Nová posádková expozice ve Strakonicích, o historii a současnosti protiletadlového vojska

Nová posádková expozice ve Strakonicích, o historii a současnosti protiletadlového vojska

07. 10. 2020

Hned dvě významná jubilea oslavili ve čtvrtek 1. října příslušníci 25. protiletadlového raketového pluku ve Strakonicích: sté výročí obrany proti letadlům a šedesát let od vzniku protivzdušné obrany u pozemního vojska. Součástí oslav bylo také otevření stálé expozice mapující bohatou historii jednotek československé a později české protivzdušné obrany. V rámci slavnostního nástupu obdrželi vojáci i pamětní odznaky navržené Vojenským historickým ústavem Praha.

Opatření proti šíření koronaviru bohužel zasáhla i do strakonických oslav. Ty proběhly bez účasti veteránů a v komornějším duchu, než bylo původně plánováno. Mezi hosty i tak nechyběli náměstek ministra obrany pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Lubor Koudelka a ředitel sekce plánování schopností Ministerstva obrany generálmajor Jaromír Alan.

Oslavy se nesly v duchu očekávané modernizace vojska pozemní protivzdušné obrany Armády České republiky, v jejímž rámci by měli strakoničtí převzít nové zbraňové systémy RBS-70NG, resp. jde o předpokládané pořízení raketového systému SHORAD/MRSAM. Stranou ovšem nezůstala ani připomínka stoleté historie našich protiletadlovců – to ve svém projevu neopomněl připomenout velitel strakonického útvaru plukovník Jaroslav Ackermann. Před sto lety, 30. března 1920, totiž tehdejší náčelník Generálního štábu československé branné moci, gen. Maurice Pellé, předložil ministru národní obrany Václavu Klofáčovi historicky první návrh na postavení útvaru dělostřelectva proti letadlům.

S tímto výročím, ale i s mnoha dalšími významnými událostmi, historickými milníky a zajímavostmi se mohli všichni přítomní seznámit v nově otevřené stálé expozici 25. plrp Strakonice, jež byla ve čtvrtek 1. října 2020 oficiálně představena. Expozice tohoto typu řadu let u vojska protivzdušné obrany chyběla. Její vznik inicioval na jaře roku 2019 tehdejší příslušník VeVzS AČR mjr. Ing. Jaroslav Sekanina s podporou bývalého velitele 25. plrp plk. gšt. Ing. Jána Sedliačika. Ti si spolu s dalšími současnými i bývalými příslušníky útvarů protivzdušné obrany uvědomovali potřebu ucelenějšího a komplexnějšího pohledu na problematiku protivzdušné obrany.

Realizace nového posádkového muzea, jak se již stalo pravidlem, se ujali příslušníci Odboru zahraničních aktivit VHÚ Praha (OZAKP) nprap. Leoš Krejča a ak. mal. Pavel Holý, který je i autorem její grafické podoby. Barevná kompozice velkoformátových panelů vychází ze dvou základních barev protiletadlovců – zelené a modré. A právě prolínání těchto dvou barev napomáhá návštěvníkům v orientaci v někdy až těžko srozumitelném systému velení jednotek protivzdušné obrany. Každá z těchto barev tak dominuje panelu daného období v závislosti na převažujícím druhu zbraně, daným úkolům či systému velení. V tomto duchu byl zpracován i katalog expozice, jenž v této podobě zaznamenal svoji premiéru. Autorem obsáhlých textů jsou historici VHÚ Praha Jan Šach, Jindřich Marek, Karel Straka, Zdeněk Munzar a Prokop Tomek.

I vzhledem ke skutečnosti, že zbraňové systémy podléhaly dlouhá léta velmi přísnému utajení, byly dosavadní poznatky roztříštěné. Publikované údaje se zaměřovaly až na výjimky především na faktografický výčet útvarů a zařízení PVO. Historické prameny byly neúplné, či si dokonce vzájemně odporovaly. Proto se ve spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha začala postupně v rámci projektu „Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha“ realizovat tato expozice.

Chronologicky koncipované velkoformátové panely seznamují se zásadními událostmi a milníky historie protivzdušné obrany, s celou škálou PLR techniky, či s až tajemnými názvy míst, jakými kdysi bývaly dnes již dávno zapomenuté protiletadlové raketové oddíly s názvy jako Přestavlky, Vlkava, Hadačka Mořina či Ořechov. Expozice 25. protiletadlového raketového pluku Strakonice zachycuje především každodenní život a tradice jednotek protivzdušné obrany v jejich více než stoleté historii.

Expozice připomíná rovněž význam jednotek protivzdušné obrany za druhé světové války. Právě strakonický útvar, nesoucí čestný název Tobrucký, se hlásí k odkazu Československého pěšího praporu 11 – Východního, který se proslavil při dnes již legendární obraně severoafrického přístavu Tobruk. Stranou nezůstalo ani působení československé protiletadlové jednotky na východní frontě. Ta bojovala s německou Luftwaffe na Ukrajině, v polských Karpatech i na Slovensku, kde v těžkých bojích u Liptovského Mikuláše odrážela pozemní útoky německých jednotek.

Největší rozmach zažila protivzdušná obrana v poválečném období, kdy se začaly do výzbroje zapojovat raketové systémy, stíhací letectvo a nové radiolokační prostředky. „Až do počátku 60. let protiletadlové dělostřelecké svazky, útvary a jednotky vojskové protivzdušné obrany netvořily samostatný druh vojska. To změnil až rozkaz číslo 9 ze dne 4. července 1960, kterým tehdejší ministr národní obrany armádní generál Bohumír Lomský rozhodl o zřízení vojska protivzdušné obrany u pozemního vojska k 1. říjnu 1960,“ objasnil plk. Jaroslav Ackermann historické souvislosti dalšího výročí, jež strakoničtí vojáci oslavili.

Závěrečné panely jsou pak věnovány novodobé historii po roce 1989 a vzniku 25. plrp. Strakonice. Expozice nezapomíná ani na hlavní úkol, který stojí před strakonickými vojáky – jejich první samostatné nasazení v rámci alianční předsunuté přítomnosti na území Litvy v roce 2021.

Strakonická expozice se tímto zařadila do neustále se rozrůstající rodiny posádkových muzeí realizovaných pod hlavičkou projektu „Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha“. Věříme, že expozice přispěje k většímu povědomí o protivzdušné obraně a současně prohloubí zájem o její pozoruhodnou historii.

RED

 

 

 

AktuálněVojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

Vojenská technika na Slavnosti svobody – Plzeň podepsala smlouvu o spolupráci s Vojenským historickým ústavem Praha

29. 11. 2021
Výpůjčky vojenské techniky a vojenského vybavení z druhé světové války na Slavnosti svobody…
Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

Průzkumné hlídky ve Vádí es Sehel

29. 11. 2021
Od října do prosince 1941 bránil Československý pěší prapor 11 – Východní…
Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…