřednímu motivu. Je jím dravá řeka, která se táhne horským údolím. Vůz, tažený koňmi spěchá k […]

1 2 3 19

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha