Fotografie týdne – archiv

Britský průzkumný vůz Humber Scout Car

Britský průzkumný vůz Humber Scout Car

Snímek pořízený dne 30. května 1945 v centru Prahy při přehlídce Československé samostatné obrněné brigády zachycuje britský průzkumný vůz Humber Scout Car ve výzbroji brigády.   Tento průzkumný vůz byl vyvinut roku 1942; do roku 1945 byly vyrobeny více než čtyři tisíce strojů tohoto typu, jenž se tak zařadil mezi nejpočetnější průzkumné vozy britské armády. Délka […]

Zrcadlový sál ve Versailles

Zrcadlový sál ve Versailles

Snímek, pořízený patrně ve druhé polovině devatenáctého století, zachycuje Zrcadlový sál ve Versailles. Dne 18. ledna 2020 si připomínáme 149 let od založení Německého císařství a zároveň 101 let od zahájení pařížské mírové konference, jejímž výsledkem byla smlouva uzavřená v tomto sále dne 28. června 1919.   Tento sál o délce 73 m, šířce 10,5 m […]

8,35 cm kanón proti letadlům vz. 22

8,35 cm kanón proti letadlům vz. 22

Trojice snímků zachycuje 8,35 cm kanóny proti letadlům vz. 22 ve výzbroji meziválečné československé armády.   Po první světové válce čs. armáda naléhavě potřebovala protiletadlové dělostřelectvo. Plzeňská Škodovka tedy vyvinula nejprve protiletadlový kanón 8 cm vz. 18/19, který však armádě nevyhovoval a v menších počtech byl exportován do Španělska, Švédska a Francie. U následujícího 8,35 cm kanónu […]

Propagační fotografie, 1942

Propagační fotografie, 1942

Tato fotografie za druhé světové války posloužila k propagaci československých sil ve Spojeném království. Nápis zní: „Jsme připraveni na [rok] 1942! Československá armáda.“   Rok 1942 byl rokem kritickým. V jeho průběhu vojska Osy uskutečnila některá ze svých nejtroufalejších tažení. Japonci dobyli Filipíny, Singapur i Nizozemskou východní Indii a zastaveni byli až na indické hranici. V SSSR Němci […]

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Rakousko-uherský říční monitor Körös

Snímek zachycuje rakousko-uherský říční monitor Körös.   Tento monitor představoval v pořadí třetí rakousko-uherský monitor na Dunaji. Od roku 1891 byl stavěn v budapešťských loděnicích, do služby byl přijat roku 1892, téhož roku jej následovalo sesterské plavidlo Szamos. Monitor Körös měl délku 54 m, šířku 9 m a ponor 1,2 m, standardní výtlak činil 448 t a loď mohla plout rychlostí max. […]

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Oslava na počest cara Mikuláše II.

Snímek pořízený před první světovou válkou v Chorvatsku zachycuje rakousko-uherské a cizí důstojníky při oslavě na počest cara Mikuláše II.     Rakousko-ruské styky měly dlouhou tradici. Za zlatou éru vztahů mezi oběma říšemi lze považovat období od konce 17. do počátku 19. století, což bylo dáno zejména existencí společného osmanského nepřítele a poté nutností bojovat proti […]

Sovětský protiletadlový systém S-75

Sovětský protiletadlový systém S-75

Snímek pořízený na vojenské přehlídce v období studené války zachycuje rakety a obsluhu sovětského protiletadlového systému známého v kódu NATO jako SA-2 „Guideline“.   Jako SA-2 „Guideline“ jsou známy sovětské protiletadlové systémy středního dosahu SA-75 „Dvina“, S-75 „Děsna“ a S-75M „Volchov“, souhrnně označované též jako S-75. Vyvinuty byly v padesátých letech, prvního úspěchu dosáhly roku 1959 sestřelením tchajwanského […]

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Rakousko-uherští vojáci s nákladním automobilem Praga V

Dvojice snímků, pořízená roku 1917 na rumunské frontě, zachycuje rakousko-uherské vojáky s nákladním automobilem Praga V.   Tyto nákladní automobily, jejichž výroba byla firmou Praga zahájena roku 1911, představovaly za první světové války významnou část vozového parku rakousko-uherské armády. Délka těchto vozidel činila 5,9 m, šířka 1,95 m a pohotovostní hmotnost 3,5 t; Praga V mohla vést […]

Kapesní bitevní loď Deutschland

Kapesní bitevní loď Deutschland

Snímek pořízený 19. května 1931 v Kielu zachycuje německou tzv. kapesní bitevní loď Deutschland při jejím slavnostním křtu a spuštění na vodu.   Toto plavidlo bylo odpovědí na ustanovení Versailleské smlouvy, jež Německu zapovídala stavět válečná plavidla s výtlakem nad 10 000 tun – moderní bitevní lodě měly výtlak několikrát větší. Německé námořnictvo se rozhodlo pro stavbu lodí, […]

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM)

Snímek zachycuje sovětský vlak s technikou nasazenou při stavbě Bajkalsko-amurské magistrály (BAM) v sedmdesátých až osmdesátých letech dvacátého století.   Rusové kolonizovali Sibiř od konce šestnáctého století, spojení mezi tímto obrovským územím a evropským Ruskem však bylo velice špatné. Již v polovině devatenáctého století padl návrh na vybudování železnice k Pacifiku, avšak teprve roku 1891 byla zahájena stavba Transsibiřské […]

Nákladní automobil Praga RN

Nákladní automobil Praga RN

Snímek ze 4. prosince 1976 zachycuje československý nákladní automobil Praga RN ve vojenském provedení v areálu Muzea letectví a kosmonautiky ve Kbelích.   Roku 1933 firma Praga přišla s novým nákladním automobilem Praga RN, s maximální rychlostí až 80 km/h a užitečným zatížením až 2 tuny (později byla zvýšena na 3 tuny). Již roku 1934 vznikla i verze […]

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Dvojice amerických bitevních lodí třídy Colorado

Snímek z meziválečného období zachycuje dvojici amerických bitevních lodí třídy Colorado (lodě plují zprava doleva).   Stavba čtveřice bitevních lodí třídy Colorado byla objednána již za první světové války, ale první z nich, Maryland, vstoupila do služby až roku 1921, a o dva roky později ji následovaly sesterské lodě Colorado a West Virginia. Čtvrtá loď, Washington, […]

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece

Snímek ze třicátých let zachycuje pomník hrdiny ruských legií, plukovníka Josefa Jiřího Švece, před kasárnami na pražském Pohořelci. Dne 25. října 2019 uplynulo 101 let od Švecova umrtí.   Josef Švec se narodil 19. července 1883 ve vesnici Cenkov u města Třešť na Jihlavsku. Stal se sokolským činovníkem a roku 1911 odjel do Ruska, aby […]

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Francouzský generál s alžírskými jezdci

Snímek pořízený na počátku druhé světové války zachycuje francouzského generála s alžírskými jezdci.   Území dnešního Alžírska bylo islamizováno od konce sedmého století. Alžír, který od šestnáctého století spadal pod osmanskou nadvládu, se stal jedním z hlavních center severoafrických pirátů a otrokářů, a jako takový se stával terčem odvetných výprav západních mocností. Přelomem pro dějiny Alžírska se […]

Rakousko-uherský říční monitor třídy Sava

Rakousko-uherský říční monitor třídy Sava

Snímky zachycují rakousko-uherský říční monitor třídy Sava. Na první fotografii je celkový pohled na plavidlo, na druhé pohled na záď monitoru s pancéřovými kupolemi. Třetí snímek zachycuje plavidlo v přístavišti při pohledu zezadu.   Nejmodernějšími říčními monitory, jaké mělo Rakousko-Uhersko za první světové války k dispozici, byla dvojice lodí třídy Sava, jež byly stavěny v Linci od roku 1914 […]

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Letka kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba

Snímek pořízený při Ostravsko-opavské operaci na jaře 1945 zachycuje zbrojíře letky kapitána Šingloviče při práci na letišti Poręba v Polsku.   Od roku 1944 českoslovenští letci působili na východní frontě. 25. ledna 1945 byla v Přemyšlu v jihovýchodním Polsku zformována 1. československá smíšená letecká divize pod velením Ludvíka Budína. Jednalo se o smíšenou čs.-sovětskou jednotku – mezi její […]

Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému 2K12 Kub

Odpalovací zařízení protiletadlového raketového systému 2K12 Kub

Dvojice snímků zachycuje 30 ve službách československé armády – na přehlídce a jako muzejní exponát.   Vývoj sovětského protiletadlového komplexu 2K12 Kub („Kostka“; v kódu NATO „SA-6 Gainful“ a někdy též „tři prsty smrti“) byl zahájen v Sovětském svazu roku 1958. Baterie 2K12 Kub se skládá z jednoho řídícího a nabíjecího radiolokátoru 1S91, čtyřech odpalovacích zařízení 2P25 na pancéřovaném […]

Dělostřelecké tahače Praga IV a Daimler vz. 17 a 15 cm těžká houfnice vz. 15

Dělostřelecké tahače Praga IV a Daimler vz. 17 a 15 cm těžká houfnice vz. 15

Dvojice snímků ze druhé poloviny třicátých let zachycuje sestavu pásového dělostřeleckého tahače Praga IV, kolového tahače Daimler vz. 17 a 15 cm těžké houfnice vz. 15 ve službách prvorepublikové armády.   Dělostřelecké tahače se uplatnily již za první světové války. Rakouská firma Austro-Daimler od roku 1917 dodávala rakousko-uherské armádě kolové tahače Daimler vz. 17. Tyto […]

Letoun Ford Trimotor průzkumníka Richarda E. Byrda

Letoun Ford Trimotor průzkumníka Richarda E. Byrda

Snímek zachycuje letoun typu Ford Trimotor amerického polárního letce a průzkumníka Richarda E. Byrda. Fotografie byla pořízena patrně roku 1928 v rámci příprav na Byrdovu první výpravu do Antarktidy.   Richard E. Byrd (25. 10. 1888 až 11. 03. 1957) byl námořním důstojníkem. Vyznamenal se již 9. května 1926, když společně s letcem Floydem Bennettem údajně jako […]

Francouzská letadlová loď třídy Clemenceau

Francouzská letadlová loď třídy Clemenceau

Na snímku z poválečného období je zachycena francouzská letadlová loď Clemenceau nebo Foch v Toulonu. Loď s označením D603, kotvící opodál, je francouzská fregata Duquesne.   Po druhé světové válce francouzské námořnictvo získalo letadlové lodě britského a amerického původu, plavidlo na obrázku však již bylo postaveno v domácích loděnicích. Stavba lodi Clemenceau (R98) byla zahájena v bretaňském Brestu roku 1955, […]

Polské lehké tanky Vickers E typ B

Polské lehké tanky Vickers E typ B

Snímek pořízený 4. prosince 1934 ve Varšavě zachycuje polské lehké tanky Vickers E typ B britské výroby na přehlídce před maršálem Piłsudským (1867–1935).   Meziválečná polská armáda byla výrazně lépe vyzbrojená, než jak naznačují překroucené příběhy o útocích polské jízdy na tanky – udává se, že v okamžiku vypuknutí druhé světové války, jehož 80. výročí si […]

Budovy celnice po zásahu dělostřeleckým granátem, 1917

Budovy celnice po zásahu dělostřeleckým granátem, 1917

Snímek z 22. ledna 1917 zachycuje budovy celnice na hranici mezi Rakousko-Uherskem a Rumunskem po zásahu dělostřeleckým granátem. 27. srpna 2019 uplyne 103 let od rumunského vstupu do první světové války.

Kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách

Kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách

Snímek zachycuje kořistní sovětské tanky BT-7 v německých službách, patrně při protipartyzánské operaci v týlu východní fronty druhé světové války.     Tento tank, sériově vyráběný v letech 1935–1940, byl pokračováním řady sovětských rychlých tanků BT-2 a BT-5 (BT – bistrochodnij tank). Tank BT-7 byl 5,56 m dlouhý, 2,29 m široký a 2,42 m vysoký. Výzbroj představoval kanón […]

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Winston Churchill a Edvard Beneš na návštěvě u československé jednotky

Snímek, pořízený 19. dubna 1941, zachycuje britského premiéra Winstona Churchilla a Edvarda Beneše na návštěvě u československé jednotky v Moretonu (nebo v Leamington Spa).

Československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37

Československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37

Trojice snímků ze začátku 70. let zachycuje československý 7,5 cm kanón proti letadlům vz. 37. Na prvních dvou fotografii je kanón zvěčněn v pozici pro transport a střelbu. Na třetí fotografii je dokumentováno nakládání kanónu při jeho převozu z Invalidovny do Kbel na počátku sedmdesátých let.   Tento protiletadlový kanón, určený pro ochranu jednotek v poli, vycházel z kanónu vyvinutého […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha