Fotografie týdne – archiv

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Čs. legionáři ve Vladivostoku před evakuací do vlasti

Skupinový snímek zachycuje čs. legionáře ve Vladivostoku před jejich evakuací do vlasti – ještě na sobě nemají tzv. vladivostocké stejnokroje.   S tím, jak bolševici získávali navrch během občanské války v Rusku, bylo další působení čs. legií stále méně přínosné a vojáci se nadto chtěli vrátit do nově vzniklé ČSR. Přes evropské Rusko to nebylo možné, jedinou […]

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Ulice v Soluni kolem roku 1911

Snímek, pořízený rakousko-uherskými námořníky, zachycuje ulici v Soluni kolem roku 1911, tedy těsně předtím, než se toto město za první balkánské války vrátilo pod řeckou vládu.   Soluň byla významným městem již ve starověku. Roku 1430 přešla do osmanských rukou a po vyhnání Židů ze Španělska roku 1492 se stala domovem velké židovské komunity. Na konci […]

L-200 Morava

L-200 Morava

Snímek zachycuje vystavený civilní letoun L-200 „Morava“ jedné z ranějších verzí, zkonstruovaný a vyráběný v padesátých a šedesátých letech v Kunovicích.   Roku 1955 zahájil moravský podnik Let Kunovice (v letech 1957–1967 zvaný „Strojírny první pětiletky“) vývoj letounu, který měl sloužit především jako aerotaxi. Stroj dostal označení L-200 „Morava“ a jeho prototyp poprvé vzlétl 9. dubna 1957. Jednalo […]

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36

Snímek zachycuje německý dělostřelecký tahač Krupp „Protze“ s protitankovým kanónem 3.7 cm Pak 36, jedoucí po horské silnici při invazi do Jugoslávie a Řecka na jaře 1941.   Státy jihovýchodní Evropy se nemohly vyhnout tomu, aby se staly bojištěm velmocí. Již v dubnu 1939 byla Albánie anektována Itálií. 28. října 1940 Mussoliniho vojska zahájila útok […]

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Vládní vojsko na Velkém náměstí v Hradci Králové

Snímky zachycují důstojníky a hudbu Vládního vojska na Velkém náměstí v Hradci Králové. Pořízeny byly v polovině roku 1942, když i v Hradci Králové došlo ke shora iniciované manifestaci na důkaz „podpory“ okupantů po atentátu na Heydricha.   Po okupaci zbytku českých zemí nacistickým Německem 14. března 1939 byly zbytky čs. armády v Protektorátu odzbrojeny […]

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích

Snímky, pořízené v období rychlého rozmachu letectví na počátku dvacátého století, zachycují různé typy kluzáků vyvinuté v českých zemích.   První zprávy o létajících prostředcích nesoucích lidi pocházejí již ze starověku, mají však spíše bájný charakter. Z renesance jsou doloženy Leonardovy nerealizované plány létajících strojů. Cestu do vzduchu lidstvu doopravdy otevřel až první let horkovzdušného balónu bratří Montgolfierů […]

Československý 130mm raketomet vz. 51

Československý 130mm raketomet vz. 51

Snímek zachycuje československý 130mm raketomet vz. 51 s obsluhou.   Raketomety byly v ČSR po druhé světové válce vyvíjeny na několika místech, úspěšný byl projekt RK-2 ze Škodových závodů, a to přesto, že jeho ráže 130 mm nebyla kompatibilní se sovětskou technikou. Raketomet měl být původně montován na americké nákladní vozy Studebaker – těch však nebylo k dispozici […]

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Českoslovenští legionáři na nádraží v Čeljabinsku

Snímek zachycuje skupinu československých legionářů na nádraží v Čeljabinsku za občanské války v Rusku. V polovině května 2018 jsme si připomněli sto let od incidentu, který vedl k zapojení čs. legií v Rusku do boje proti ruským bolševikům.   Brestlitevský mír vedl k repatriaci německých a rakousko-uherských válečných zajatců. Naopak čs. legie v Rusku se […]

Dvojplošník Aero A-32

Dvojplošník Aero A-32

Dvojice snímků zachycuje dvojplošník Aero A-32. První snímek zachycuje letoun verze Ap-32 v československých službách. Na druhé fotografii je zvěčněn stroj A-32 finského letectva (finský výsostný znak v podobě modré svastiky je zjevně retušovaný). Za pozornost stojí zejména odlišný podvozek u obou verzí.   V polovině dvacátých let vznikl velice úspěšný víceúčelový dvojplošník Aero A-11. Roku 1927 jeho […]

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Průzkumné automobily Humber LRC ve službách čs. jednotky ve Spojeném království

Trojice snímků zachycuje průzkumné automobily Humber LRC (Light Reconnaissance Car) ve službách československé jednotky ve Spojeném království. Na prvních dvou snímcích je vůz při pohledu zepředu a zezadu, na třetím jsou vozy na manévrech v roli nepřítele, jak je patrno z provizorně namalovaných křížů.   Tyto obrněné průzkumné automobily, zvané též „Humberette“ nebo „Ironside“, vznikly roku 1940 […]

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Mandžuské město na Transsbiřské magistrále

Snímek, pořízený během anabáze čs. legií, zachycuje mandžuské město na Transsbiřské magistrále – nejpravděpodobněji Charbin. Za pozornost stojí zejména tehdejší čínské vlajky – jejich červený, žlutý, modrý, bílý a černý pruh symbolizovaly Chany (Číňany), Mandžuy, Mongoly, muslimy a Tibeťany.   Čínu od devatenáctého století stíhala jedna katastrofa za druhou, a ani po svržení mandžuské dynastie […]

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel

Snímek, pořízený ve třicátých letech, zachycuje japonské naslouchací zařízení pro detekci letadel.   S prudkým rozvojem letadel a jejich využitím ve vojenství vzrůstala potřeba jejich včasného odhalení. Nejjednodušší způsob představovali bystrozrací pozorovatelé vybavení dalekohledy, kteří sledovali oblohu. Přestože tato metoda byla dlouhodobě využívána, měla své zjevné nevýhody – nejlépe fungovala za jasného, bezmračného dne. Akustické vyhledávání, […]

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky

Snímek, pořízený okolo roku 1911, zachycuje rakousko-uherský semidreadnought třídy Radetzky.   Roku 1905 c. a k. námořnictvo pod vlivem poznatků z rusko-japonské války zvažovalo několik variant plánů nové bitevní lodě. Vítězný projekt měl charakter přechodného typu mezi dosavadními bitevními loděmi a dreadnoughty, jejichž čas měl teprve přijít. Stavba lodi Radetzky, jež dala této třídě jméno, byla […]

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Důstojníci před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje

Snímek, pořízený nedlouho před první světovou válkou, zachycuje černohorské a ruské důstojníky a civilní hodnostáře před ministerstvem války v černohorském hlavním městě Cetinje.   Osmanská říše opakovaně Černohorce napadala, ale nedokázala si tento bojovný lid, žijící stále v kmenovém zřízení, doopravdy podrobit. Černé Hoře od konce sedmnáctého století vládli pravoslavní biskupové-vladykové z rodu Petrovićů, úřad se předával ze […]

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Prototyp stíhacího letounu Praga E-45

Trojice snímků zachycuje jediný vyrobený prototyp stíhacího letounu Praga E-45 ze třicátých let.   Před polovinou 30. let československé letectvo potřebovalo nový stíhací letoun a do soutěže se zapojila i firma ČKD-Praga s jednomístným dvouplošníkem Praga E-45, jehož autorem byl Ing. Jaroslav Šlechta. Délka stroje byla 7,45 m, rozpětí křídel 8,5 m a jejich celková plocha […]

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Stíhač tanků Hetzer z Pražského povstání

Trojice snímků zachycuje nedokončený stíhač tanků Hetzer, improvizovaně zprovozněný povstalci za Pražského povstání. Na prvním snímku z roku 1946 je stroj zachycen vystavený před budovou VHÚ na Žižkově, na druhém je detailní pohled. Třetí snímek pochází z poloviny sedmdesátých let a zachycuje stíhač tanků po opravě ve Kbelích.   5. května 1945 vypuklo v Praze povstání proti nacistickým […]

Přehlídka 126 letadel na varšavském letišti

Přehlídka 126 letadel na varšavském letišti

Snímek z 29. září 1937 zachycuje slavnostní přehlídku 126 letadel na varšavském letišti u příležitosti předání daru od polské Společnosti pro leteckou obranu.   Polské letectvo na počátku druhé světové války muselo čelit obrovskému německému náporu, na který nebylo dostatečně připraveno. Polsko zvažovalo zařadit do své výzbroje francouzské stíhače Morane-Saulnier M.S.406 a britské letouny Hawker Hurricane, k čemuž […]

Čínský pancéřový vlak

Čínský pancéřový vlak

Snímek, pořízený na počátku čínsko-japonské války, zachycuje čínský pancéřový vlak. Před 80 lety probíhaly v Číně těžké boje, při nichž se Japoncům dařilo dobýt rozsáhlá území, avšak nedokázali uštědřit Číňanům rozhodující porážku.   Počátkem roku 1938 se Čína nalézala v zoufalé situaci – Japonci drželi Peking i tehdejší hlavní město Nanking, ležící na dolním toku řeky Jang-c’, […]

Vojsko a duchovno

Vojsko a duchovno

První snímek zachycuje rakousko-uherské důstojníky s katolickým biskupem a polním kurátem na italské frontě, na druhém snímku rovněž z italské fronty je polní mše 4. října 1916.   Válka byla odjakživa spojena s různými rituály. U primitivních etnik nebylo neobvyklé, že po bitvě byli zajatci obětováni. Válečníci se rovněž pokoušeli prostřednictvím věštění zjistit, jak zamýšlený boj dopadne; nejznámější […]

Československý bombardér Aero MB-200

Československý bombardér Aero MB-200

Snímek, pořízený na sklonku třicátých let, zachycuje československý bombardér Aero MB-200 – licenční verzi francouzského stroje Bloch MB.200.   V polovině třicátých let československé letectvo naléhavě potřebovalo zmodernizovat svoji bombardovací složku a rozhodlo se pro licenční výrobu francouzského stroje Bloch MB.200. Jednalo se o celokovový hornoplošník s pevným podvozkem a dvěma motory. Letoun byl 16 m dlouhý, 3,9 […]

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Snímek z meziválečného období zvěčňuje dělostřelecký tahač Škoda Z ve službách československé armády.   Dělostřelecké tahače sloužily již rakousko-uherské armádě za první světové války, a po jejím skončení v jejich výrobě pokračovaly československé továrny. Počátkem dvacátých let Škodovka vyráběla dva velice podobné typy tahačů, označené jako Škoda U a Škoda Z. Druhý zmíněný, zachycený na našem snímku, byl […]

Ruiny starověkého města Efezu

Ruiny starověkého města Efezu

Snímky, pořízené rakousko-uherskými námořníky kolem roku 1911, zachycují ruiny starověkého města Efezu na maloasijském pobřeží Egejského moře.   Toto město existovalo již v době bronzové, v desátém století př. n. l. bylo osídleno řeckými Ióny. Odpradávna bylo velkým kultovním centrem – nalézal se tam chrám bohyně Artemidy, jeden ze sedmi divů světa. Roku 356 př. […]

Československý dopravní letoun Avia 51

Československý dopravní letoun Avia 51

Fotografie, pořízená v polovině třicátých let, zachycuje československý dopravní letoun Avia 51 – jeden ze tří vyrobených letounů tohoto typu.   Tento dopravní letoun pro dva členy posádky a šest cestujících byl zkonstruován ve firmě Avia Ing. Robertem Nebesářem pro Československou leteckou společnost. Jednalo se o samonosný hornoplošník se třemi motory Avia Rk.12, z nichž […]

Československý pancéřový vlak číslo 1

Československý pancéřový vlak číslo 1

Snímek z roku 1930 zachycuje československý pancéřový vlak číslo 1.   Pancéřové vlaky se široce uplatnily za první světové války a využívaly je i čs. legie v Rusku, které však své vlaky při návratu do vlasti samozřejmě nevzaly s sebou. Mezitím došlo k nasazení pancéřových vlaků i rodící se československou armádou doma. Po vzniku ČSR byl v Praze-Vršovicích zabaven rakousko-uherský […]

Suezský průplav, 1920

Suezský průplav, 1920

První snímek zachycuje Suezský průplav roku 1920 při návratu ruských legií do vlasti. Na druhé fotografii je zaznamenáno centrum Port Saídu, přístavu ležícího na severním konci kanálu. Třetí snímek zachycuje budovu Společnosti Suezského průplavu tamtéž.   Suezský průplav, postavený v letech 1859–69, je neodmyslitelně spojen se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse. Na zrodu průplavu se však […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha