Fotografie týdne – archiv

Čínský pancéřový vlak

Čínský pancéřový vlak

Snímek, pořízený na počátku čínsko-japonské války, zachycuje čínský pancéřový vlak. Před 80 lety probíhaly v Číně těžké boje, při nichž se Japoncům dařilo dobýt rozsáhlá území, avšak nedokázali uštědřit Číňanům rozhodující porážku.   Počátkem roku 1938 se Čína nalézala v zoufalé situaci – Japonci drželi Peking i tehdejší hlavní město Nanking, ležící na dolním toku řeky Jang-c’, […]

Vojsko a duchovno

Vojsko a duchovno

První snímek zachycuje rakousko-uherské důstojníky s katolickým biskupem a polním kurátem na italské frontě, na druhém snímku rovněž z italské fronty je polní mše 4. října 1916.   Válka byla odjakživa spojena s různými rituály. U primitivních etnik nebylo neobvyklé, že po bitvě byli zajatci obětováni. Válečníci se rovněž pokoušeli prostřednictvím věštění zjistit, jak zamýšlený boj dopadne; nejznámější […]

Československý bombardér Aero MB-200

Československý bombardér Aero MB-200

Snímek, pořízený na sklonku třicátých let, zachycuje československý bombardér Aero MB-200 – licenční verzi francouzského stroje Bloch MB.200.   V polovině třicátých let československé letectvo naléhavě potřebovalo zmodernizovat svoji bombardovací složku a rozhodlo se pro licenční výrobu francouzského stroje Bloch MB.200. Jednalo se o celokovový hornoplošník s pevným podvozkem a dvěma motory. Letoun byl 16 m dlouhý, 3,9 […]

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Dělostřelecký tahač Škoda Z československé armády

Snímek z meziválečného období zvěčňuje dělostřelecký tahač Škoda Z ve službách československé armády.   Dělostřelecké tahače sloužily již rakousko-uherské armádě za první světové války, a po jejím skončení v jejich výrobě pokračovaly československé továrny. Počátkem dvacátých let Škodovka vyráběla dva velice podobné typy tahačů, označené jako Škoda U a Škoda Z. Druhý zmíněný, zachycený na našem snímku, byl […]

Ruiny starověkého města Efezu

Ruiny starověkého města Efezu

Snímky, pořízené rakousko-uherskými námořníky kolem roku 1911, zachycují ruiny starověkého města Efezu na maloasijském pobřeží Egejského moře.   Toto město existovalo již v době bronzové, v desátém století př. n. l. bylo osídleno řeckými Ióny. Odpradávna bylo velkým kultovním centrem – nalézal se tam chrám bohyně Artemidy, jeden ze sedmi divů světa. Roku 356 př. […]

Československý dopravní letoun Avia 51

Československý dopravní letoun Avia 51

Fotografie, pořízená v polovině třicátých let, zachycuje československý dopravní letoun Avia 51 – jeden ze tří vyrobených letounů tohoto typu.   Tento dopravní letoun pro dva členy posádky a šest cestujících byl zkonstruován ve firmě Avia Ing. Robertem Nebesářem pro Československou leteckou společnost. Jednalo se o samonosný hornoplošník se třemi motory Avia Rk.12, z nichž […]

Československý pancéřový vlak číslo 1

Československý pancéřový vlak číslo 1

Snímek z roku 1930 zachycuje československý pancéřový vlak číslo 1.   Pancéřové vlaky se široce uplatnily za první světové války a využívaly je i čs. legie v Rusku, které však své vlaky při návratu do vlasti samozřejmě nevzaly s sebou. Mezitím došlo k nasazení pancéřových vlaků i rodící se československou armádou doma. Po vzniku ČSR byl v Praze-Vršovicích zabaven rakousko-uherský […]

Suezský průplav, 1920

Suezský průplav, 1920

První snímek zachycuje Suezský průplav roku 1920 při návratu ruských legií do vlasti. Na druhé fotografii je zaznamenáno centrum Port Saídu, přístavu ležícího na severním konci kanálu. Třetí snímek zachycuje budovu Společnosti Suezského průplavu tamtéž.   Suezský průplav, postavený v letech 1859–69, je neodmyslitelně spojen se jménem Francouze Ferdinanda Lessepse. Na zrodu průplavu se však […]

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Rakousko-uherští námořníci při nakládání uhlí

Snímky, pořízené kolem roku 1911, zachycují rakousko-uherské námořníky při a po nakládání uhlí na palubu jejich bitevní lodi.   Válečné lodě nikdy nemohly podnikat dlouhé plavby, aniž by potřebovaly doplnit zásoby na pevnině. S nástupem parolodí se tato potřeba stala ještě naléhavější, a proto mocnosti o to více usilovaly o zisk opěrných bodů – i […]

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83

Snímek z roku 1983 zachycuje sovětské a polské vojáky na cvičení Varšavského paktu Sojuz ’83.   Společná cvičení Varšavského paktu měla za cíl procvičit spolupráci mezi ozbrojenými silami členských států, ale stejně dobře mohla sloužit k politickému nátlaku Sovětského svazu na jeho satelity. Příkladem bylo cvičení Sojuz ’81, pořádané v březnu až dubnu 1981 na území Polska, Československa a […]

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Čechoslováci s kanóny ráže 40 mm AB Bofors

Dvojice snímků, pořízených v červenci 1942 v Haifě, zachycuje výcvik příslušníků Československého lehkého protiletadlového pluku 200 – Východního s protiletadlovými kanóny ráže 40 mm od švédské firmy AB Bofors.   Vývoj automatického kanónu ráže 40 mm byl zahájen roku 1928 na základě požadavku švédského námořnictva a byl dokončen roku 1932. Již ve třicátých letech se tyto kanóny uplatnily […]

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Rakousko-uherská zásobovací loď pro ponorky Gäa

Snímek zachycuje rakousko-uherskou zásobovací loď pro ponorky Gäa, jedno z plavidel, jež se účastnila vzpoury v Boce Kotorské. Počátkem února 2018 si připomínáme stoleté výročí této vzpoury a jejího potlačení.   Jadranský záliv zvaný Boka Kotorská byl jednou z nejdůležitějších základen rakousko-uherského loďstva. Počátkem roku 1918 se již naplno projevovala válečná únava, jež spolu s nedostatky v zásobování vedla ke […]

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Sovětský víceúčelový stroj Jak-12R

Snímek, pořízený v muzeu ve Kbelích počátkem 70. let, zachycuje jediný exemplář sovětského víceúčelového stroje Jak-12R, který byl v letech 1956–1970 využíván v Československu.   Sovětské letectvo vzneslo požadavek na nový průzkumný stroj již roku 1944, Jakovlevova konstrukční kancelář přišla nejprve s modelem Jak-10 a poté se strojem Jak-12, jehož prototyp poprvé vzlétl 20. října 1947. Postupem času bylo […]

Sovětský plamenometný tank OT-133

Sovětský plamenometný tank OT-133

Snímek, pořízený na počátku nacistické invaze do SSSR v červnu 1941, zachycuje vyřazený plamenometný tank OT-133 (ChT-133) spolu s padlými sovětskými obránci.   Velice rozšířený sovětský tank T-26 ze třicátých let měl celou řadu modifikací včetně několika sériově vyráběných plamenometných, známých nyní jako OT-26, OT-130 a OT-133. (Původně byly tyto stroje označovány písmeny „ChT“, což […]

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích

Snímek, pořízený 1. května 1969, zachycuje dvojplošník Aero C-104 v expozici leteckého muzea ve Kbelích.   Tento typ dvouplošníku je německého původu, navržen byl již v první polovině třicátých let pod označením Bücker Bü 131 Jungmann a sloužil k výcviku pilotů. Již před válkou byl značně rozšířen, byl licenčně vyráběn ve Španělsku, Švýcarsku, Maďarsku a […]

Republikánští bojovníci za španělské občanské války

Republikánští bojovníci za španělské občanské války

Snímek zachycuje republikánské bojovníky za španělské občanské války. Ve dnech jeho zveřejnění si připomínáme 80 let od bitvy u Teruelu z přelomu let 1937–38.   Horské město Teruel, správní centrum jedné z aragonských provincií, se od počátku války nalézalo ve výběžku nacionalistické fronty do republikánského území. Koncem roku 1937 republikáni potřebovali podpořit morálku a překazit […]

Lehký křižník Admiral Spaun na manévrech

Lehký křižník Admiral Spaun na manévrech

Snímek, pořízený kolem roku 1911 nejspíše z paluby rakousko-uherské bitevní lodi Erzherzog Ferdinand Max, zachycuje lehký křižník Admiral Spaun na manévrech.   Tento křižník nesl jméno Hermanna von Spauna (1833–1919), velitele rakousko-uherského námořnictva v letech 1897–1904. Stavba křižníku byla zahájena 30. května 1908 v Pule, loď byla spuštěna na vodu 30. října 1909 a zařazena […]

Vila v Soluni, kde byl roku 1909 držen sultán Abdülhamid II.

Vila v Soluni, kde byl roku 1909 držen sultán Abdülhamid II.

Fotografie, pořízená patrně nedlouho po osvobození Soluně řeckými vojsky za první balkánské války, zachycuje vilu v Soluni, kde byl po svém svržení roku 1909 držen osmanský sultán Abdülhamid II.   Osmanská říše procházela v 19. století chronickou krizí. Roku 1876 byli v těsném sledu sesazeni dva její sultánové a novým vládcem se stal Abdülhamid II. (1842–1918). Záhy propukla […]

Výcvik obsluhy německých protitankových kanónů 3,7 cm PaK 36

Výcvik obsluhy německých protitankových kanónů 3,7 cm PaK 36

Trojice snímků zachycuje výcvik obsluhy německých protitankových kanónů 3,7 cm PaK 36 v zimě 1939–40. Na snímcích jsou kanóny při přesunu, v palebném postavení a při přepravě přes řeku. Počátky německého protitankového kanónu ráže 3,7 cm od firmy Rheinmetall sahají do poloviny dvacátých let – v původní verzi byl tažen koňmi. Před polovinou třicátých let […]

Japonští vojáci a jejich tanky

Japonští vojáci a jejich tanky

Snímek zachycuje japonské vojáky a patrně tančíky Typ 94 Te-Ke při bojové akci v Číně. V prosinci 2017 si připomínáme 80 let od jednoho z nejhorších masakrů moderních dějin, spáchaného Japonci v dobytém čínském hlavním městě Nankingu. V červenci 1937 Japonci zahájili agresi proti Číně, jež se stále nevzpamatovala ze zmatku uplynulých desetiletí. Japonská vojska […]

Obsazení Bukurešti Rudou armádou

Obsazení Bukurešti Rudou armádou

Snímek, pořízený 31. srpna 1944 po obsazení Bukurešti Rudou armádou, dokumentuje „nadšení“, s jakým rumunské obyvatelstvo vítá sovětské vojáky. Vztahy mezi Rumunskem a carským Ruskem nebyly špatné, avšak po bolševické revoluci se situace naprosto změnila. Rumunům se podařilo vytvořit Velké Rumunsko včetně Besarábie, zabrané roku 1812 carem Alexandrem I. – před první světovou válkou se […]

Proudový stíhací letoun Jak-17

Proudový stíhací letoun Jak-17

Snímek, pořízený v leteckém muzeu ve Kbelích 1. května 1969, zachycuje československý proudový stíhací letoun Jak-17 sovětské výroby.   Jedná se o jediný exemplář tohoto stroje (známého u nás jako S-100), který mělo československé letectvo k dispozici. Na koncích křídel jsou přídavné nádrže. Po skončení druhé světové války Sovětský svaz naléhavě potřeboval proudové stíhací letouny. […]

Rakousko-uherská bitevní loď třídy Habsburg

Rakousko-uherská bitevní loď třídy Habsburg

Fotografie, pořízená někdy kolem roku 1911, zachycuje starší rakousko-uherskou bitevní loď třídy Habsburg.   Rakousko-uherské námořnictvo tradičně zápasilo s nedostatkem fondů, způsobeným zejména nutností překonávat odpor uherské vlády. Přesto se koncem devadesátých let jeho tehdejšímu veliteli, admirálu Hermannu von Spaunovi, podařilo prosadit stavbu tří bitevních lodí, pojmenovaných Habsburg, Árpád a Babenberg. Konstrukce první lodi byla […]

Bolševičtí ozbrojenci před Zimním palácem v Petrohradu

Bolševičtí ozbrojenci před Zimním palácem v Petrohradu

Snímek zachycuje bolševické ozbrojence před Zimním palácem v Petrohradu, sídlem ruských carů a poté Prozatímní vlády. Bolševický útok na Zimní palác 7. listopadu 1917 odstartoval zcela novou, tragickou epochu světových dějin.   Rusko bylo před první světovou válkou jednou z nejvýznamnějších velmocí. Některé části země se bouřlivým tempem rozvíjely, avšak obrovské oblasti zůstávaly značně zaostalé. […]

Tanky T-72

Tanky T-72

První snímek pochází z roku 1982 a je na něm zvěčněno převzetí nových tanků T-72 útvarem ČSLA. Na druhém snímku je tank T-72 z výzbroje jiné armády Varšavské smlouvy zachycen při přepravě přes řeku.   Střední sovětský tank T-72, jehož vývoj probíhal od roku 1967, v některých ohledech navazoval na typ T-64, avšak dočkal se […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha