Fotografie týdne – archiv

Dvojplošník Aero A-32

Dvojplošník Aero A-32

Dvojice snímků zachycuje dvojplošník Aero A-32. První snímek zachycuje letoun verze Ap-32 v československých službách. Na druhé fotografii je zvěčněn stroj A-32 finského letectva (finský výsostný znak v podobě modré svastiky je zjevně retušovaný). Za pozornost stojí zejména odlišný podvozek u obou verzí.   V polovině dvacátých let vznikl velice úspěšný víceúčelový dvojplošník Aero A-11. Roku 1927 jeho […]

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Trojice snímků zachycuje průzkumné automobily Humber LRC (Light Reconnaissance Car) ve službách československé jednotky ve Spojeném království. Na prvních dvou snímcích je vůz při pohledu zepředu a zezadu, na třetím jsou vozy na manévrech v roli nepřítele, jak je patrno z provizorně namalovaných křížů.   Tyto obrněné průzkumné automobily, zvané též „Humberette“ nebo „Ironside“, vznikly roku 1940 […]

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Snímek, pořízený během anabáze čs. legií, zachycuje mandžuské město na Transsbiřské magistrále – nejpravděpodobněji Charbin. Za pozornost stojí zejména tehdejší čínské vlajky – jejich červený, žlutý, modrý, bílý a černý pruh symbolizovaly Chany (Číňany), Mandžuy, Mongoly, muslimy a Tibeťany.   Čínu od devatenáctého století stíhala jedna katastrofa za druhou, a ani po svržení mandžuské dynastie […]

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Snímek, pořízený ve třicátých letech, zachycuje japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel.   S prudkým rozvojem letadel a jejich využitím ve vojenství vzrůstala potřeba jejich včasného odhalení. Nejjednodušší způsob představovali bystrozrací pozorovatelé vybavení dalekohledy, kteří sledovali oblohu. Přestože tato metoda byla dlouhodobě využívána, měla své zjevné nevýhody – nejlépe fungovala za jasného, bezmračného dne. Akustické vyhledávání, […]

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Snímek, pořízený okolo roku 1911, zachycuje rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky.   Roku 1905 c. a k. námořnictvo pod vlivem poznatků z rusko-japonské války zvažovalo několik variant plánů nové bitevní lodě. Vítězný projekt měl charakter přechodného typu mezi dosavadními bitevními loděmi a dreadnoughty, jejichž čas měl teprve přijít. Stavba lodi Radetzky, jež dala této třídě jméno, byla […]

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Snímek, pořízený nedlouho před první světovou válkou, zachycuje černohorské a ruské důstojníky a civilní hodnostáře před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje.   Osmanská říše opakovaně Černohorce napadala, ale nedokázala si tento bojovný lid, žijící stále v kmenovém zřízení, doopravdy podrobit. Černé Hoře od konce sedmnáctého století vládli pravoslavní biskupové-vladykové z rodu Petrovićů, úřad se předával ze […]

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Trojice snímků zachycuje jediný vyrobený prototyp stíhacího letounu Praga E-45 ze třicátých let.   Před polovinou 30. let československé letectvo potřebovalo nový stíhací letoun a do soutěže se zapojila i firma ČKD-Praga s jednomístným dvouplošníkem Praga E-45, jehož autorem byl Ing. Jaroslav Šlechta. Délka stroje byla 7,45 m, rozpětí křídel 8,5 m a jejich celková plocha […]

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Trojice snímků zachycuje nedokončený stíhač tanků Hetzer, improvizovaně zprovozněný povstalci za Pražského povstání. Na prvním snímku z roku 1946 je stroj zachycen vystavený před budovou VHÚ na Žižkově, na druhém je detailní pohled. Třetí snímek pochází z poloviny sedmdesátých let a zachycuje stíhač tanků po opravě ve Kbelích.   5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým […]

Přehlídka 126 letadel na varšavském letišti

Přehlídka 126 letadel na varšavském letišti

Snímek z 29. září 1937 zachycuje slavnostní přehlídku 126 letadel na varšavském letišti u příležitosti předání daru od polské Společnosti pro leteckou obranu.   Polské letectvo na počátku druhé světové války muselo čelit obrovskému německému náporu, na který nebylo dostatečně připraveno. Polsko zvažovalo zařadit do své výzbroje francouzské stíhače Morane-Saulnier M.S.406 a britské letouny Hawker Hurricane, k čemuž […]

Čínský pancéřový vlak

Čínský pancéřový vlak

Snímek, pořízený na počátku čínsko-japonské války, zachycuje čínský pancéřový vlak. Před 80 lety probíhaly v Číně těžké boje, při nichž se Japoncům dařilo dobýt rozsáhlá území, avšak nedokázali uštědřit Číňanům rozhodující porážku.   Počátkem roku 1938 se Čína nalézala v zoufalé situaci – Japonci drželi Peking i tehdejší hlavní město Nanking, ležící na dolním toku řeky Jang-c’, […]

Vojsko a duchovno

Vojsko a duchovno

První snímek zachycuje rakousko-uherské důstojníky s katolickým biskupem a polním kurátem na italské frontě, na druhém snímku rovněž z italské fronty je polní mše 4. října 1916.   Válka byla odjakživa spojena s různými rituály. U primitivních etnik nebylo neobvyklé, že po bitvě byli zajatci obětováni. Válečníci se rovněž pokoušeli prostřednictvím věštění zjistit, jak zamýšlený boj dopadne; nejznámější […]

Československý bombardér Aero MB-200

Československý bombardér Aero MB-200

Snímek, pořízený na sklonku třicátých let, zachycuje československý bombardér Aero MB-200 – licenční verzi francouzského stroje Bloch MB.200.   V polovině třicátých let československé letectvo naléhavě potřebovalo zmodernizovat svoji bombardovací složku a rozhodlo se pro licenční výrobu francouzského stroje Bloch MB.200. Jednalo se o celokovový hornoplošník s pevným podvozkem a dvěma motory. Letoun byl 16 m dlouhý, 3,9 […]

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Snímek z meziválečného období zvěčňuje dělostřelecký tahač Škoda Z ve službách československé armády.   Dělostřelecké tahače sloužily již rakousko-uherské armádě za první světové války, a po jejím skončení v jejich výrobě pokračovaly československé továrny. Počátkem dvacátých let Škodovka vyráběla dva velice podobné typy tahačů, označené jako Škoda U a Škoda Z. Druhý zmíněný, zachycený na našem snímku, byl […]

Ruiny starověkého města Efezu

Ruiny starověkého města Efezu

Snímky, pořízené rakousko-uherskými námořníky kolem roku 1911, zachycují ruiny starověkého města Efezu na maloasijském pobřeží Egejského moře.   Toto město existovalo již v době bronzové, v desátém století př. n. l. bylo osídleno řeckými Ióny. Odpradávna bylo velkým kultovním centrem – nalézal se tam chrám bohyně Artemidy, jeden ze sedmi divů světa. Roku 356 př. […]

Československý dopravní letoun Avia 51

Československý dopravní letoun Avia 51

Fotografie, pořízená v polovině třicátých let, zachycuje československý dopravní letoun Avia 51 – jeden ze tří vyrobených letounů tohoto typu.   Tento dopravní letoun pro dva členy posádky a šest cestujících byl zkonstruován ve firmě Avia Ing. Robertem Nebesářem pro Československou leteckou společnost. Jednalo se o samonosný hornoplošník se třemi motory Avia Rk.12, z nichž […]

Československý pancéřový vlak číslo 1

Československý pancéřový vlak číslo 1

Snímek z roku 1930 zachycuje československý pancéřový vlak číslo 1.   Pancéřové vlaky se široce uplatnily za první světové války a využívaly je i čs. legie v Rusku, které však své vlaky při návratu do vlasti samozřejmě nevzaly s sebou. Mezitím došlo k nasazení pancéřových vlaků i rodící se československou armádou doma. Po vzniku ČSR byl v Praze-Vršovicích zabaven rakousko-uherský […]

Suezský průplav, 1920

Suezský průplav, 1920

První snímek zachycuje Suezský průplav roku 1920 při návratu ruských legií do vlasti. Na druhé fotografii je zaznamenáno centrum Port Saídu, přístavu ležícího na severním konci kanálu. Třetí snímek zachycuje budovu Společnosti Suezského průplavu tamtéž.   Suezský průplav, postavený v letech 1859–69, je neodmyslitelně spojen se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse. Na zrodu průplavu se však […]

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Snímky, pořízené kolem roku 1911, zachycují rakousko-uherské námořníky při a po nakládání uhlí na palubu jejich bitevní lodi.   Válečné lodě nikdy nemohly podnikat dlouhé plavby, aniž by potřebovaly doplnit zásoby na pevnině. S nástupem parolodí se tato potřeba stala ještě naléhavější, a proto mocnosti o to více usilovaly o zisk opěrných bodů – i […]

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Snímek z roku 1983 zachycuje sovětské a polské vojáky na cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83.   Společná cvičení Varšavského paktu měla za cíl procvičit spolupráci mezi ozbrojenými silami členských států, ale stejně dobře mohla sloužit k politickému nátlaku Sovětského svazu na jeho satelity. Příkladem bylo cvičení Sojuz ’81, pořádané v březnu až dubnu 1981 na území Polska, Československa a […]

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Dvojice snímků, pořízených v červenci 1942 v Haifě, zachycuje výcvik příslušníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního s protiletadlovými kanóny ráže 40 mm od švédské firmy AB Bofors.   Vývoj automatického kanónu ráže 40 mm byl zahájen roku 1928 na základě požadavku švédského námořnictva a byl dokončen roku 1932. Již ve třicátých letech se tyto kanóny uplatnily […]

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Snímek zachycuje rakousko-uherskou zásobovací loď pro ponorky Gäa, jedno z plavidel, jež se účastnila vzpoury v Boce Kotorské. Počátkem února 2018 si připomínáme stoleté výročí této vzpoury a jejího potlačení.   Jadranský záliv zvaný Boka Kotorská byl jednou z nejdůležitějších základen rakousko-uherského loďstva. Počátkem roku 1918 se již naplno projevovala válečná únava, jež spolu s nedostatky v zásobování vedla ke […]

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Snímek, pořízený v muzeu ve Kbelích počátkem 70. let, zachycuje jediný exemplář sovětského víceúčelového stroje Jak-12R, který byl v letech 1956–1970 využíván v Československu.   Sovětské letectvo vzneslo požadavek na nový průzkumný stroj již roku 1944, Jakovlevova konstrukční kancelář přišla nejprve s modelem Jak-10 a poté se strojem Jak-12, jehož prototyp poprvé vzlétl 20. října 1947. Postupem času bylo […]

Sovětský plamenometný tank OT-133

Sovětský plamenometný tank OT-133

Snímek, pořízený na počátku nacistické invaze do SSSR v červnu 1941, zachycuje vyřazený plamenometný tank OT-133 (ChT-133) spolu s padlými sovětskými obránci.   Velice rozšířený sovětský tank T-26 ze třicátých let měl celou řadu modifikací včetně několika sériově vyráběných plamenometných, známých nyní jako OT-26, OT-130 a OT-133. (Původně byly tyto stroje označovány písmeny „ChT“, což […]

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Snímek, pořízený 1. května 1969, zachycuje dvojplošník Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích.   Tento typ dvouplošníku je německého původu, navržen byl již v první polovině třicátých let pod označením Bücker Bü 131 Jungmann a sloužil k výcviku pilotů. Již před válkou byl značně rozšířen, byl licenčně vyráběn ve Španělsku, Švýcarsku, Maďarsku a […]

Republikánští bojovníci za španělské občanské války

Republikánští bojovníci za španělské občanské války

Snímek zachycuje republikánské bojovníky za španělské občanské války. Ve dnech jeho zveřejnění si připomínáme 80 let od bitvy u Teruelu z přelomu let 1937–38.   Horské město Teruel, správní centrum jedné z aragonských provincií, se od počátku války nalézalo ve výběžku nacionalistické fronty do republikánského území. Koncem roku 1937 republikáni potřebovali podpořit morálku a překazit […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha