Základní informace o Armádním muzeu Žižkov

Armádní muzeum je umístěno v Praze na Žižkově v historických budovách Památníku osvobození. Expozice muzea je rozčleněna do pěti základních celků. První se věnuje období 1. světové války 1914–1918, účasti Čechů a Slováků v ní a politickým a vojenským akcím, které vedly ke vzniku samostatného československého státu. Druhá část přibližuje historii meziválečné Československé republiky a jejích ozbrojených sil. Třetí výstavní prostor zachycuje období 2. světové války a mapuje účast Čechů a Slováků ve vojenských operacích, v domácím odboji i v dalších akcích, které měly za cíl obnovu samostatnosti Československa. Čtvrtá část expozice je věnována perzekuci příslušníků čs. armády po únorovém státním převratu v roce 1948 a třetímu protikomunistickému odboji. Poslední část expozice tvoří prostor, v němž probíhají příležitostné výstavy. Vedle zbraní je zde vystavena řada unikátních dobových stejnokrojů, praporů, řádů, vyznamenání a rovněž osobních památek na čs. prezidenty a přední představitele čs. armády.

Fotogalerii z expozic naleznete ZDE.

 

Armádní muzeum Žižkov

U Památníku 2

130 05 Praha 3 – Žižkov

Armádní muzeum Žižkov je otevřeno každý den, mimo pondělí, od 10.00 do 18.00 hod.

AKTUÁLNĚ: Upozorňujeme návštěvníky Armádního muzea Žižkov, že vzhledem k plánované rekonstrukci budovy jsou od 13. června již uzavřeny expozice v celém 1. patře, kde je umístěna stálá expozice věnovaná meziválečnému období a druhé světové válce. Přístupné je pouze přízemí s expozicí věnované rokům 1914-1918 a výstavy V zákopech první světové války a V ulicích protektorátu Böhmen und Mähren. Děkujeme za pochopení.

Vstup do muzea je zdarma.

tel.: 973 204 924 (linka je v provozu denně, mimo pondělí, v rámci otevírací doby)

museum@army.cz

Dovolujeme si požádat školní výpravy i jiné početnější skupiny, aby se v dostatečném předstihu ohlásily na telefonním čísle 973 204 951 nebo na 973 204 960. V případě zájmu o komentovanou prohlídku či edukační program „Operace Historikon“ doporučujeme zaslat žádost na e-mail  museum@army.cz v minimálně dvoutýdenním předstihu. Děkujeme.

V žádostech o skupinové prohlídky uvádějte prosím výslovně, že se jedná o prohlídku Armádního muzea Žižkov.

Dostanete se k nám autobusem č. 133, 175 či 207 ze stanice metra Florenc, zastávka U Památníku.

Prosíme návštěvníky, aby do muzea nenosili jakékoli zbraně, jídlo, pití, nekouřili, nepoužívali mobilní telefony a aby si batohy a jiná zavazadla odložili v šatně. Vstup se zvířaty, v podnapilém stavu a s viditelnými, zákonem zakázanými, symboly je zakázán. Děti mladší 14 let mohou do expozic pouze v doprovodu dospělé osoby. Detaily naleznete v návštěvním řádu muzeí VHÚ Praha.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha