Ojedinělé škodovácké auto z Kdyby tisíc klarinetů obohatilo sbírku v Lešanech

Mladoboleslavská Škodovka vyrobila v éře socialismu několik dodnes málo známých, a přitom výjimečných prototypů aut. Jedním z nich je i tzv. agromobil, který se v roce 1964 objevil i v populárním filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Exemplář tohoto vozu je od letošního července součástí sbírek Vojenského technického muzea Lešany.
Přesný název automobilu zní Škoda 998 a pochází z roku 1962. Do VTM Lešany připutoval tento unikátní exponát 21. července a stal se součástí sbírek těžké bojové a automobilní techniky Vojenského historického ústavu Praha. Jedná se o zcela raritní exemplář automobilu, který byl vyvinut na přelomu 50. a 60. let, ale nebyl nikdy zaveden do výroby.
Impuls k vývoji vozu dalo tehdejší Ministerstvo zemědělství, které již od roku 1958 požadovalo speciální zemědělský automobil, vhodný k přepravě menšího počtu osob i nákladu. Vývojem projektu Agromobil byly pověřeny tehdejší mladoboleslavské Automobilové závody, národní podnik (AZNP), konečný projekt vznikl v roce 1961. V Mladé Boleslavi přitom zároveň vyvíjeli jiný prototyp, a to užitkového automobilu Škoda 997 – z něho se posléze vyklubala dlouhá léta vyráběná Š-1203. Vlastní výroba agromobilu pak měla probíhat v ČZM Strakonice.
V průběhu jediného roku byly zhotoveny tři prototypy. Motor a převodové agregáty byly převzaty z typu Škoda 1202, což mělo umožnit jednodušší zavedení vozu do výroby. Vozidlo bylo vybaveno přídavnou převodovkou s možností zařazení předního pohonu a také s vývodem pro pohon navijáku nebo jiných přídavných zařízení. Pro usnadnění jízdy v těžším terénu bylo vozidlo vybaveno uzávěrkami nápravových diferenciálů.
V roce 1962 měla být zhotovena dvacetikusová ověřovací série, posléze snížená na 10 kusů. Ohledně celkového počtu vyrobených automobilů se prameny dost rozcházejí – od pouhých 3 prototypů až po 23 postavených vozů. S jistotou lze říct, že v průběhu roku 1962 spatřilo světlo světa 5 prototypů výrobních čísel P-998-01-62 až P-998-05-62, které byly zkoušeny v ČZM Strakonice.
V letech 1962 a 1963 probíhaly intenzivní zkoušky prototypů i ve vojenské zkušebně. Prověřovala se možnost, že by auto bylo zavedeno do armády. Výsledek srovnávacího testu s vozem GAZ-69 vyzněl tak, že Škoda 998 v terénu svými vlastnostmi „gazík“ předčí. A po malých úpravách by bylo možné tento typ zavést do výzbroje ČSLA.
I přes nadějně probíhající zkoušky ale Ministerstvo všeobecného strojírenství kvůli nedostatku peněz pro další, technologicky nový typ automobilu, projekt agromobil v dubnu 1963 zrušilo.
Veřejnost se o tomto voze poprvé dověděla až na podzim ruku 1964, a to z článku v časopise Věda a technika mládeži 22/1964. Ve stejném roce se automobil dočkal i svého hvězdného okamžiku – dva exempláře účinkovaly ve filmovém muzikálu Kdyby tisíc klarinetů. Filmařům se vůz hodil asi i proto, že nepřipomínal tehdejší běžné armádní vozy sovětské výroby. Snímek měl nepřehlédnutelný pacifistický tón a spojit tuto myšlenku s konkrétními vozy „lidově demokratické“ armády nebylo možné. Není proto náhodné, že ve filmu se objevil i další „neznámý“ vojenský vůz: prototyp terénního vozu Škoda 973 „Babeta“, který byl vyvinut už v 50. letech, ale také se nedostal do výroby.
Z celkového počtu vyrobených agromobilů se zřejmě dochovaly pouze dva kusy. Jeden se nachází v depozitu tovární sbírky mladoboleslavské Škodovky, druhý vůz se nyní podařilo získat do sbírek VHÚ Praha. Tento automobil má výrobní číslo P-998-01-62 a byl po skončení zkoušek zakoupen v listopadu 1963 přes Mototechnu v Českých Budějovicích firmou ČZM Strakonice. Tady sloužil dalších téměř dvacet let u jednotky Lidových milicí. Až v roce 1980 byl vyřazen z provozu. Posléze ho získal soukromý majitel.
Majitel zakoupil vozidlo ve velice zbědovaném stavu. Díky náročné renovaci ho ale postupem času uvedl do provozuschopného stavu. V letošním roce se rozhodl, že vozidlo prodá. Skutečnost, že vůz zůstane jako sbírkový předmět součástí technického dědictví naší minulosti, kvitoval jako velký fanda techniky s nadšením. Celé jednání mezi ním a Vojenským historickým ústavem Praha proto proběhlo velmi rychle.
Automobil tak zaplnil jeden z chybějících článků ve sbírce prototypů československých vojenských vozidel z přelomu 50. a 60. let. Vzhledem k tomu, že je automobil po kompletní renovaci, je možné ho již nyní spatřit ve stálé expozici Vojenského technického muzea Lešany. Stojí právě vedle svého kolegy z Kdyby tisíc klarinetů, prototypu vozu Škoda 973 Babeta. K vidění tedy bude i na Tankovém dni 27. srpna.
1 – Agromobil ve vojenské verzi
2 – Tento skvěle restaurovaný model je nyní ve sbírkách VHÚ Praha
3 – Na předku škodovky je malé logo ČZM, protože ve Strakonicích se mělo auto vyrábět
4 – Zadní korbička mohla pojmout zhruba osm osob
5 – Volant trochu připomíná ten z pozdější dvanáctsettrojky
6 – Jednoduchá palubní deska
7 – Nakládání exponátu před převozem do Lešan
8 – Připraveno k jízdě: zajímavé srovnání velikostí
9 – Záběry z filmu Kdyby tisíc klarinetů
10 – Vůz vystavený v expozici VTM Lešany
11 – Automobil stojí vedle dalšího prototypu, terénní škodovky z 50. let
12 – Výborně je vidět i vnitřek vozu
13 – Protokol o zkouškách pěti vozů Š 998
14 – Technický průkaz vozidla, které bylo vedeno jako „dodávka“
15 – Jízda v terénu, 60. léta

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha