Fotografie týdne – archiv

Lidové milice na Letenské pláni

Lidové milice na Letenské pláni

Snímek, pořízený při přehlídce na Letenské pláni, zachycuje příslušníky Lidových milicí na sovětských automobilech GAZ-69A, táhnoucích 82 mm bezzákluzové kanóny vz. 59.   Lidové milice vycházely ze Závodních milicí, jež vznikly v továrnách bezprostředně po osvobození v květnu 1945 a vbrzku upadly pod vliv komunistů. Samotné Lidové milice byly založeny z rozhodnutí Ústředního výboru KSČ těsně před komunistickým […]

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Snímek ze druhé poloviny 30. let zachycuje formaci bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101 z Letky 71.   Tyto stroje byly pokračováním řady Aero A-100 a A-101 – vznikly tak, že Ministerstvo národní obrany nechalo do draku letounu Aero A-101 zabudovat motor HS 12 Ydrs o výkonu 860 koní. Přestože se jednalo o silnější motor než u předchozích […]

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Snímek zachycuje příslušníky c. a k. pěšího pluku č. 35 s doplňovacím obvodem v Plzni; pořízen byl v letech 1908–09, tedy v době, kdy probíhala tzv. bosenská krize. (Přestože je na snímku uvedeno, že vyfotografovaní vojáci jsou jednoročními dobrovolníky, jejich uniformy nenesou jejich specifické označení nad manžetou rukávů a na límci. Fotografie tedy mohla být pořízena bezprostředně po jejich […]

Italský lehký tank Fiat

Italský lehký tank Fiat

Snímek zachycuje trojici italských lehkých tanků Fiat 3000 Mod. 21.   Konstrukce tohoto tanku představovala vylepšení francouzského modelu Renault FT. Roku 1918, kdy vznikla, se počítalo s masovou výrobou těchto strojů na italské frontě roku 1919 – první světová válka však skončila ještě předtím. Původní objednávka na 1400 strojů tak byla stornována, výroba se protahovala a […]

Letoun BAK-01

Letoun BAK-01

Na fotografii z období tzv. normalizace je zachycen letoun BAK-01, jediný svého typu, jakožto exponát v muzeu ve Kbelích.   Když byla 1. srpna 1945 v Liberci založena Vojenská odborná škola leteckých mechaniků, její personál přispíval k rozvoji čs. letectví vedle výuky i jinak. Skupina leteckých nadšenců z této školy se rozhodla sestrojit stroj, jenž by byl schopen dosáhnout rychlostního […]

Maďarská republika rad

Maďarská republika rad

Dvojice snímků zachycuje scény z Maďarské republiky rad, od jejíhož vzniku uplyne 21. března 2019 sto let. První snímek zachycuje maďarského komunistického vůdce Bélu Kuna, jak hovoří k davu před budovou uherského parlamentu. Na druhé fotografii jedou představitelé Maďarské republiky rad v automobilu; Béla Kun je zcela vpravo.   Koncem října 1918 se Uhry nalézaly v zoufalé situaci. Dohodová […]

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Snímek, pořízený na sklonku druhé světové války ve zničené vesnici v prostoru východní fronty, zachycuje vyřazený sovětský těžký tank IS-2.   V průběhu druhé světové války sovětský vojenský průmysl vyvíjel a vyráběl stále silnější tanky. Roku 1943 byl zaveden do sériové výroby těžký tank IS-85 („Josif Stalin“; IS-1) s kanónem ráže 85 mm, ale těchto tanků bylo vyrobeno […]

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Dvojice snímků zachycuje československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák. Na jedné fotografii z konce 40. let letí stroj tohoto typu nad rybníkem. Stroj na dalším snímku s imatrikulací OO-FRE byl získán do sbírek muzea ve Kbelích od belgického majitele roku 1970.   Vývoj tohoto letounu byl zahájen ve Zlínských leteckých závodech v Otrokovicích bezprostředně po skončení […]

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Císař Vilém II. u rakousko-uherské jednotky

Snímek, pořízený za první světové války, zachycuje německého císaře Viléma II. s doprovodem na návštěvě u rakousko-uherské jednotky. Císař se nachází uprostřed snímku a je k nám natočen zčásti z profilu, zčásti zády.   Císař Vilém II. (1859–1941) nastoupil na trůn roku 1888 a o dva roky později poslal na odpočinek kancléře Bismarcka, od nějž se velice lišil. […]

Britská pětadvacetiliberní kanonová houfnice

Britská pětadvacetiliberní kanonová houfnice

Snímek zachycuje britskou pětadvacetiliberní kanonovou houfnici bez úsťové brzdy na přehlídce Československé samostatné obrněné brigády.   Originální název této zbraně je „Ordnance, Quick Fire, 25-pounder Gun“ a jedná se o 25 liberní kanonovou houfnici ráže 87,6 mm, která byla zavedena do výzbroje těsně před začátkem druhé světové války a která se stala základním polním dělem […]

Českoslovenští vojáci při výcviku v Buzuluku

Českoslovenští vojáci při výcviku v Buzuluku

Dvojice snímků z roku 1942 zachycuje československé vojáky při výcviku v Buzuluku.   Čechoslováci, kteří se po vypuknutí druhé světové války dostali na sovětské území, se ocitli v nezáviděníhodné situaci – podezírání, internace, gulag. Teprve přepadení SSSR nacistickým Německem jim otevřelo cestu k tomu, aby se mohli zapojit do úsilí o osvobození jejich vlasti. Za […]

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Dvojice snímků zachycuje československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41) při pohledu zleva a zprava.   Roku 1930 využilo Ministerstvo národní obrany faktu, že mělo k dispozici větší množství motorů Hispano-Suiza 8Fb o výkonu 300 koní, a vzneslo požadavek na zkonstruování cvičného letounu pro pokračující výcvik, který by nesl právě tento motor. Zvítězila konstrukce firmy Praga, navržená […]

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Snímek zachycuje dvojici obrněných vozů čs. armády. Nalevo je domácí model Škoda Fiat-Torino (tento vůz byl označen číslem 10), vpravo jeden ze dvou italských vozů Lancia 1Z (č. 2), jimiž čs. armáda disponovala.   Vozy Lancia 1Z (též „IZ“) sloužily italskému vojsku od roku 1916. Byly vyzbrojeny trojicí kulometů ve dvou otočných věžích, z nichž […]

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Snímek, pořízený v letech 1943–44 ve Spojeném království, zachycuje tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády. Mezi hodnostáři na tribuně je zachycen i president Edvard Beneš (postava ve světlém plášti a klobouku, nakloněná nad zábradlím).   Od sklonku 30. let bylo vyrobeno pro britskou armádu postupně vícero typů křižníkových tanků. Mezi nejvýznamnější z nich patřil tank […]

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Snímek, pořízený 1. května 1969 v muzeu ve Kbelích, zachycuje sportovní letouny Sokol M-1C (s imatrikulací OK-BHM) a Meta Sokol (OK-KHN), vyrobené ve 40. a 50. letech leteckou továrnou v Chocni (původně Beneš-Mráz, mnohem později Orličan Choceň).   Stroj M-1 Sokol představoval první československý sportovní letoun vyrobený po druhé světové válce; jeho autorem byl Ing. Zdeněk Rublič […]

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Snímek pořízený 6. listopadu 1943 zachycuje rotného Demetera Senického a jeho spolubojovníka při střelbě ze sovětského protitankového kanónu ráže 45 mm v boji o Kyjev.   Demeter Senický se narodil 27. listopadu 1917 v české rodině v převážně polské vesnici Edvardovka na Volyni. Roku 1939 byl jeho rodný kraj anektován Sovětským svazem, v dubnu 1941 byl D. Senický odveden […]

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Snímek, pořízený roku 1916 na Václavském náměstí u příležitosti mše za vítězství rakousko-uherských zbraní, zachycuje rakousko-uherské hodnostáře. Na fotografii jsou zvěčněni pražský starosta JUDr. Karel Groš, rytíř Herget (?), president pražského Vrchního soudu Veselý, baron Brenk (?),polní podmaršál Simon rytíř Schwerdtner von Schwertburg (předválečný velitel 5. pěší divize z Olomouce a poté vojenský inspektor u […]

Dopravní letoun Aero A-204

Dopravní letoun Aero A-204

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje jediný vyrobený prototyp dopravního letounu Aero A-204, vyvinutého pro Československé státní aerolinie.   V polovině 30. let Československé státní aerolinie vznesly podrobné požadavky na nový typ dopravního letounu, realizace se ujal Ing. Antonín Husník z firmy Aero. Prototyp, označený OK-BAA, poprvé vzlétl v březnu 1936. Oproti původnímu […]

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Snímek, pořízený na Strahovském stadionu patrně při příležitosti návštěvy maršála Tita 22. března 1946, zachycuje původně sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12 se 152 mm kanónovou houfnicí vzor 1937 (ML-20) ve službách československé armády.   V průběhu druhé světové války Rudá armáda naléhavě potřebovala pásové dělostřelecké tahače. Koncem roku 1942 zahájily závody v Jaroslavli práce na novém […]

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Snímek, pořízený ve druhé polovině druhé světové války patrně v chorvatské Slavonii, zachycuje skupinu příslušníků I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova, bojujících v řadách Titových partyzánů.   Již před rokem 1914 tvořili Češi a Slováci nezanedbatelnou část obyvatelstva Slavonie i dalších území na jižní hranici mocnářství. Po porážce královské Jugoslávie se nepřátelství mezi jejími národy, vydatně […]

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Fotografie pořízené na sklonku 30. let zachycují nizozemský střední bombardér Fokker T.V ve službách nizozemského královského letectva („V“ v jeho označení je římská číslice). Místo modro-bílo-červených výsostných znaků s oranžovým středem, zachycených na těchto snímcích a používaných i v současnosti, užívaly nizozemské letouny za druhé světové války i oranžové trojúhelníky s černým lemováním.   Firma Fokker, založená roku 1912 […]

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Snímek, pořízený dne 30. listopadu 1938 při prezidentské volbě, zachycuje Emila Háchu doprovázeného generálem Syrovým a dalšími hodnostáři.   Když se Československo podvolilo nátlaku velmocí a vyhovělo německým, polským a maďarským územním nárokům, došlo k totální diskreditaci První republiky, jejího étosu a jejích čelných stoupenců. 5. října 1938 Edvard Beneš abdikoval a odletěl do exilu, česká politika […]

Aeroklub Raná

Aeroklub Raná

Dvojice snímků ze 60.–80. let dokumentuje činnost Aeroklubu Raná. První fotografie zvěčňuje hangár aeroklubu s ukrytými kluzáky, na druhém snímku jsou na svahu zachyceni členové aeroklubu se závěsným kluzákem čili rogalem.   Lokalitu Raná severně od Loun, mimořádně vhodnou pro plachtění, objevil jako první plachtařský klub Akaflieg Prag z německé techniky v Praze; první let […]

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Snímek zachycuje explozi italského dělostřeleckého granátu za železničním mostem přes řeku Soču. Pořízen byl v letech 1915–17, když na Soči probíhaly těžké boje mezi italskou armádou a rakousko-uherskými obránci.   Dne 23. května 1915 vyhlásila Itálie válku svému někdejšímu rakousko-uherskému spojenci. Pokud snad někteří Italové snili o rychlém postupu do nitra mocnářství, snili marně. Jistý […]

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Snímek zachycuje německé revolucionáře v berlínské zoologické zahradě za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht. V době zveřejnění této fotografie si připomínáme sto let od počátku revoluce v Německu.   Na podzim roku 1918 bylo císařské Německo v zoufalé situaci. Obyvatelstvo hladovělo, armády byly vytlačovány z Francie a Belgie, spojenci postupně odpadali, a ani fakt, že pod německou mocí se […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha