Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Mgr. Jan Biederman, Ph.D.

Vědecký pracovník a kurátor Vojenského historického ústavu Praha. Narozen 1982. Vystudoval obor historie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V průběhu studia absolvoval zahraniční studijní pobyt na Université Toulouse II. – Le Mirail (2005/2006) v rámci programu Erasmus. V roce 2016 završil doktorské studium studijního programu Historické vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Roku 2006 nastoupil jako externí zaměstnanec knihovny VHÚ na pozici katalogizátora historického fondu, od roku 2013 působí na VHÚ Praha jako kurátor sbírkových fondů. Spravuje sbírku faleristiky a cínových figurek. Je členem Komise vojenských tradic a symboliky.

Předmět jeho dalšího badatelského zájmu představuje období středověku a počátku raného novověku, v němž se specializuje na dějiny vojenství s důrazem na pozdní středověk. Je autorem několika odborných článků a recenzí.

Kontakt: museum@army.cz

 

 

Publikační činnost:

 

BIEDERMAN, Jan – ČORNEJ, Petr – MILITKÁ, Lenka – ŠÁMAL, Zdeněk. Archeologický výzkum bojiště u Lipan 1434 a jeho přínos k poznání významné dějinné události. První etapa výzkumu. Zprávy památkové péče roč. 77/2017, příloha, s. 1-10.

BIEDERMAN, Jan. Nejen na čepici – odznaky jako drobná patriotika a čepicové odznaky rakousko-uherské armády: Historie a vojenství, roč. LXVI, č. 3/2017, s. 98-103.

BIEDERMAN, Jan. Vyznamenání pro číšníka z Londýna: Historie a vojenství, roč. LXVI, č. 3/2017, s. 151-152.

BIEDERMAN, Jan. Ruská vyznamenání za statečnost československého legionáře Karla Vašátka: Historie a vojenství, roč. LXVI, č. 2/2017, s. 118, 119.

BIEDERMAN, JAN. Vozová hradba a vojenský řád. Univerzální vzor či národnostní specifikum ve vztahu k válečnému umění? In: BAŽANT, Vojtěch (ed.), VEJRYCHOVÁ Věra (ed.). Kacíři, barbaři, nepřátelé – Odlišnost a stereotypy v pozdním středověku. Praha : Centrum medievistických studií – FILOSOFIA, 2016, s. 247-268.

BIEDERMAN, Jan. Faleristický materiál ve vztahu k občanské válce ve Španělsku: Historie a vojenství, roč. LXV, č. 4/2016, s. 102-106.

BIEDERMAN, Jan. Nejen Červený kříž: Zdravotnická tematika na odznacích a vyznamenáních první světové války ze sbírek VHÚ: Historie a vojenství, roč. LXV, č. 3/2016, s. 117-123.

BIEDERMAN, Jan – ŽŮREK, Václav. The Bohemian Participation in Crécy. In: LIVINGSTON, Michael (ed.), DEVRIES, Kelly (ed.). The Battle of Crécy – A Casebook. Liverpool : Liverpool University Press 2015, s. 240-246, 391-394, 439-440.

BIEDERMAN, Jan. Kříže a medaile chrabrých: Vyznamenání za statečnost na pozadí první světové války: Historie a vojenství, roč. LXIV, č. 3/2015, s. 106-114.

BIEDERMAN, JAN. Vojenství husitského století. in: CERMANOVÁ, Pavlína (ed.), NOVOTNÝ, Robert (ed.), SOUKUP, Pavel (ed.). Husitské století, Praha : Nakladatelství Lidové noviny 2014, s. 333-351.

BIEDERMAN, JAN. Signum Laudis – jedno vyznamenání v životě obyčejného muže: Historie a vojenství, roč. LXIII, č. 3/2014, s. 152.

BIEDERMAN, JAN. Vybraný faleristický materiál v kontextu osobnosti Františka Ferdinanda d´Este: Historie a vojenství, roč. LXIII, č. 2/2014, s. 96-101.

BIEDERMAN, Jan. The problem of defining a victory in undecided battle. In: Kommunikation im Krieg im späten Mittelalter“ (1.–3. prosince 2011), Praha. Centrum medievistických studií Praha – Institut für Mittelalterforschung Wien). (v tisku)

BIEDERMAN, Jan. Rytíř pozdního středověku – vojenský profesionál bez přídechu romantiky. In: Dějiny a současnost 6/2013, s. 23-26.

BIEDERMAN, Jan. „Kule, sanytr, dílo ohnivé a šípy“ – Příspěvek k historickému vývoji munice palných zbraní v 15. a 16. století: Historie a vojenství, 1/2013. s. 4-14.

BIEDERMAN, Jan. Francouzská pěchota na přelomu pozdního středověku a raného novověku – Sonda do vývoje francouzské pěchoty ve druhé polovině 15. století a v období italských válek (1495-1559): Historie a vojenství, 1/2009, s. 4-12.

BIEDERMAN, Jan. Pozemkový fond Národní jednoty pošumavské – nástroj „záchrany“ českého majetku, in: O hospodářskou národní državu. Acta universitatis Carolinae – Philosophica et historica 1-2005. Studia Historica LIX. Jan Hájek – Drahomír Jančík – Eduard Kubů (ed.), Praha: Karolinum 2009, s. 237-246.

 

Rozhovory

 

BIEDERMAN, Jan. Philippe Contamine: „Vojenská historie tvoří součást hospodářských dějin“. Historie a vojenství, roč. LX, č. 1/2011, s. 113, 114.

 

Recenze, anotace, zprávy

 

BIEDERMAN, Jan. Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2017: Historie a vojenství, roč. LXVI, č. 4/2017, s. 124-125.

BIEDERMAN, Jan. Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2016: Historie a vojenství, roč. LXV, č. 4/2016, s. 132, 133.

BIEDERMAN, Jan. Alcázar – Španělské muzeum armády v Toledu a jeho sbírky: Historie a vojenství, roč. LXV, č. 3/2016, s. 132-134.

BIEDERMAN, Jan. Matěj Matuška – Jan Syka: Kdo byli boží bojovníci… Grada Publishing 2016. Historie a vojenství, roč. LXV, č. 3/2016, s. 150.

BIEDERMAN, Jan. Jiří Kovařík – Leonid Křížek: Historie evropských duelů a šermu. Svazek I. – Od starověku k branám renesance. Mladá fronta – Elka Press 2013. Historie a vojenství, roč. LXV, č. 2/2016, s. 146-148.

BIEDERMAN, Jan. Komise vojenských tradic a symboliky v roce 2015: Historie a vojenství, roč. LXIV, č. 4/2015, s. 136-137.

BIEDERMAN, Jan. Adrian R. Bell – Anne Curry – Andy King – David Simpkin: The Soldier in Later Medieval England. Oxford University Press 2013. Historie a vojenství, roč. LXIV, č. 2/2015, s. 147-148.

BIEDERMAN, Jan. Jiří Sehnal – Radek Palička: Československé vojenské letecké odznaky – české a slovenské. Praha 2013. Historie a vojenství, roč. LXIV, č. 2/2015, s. 148-149.

BIEDERMAN, Jan. Joachim Meyer: Šerm mečem. Praha 2015. Historie a vojenství, roč. LXIV, č. 4/2015, s. 147-148.

BIEDERMAN, Jan. Evženie Šnajdrová: Arma offensiva et defensiva. Historické zbraně a zbroj ze sbírky Národního muzea. Národní muzeum 2014. Studia Medievalia Bohemica

BIEDERMAN, Jan. Acta Periodica Duellatorum – Vol. 1. Havana Consulting LP. 2013. Historie a vojenství, roč. LXII, 3/2013, s. 150-151.

BIEDERMAN, Jan. Xavier Hélary: L´armée du roi de France. La guerre de Saint Louis à Philippe le Bel. Perrin 2012. Historie a vojenství, roč. LXII, 3/2013, s. 148.

BIEDERMAN, Jan. Radek Fukala: Velká válka s křižáky 1409-1411. Světla a stíny grunvaldského vítězství. Nakladatelství Epocha 2011. Historie a vojenství, roč. LXII, č. 2/2013, s. 146, 147.

BIEDERMAN, Jan. Vladimír Brych (ed.): Arma diaboli – O kuši a střelcích. Národní muzeum 2012. Studia Medievalia Bohemica 2/2012, s. 126, 127.

BIEDERMAN, Jan. David Papajík: Jan Čapek ze Sán – jezdec na konec světa. Vojevůdce, kondotiér a zbohatlík 15. století. Veduta 2011. Historie a vojenství, roč. LXII, č. 1/2013, s. 150-151.

BIEDERMAN, Jan. Jaroslav Polách: Jan Smil z Křemže. Život táborského hejtmana a loupeživého rytíře. Veduta 2011. Historie a vojenství, roč. LXI, č. 3/2012, s. 145-146.

BIEDERMAN, Jan. (konference) La noblesse et la croisade à la fin du Moyen Âge. in: Studia Medievalia Bohemica 1/2010, s. 146.

BIEDERMAN, Jan. Valérie Serdon: Armes du diable – arcs et arbalètes au Moyen Age. Rennes 2005. Historie a vojenství, roč. LIV, č. 1/2007, s. 151.

BIEDERMAN, Jan. Vladimír Segeš: Od rytierstva po žoldnierstvo: stredoveké vojenstvo v Uhorsku so zretelom na Slovensko. Bratislava 2004. Historie a vojenství, roč. LII, č. 1/2006, s. 141.

BIEDERMAN, Jan. Philippe Contamine: Válka ve středověku. Praha 2004. Historie a vojenství, roč. LII, č. 3/2005, s. 141.

 

Spolupráce na přípravě výstav:

 

Panelová výstava „Karel IV. – člověk a panovník“ (16. 5. 2016 – 1. 7. 2016).

V ulicích protektorátu (8. 5. 2015 – 31. 12. 2015).

V zákopech první světové války (25. 6. 2014 – 31. 12. 2015).

Albrecht z Valdštejna a jeho doba. Valdštejnská jízdárna, Praha 2007.

AktuálněPřipravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

Připravujeme projekt ATENTÁT – OPERACE ANTHROPOID – 80 LET

23. 09. 2021
Příští rok uplyne 80 let od atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda…
Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

Databázové zpracování Seznamů ztrát c. a k. vojska v první světové válce – pomozme s dokončením jedinečného projektu!

20. 09. 2021
Když jsme před dvanácti lety s Národní knihovnou ČR tento rozsáhlý tištěný…
Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

Připomínka událostí před 80 lety, výstava i benefiční koncert ve středu 29. září 2021

20. 09. 2021
Ve středu 29. září 2021 se uskuteční v budově bývalé jízdárny kasáren Ruzyně…
Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

Legionářská polní pošta začínala v Rusku ve vagónech na uhlí a obilí

16. 09. 2021
Po těžkých bojích československých legionářů s bolševiky a jejich senzačním obsazení magistrály…
Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

Vernisáž výstavy Pro koho kvetou vlčí máky v brněnském centru pro veterány

15. 09. 2021
Dne 14. září 2021 byla slavnostně otevřena výstava s názvem Pro koho kvetou…