Francouzský letecký mečík vzor 1934, úprava pro čs. piloty

Francouzský letecký mečík vzor 1934, úprava pro československé piloty – dobrovolníky v letech 1939–1940, byl nošen československými piloty, kteří v letech 1939–1940 sloužili u francouzských leteckých jednotek. Jedná se o standardní vzor francouzské armády, lišící se pouze přidaným československým legionářským znakem na rukojeti. Vzhledem k malému počtu čs. letců a jejich časově omezenému působení ve Francii, je výskyt takto upraveného mečíku velmi vzácný.

 

Když bylo 5. srpna 1929 rozhodnuto o zavedení předpisové uniformy do výstroje francouzského letectva (Armee De L´air), nebylo ještě určeno, jaký typ poboční zbraně se stane její součástí. Původní předpoklad, že jím bude dlouhý vojenský kord, byl postupem doby přehodnocen a v lednu 1934 se vedení Ministerstva letectví rozhodlo zavést do výzbroje mečík, jehož tvar měl vycházet z předpisového mečíku polského letectva vzor 1924. Poté, co byla uzavřena vzájemná dohoda mezi Francií a Polskem, byla zpracováním nového návrhu pověřena pařížská mečířská firma P. Foury. Její konečná verze byla schválena a do výzbroje zavedena 20. července 1934 jako mečík pro příslušníky letectva vzor 1934. Fouryho firma se od tohoto roku až do nacistické okupace Francie v roce 1940 stala jeho jediným oficiálním dodavatelem. Pouze v letech 1934-1936 bylo menší množství kusů dodáno jiným výrobcem, jehož identita však není doposud známa. V mírně upravené verzi je mečík jako součást slavnostní uniformy ve výzbroji francouzského letectva i v současné době.

Exemplář pocházející z pozůstalosti Josefa Dekastella je na vnitřní části čepele zdoben leptaným nápisem Groupe de chasse 1/8, označením stíhací skupiny, jejímž pilotem Dekastello byl. Na rikasu, nebroušené části čepele pod záštitnou příčkou, není mečík výrobcem značen. Pokud byly jiné exempláře značeny, objevilo se na rikasu jméno a adresa jediného oficiálního dodavatele – P. FOURY 70 R. LA FAYETTE PARIS DEPOSE. Na hřbetu rikasa je čepel opatřena pružným ocelovým páskem k lepšímu upevnění zbraně v pochvě. Tato modifikace z března 1936 je jedinou změnou původního Fouryho návrhu z roku 1934. Obdélníková rukojeť ze syntetického materiálu má na vnější straně připevněn stříbrný štítek s upraveným československým státním znakem. Na spodní straně záštitné příčky jsou vyryty hodnost a jméno majitele zbraně – Sous – Lieut. Jos. Dekastello. Iniciály JD jsou také umístěny na čtvercovém nýtu rukojeti.

Josef Dekastello se narodil 24. června 1910 v Praze. Po vystudování reálného gymnázia nastoupil vojenskou kariéru a v dubnu 1938 byl povýšen na nadporučíka letectva. Po vytvoření Protektorátu Čechy a Morava odešel do Polska, odkud s největší pravděpodobností na palubě švédského parníku Kastelholm připlul 21. srpna 1939 do Francie. V září nebo říjnu téhož roku byl umístěn na leteckou základnu Chartres, kde podstoupil přeškolovací výcvik na nové bojové technice. 8. března 1940 byl odeslán k frontové jednotce a stal se příslušníkem stíhací skupiny I/8 (Groupe de Chasse I/8).

Bojová činnost na západní frontě byla v tomto období minimální a skutečná válka začala pro Francii a její letectvo až za svítání 10. května 1940, kdy německá armáda zahájila své západní tažení. Dekastellova jednotka prováděla permanentní starty na poplach, letecké krytí pozemních jednotek, volné stíhání a doprovody bombardovacích a průzkumných letounů nad frontovou oblast. Již následujícího dne se stali příslušníci GC I/8 prvními čs. letci, kteří zasáhli do bojů. Npor. Josef Dekastello se svým strojem Bloch MB-152 (No 530) byl jedním z trojice pilotů, kteří v průběhu hlídky mezi lokalitami Liverdun a Gondreville narazili na dvojici bombardovacích Heinkelů He 111, krytých trojicí stíhacích Messerschmittů Bf. 109. Jednomu z Blochů se sice podařilo Heinkel zasáhnout, ale poté následoval protiútok stíhacího doprovodu.

Dekastello byl nakonec nucen s poškozeným strojem nouzově přistát u Epinalu. Následovala celá řada více či méně úspěšných bojových akcí. Až přišel osudný 3. červen 1940. Zkušený a úspěšný pilot Dekastello zalétával po revizi svůj Bloch poblíž základny v Claye-Souilly (Thieux). Při té příležitosti zkoušel za letu své palubní zbraně a prováděl i simulované útoky na blízké pole, kde byly umístěny francouzské protiletecké kanóny. Při jedné z těchto ztečí nečekaně zahájily palbu protiletecké kulomety určené k obraně letiště. Zasažený stroj MB-152 (No 567) začal rychle klouzat a zanedlouho vrazil do země. Ozval se výbuch a pilot v troskách svého stroje uhořel. O dva dny později byl npor. Josef Dekastello se všemi vojenskými poctami pochován na hřbitově v Thieux. Později byly jeho ostatky exhumovány a přeneseny na čs. vojenský hřbitov v La Targette, kde spočívají dodnes.

Délka 370 mm, délka čepele 258 mm, šířka čepele 15 mm.

Jan Šach

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha