Fotografie týdne – archiv

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Snímek, pořízený na Strahovském stadionu patrně při příležitosti návštěvy maršála Tita 22. března 1946, zachycuje původně sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12 se 152 mm kanónovou houfnicí vzor 1937 (ML-20) ve službách československé armády.   V průběhu druhé světové války Rudá armáda naléhavě potřebovala pásové dělostřelecké tahače. Koncem roku 1942 zahájily závody v Jaroslavli práce na novém […]

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Snímek, pořízený ve druhé polovině druhé světové války patrně v chorvatské Slavonii, zachycuje skupinu příslušníků I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova, bojujících v řadách Titových partyzánů.   Již před rokem 1914 tvořili Češi a Slováci nezanedbatelnou část obyvatelstva Slavonie i dalších území na jižní hranici mocnářství. Po porážce královské Jugoslávie se nepřátelství mezi jejími národy, vydatně […]

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Fotografie pořízené na sklonku 30. let zachycují nizozemský střední bombardér Fokker T.V ve službách nizozemského královského letectva („V“ v jeho označení je římská číslice). Místo modro-bílo-červených výsostných znaků s oranžovým středem, zachycených na těchto snímcích a používaných i v současnosti, užívaly nizozemské letouny za druhé světové války i oranžové trojúhelníky s černým lemováním.   Firma Fokker, založená roku 1912 […]

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Snímek, pořízený dne 30. listopadu 1938 při prezidentské volbě, zachycuje Emila Háchu doprovázeného generálem Syrovým a dalšími hodnostáři.   Když se Československo podvolilo nátlaku velmocí a vyhovělo německým, polským a maďarským územním nárokům, došlo k totální diskreditaci První republiky, jejího étosu a jejích čelných stoupenců. 5. října 1938 Edvard Beneš abdikoval a odletěl do exilu, česká politika […]

Aeroklub Raná

Aeroklub Raná

Dvojice snímků ze 60.–80. let dokumentuje činnost Aeroklubu Raná. První fotografie zvěčňuje hangár aeroklubu s ukrytými kluzáky, na druhém snímku jsou na svahu zachyceni členové aeroklubu se závěsným kluzákem čili rogalem.   Lokalitu Raná severně od Loun, mimořádně vhodnou pro plachtění, objevil jako první plachtařský klub Akaflieg Prag z německé techniky v Praze; první let […]

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Snímek zachycuje explozi italského dělostřeleckého granátu za železničním mostem přes řeku Soču. Pořízen byl v letech 1915–17, když na Soči probíhaly těžké boje mezi italskou armádou a rakousko-uherskými obránci.   Dne 23. května 1915 vyhlásila Itálie válku svému někdejšímu rakousko-uherskému spojenci. Pokud snad někteří Italové snili o rychlém postupu do nitra mocnářství, snili marně. Jistý […]

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Snímek zachycuje německé revolucionáře v berlínské zoologické zahradě za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht. V době zveřejnění této fotografie si připomínáme sto let od počátku revoluce v Německu.   Na podzim roku 1918 bylo císařské Německo v zoufalé situaci. Obyvatelstvo hladovělo, armády byly vytlačovány z Francie a Belgie, spojenci postupně odpadali, a ani fakt, že pod německou mocí se […]

Kurýrní letoun Avia Bk-11

Kurýrní letoun Avia Bk-11

Snímek, pořízený v areálu muzea ve Kbelích, zachycuje kurýrní letoun Avia Bk-11, zrenovovaný roku 1978.   Tento letoun představoval jednu z verzí stroje BH-11. jenž vycházel z typu BH-1, první samostatné konstrukce firmy Avia i dvojice inženýrů Beneš-Hajn. Československé letectvo označovalo stroje BH-11 jako B-11 a roku 1923 jich objednalo celkem patnáct, z nichž deset sloužilo jako kurýrní […]

Václav Klofáč při manifestační přísaze Československu

Václav Klofáč při manifestační přísaze Československu

Snímek pořízený 8. listopadu 1918 na Staroměstském náměstí zachycuje předsedu českých národních socialistů Václava Klofáče a další představitele spolu s někdejšími rakousko-uherskými důstojníky a vojáky při jejich manifestační přísaze nově vzniklému Československu. V neděli 28. října 2018 si připomínáme sto let od vzniku republiky.   V průběhu první světové války v českém prostředí zapustila kořeny dříve okrajová myšlenka na […]

Rudá armáda v Ostravě

Rudá armáda v Ostravě

Snímek, pořízený v Ostravě po jejím osvobození na samém konci druhé světové války, zachycuje shromáždění příslušníků Rudé armády. V pozadí je budova uhelného prádla koksovny Karolina, zbouraná roku 1989. Za identifikaci místa pořízení fotografie vděčíme panu J. Václavíkovi.   V lednu roku 1945 provedla Rudá armáda ofenzívu na Visle a na překotném tažení k Berlínu se zastavila až na […]

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Snímek, pořízený v loděnicích v tehdy uherském přístavu Fiume (Rijeka) v lednu 1917, zachycuje rakousko-uherskou ponorku U-22 nebo U-23 třídy U-20 při spouštění na vodu.   Po vypuknutí první světové války rakousko-uherské námořnictvo seznalo, že urychleně potřebuje začít se stavbou nových ponorek. Jeho volba padla na dánské ponorky třídy Havmanden. Trojice těchto plavidel byla v letech 1910–13 stavěna firmou […]

Dopravní letoun Aero A-38

Dopravní letoun Aero A-38

Snímek, pořízený patrně počátkem třicátých let, zachycuje dopravní letoun Aero A-38 v letu nad městem.   Tato jednomotorová konstrukce Ing. Antonína Husníka představovala modernizaci staršího dvojplošníku Aero A-23. Hlavní změnu představovalo, že prostor pro dvojici letců byl přesunut před kabinu pro cestující a byl celý zasklený. Trup letounu se tak podobal trupu dopravního hornoplošníku Aero A-35 […]

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Snímek pořízený roku 1946 zachycuje československé a polské vojáky a civilisty na společné hranici.   Vztahy mezi meziválečnou ČSR a Polskem byly kaleny polskými nároky na česká a slovenská území, jež vyvrcholily polským podílem na záboru čs. pohraničí po Mnichovu. Úvahy exilových představitelů obou zemí za druhé světové války o vytvoření čs.-polské konfederace nepřinesly žádné […]

Podpora republikánů za španělské občanské války

Podpora republikánů za španělské občanské války

Dvojice snímků dokumentuje jeden z aspektů španělské občanské války – ceremonie, jež měly podpořit morálku obyvatelstva republikánské zóny a udržovat pocit, že osud Španělska je propojen s osudem světa. Dne 23. září 2018 si připomeneme osmdesát let od konce bojové aktivity komunisty kontrolovaných interbrigád.   Roku 1938 republikáni utržili sérii vážných porážek. Počátkem roku prohráli u Teruelu, […]

Útok československé jízdy

Útok československé jízdy

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje útok československé jízdy.   Přestože byly jezdecké jednotky na bojištích první světové války do značné míry upozaděny, zůstalo jezdectvo součástí armád i v po roce 1918. Jízdu tak využívalo i meziválečné Československo. Jedenáct jezdeckých pluků, přejmenovaných roku 1936 na dragounské, tvořilo jádro čtyř jezdeckých brigád, jež se před […]

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Série snímků dokumentuje poslední rozloučení s Edvardem Benešem (28. 05. 1884 – 03. 09. 1948) v Sezimově Ústí. Ve dnech jejich zveřejnění si připomínáme sedmdesát let od úmrtí této klíčové postavy našich moderních dějin.   Málokterý dramatik by si troufl stvořit postavu, jejíž osudy by byly tak plné zvratů jako ty Benešovy. Nikdo neovlivnil české dějiny dvacátého […]

Československé dvojplošníky Aero

Československé dvojplošníky Aero

První snímek, pořízený pravděpodobně kolem poloviny dvacátých let, zachycuje československý dvojplošník Aero A-14 ve službách nově zřízených Československých státních aerolinií. Druhá fotografie pak zachycuje Aero A-14 nebo A-15 ve službách čs. letectva.   Tento dvojplošník představoval československou kopii německého prvoválečného typu Hansa-Brandenburg C.I, o který mělo československé letectvo z důvodu nedostatku lepších strojů zájem i po […]

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Snímky vybuchujícího sovětského tanku T-34/85 na Klárově byly pořízeny roku 1975 při natáčení válečného filmu režiséra Otakara Vávry „Osvobození Prahy“.   Režisér Otakar Vávra v sedmdesátých letech natočil trojici filmů, jež reflektovaly československou zkušenost s tragickými událostmi let 1938–1945. Po snímcích Dny zrady (1973) a Sokolovo (1974) tak celou volnou trilogii zakončil filmem Osvobození Prahy (1975); byl […]

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje.   S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou […]

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Snímek, pořízený rakousko-uherskými námořníky, zachycuje ulici v Soluni kolem roku 1911, tedy těsně předtím, než se toto město za první balkánské války vrátilo pod řeckou vládu.   Soluň byla významným městem již ve starověku. Roku 1430 přešla do osmanských rukou a po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se stala domovem velké židovské komunity. Na konci […]

L-200 Morava

L-200 Morava

Snímek zachycuje vystavený civilní letoun L-200 „Morava“ jedné z ranějších verzí, zkonstruovaný a vyráběný v padesátých a šedesátých letech v Kunovicích.   Roku 1955 zahájil moravský podnik Let Kunovice (v letech 1957–1967 zvaný „Strojírny první pětiletky“) vývoj letounu, který měl sloužit především jako aerotaxi. Stroj dostal označení L-200 „Morava“ a jeho prototyp poprvé vzlétl 9. dubna 1957. Jednalo […]

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Snímek zachycuje německý dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36, jedoucí po horské silnici při invazi do Jugoslávie a Řecka na jaře 1941.   Státy jihovýchodní Evropy se nemohly vyhnout tomu, aby se staly bojištěm velmocí. Již v dubnu 1939 byla Albánie anektována Itálií. 28. října 1940 Mussoliniho vojska zahájila útok […]

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.   Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny […]

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Snímky, pořízené v období rychlého rozmachu letectví na počátku dvacátého století, zachycují různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích.   První zprávy o létajících prostředcích nesoucích lidi pocházejí již ze starověku, mají však spíše bájný charakter. Z renesance jsou doloženy Leonardovy nerealizované plány létajících strojů. Cestu do vzduchu lidstvu doopravdy otevřel až první let horkovzdušného balónu bratří Montgolfierů […]

Československý 130mm raketomet vz. 51

Československý 130mm raketomet vz. 51

Snímek zachycuje československý 130mm raketomet vz. 51 s obsluhou.   Raketomety byly v ČSR po druhé světové válce vyvíjeny na několika místech, úspěšný byl projekt RK-2 ze Škodových závodů, a to přesto, že jeho ráže 130 mm nebyla kompatibilní se sovětskou technikou. Raketomet měl být původně montován na americké nákladní vozy Studebaker – těch však nebylo k dispozici […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha