Fotografie týdne – archiv

Kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách

Kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách

Snímek zachycuje kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách, patrně při protipartyzánské operaci v týlu východní fronty druhé světové války.     Tento tank, sériově vyráběný v letech 1935–1940, byl pokračováním řady sovětských rychlých tanků BT-2 a BT-5 (BT – bistrochodnij tank). Tank BT-7 byl 5,56 m dlouhý, 2,29 m široký a 2,42 m vysoký. Výzbroj představoval kanón […]

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Snímek, pořízený 19. dubna 1941, zachycuje britského premiéra Winstona Churchilla a Edvarda Beneše na návštěvě u československé jednotky v Moretonu (nebo v Leamington Spa).

Československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37

Československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37

Trojice snímků ze začátku 70. let zachycuje československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37. Na prvních dvou fotografii je kanón zvěčněn v pozici pro transport a střelbu. Na třetí fotografii je dokumentováno nakládání kanónu při jeho převozu z Invalidovny do Kbel na počátku sedmdesátých let.   Tento protiletadlový kanón, určený pro ochranu jednotek v poli, vycházel z kanónu vyvinutého […]

Německá školní plachetnice třídy Gorch Fock

Německá školní plachetnice třídy Gorch Fock

Na snímku ze 30. let je zachycena jedna z německých školních plachetnic třídy Gorch Fock.   Trojstěžník Gorch Fock byl stavěn od roku 1932 v hamburských loděnicích Blohm & Voss; spuštěn na vodu a přijat do služby byl roku následujícího; za jeho jméno byl vybrán pseudonym německého spisovatele, jenž zahynul v bitvě u Skagerraku (Jutska) […]

Soud s vzbouřenci na Krétě

Soud s vzbouřenci na Krétě

Snímek byl pořízen koncem 90. let 19. století v Kandii (dnes Heraklion) na Krétě. Zachycuje patrně soud, při kterém byli pod záštitou velmocí odsouzeni muslimští strůjci nepokojů z 6. září 1898, během nichž zahynulo množství Řeků i britských vojáků.   Ostrov Kréta po dobytí Konstantinopole čtvrtou křížovou výpravou roku 1204 připadl na dlouhá staletí Benátčanům. Benátská vláda nad […]

Čs. stíhač tanků ST I – Jagdpanzer 38(t) / Hetzer

Čs. stíhač tanků ST I – Jagdpanzer 38(t) / Hetzer

Dvojice snímků, pořízených nedlouho po druhé světové válce, zachycuje československé stíhače tanků ST I (někdejší německý Jagdpanzer 38(t) nebo též Hetzer) při zkouškách v terénu.   Tento stíhač tanků vznikl na kvalitním a léty prověřeném podvozku československého tanku LT-38. Jeho prototyp, zhotovený v pražské ČKD (za války „BMM“), byl předveden 20. dubna 1944. Ještě téhož měsíce se […]

Dvůr Králové, dějiště bitvy 29. června 1866

Dvůr Králové, dějiště bitvy 29. června 1866

Na snímku, pořízeném nedlouho po prusko-rakouské válce, je zachycen Dvůr Králové, dějiště bitvy, jež se odehrála 29. června 1866.   Prusko-rakouská válka se od počátku nevyvíjela pro císařská vojska dobře. K prvním šarvátkám došlo již 21. června 1866, v následujících dnech zahájily pruské síly postup na české území a způsobily rakouské armádě celou řadu porážek. 27. června […]

Dvojice italských stíhačů tanků Semovente L40 da 47/32

Dvojice italských stíhačů tanků Semovente L40 da 47/32

Snímek pořízený v letech 1942–1943 zachycuje dvojici italských stíhačů tanků Semovente L40 da 47/32 na severoafrickém bojišti.   Vývoj tohoto stíhače tanků byl zahájen roku 1941 v Turíně, prototyp byl dokončen v květnu téhož roku; za základ byl vzat podvozek italského lehkého tanku L6/40. Hlavní výzbroj představoval protitankový kanón 47/32 Mod. 35, zkonstruovaný rakouskou firmou Böhler; později byl […]

Příslušníci setniny D amerického 7. jezdeckého pluku

Příslušníci setniny D amerického 7. jezdeckého pluku

Fotografie představuje skupinový snímek příslušníků setniny D amerického 7. jezdeckého pluku. 25. června 2019 si připomínáme 143. výročí porážky tohoto pluku u Little Bighornu.   7. jezdecký pluk byl založen roku 1866 při poválečné reorganizaci americké armády a v prvních letech své existence pomáhal lámat odpor indiánů proti porušování jejich práv a záboru jejich území. Přitom […]

Rakousko-uherský letoun Hansa-Brandenburg C.I

Rakousko-uherský letoun Hansa-Brandenburg C.I

Trojice snímků, pořízených roku 1917 českými vojáky rakousko-uherské armády na rumunské frontě, zachycuje rakousko-uherský letoun Hansa-Brandenburg C.I zasažený Rumuny a poté částečně zamaskovaný.   Tento dvoumístný dvojplošník, vyvinutý za první světové války německým konstruktérem Ernstem Heinkelem pro taktéž německou společnost Hansa-Brandenburg, se od roku 1916 dočkal masového nasazení ve službách rakousko-uherského letectva. Udává se, že […]

Rakousko-uherská císařská jachta Greif

Rakousko-uherská císařská jachta Greif

Snímek, pořízený mezi šedesátými a osmdesátými lety devatenáctého století, zachycuje rakousko-uherskou císařskou jachtu Greif („Gryf“), snad v přístavu v Pule.   Některé lodě, jež sloužily hlavám států, byly původně určeny k jiným účelům. To byl i případ plavidla na našem snímku, jež neslo velice příhodné jméno – dvojice gryfů představovala štítonoše velkého znaku Rakouského císařství. Kolesový parník Greif, […]

Letadlo B-P-Č

Letadlo B-P-Č

Snímky zachycují letadlo B-P-Č, které bylo jedno z prvních letadel zkonstruovaných na území dnešní České republiky.   Jeho jméno vychází ze zkratky jmen konstruktérů Bloudek – Potůček – Čermák, kteří stáli u jeho vzniku. Letoun byl postaven v Praze, kde byl také 8. října 1910 poprvé představen veřejnosti na dvoře Potůčkovy dílny ve Štepánské ulici […]

Rusko-osmanská válka 1877–1878

Rusko-osmanská válka 1877–1878

Trojice snímků dokumentuje konflikt mezi carským Ruskem a Osmanskou říší z let 1877–1878.   Fotografie z roku 1877 zachycuje štáb generála Josifa Vladimiroviče Gurka. Na dalším snímku je zachycen památník v průsmyku Šipka, kde se odehrávaly jedny z nejtěžších bojů tohoto konfliktu. Na třetí fotografii je zvěčněn generál Eduard Totleben se svými důstojníky v San Stefanu při příležitosti uzavření mírové […]

Československý dělový člun OMd 2

Československý dělový člun OMd 2

Snímek z meziválečného období zachycuje československý dělový člun OMd 2 a jeho posádku. Tento dělový člun sloužil v čs. loďstvu na Dunaji mezi lety 1920 a 1934.   Československo již roku 1919 zřídilo oddíly čs. válečného loďstva pro Labe (sídlil v Litoměřicích) a pro Dunaj (v Bratislavě). Po reorganizacích posloužil k 1. lednu 1922 oddíl v Litoměřicích jako základ ženijního pluku […]

Letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách

Letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách

Snímek z poválečného období zachycuje britské víceúčelové letouny de Havilland DH.98 Mosquito FB.Mk.VI v československých službách (u nás byly označovány jako B-36).   Koncepce rychlého bombardéru bez obranné výzbroje, jemuž měla ochranu skýtat jeho rychlost, pocházela již ze třicátých let. Od roku 1938 britská firma de Havilland pracovala na dvoumotorovém bombardéru s dřevěnou konstrukcí, známém jako DH.98 Mosquito. […]

Konec nacistické okupace

Konec nacistické okupace

Na prvním snímku z května 1945 je zvěčněna pražská barikáda s příznačným nápisem „Pouze přes naše mrtvoly“. Druhá fotografie zachycuje techniku ustupujících Němců na náměstí v Lipníku nad Bečvou – zcela vlevo StuG III, vedle něj pásový dělostřelecký tahač RSO (Raupenschlepper Ost).   Přestože Československo bylo první skutečnou Hitlerovou obětí, v následujících letech leželo hluboko […]

Středověké opevnění v oblasti někdejší Iónie na západním pobřeží Malé Asie

Středověké opevnění v oblasti někdejší Iónie na západním pobřeží Malé Asie

Snímek, pořízený kolem roku 1911 rakousko-uherským námořníkem českého původu, zachycuje středověké opevnění v oblasti někdejší Iónie na západním pobřeží Malé Asie.   Řekové žili na východním pobřeží Egejského moře již v době bronzové. Během řecké kolonizace v prvním tisíciletí př. n. l. založili na maloasijském pobřeží celou řadu měst, v následujících staletích řecká kultura pronikla do vnitrozemí Anatolie. Malá […]

Lidové milice na Letenské pláni

Lidové milice na Letenské pláni

Snímek, pořízený při přehlídce na Letenské pláni, zachycuje příslušníky Lidových milicí na sovětských automobilech GAZ-69A, táhnoucích 82 mm bezzákluzové kanóny vz. 59.   Lidové milice vycházely ze Závodních milicí, jež vznikly v továrnách bezprostředně po osvobození v květnu 1945 a vbrzku upadly pod vliv komunistů. Samotné Lidové milice byly založeny z rozhodnutí Ústředního výboru KSČ těsně před komunistickým […]

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Formace bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101

Snímek ze druhé poloviny 30. let zachycuje formaci bombardovacích dvouplošníků Aero Ab-101 z Letky 71.   Tyto stroje byly pokračováním řady Aero A-100 a A-101 – vznikly tak, že Ministerstvo národní obrany nechalo do draku letounu Aero A-101 zabudovat motor HS 12 Ydrs o výkonu 860 koní. Přestože se jednalo o silnější motor než u předchozích […]

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Příslušníci c. a k. pěšího pluku č. 35

Snímek zachycuje příslušníky c. a k. pěšího pluku č. 35 s doplňovacím obvodem v Plzni; pořízen byl v letech 1908–09, tedy v době, kdy probíhala tzv. bosenská krize. (Přestože je na snímku uvedeno, že vyfotografovaní vojáci jsou jednoročními dobrovolníky, jejich uniformy nenesou jejich specifické označení nad manžetou rukávů a na límci. Fotografie tedy mohla být pořízena bezprostředně po jejich […]

Italský lehký tank Fiat

Italský lehký tank Fiat

Snímek zachycuje trojici italských lehkých tanků Fiat 3000 Mod. 21.   Konstrukce tohoto tanku představovala vylepšení francouzského modelu Renault FT. Roku 1918, kdy vznikla, se počítalo s masovou výrobou těchto strojů na italské frontě roku 1919 – první světová válka však skončila ještě předtím. Původní objednávka na 1400 strojů tak byla stornována, výroba se protahovala a […]

Letoun BAK-01

Letoun BAK-01

Na fotografii z období tzv. normalizace je zachycen letoun BAK-01, jediný svého typu, jakožto exponát v muzeu ve Kbelích.   Když byla 1. srpna 1945 v Liberci založena Vojenská odborná škola leteckých mechaniků, její personál přispíval k rozvoji čs. letectví vedle výuky i jinak. Skupina leteckých nadšenců z této školy se rozhodla sestrojit stroj, jenž by byl schopen dosáhnout rychlostního […]

Maďarská republika rad

Maďarská republika rad

Dvojice snímků zachycuje scény z Maďarské republiky rad, od jejíhož vzniku uplyne 21. března 2019 sto let. První snímek zachycuje maďarského komunistického vůdce Bélu Kuna, jak hovoří k davu před budovou uherského parlamentu. Na druhé fotografii jedou představitelé Maďarské republiky rad v automobilu; Béla Kun je zcela vpravo.   Koncem října 1918 se Uhry nalézaly v zoufalé situaci. Dohodová […]

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Vyřazený sovětský těžký tank IS-2

Snímek, pořízený na sklonku druhé světové války ve zničené vesnici v prostoru východní fronty, zachycuje vyřazený sovětský těžký tank IS-2.   V průběhu druhé světové války sovětský vojenský průmysl vyvíjel a vyráběl stále silnější tanky. Roku 1943 byl zaveden do sériové výroby těžký tank IS-85 („Josif Stalin“; IS-1) s kanónem ráže 85 mm, ale těchto tanků bylo vyrobeno […]

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák

Dvojice snímků zachycuje československý školní a sportovní letoun Zlín Z-22 Junák. Na jedné fotografii z konce 40. let letí stroj tohoto typu nad rybníkem. Stroj na dalším snímku s imatrikulací OO-FRE byl získán do sbírek muzea ve Kbelích od belgického majitele roku 1970.   Vývoj tohoto letounu byl zahájen ve Zlínských leteckých závodech v Otrokovicích bezprostředně po skončení […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha