Základní informace k ostatním expozicím VHÚ Praha

Vedle tří hlavních muzejních složek – Armádního muzea Žižkov, Leteckého muzea Kbely a Vojenského technického muzea Lešany - nabízí VHÚ Praha  návštěvníkům ještě další výstavní místa se stálými expozicemi. Jde o tyto expozice:

 

Císařská zbrojnice – Schwarzenberský palác 

Stálá expozice je umístěna ve Schwarzenberském paláci na Pražském hradě a obsahuje sbírku zbraní, zbroje a uměleckých děl z období od 15. století do poloviny 19. století. Expozice obsahuje přes 550 předmětů, které pocházejí především z období, kdy České země patřily k habsburskému císařskému trůnu – odtud také název.

Muzeum Hradní stráže

V Prašné věži Mihulka na Pražském hradě se nachází expozice mapující vývoj českých vojenských jednotek střežících Pražský hrad od nejstarších dob do současnosti. Akcent je položen na období posledních téměř sta let – tedy na existenci Hradní stráže.

Národní památník hrdinů heydrichiády

V pravoslavném chrám sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze čeká návštěvníky stálá expozice věnovaná Operaci ANTHROPOID - atentátu na Reinharda Heydricha v květnu 1942. Národní památník hrdinů heydrichyády tvoří pravoslavný kostel sv. Cyrila a Metoděje, krypta pod kostelem – pietní místo, stálá expozice v hale a přednášková síň s promítáním.

 

Detailnější informace k jednotlivým expozicím včetně fotografií a návštěvní doby naleznete v samostatných složkách, které jsou přímo v nabídkovém menu pod zastřešující složkou Ostatní expozice.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha