Digitální knihovna

DIGITÁLNÍ STUDOVNA MINISTERSTVA OBRANY ČR

 

Digitální studovna Ministerstva obrany ČR je založena na systému Kramerius a slouží k centrálnímu zpřístupnění digitálních zdrojů vytvořených paměťovými institucemi v rezortu MO ČR. Významnou část jejího obsahu tvoří dokumenty Knihovny VHÚ, které byly zdigitalizovány převážně v rámci programu VISK 7.

Dokumenty z Knihovny Vojenského historického ústavu v Digitální studovně Ministerstva obrany ČR

 

 

MANUSCRIPTORIUM

 

Virtuální badatelské prostředí, které umožňuje přístup k digitálním dokumentům z historických fondů knihoven umístěných v mnoha evropských zemích. Jde převážně o rukopisy, inkunábule, raně novověké tisky či listiny.

Knihovna VHÚ Praha přispívá do této knihovny řadou titulů ze svých historických fondů. Momentálně Manuscriptorium obsahuje celkem 224 rukopisů z našich fondů.

Výběr dokumentů z Knihovny VHÚ