Fotografie týdne – archiv

Ústup Čs. střelecké brigády z Haliče v červenci 1917

Ústup Čs. střelecké brigády z Haliče v červenci 1917

Snímek zachycuje ústup Čs. střelecké brigády z Haliče v červenci 1917. Nedlouho předtím čs. legionáři dosáhli u Zborova svého prvního a nejslavnějšího vítězství. 2. července 2017 si připomeneme sto let od bitvy u Zborova.   Čs. střelecká brigáda byla zformována 19. května 1917. Tvořily ji tři pluky – 1. čs. střelecký pluk Mistra Jana Husi, […]

Vzpomínka na vyvraždění obce Ležáky

Vzpomínka na vyvraždění obce Ležáky

Snímek zachycuje provizorní vzpomínku na vyvraždění obce Ležáky na Chrudimsku. 24. června 2017 si připomínáme 75 let od zničení obce Ležáky a vyvraždění jejích obyvatel.   Vísku Ležáky na Chrudimsku tvořilo osm domů a mlýn. V oblasti působila velice aktivní odbojová síť, v níž byli zastoupeni lidé všeho stavu, včetně četnictva. Zdejší odboj spolupracoval i s parašutisty ze Spojeného […]

Hasiči stříkají vodu do krypty v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Hasiči stříkají vodu do krypty v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Snímek znázorňuje, jak pražští hasiči stříkají vodu do krypty v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Dne 18. června 2017 si připomínáme 75 let od posledního zápasu obklíčených československých parašutistů proti německé přesile.   Pravoslavná církev se v českých zemích pevněji zachytila po první světové válce – Praha se vedle […]

Hasiči stříkají vodu do krypty v chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Hasiči stříkají vodu do krypty v chrámu svatých Cyrila a Metoděje

Snímek znázorňuje, jak pražští hasiči stříkají vodu do krypty v pravoslavném chrámu svatých Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze. Dne 18. června 2017 si připomínáme 75 let od posledního zápasu obklíčených československých parašutistů proti německé přesile.   Pravoslavná církev se v českých zemích pevněji zachytila po první světové válce – Praha se vedle […]

82mm bezzákluzový kanón vz. 59

82mm bezzákluzový kanón vz. 59

Dvojice snímků zachycuje československý 82mm bezzákluzový kanón vz. 59. Na prvním snímku je kanón vezen za terénním automobilem GAZ-69 sovětské výroby do útrob vrtulníku Mi-8 československých výsadkových jednotek. Na druhém snímku je zachycen samotný bezzákluzový kanón; dobře viditelná je spřažená zástřelná zbraň ZH 59.   Myšlenka bezzákluzového děla, u kterého je eliminován zpětný ráz při […]

Vyzvednutí části letounu Aero C-3AF

Vyzvednutí části letounu Aero C-3AF

Snímky z pozůstalosti plukovníka Janečky dokumentují naši sbírkotvornou činnost a zachycují vyzvednutí části letounu Aero C-3AF v Peršíkově na Havlíčkobrodsku dne 27. července 1976. Na prvním snímku, pořízeném onoho dne, slouží zbytky letounu ještě jako zahradní domek. Na druhém snímku je pohled na předek stroje, třetí snímek zachycuje sedadla z tohoto letounu. Konečně čtvrtá fotografie dokumentuje nakládání trupu […]

Československý proudový cvičný letoun L-29 „Delfín“

Československý proudový cvičný letoun L-29 „Delfín“

Na dvojicí snímků, pocházejících patrně z počátku šedesátých let, je zachycen československý proudový cvičný letoun L-29 „Delfín“.   Tento velice úspěšný typ zároveň představoval první proudový letoun vyvinutý v Československu. Práce na projektu byly zahájeny v první polovině roku 1955, po konzultacích se sovětskou stranou byly požadavky na letoun upřesněny a v září roku 1956 […]

Plovoucí tanky PT-76 sovětské námořní pěchoty

Plovoucí tanky PT-76 sovětské námořní pěchoty

Na snímku jsou zachyceny plovoucí tanky PT-76 sovětské námořní pěchoty při plavbě.   Číslovka „76“ v označení tohoto tanku neznamená rok, kdy byl sestrojen, ale ráži jeho kanónu. Vývoj plovoucího tanku PT-76 byl zahájen v létě 1949, prototyp byl vyroben o rok později a roku 1951 byla schválena sériová výroba. Stroj byl určen především k […]

Mandžuské město Charbin

Mandžuské město Charbin

Snímky byly pořízeny československými legionáři v mandžuském městě Charbinu během jejich návratu do vlasti. Na prvním snímku je nádraží v Charbinu. Druhá fotografie zvěčňuje patrně japonského generála s manželkou a doprovodem. Na třetím snímku jsou zachyceni vojáci a civilisté v parku.   Tři mandžuské provincie ležící na severovýchod od Pekingu nebyly tradičně považovány za součást […]

Rakousko-uherský 30,5 cm moždíř vyrobený Škodovými závody

Rakousko-uherský 30,5 cm moždíř vyrobený Škodovými závody

Dvojice snímků, zachycujících rakousko-uherský 30,5 cm moždíř vyrobený Škodovými závody, byla pořízena v období první světové války na italské frontě. Na prvním snímku je zvěčněna přeprava rozloženého moždíře v rozbahněném terénu pomocí dělostřeleckého tahače Austro-Daimler M.12. Druhá fotografie zachycuje moždíř připravený k nabíjení.   Na počátku dvacátého století disponovala c. a k. armáda 24 cm […]

Přílet vojáků 2. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Logar na předsunutou operační základnu Shank

Přílet vojáků 2. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu Logar na předsunutou operační základnu Shank

Snímky zachycují přílet českých vojáků 2. jednotky Provinčního rekonstrukčního týmu (PRT) Logar na heliport předsunuté operační základny (FOB) Shank v Afghánistánu. Dvojice amerických vrtulníků Boeing CH – 47 Chinook s českými vojáky na palubě odstartovala v neděli 17. srpna 2008 ráno ze základny Bagram a po necelé hodině letu přistála na FOB Shank v afghánské […]

Ústředí rozhlasového vysílání BBC v Londýně za druhé světové války

Ústředí rozhlasového vysílání BBC v Londýně za druhé světové války

Dvojice snímků, pořízených 28. ledna 1943, zachycuje ústředí rozhlasového vysílání BBC v Londýně za druhé světové války.   Počátky BBC spadají do roku 1922 – tehdy byla založena jako soukromá společnost (British Broadcasting Company Ltd.). Roku 1927 byla transformována na veřejnoprávní médium (British Broadcasting Corporation), a v této formě existuje dodnes. Od roku 1938 začala […]

Let Praha -Tokio na letounu Letov Š-16

Let Praha -Tokio na letounu Letov Š-16

Snímky z léta roku 1927 dokumentují let pplk. Skály a mechanika Taufera z Prahy do Tokia, který se uskutečnil na průzkumném a bombardovacím letounu Š-16 firmy Letov. Na prvním snímku jsou českoslovenští letci se svým letounem na japonském letišti, na druhém snímku jsou se svými hostiteli v Tokiu.   Vývoj tohoto letounu začal roku 1925; […]

Ministr národní obrany Alexej Čepička salutuje prezidentovi Antonínu Zápotockému

Ministr národní obrany Alexej Čepička salutuje prezidentovi Antonínu Zápotockému

Armádní generál a ministr národní obrany Alexej Čepička salutuje druhému komunistickému prezidentovi Antonínu Zápotockému. Snímek byl pořízen na třetím nádvoří Pražského hradu, patrně záhy po Zápotockého nástupu do úřadu.   „Alexej“ bylo Čepičkovo skutečné jméno; narodil se 18. srpna 1910 v prostých poměrech v Kroměříži. V letech 1929–34 studoval na Právnické fakultě University Karlovy v […]

Americký těžký křižník Indianapolis (CA-35)

Americký těžký křižník Indianapolis (CA-35)

Snímek pořízený 9. června 1933 zachycuje nový americký těžký křižník Indianapolis (CA-35), který se chystá odplout k břehům Kuby, aby spolu s dalšími americkými plavidly pomohl uklidnit tamní nepokoje.   Jako křižníky se tradičně označovala válečná plavidla, jež křižovala širé moře a narušovala nepřátelskou mořeplavbu. Od devatenáctého století křižníky procházely celou řadou změn, a to […]

Charkov 1943, odklízení válečných škod

Charkov 1943, odklízení válečných škod

Na snímku z 9. května 1943 je zachyceno civilní obyvatelstvo v Charkově, patrně při odklízení válečných škod. V době zveřejnění tohoto snímku, tedy v březnu 2017, uplynulo 74 let od druhého ovládnutí Charkova nacisty.   Charkov, velikostí srovnatelný s Kyjevem, byl jedním z nejvýznamnějších průmyslových center SSSR a až do roku 1934 byl hlavním městem […]

Německá civilní vzducholoď LZ 11 “Viktoria Luise”

Německá civilní vzducholoď LZ 11 “Viktoria Luise”

Na snímku, pořízeném nedlouho před vypuknutím první světové války, je německá civilní vzducholoď LZ 11 “Viktoria Luise”, vyrobená roku 1912 firmou Luftschiffbau Zeppelin pro dopravní společnost DELAG a pojmenovaná po jediné dceři císaře Viléma II.   Vzducholodě jsou neodmyslitelně spojeny se jménem jejich nejslavnějšího tvůrce, württemberského generála Ferdinanda hraběte von Zeppelina (8. 7. 1838 – […]

Jízda Rudé armády s tačankou za občanské války v Rusku

Jízda Rudé armády s tačankou za občanské války v Rusku

Snímek z dob občanské války v Rusku zachycuj – vozem, na kterém byl umístěn kulomet Maxim. Ve dnech zveřejnění tohoto snímku, tedy na počátku března 2017, si připomínáme sté výročí tzv. Únorové revoluce v Rusku. Tato revoluce znamenala konec carského režimu a odstartovala vývoj, který vedl k občanské válce a bolševické hrůzovládě.   Carské Rusko […]

Totálně nasazení Češi, rok 1944

Totálně nasazení Češi, rok 1944

Snímek, pořízený roku 1944, zachycuje totálně nasazené Čechy na jejich ubikaci – byli využíváni ke kopání zákopů.   Již před vypuknutím druhé světové války panoval v Německu nedostatek pracovních sil, který byl řešen dovozem pracovníků z ciziny. Po vypuknutí války a vstupu milionů Němců do ozbrojených sil se tento problém vystupňoval; pod nacistickou vládu však […]

Obsazené sovětské opevnění, Krym 1942

Obsazené sovětské opevnění, Krym 1942

Snímek pořízený 15. května 1942 při dobytí města Kerče ležícího na nejvýchodnějším cípu Krymu zachycuje obsazené sovětské opevnění zvané „Baku“. V době zveřejnění tohoto snmku si připomínáme 75. výročí německo-sovětských bojů o Krym.   Poloostrov Krym měl pro Rusko i SSSR velký strategický význam a v historii o něj byly opakovaně sváděny boje. Pevnost Sevastopol […]

Letadlo Aero Ae-45

Letadlo Aero Ae-45

Dvojice snímků zachycuje různé verze letounu Ae-45, vyráběného v Československu po druhé světové válce. Na prvním snímku jsou zachyceny stroje Ae-45 připravené k exportu do Sovětského svazu. Na druhém snímku letí čtveřice letounů Ae-145 z továrny Let Kunovice, opět v sovětských službách.   Po skončení druhé světové války se ve firmě Aero vyráběly letouny německé […]

Parní fregata poháněná šroubem

Parní fregata poháněná šroubem

Snímek, pořízený patrně po polovině devatenáctého století, zachycuje parní fregatu poháněnou šroubem. Počátek druhé poloviny devatenácého století byl obdobím, kdy začínaly převratné změny v konstrukci válečných plavidel.   Průmyslová revoluce přinesla prudký rozvoj vědy a techniky, což se samozřejmě projevilo i na světových oceánech. Přelomem ve stavbě lodí se stal rok 1807, kdy americký inženýr Robert […]

Slavnost u pomníku polního maršála Radeckého

Slavnost u pomníku polního maršála Radeckého

Snímek zachycuje slavnost u pomníku polního maršála Radeckého. Pomník byl zřízen roku 1858 v Praze na dnešním Malostranském náměstí (dříve Radeckého náměstí); po vzniku ČSR byl rozebrán a jeho sochařská výzdoba je uložena v Lapidáriu Národního muzea. V současnosti se uvažuje o obnovení pomníku.   Josef Václav Radecký z Radče se narodil 2. listopadu 1766 ve středočeské Třebnici jako […]

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého

Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého

Trojice snímků pořízených na přelomu 40. a 50. let dvacátého století zachycuje sboristy, tanečníky a členy orchestru Armádního uměleckého souboru Víta Nejedlého.   Armádní umělecký soubor se vyvinul z hudební čety, jež vznikla v Buzuluku již v dubnu 1942. Za oficiální den založení souboru je však považován 19. květen 1943. Tehdy se vedení umělecké skupiny […]

Proudové bombardéry Il-28 ve službách československého letectva

Proudové bombardéry Il-28 ve službách československého letectva

Snímky zachychují sovětské taktické proudové bombardéry Il-28 ve službách československého letectva (zde byly označovány jako B-228). Na prvním snímku je pohled na předek tohoto stroje a na gondolu s motorem. Druhá fotografie zachycuje dvojici letounů Il-28 při startu. Na třetím snímku je zachycena dvojice Il-28 na letišti v noci při pohledu zezadu – za ocasem […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha