JOSEF GABČÍK / 8. dubna 1912 – 18. června 1942

JOSEF GABČÍK / 8. dubna 1912 – 18. června 1942

04. 04. 2022

Před 110 lety se narodil rotmistr pěchoty Josef Gabčík, voják československé armády v zahraničí, příslušník čs. pěšího pluku 1 ve Francii a pěšího praporu 1 ve Velké Británii. A především hrdina protinacistického odboje, který v Operaci ANTHROPOID splnil rozkaz a úspěšně provedl 27. května 1942 se spolubojovníky atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Do hodnosti plukovníka byl In memoriam povýšen v roce 2002.

 

Narodil se 8. dubna 1912 v Poluvsie, v okrese Žilina na Slovensku, v rodině dělníka Františka Gabčíka a jeho manželky Márie, rozené Baránekové. Po ukončení školní docházky v Rajeckých Teplicích odešel do Čech, kde se v letech 1927–1932 učil u mistra Viléma Kuníka v Kovářově u Milevska kovářem a zámečníkem a dva roky zde navštěvoval pokračovací školu.

Dne 1. 10. 1932 nastoupil k výkonu voj. prez. služby u p. pl. 14 v Košicích. V roce 1933 absolvoval poddůstojnickou školu v Prešově (1. 3. 1933 byl povýšen na svob. a 1. 10. 1933 na des.). Po ukončení voj. prez. služby zůstal v činné službě jako délesloužící poddůstojník. I nadále působil u svého kmenového útvaru a 1. 11. 1934 se dočkal povýšení na čet.dsl. Po tragické smrti bratra Michala ukončil 1.4.1937 na naléhání otce svůj závazek v armádě a nastoupil do zaměstnání v továrně na výrobu bojových plynů v Žilině, kde pracoval až do 1. 12. 1938. Při provozní havárii se však nadýchal bojových chemických látek a jen šťastnou náhodou nepřišel o zrak.

Po této události byl přeložen do skladu bojových chemických látek v Trenčíně, kde působil jako skladník až do svého útěku do zahraničí. Před převzetím skladů zástupci wehrmachtu záměrně poškodil přepravní zásobníky a hrozilo mu zatčení. Proto 3. 6. 1939 překročil hranice do Polska a u čs. konzulátu v Krakově se přihlásil do čs. armády. Několik týdnů strávil v táboře v Bronowicích a 28. 7. 1939 odplul na lodi Chrobry do Francie. Zde 2. 8. 1939 vstoupil do fr. Cizinecké legie a byl zařazen k 1. pluku dislokovanému v posádce Sidi-bel-Abbès v Alžírsku.

Po vypuknutí války odplul do Francie a 26. 9. 1939 byl v Agde zařazen k 12. rotě čs. pěšího pluku 1, kde konal službu jako zástupce velitele čety (od 22. 12. 1939 v hodnosti rtn.). Zúčastnil se bojů s Němci na západní frontě a po porážce Francie připlul 12. 7. 1940 na lodi Rod el Farag do Británie. Zde byl po vzniku 1. čs. smíšené brigády zařazen jako výkonný rotmistr ke 3. rotě pěšího praporu 1. V termínu od 2. do 28. 2. 1941 absolvoval kurs na rotmistry pěchoty v záloze a dnem 7. 3. 1941 byl povýšen na rtm.pěch.

V létě 1941 souhlasil se svým zařazením do výcviku pro zvláštní úkoly a již 17. 7. 1941 odjel do Skotska, kde absolvoval na STS 26 základní úderný a sabotážní kurs. Ihned po jeho dokončení byl v termínu od 8. do 16. 8. 1941 frekventantem parakursu na STS 51 v Ringway a v termínu od 14. do 18. 10. 1941 prodělal speciální střelecký kurs ve Skotsku.

Dne 20. 10. 1941 odjel na pětidenní dokončovací kurz ve střelbě a práci s výbušninami v Londýně a stal se velitelem skupiny ANTHROPOID, jejímž úkolem bylo provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. K akci mělo původně dojít již v den státního svátku 28. 10. 1941 a měla se tak stát bezprostřední reakcí na vraždění, které Heydrich rozpoutal po svém příjezdu do Prahy.

Vedle rtm. Gabčíka byl původním členem skupiny rtn. Karel Svoboda. Ten se však v parakursu zranil a Gabčík si jako náhradníka vybral svého přítele rtm. Jana Kubiše. Společně s ním byl 8. 11. 1941 přidělen na čs. výcvikovou stanici STS 2 Bellasis. Zde se do 27. 12. 1941 podrobil doplňujícímu výcviku ve střelbě, práci s výbušninami, jízdě motorovými vozidly a sebeobraně. Před odletem do akce byl společně s Kubišem přijat prezidentem republiky dr. E. Benešem.

Vysazení skupiny ANTHROPOID v novém složení bylo původně předpokládáno 7. a poté 30. 11. 1941. Letoun se však pro nepřízeň počasí vždy vrátil zpět do Británie. Teprve třetí pokus skončil úspěšně a ANTHROPOID, dopravovaný společně se skupinami SILVER A a SILVER B, seskočil 29. 12. 1941 v blízkosti Nehvizd u Prahy.

Po ukrytí operačního materiálu se Gabčík, disponující falešnou protektorátní občanskou legitimací na jméno Zdeněk Vyskočil, vydal společně s Kubišem na záchytné adresy na Plzeňsku, odkud se následně přesunuli do Prahy. Ve spolupráci s řadou obětavých spolupracovníků z řad příslušníků domácího odboje a parašutisty npor.pěch. Adolfem Opálkou a ppor. pěch. Josefem Valčíkem 27. 5. 1942 v 10.35 atentát na Heydricha uskutečnili.

Poté se mu společně s ostatními podařilo ustoupit do připravených ilegálních bytů. Při vlně následných represálií nalezl úkryt v kryptě kostela v Resslově ulici, kde 18. 6. 1942 spáchal po nerovném boji s nepřátelskou přesilou sebevraždu. Ještě v roce 1942 byl in memoriam povýšen do hodnosti por.pěch. a bezprostředně po válce do hodnosti kpt. Dne 24. 6. 2002 byl posmrtně jmenován do hodnosti plukovníka.

Na rozdíl od rodin Jana Kubiše a Josefa Valčíka přežili Gabčíkovi nejbližší nacistické běsnění. Rodina sice byla vyslýchána zvláštní komisí slov. vlády vedenou Alexandrem Machem a otec i starší bratr Fredinand byli krátce vězněni na policii v Žilině, ale jako občané Slovenské republiky se dožili konce války

Převzato z publikace Vojenské osobnosti československého odboje; sestavil kolektiv autorů

AktuálněZhroucení soluňské fronty

Zhroucení soluňské fronty

02. 10. 2023
V polovině září 1918 začala na soluňské frontě vítězná ofenziva dohodových států, jež…
1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

1. října 1933 byl položen základ budoucího rozbití Československa

01. 10. 2023
Před devadesáti lety, 1. října 1933, vznikla Sudetendeutsche Heimatsfront (Sudetoněmecká vlastenecká fronta,…
Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

Evropská křižovatka 1938 (nebo 2023?)

29. 09. 2023
Oddělení pohraniční finanční stráže Horní Adršpach – 30. září 1938 17.00 hod.:…
Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

Všechny objekty VHÚ budou v Den české státnosti otevřeny

26. 09. 2023
Čtvrteční státní svátek sv. Václava můžete využít k návštěvě všech muzeí ve správě…
Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

Cyklus komentovaných vycházek – Místa bojů Pražského povstání – zahájen u budovy rozhlasu

26. 09. 2023
Klíčovou roli pro Pražské povstání mělo rozhlasové vysílání. Z budovy rozhlasu na…