Ocenění pro Miroslava Khola, významného pracovníka Leteckého muzea Kbely

Ocenění pro Miroslava Khola, významného pracovníka Leteckého muzea Kbely

11. 11. 2021

Ve středu 3. listopadu 2021 předal náměstek ministra obrany pro řízení sekce správy a řízení organizací Lukáš Klučka Pamětní odznak armádního generála Karla Janouška vedoucímu Leteckého muzea VHÚ Miroslavu Kholovi. Slavnostní ceremoniál předání Pamětního odznaku se uskutečnil v salónku Domu armády Praha.  

Miroslav Khol patří k důležitým osobnostem v oblasti českého vojenského muzejnictví, je bytostně spjat s Leteckým muzeem Kbely, kde působí již déle než čtvrt století. I díky němu, jeho osobnímu zaujetí pro oblast historie našeho i světového letectví, patří kbelské muzeum k nejvýznamnějším institucím tohoto druhu v Evropě. Připomeňme jak mimořádnou erudovanost Miroslava Khola, jeho odborné renomé, tak ale i osobní vstřícnost a lidský přístup.

Vyznamenání je tak jen přirozeným potvrzením respektu, který Miroslav Khol mezi svými kolegy, spolupracovníky, ale i v celém resortu Ministerstva obrany České republiky požívá.

Miroslav Khol začal po absolvování základní školy studovat na Střední průmyslové škole elektorotechnické, obor sdělovací a telekomunikační technika. Po maturitě v roce 1985 nastoupil do Výzkumného ústavu 030 (dnešní Vojenský technický ústav Letectva a PVO), kde pracoval ve skupině elektrického a speciálního vybavení letadel.

Ve Vojenském historickém ústavu začal pracovat v roce 1995 jako správce expozice Leteckého muzea VHÚ. Od roku 2017 je zástupcem vedoucího oddělení správy muzejních sbírek a vedoucím Leteckého muzea VHÚ.

Podílel se na realizaci expozic a příležitostných výstav v Leteckém muzeu a v areálu Staré Aerovky. Je autorem a spoluautorem několika knižních publikací a řady časopiseckých článků v  periodicích s leteckou a vojenskou tematikou.

RED

AktuálněBitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

Bitva na Kolubaře změnila v listopadu 1914 poměr sil na frontě

24. 11. 2021
Od září 1914 byla druhá rakousko-uherská ofenziva do Srbska v plném proudu. Zprvu…
ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

ATENTÁT 80: Zocel se! Výcvik československých parašutistů ve Velké Británii.

21. 11. 2021
V roce 1942 vyšla příručka boje zblízka s názvem Get tough! britského důstojníka…
Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

Dlouhá cesta, složité začleňování do společnosti. Návrat ruských legií do vlasti.

18. 11. 2021
Na konci listopadu 2021 si připomínáme již 101 let od okamžiku, kdy…
Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

Slavíme 17. listopad, datum připomíná dvě zásadní dějinné události

17. 11. 2021
Na 17. listopad připadá státní svátek České republiky, slavíme Den boje za…
Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

Z československé zahraniční armády do sovětských Gulagů

15. 11. 2021
To, že jádro československých jednotek na východní frontě za 2. světové války…