Fotografie týdne – archiv

Rudá armáda v Bratislavě

Rudá armáda v Bratislavě

Snímek, pořízený počátkem dubna 1945, zachycuje sovětské vojáky na shromáždění v osvobozené Bratislavě.   Přestože Slovenské národní povstání nevedlo k rychlé porážce sil Osy na Slovensku, došlo na přelomu let 1944/45 k osvobození velké části slovenského území – 19. ledna 1945 vstoupila Rudá armáda do Košic, jednoho z největších měst předválečné ČSR. Pod kontrolou Němců a loutkového Slovenského štátu (úředně […]

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Snímek, pořízený v loděnicích v tehdy uherském přístavu Fiume (Rijeka) v lednu 1917, zachycuje rakousko-uherskou ponorku U-22 nebo U-23 třídy U-20 při spouštění na vodu.   Po vypuknutí první světové války rakousko-uherské námořnictvo seznalo, že urychleně potřebuje začít se stavbou nových ponorek. Jeho volba padla na dánské ponorky třídy Havmanden. Trojice těchto plavidel byla v letech 1910–13 stavěna firmou […]

Dopravní letoun Aero A-38

Dopravní letoun Aero A-38

Snímek, pořízený patrně počátkem třicátých let, zachycuje dopravní letoun Aero A-38 v letu nad městem.   Tato jednomotorová konstrukce Ing. Antonína Husníka představovala modernizaci staršího dvojplošníku Aero A-23. Hlavní změnu představovalo, že prostor pro dvojici letců byl přesunut před kabinu pro cestující a byl celý zasklený. Trup letounu se tak podobal trupu dopravního hornoplošníku Aero A-35 […]

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Snímek pořízený roku 1946 zachycuje československé a polské vojáky a civilisty na společné hranici.   Vztahy mezi meziválečnou ČSR a Polskem byly kaleny polskými nároky na česká a slovenská území, jež vyvrcholily polským podílem na záboru čs. pohraničí po Mnichovu. Úvahy exilových představitelů obou zemí za druhé světové války o vytvoření čs.-polské konfederace nepřinesly žádné […]

Podpora republikánů za španělské občanské války

Podpora republikánů za španělské občanské války

Dvojice snímků dokumentuje jeden z aspektů španělské občanské války – ceremonie, jež měly podpořit morálku obyvatelstva republikánské zóny a udržovat pocit, že osud Španělska je propojen s osudem světa. Dne 23. září 2018 si připomeneme osmdesát let od konce bojové aktivity komunisty kontrolovaných interbrigád.   Roku 1938 republikáni utržili sérii vážných porážek. Počátkem roku prohráli u Teruelu, […]

Útok československé jízdy

Útok československé jízdy

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje útok československé jízdy.   Přestože byly jezdecké jednotky na bojištích první světové války do značné míry upozaděny, zůstalo jezdectvo součástí armád i v po roce 1918. Jízdu tak využívalo i meziválečné Československo. Jedenáct jezdeckých pluků, přejmenovaných roku 1936 na dragounské, tvořilo jádro čtyř jezdeckých brigád, jež se před […]

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Série snímků dokumentuje poslední rozloučení s Edvardem Benešem (28. 05. 1884 – 03. 09. 1948) v Sezimově Ústí. Ve dnech jejich zveřejnění si připomínáme sedmdesát let od úmrtí této klíčové postavy našich moderních dějin.   Málokterý dramatik by si troufl stvořit postavu, jejíž osudy by byly tak plné zvratů jako ty Benešovy. Nikdo neovlivnil české dějiny dvacátého […]

Československé dvojplošníky Aero

Československé dvojplošníky Aero

První snímek, pořízený pravděpodobně kolem poloviny dvacátých let, zachycuje československý dvojplošník Aero A-14 ve službách nově zřízených Československých státních aerolinií. Druhá fotografie pak zachycuje Aero A-14 nebo A-15 ve službách čs. letectva.   Tento dvojplošník představoval československou kopii německého prvoválečného typu Hansa-Brandenburg C.I, o který mělo československé letectvo z důvodu nedostatku lepších strojů zájem i po […]

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Tank T-34/85 při natáčení filmu Osvobození Prahy

Snímky vybuchujícího sovětského tanku T-34/85 na Klárově byly pořízeny roku 1975 při natáčení válečného filmu režiséra Otakara Vávry „Osvobození Prahy“.   Režisér Otakar Vávra v sedmdesátých letech natočil trojici filmů, jež reflektovaly československou zkušenost s tragickými událostmi let 1938–1945. Po snímcích Dny zrady (1973) a Sokolovo (1974) tak celou volnou trilogii zakončil filmem Osvobození Prahy (1975); byl […]

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje.   S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou […]

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Snímek, pořízený rakousko-uherskými námořníky, zachycuje ulici v Soluni kolem roku 1911, tedy těsně předtím, než se toto město za první balkánské války vrátilo pod řeckou vládu.   Soluň byla významným městem již ve starověku. Roku 1430 přešla do osmanských rukou a po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se stala domovem velké židovské komunity. Na konci […]

L-200 Morava

L-200 Morava

Snímek zachycuje vystavený civilní letoun L-200 „Morava“ jedné z ranějších verzí, zkonstruovaný a vyráběný v padesátých a šedesátých letech v Kunovicích.   Roku 1955 zahájil moravský podnik Let Kunovice (v letech 1957–1967 zvaný „Strojírny první pětiletky“) vývoj letounu, který měl sloužit především jako aerotaxi. Stroj dostal označení L-200 „Morava“ a jeho prototyp poprvé vzlétl 9. dubna 1957. Jednalo […]

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Snímek zachycuje německý dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36, jedoucí po horské silnici při invazi do Jugoslávie a Řecka na jaře 1941.   Státy jihovýchodní Evropy se nemohly vyhnout tomu, aby se staly bojištěm velmocí. Již v dubnu 1939 byla Albánie anektována Itálií. 28. října 1940 Mussoliniho vojska zahájila útok […]

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.   Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny […]

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Snímky, pořízené v období rychlého rozmachu letectví na počátku dvacátého století, zachycují různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích.   První zprávy o létajících prostředcích nesoucích lidi pocházejí již ze starověku, mají však spíše bájný charakter. Z renesance jsou doloženy Leonardovy nerealizované plány létajících strojů. Cestu do vzduchu lidstvu doopravdy otevřel až první let horkovzdušného balónu bratří Montgolfierů […]

Československý 130mm raketomet vz. 51

Československý 130mm raketomet vz. 51

Snímek zachycuje československý 130mm raketomet vz. 51 s obsluhou.   Raketomety byly v ČSR po druhé světové válce vyvíjeny na několika místech, úspěšný byl projekt RK-2 ze Škodových závodů, a to přesto, že jeho ráže 130 mm nebyla kompatibilní se sovětskou technikou. Raketomet měl být původně montován na americké nákladní vozy Studebaker – těch však nebylo k dispozici […]

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům.   Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se […]

Dvojplošník Aero A-32

Dvojplošník Aero A-32

Dvojice snímků zachycuje dvojplošník Aero A-32. První snímek zachycuje letoun verze Ap-32 v československých službách. Na druhé fotografii je zvěčněn stroj A-32 finského letectva (finský výsostný znak v podobě modré svastiky je zjevně retušovaný). Za pozornost stojí zejména odlišný podvozek u obou verzí.   V polovině dvacátých let vznikl velice úspěšný víceúčelový dvojplošník Aero A-11. Roku 1927 jeho […]

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Trojice snímků zachycuje průzkumné automobily Humber LRC (Light Reconnaissance Car) ve službách československé jednotky ve Spojeném království. Na prvních dvou snímcích je vůz při pohledu zepředu a zezadu, na třetím jsou vozy na manévrech v roli nepřítele, jak je patrno z provizorně namalovaných křížů.   Tyto obrněné průzkumné automobily, zvané též „Humberette“ nebo „Ironside“, vznikly roku 1940 […]

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Snímek, pořízený během anabáze čs. legií, zachycuje mandžuské město na Transsbiřské magistrále – nejpravděpodobněji Charbin. Za pozornost stojí zejména tehdejší čínské vlajky – jejich červený, žlutý, modrý, bílý a černý pruh symbolizovaly Chany (Číňany), Mandžuy, Mongoly, muslimy a Tibeťany.   Čínu od devatenáctého století stíhala jedna katastrofa za druhou, a ani po svržení mandžuské dynastie […]

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Snímek, pořízený ve třicátých letech, zachycuje japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel.   S prudkým rozvojem letadel a jejich využitím ve vojenství vzrůstala potřeba jejich včasného odhalení. Nejjednodušší způsob představovali bystrozrací pozorovatelé vybavení dalekohledy, kteří sledovali oblohu. Přestože tato metoda byla dlouhodobě využívána, měla své zjevné nevýhody – nejlépe fungovala za jasného, bezmračného dne. Akustické vyhledávání, […]

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Snímek, pořízený okolo roku 1911, zachycuje rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky.   Roku 1905 c. a k. námořnictvo pod vlivem poznatků z rusko-japonské války zvažovalo několik variant plánů nové bitevní lodě. Vítězný projekt měl charakter přechodného typu mezi dosavadními bitevními loděmi a dreadnoughty, jejichž čas měl teprve přijít. Stavba lodi Radetzky, jež dala této třídě jméno, byla […]

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Snímek, pořízený nedlouho před první světovou válkou, zachycuje černohorské a ruské důstojníky a civilní hodnostáře před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje.   Osmanská říše opakovaně Černohorce napadala, ale nedokázala si tento bojovný lid, žijící stále v kmenovém zřízení, doopravdy podrobit. Černé Hoře od konce sedmnáctého století vládli pravoslavní biskupové-vladykové z rodu Petrovićů, úřad se předával ze […]

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Trojice snímků zachycuje jediný vyrobený prototyp stíhacího letounu Praga E-45 ze třicátých let.   Před polovinou 30. let československé letectvo potřebovalo nový stíhací letoun a do soutěže se zapojila i firma ČKD-Praga s jednomístným dvouplošníkem Praga E-45, jehož autorem byl Ing. Jaroslav Šlechta. Délka stroje byla 7,45 m, rozpětí křídel 8,5 m a jejich celková plocha […]

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Trojice snímků zachycuje nedokončený stíhač tanků Hetzer, improvizovaně zprovozněný povstalci za Pražského povstání. Na prvním snímku z roku 1946 je stroj zachycen vystavený před budovou VHÚ na Žižkově, na druhém je detailní pohled. Třetí snímek pochází z poloviny sedmdesátých let a zachycuje stíhač tanků po opravě ve Kbelích.   5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha