Fotografie týdne – archiv

Britská pětadvacetiliberní kanonová houfnice

Britská pětadvacetiliberní kanonová houfnice

Snímek zachycuje britskou pětadvacetiliberní kanonovou houfnici bez úsťové brzdy na přehlídce Československé samostatné obrněné brigády.   Originální název této zbraně je „Ordnance, Quick Fire, 25-pounder Gun“ a jedná se o 25 liberní kanonovou houfnici ráže 87,6 mm, která byla zavedena do výzbroje těsně před začátkem druhé světové války a která se stala základním polním dělem […]

Českoslovenští vojáci při výcviku v Buzuluku

Českoslovenští vojáci při výcviku v Buzuluku

Dvojice snímků z roku 1942 zachycuje československé vojáky při výcviku v Buzuluku.   Čechoslováci, kteří se po vypuknutí druhé světové války dostali na sovětské území, se ocitli v nezáviděníhodné situaci – podezírání, internace, gulag. Teprve přepadení SSSR nacistickým Německem jim otevřelo cestu k tomu, aby se mohli zapojit do úsilí o osvobození jejich vlasti. Za […]

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41)

Dvojice snímků zachycuje československý školní dvouplošník Praga E-41 (BH-41) při pohledu zleva a zprava.   Roku 1930 využilo Ministerstvo národní obrany faktu, že mělo k dispozici větší množství motorů Hispano-Suiza 8Fb o výkonu 300 koní, a vzneslo požadavek na zkonstruování cvičného letounu pro pokračující výcvik, který by nesl právě tento motor. Zvítězila konstrukce firmy Praga, navržená […]

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Dvojice obrněných vozů čs. armády

Snímek zachycuje dvojici obrněných vozů čs. armády. Nalevo je domácí model Škoda Fiat-Torino (tento vůz byl označen číslem 10), vpravo jeden ze dvou italských vozů Lancia 1Z (č. 2), jimiž čs. armáda disponovala.   Vozy Lancia 1Z (též „IZ“) sloužily italskému vojsku od roku 1916. Byly vyzbrojeny trojicí kulometů ve dvou otočných věžích, z nichž […]

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády

Snímek, pořízený v letech 1943–44 ve Spojeném království, zachycuje tank Crusader III na přehlídce Čs. samostatné obrněné brigády. Mezi hodnostáři na tribuně je zachycen i president Edvard Beneš (postava ve světlém plášti a klobouku, nakloněná nad zábradlím).   Od sklonku 30. let bylo vyrobeno pro britskou armádu postupně vícero typů křižníkových tanků. Mezi nejvýznamnější z nich patřil tank […]

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Sportovní letouny Sokol M-1C a Meta Sokol

Snímek, pořízený 1. května 1969 v muzeu ve Kbelích, zachycuje sportovní letouny Sokol M-1C (s imatrikulací OK-BHM) a Meta Sokol (OK-KHN), vyrobené ve 40. a 50. letech leteckou továrnou v Chocni (původně Beneš-Mráz, mnohem později Orličan Choceň).   Stroj M-1 Sokol představoval první československý sportovní letoun vyrobený po druhé světové válce; jeho autorem byl Ing. Zdeněk Rublič […]

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Demeter Senický, boje o Kyjev 1943

Snímek pořízený 6. listopadu 1943 zachycuje rotného Demetera Senického a jeho spolubojovníka při střelbě ze sovětského protitankového kanónu ráže 45 mm v boji o Kyjev.   Demeter Senický se narodil 27. listopadu 1917 v české rodině v převážně polské vesnici Edvardovka na Volyni. Roku 1939 byl jeho rodný kraj anektován Sovětským svazem, v dubnu 1941 byl D. Senický odveden […]

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Rakousko-uherští hodnostáři, 1916

Snímek, pořízený roku 1916 na Václavském náměstí u příležitosti mše za vítězství rakousko-uherských zbraní, zachycuje rakousko-uherské hodnostáře. Na fotografii jsou zvěčněni pražský starosta JUDr. Karel Groš, rytíř Herget (?), president pražského Vrchního soudu Veselý, baron Brenk (?),polní podmaršál Simon rytíř Schwerdtner von Schwertburg (předválečný velitel 5. pěší divize z Olomouce a poté vojenský inspektor u […]

Dopravní letoun Aero A-204

Dopravní letoun Aero A-204

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje jediný vyrobený prototyp dopravního letounu Aero A-204, vyvinutého pro Československé státní aerolinie.   V polovině 30. let Československé státní aerolinie vznesly podrobné požadavky na nový typ dopravního letounu, realizace se ujal Ing. Antonín Husník z firmy Aero. Prototyp, označený OK-BAA, poprvé vzlétl v březnu 1936. Oproti původnímu […]

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12

Snímek, pořízený na Strahovském stadionu patrně při příležitosti návštěvy maršála Tita 22. března 1946, zachycuje původně sovětský lehký pásový dělostřelecký tahač Ja-12 se 152 mm kanónovou houfnicí vzor 1937 (ML-20) ve službách československé armády.   V průběhu druhé světové války Rudá armáda naléhavě potřebovala pásové dělostřelecké tahače. Koncem roku 1942 zahájily závody v Jaroslavli práce na novém […]

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Příslušníci I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova

Snímek, pořízený ve druhé polovině druhé světové války patrně v chorvatské Slavonii, zachycuje skupinu příslušníků I. čs. samostatné brigády Jana Žižky z Trocnova, bojujících v řadách Titových partyzánů.   Již před rokem 1914 tvořili Češi a Slováci nezanedbatelnou část obyvatelstva Slavonie i dalších území na jižní hranici mocnářství. Po porážce královské Jugoslávie se nepřátelství mezi jejími národy, vydatně […]

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Nizozemský střední bombardér Fokker T.V

Fotografie pořízené na sklonku 30. let zachycují nizozemský střední bombardér Fokker T.V ve službách nizozemského královského letectva („V“ v jeho označení je římská číslice). Místo modro-bílo-červených výsostných znaků s oranžovým středem, zachycených na těchto snímcích a používaných i v současnosti, užívaly nizozemské letouny za druhé světové války i oranžové trojúhelníky s černým lemováním.   Firma Fokker, založená roku 1912 […]

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Emil Hácha při prezidentské volbě 30. 11. 1938

Snímek, pořízený dne 30. listopadu 1938 při prezidentské volbě, zachycuje Emila Háchu doprovázeného generálem Syrovým a dalšími hodnostáři.   Když se Československo podvolilo nátlaku velmocí a vyhovělo německým, polským a maďarským územním nárokům, došlo k totální diskreditaci První republiky, jejího étosu a jejích čelných stoupenců. 5. října 1938 Edvard Beneš abdikoval a odletěl do exilu, česká politika […]

Aeroklub Raná

Aeroklub Raná

Dvojice snímků ze 60.–80. let dokumentuje činnost Aeroklubu Raná. První fotografie zvěčňuje hangár aeroklubu s ukrytými kluzáky, na druhém snímku jsou na svahu zachyceni členové aeroklubu se závěsným kluzákem čili rogalem.   Lokalitu Raná severně od Loun, mimořádně vhodnou pro plachtění, objevil jako první plachtařský klub Akaflieg Prag z německé techniky v Praze; první let […]

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Exploze italského granátu za železničním mostem přes Soču

Snímek zachycuje explozi italského dělostřeleckého granátu za železničním mostem přes řeku Soču. Pořízen byl v letech 1915–17, když na Soči probíhaly těžké boje mezi italskou armádou a rakousko-uherskými obránci.   Dne 23. května 1915 vyhlásila Itálie válku svému někdejšímu rakousko-uherskému spojenci. Pokud snad někteří Italové snili o rychlém postupu do nitra mocnářství, snili marně. Jistý […]

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Němečtí revolucionáři za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht

Snímek zachycuje německé revolucionáře v berlínské zoologické zahradě za revoluce z let 1918–19, hovoří Karl Liebknecht. V době zveřejnění této fotografie si připomínáme sto let od počátku revoluce v Německu.   Na podzim roku 1918 bylo císařské Německo v zoufalé situaci. Obyvatelstvo hladovělo, armády byly vytlačovány z Francie a Belgie, spojenci postupně odpadali, a ani fakt, že pod německou mocí se […]

Kurýrní letoun Avia Bk-11

Kurýrní letoun Avia Bk-11

Snímek, pořízený v areálu muzea ve Kbelích, zachycuje kurýrní letoun Avia Bk-11, zrenovovaný roku 1978.   Tento letoun představoval jednu z verzí stroje BH-11. jenž vycházel z typu BH-1, první samostatné konstrukce firmy Avia i dvojice inženýrů Beneš-Hajn. Československé letectvo označovalo stroje BH-11 jako B-11 a roku 1923 jich objednalo celkem patnáct, z nichž deset sloužilo jako kurýrní […]

Václav Klofáč při manifestační přísaze Československu

Václav Klofáč při manifestační přísaze Československu

Snímek pořízený 8. listopadu 1918 na Staroměstském náměstí zachycuje předsedu českých národních socialistů Václava Klofáče a další představitele spolu s někdejšími rakousko-uherskými důstojníky a vojáky při jejich manifestační přísaze nově vzniklému Československu. V neděli 28. října 2018 si připomínáme sto let od vzniku republiky.   V průběhu první světové války v českém prostředí zapustila kořeny dříve okrajová myšlenka na […]

Rudá armáda v Ostravě

Rudá armáda v Ostravě

Snímek, pořízený v Ostravě po jejím osvobození na samém konci druhé světové války, zachycuje shromáždění příslušníků Rudé armády. V pozadí je budova uhelného prádla koksovny Karolina, zbouraná roku 1989. Za identifikaci místa pořízení fotografie vděčíme panu J. Václavíkovi.   V lednu roku 1945 provedla Rudá armáda ofenzívu na Visle a na překotném tažení k Berlínu se zastavila až na […]

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Rakousko-uherská ponorka při spouštění na vodu

Snímek, pořízený v loděnicích v tehdy uherském přístavu Fiume (Rijeka) v lednu 1917, zachycuje rakousko-uherskou ponorku U-22 nebo U-23 třídy U-20 při spouštění na vodu.   Po vypuknutí první světové války rakousko-uherské námořnictvo seznalo, že urychleně potřebuje začít se stavbou nových ponorek. Jeho volba padla na dánské ponorky třídy Havmanden. Trojice těchto plavidel byla v letech 1910–13 stavěna firmou […]

Dopravní letoun Aero A-38

Dopravní letoun Aero A-38

Snímek, pořízený patrně počátkem třicátých let, zachycuje dopravní letoun Aero A-38 v letu nad městem.   Tato jednomotorová konstrukce Ing. Antonína Husníka představovala modernizaci staršího dvojplošníku Aero A-23. Hlavní změnu představovalo, že prostor pro dvojici letců byl přesunut před kabinu pro cestující a byl celý zasklený. Trup letounu se tak podobal trupu dopravního hornoplošníku Aero A-35 […]

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Čechoslováci a Poláci na společné hranici

Snímek pořízený roku 1946 zachycuje československé a polské vojáky a civilisty na společné hranici.   Vztahy mezi meziválečnou ČSR a Polskem byly kaleny polskými nároky na česká a slovenská území, jež vyvrcholily polským podílem na záboru čs. pohraničí po Mnichovu. Úvahy exilových představitelů obou zemí za druhé světové války o vytvoření čs.-polské konfederace nepřinesly žádné […]

Podpora republikánů za španělské občanské války

Podpora republikánů za španělské občanské války

Dvojice snímků dokumentuje jeden z aspektů španělské občanské války – ceremonie, jež měly podpořit morálku obyvatelstva republikánské zóny a udržovat pocit, že osud Španělska je propojen s osudem světa. Dne 23. září 2018 si připomeneme osmdesát let od konce bojové aktivity komunisty kontrolovaných interbrigád.   Roku 1938 republikáni utržili sérii vážných porážek. Počátkem roku prohráli u Teruelu, […]

Útok československé jízdy

Útok československé jízdy

Snímek, pořízený ve druhé polovině třicátých let, zachycuje útok československé jízdy.   Přestože byly jezdecké jednotky na bojištích první světové války do značné míry upozaděny, zůstalo jezdectvo součástí armád i v po roce 1918. Jízdu tak využívalo i meziválečné Československo. Jedenáct jezdeckých pluků, přejmenovaných roku 1936 na dragounské, tvořilo jádro čtyř jezdeckých brigád, jež se před […]

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Poslední rozloučení s Edvardem Benešem

Série snímků dokumentuje poslední rozloučení s Edvardem Benešem (28. 05. 1884 – 03. 09. 1948) v Sezimově Ústí. Ve dnech jejich zveřejnění si připomínáme sedmdesát let od úmrtí této klíčové postavy našich moderních dějin.   Málokterý dramatik by si troufl stvořit postavu, jejíž osudy by byly tak plné zvratů jako ty Benešovy. Nikdo neovlivnil české dějiny dvacátého […]

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha