PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

PhDr. Ivo Pejčoch, Ph.D.

Ivo Pejčoch (1962-2019) patřil k nejvýznamnějším vědeckým pracovníkům Vojenského historického ústavu Praha. Díky svému širokému tematickému záběru a pracovní a publikační píli byl jednou z nejvýraznějších osobností posledních dekád v oblasti zkoumání vojenské historie. Jeho schopnost obsáhnout širokou paletu témat zůstává udivující – seznam knižních publikací, u nichž byl autorem či spoluautorem, čítá impozantních přes pět desítek titulů. Počet článků a studií v odborných časopisech jde do mnoha stovek.

Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor nejnovější české dějiny. Od roku 1990 pracoval jako šéfredaktor odborného měsíčníku Historie a plastikové modelářství. Od roku 2007 působil jako samostatný vědecký pracovník Odboru historicko-dokumentačního VHÚ. Zde se věnoval různým tématům z historie československé armády ve 20. století, zabýval se otázkami českého fašismu a prvorepublikové krajní pravice, pozornost upřel rovněž na poválečný vývoj a 50. léta: zpracovával problematiku přechodů železné opony v obou směrech, výcviku příslušníků ozbrojených sil budoucího židovského státu, perzekucí za období stalinismu, třetího odboje atd.

Tématem, díky kterému si Ivo Pejčoch získal množství čtenářů, byla vojenská technika. Už v 90. letech byl spoluautorem rozsáhlého projektu Válečné lodě, mapujícího bitevní a letadlové lodě, křižníky, torpédoborce atd. od počátku 20. století po současnost. Pozornost zaměřil také na ponorky a další vojenská plavidla. Byl i autorem monografií věnovaných některým letadlům. Patrně největší pozornost soustředil na pozemní obrněnou techniku, a to od 1. světové války až po současnost. Je podepsán pod známou publikační řadou Obrněná technika, která mapovala její vývoj a nasazení prakticky v celém světě. Samostatnou publikaci napsal i o strojích čs. výroby Praga. Tyto práce slouží a jistě budou i nadále velmi dlouho sloužit jako spolehlivý a neobyčejně detailní zdroj informací pro každého, kdo se bude chtít vojenskou pozemní technikou 20. století zabývat.

 

 

Knižní publikace

 

Horst SCHEIBERT, Ivo PEJČOCH , Německá obrněná technika. Praha 1994.

Ivo PEJČOCH, Válečné lodě 4, 2. světová válka. Praha 1994.

Ivo PEJČOCH, Válečné lodě 5, Zámořské státy. Praha 1995.

Václav JANOVSKÝ, Ivo PEJČOCH, Henschel Hs 123. Praha 1995.

Ivo PEJČOCH,Obrněná technika 1, Německo 1. část. Praha 1997.

Ivo PEJČOCH, Válečné lodě 6, Evropské země 1.část. Praha 1997.

Ivo PEJČOCH, Obrněná technika 2, Německo 2. část. Praha 1998.

Ivo PEJČOCH, Svatopluk SPURNÝ, Obrněná technika 3, SSSR 1. část. Praha 1999.

Ivo PEJČOCH, Svatopluk SPURNÝ,Obrněná technika 4, SSSR 2. část. Praha 2001.

Ivo PEJČOCH, Válečné lodě 7, Evropské země 2. část. Praha 2001.

Ivo PEJČOCH, Oldřich PEJS, Obrněná technika 5, Země střední Evropy 1 část. Praha 2003.

Ivo PEJČOCH, Oldřich PEJS, Obrněná technika 6, Země střední Evropy 2. část. Praha 2005.

Ivo PEJČOCH, Němečtí korzáři, Německé pomocné křižníky v první a druhé světové válce. Praha 2006.

Ivo PEJČOCH, Obrněná technika 7, Francie. Praha 2007.

Ivo PEJČOCH, Me 163 Komet. Praha 2007.

Ivo PEJČOCH, Miniponorky-osamělí lovci. Cheb 2007

Ivo PEJČOCH, Tanky Praga, Cheb 2007.

Ivo PEJČOCH, Československé pásové dělostřelecké tahače, Praha 2007.

Ivo PEJČOCH, Bell P-39 Airacobra. Praha 2008.

Ivo PEJČOCH, Gloster Gladiator. Praha 2008.

Ivo PEJČOCH, Obrněná technika 8, Menší státy Evropy. Praha 2008.

Ivo PEJČOCH, Hrdinové železné opony. Cheb 2008.

Ivo PEJČOCH, Válečné lodě 8. Praha 2008.

Ivo PEJČOCH, Armády českých politiků. Cheb 2008.

Ivo PEJČOCH, Letadlové lodě kontinentální Evropy. Cheb 2009.

Ivo PEJČOCH, Útěky za železnou oponu. Cheb 2009.

Ivo PEJČOCH, Vojenské osoby popravené v období politických procesů 1949-1955. Praha 2009.

Ivo PEJČOCH, Obrněná technika 9, Itálie, Španělsko. Praha 2009.

Ivo PEJČOCH, Těžké tanky. Cheb 2010.

Ivo PEJČOCH, Jiří PLACHÝ, Okupace, kolaborace, retribuce. Kolektivní monografie, Praha 2010.

Ivo PEJČOCH, Fiat CR.32 a Cr. 42, Praha 2010.

Ivo PEJČOCH, Obrněná technika 10, Japonsko. Praha 2010.

Ivo PEJČOCH, Prokop TOMEK, Agenti-chodci na popravišti, Kurýři západních zpravodajských služeb popravení v letech 1949–1958. Cheb 2010.

Ivo PEJČOCH, Protikomunistické puče, Historie pokusů o vojenské svržení komunistického režimu v Československu v letech 1948 až 1958. Cheb 2011.

Ivo PEJČOCH, Přechody přes železnou oponu. Cheb 2011.

Ivo PEJČOCH, Sebevražedné čluny. Praha 2011.

Ivo PEJČOCH, Fašismus v českých zemích. Fašistické a nacionálně socialistické strany a hnutí v Čechách a na Moravě 1922-1945. Praha 2011.

Ivo PEJČOCH, Vojáci na popravišti. Vojenské osoby popravené v Československu z politických důvodů v letech 1949–1966. Vojenské osoby popravené v Československu za kriminální činy 1949–1985. Cheb 2011.

Jiří PLACHÝ a kol.(spoluautor), Jmenný seznam příslušníků československé zahraniční armády na západě, část I a II. Praha 2012.

Ivo PEJČOCH, Vojáci na železné oponě, Vojáci padlí při pokusu o přechod státní hranice, příslušníci Pohraniční stráže usmrcení uprchlíky a dezertéři přes železnou oponu 1948–1989. Cheb 2012.

Ivo PEJČOCH, Lehké tanky, dějiny vývoje a nasazení lehkých tanků od první světové války do současnosti. Cheb 2012.

Jiří PLACHÝ, Ivo PEJČOCH, Masarykovy oprátky. Tresty smrti vykonané v Československu 1918–1939. Cheb 2012.

Jiří RAJLICH, Ivo PEJČOCH, Dva Walterové. Osudy dvou československých občanů, sloužících jako piloti Luftwaffe. Cheb 2012.

Jiří PLACHÝ, Ivo PEJČOCH, Zemřeli na západě. Ztráty československé pozemní zahraniční armády v Polsku, Francii, na Středním východě a ve Velké Británii v letech 1939–1945. Praha 2012.

 

Výběr z článků a studií

 

Ivo PEJČOCH, Mc Donnell XF-85 Goblin. HaPM 1990 č. 1, s. 19-21.

Ivo PEJČOCH, U boote Typ XXI a XXIII. HaPM 1990 č. 1, s. 21–23.

Ivo PEJČOCH, Lockheed P-80 Shooting Star. HaPM 1991 č. 1, s. 9–15, č. 2 s. 11–17.

Ivo PEJČOCH, Convair Y2FY Sea Dart. HaPM 1991 č. 1, s. 20–23.

Ivo PEJČOCH, Japonská letadlová loď Hosho. HaPM 19901 č. 1, s. 26–29.

Ivo PEJČOCH, Jagdpanzer Elefant/Ferdinand. HaPM 1991 č. 2, s. 22–25.

Ivo PEJČOCH, Nástupce Bf 109 – Me 209. HaPM 1991 č. 3, s. 20–24.

Ivo PEJČOCH, Letadlová loď Tbilisi. HaPM 1991 č. 3, s. 24–26.

Ivo PEJČOCH, Nástupce Bf 109 – Me 309. HaPM 1991 č. 4, s. 23–26.

Ivo PEJČOCH, Sturmtiger. HaPM 1991 č. 5, s. 28–30.

Ivo PEJČOCH, Letadlová loď Graf Zeppelin. HaPM 1991 č. 6, s. 23–26.

Ivo PEJČOCH, Sopwith Snipe. HaPM 1991 Speciál č. 1, s. 50–52.

Ivo PEJČOCH, Messerschmitt Me 163 Komet. HaPM 1992 č. 2, s. 11-17 a č. 3 s.2–11.

Ivo PEJČOCH, Douglas Skyraider. HaPM 1992 č. 3, s. 19-21 a č. 4 s. 6–19.

Ivo PEJČOCH, Sturmpanzer A7V. HaPM 1992 č. 3, s. 27–31.

Ivo PEJČOCH, Raketový křižník Kirov. HaPM 1992 č. 4, s. 31-33.

Ivo PEJČOCH, Sturmgeschütz III. HaPM 1992 č. 4, 2–5, č. 5, s. 2–10.

Ivo PEJČOCH, Americké těžké křižníky Salt Lake City a Pensacola. HaPM 1992 č. 5, s.28–30

Ivo PEJČOCH, Blohm und Voss Bv 40. HaPM 1992 č. 6, s. 6–7.

Ivo PEJČOCH, Tanky zemí Commonwealthu. HaPM 1992 č. 6, s. 27–32.

Ivo PEJČOCH, Raketové křižníky California a South Caroline . HaPM 1992 č. 7, s. 12–14.

Ivo PEJČOCH, Westland Whirlwind. HaPM 1992 č. 8, s. 11–17.

Ivo PEJČOCH, Vrtulníkové křižníky Leningrad a Moskva. HaPM 1992 č. 8, s. 28–31.

Ivo PEJČOCH, Bell P-59 Airacomet.. HaPM 1992 č. 9, s. 19-21.

Ivo PEJČOCH, Americké bitevní křižníky třídy Alaska. HaPM 1992 č. 10, s. 21–24.

Ivo PEJČOCH, Finské obrněné síly do roku 1945. HaPM 1992 č. 10, s. 26–29.

Ivo PEJČOCH, Northrop P-61 Black Widow. HaPM 1992 č. 11, s. 2–10.

Ivo PEJČOCH, Španělská letadlová loď Principe de Asturias. HaPM 1992 č. 11, s. 26–28.

Ivo PEJČOCH, Sovětský tančík T-27. HaPM 1992 č. 11, s. 28–31.

Ivo PEJČOCH, Fokker T-VIII. HaPM 1993 č. 1, s. 11–16

Ivo PEJČOCH, Jagdtiger. HaPM 1993 č. 1, s. 23–26.

Ivo PEJČOCH, Convair F-106 Delta Dart. HaPM 1993 č. 2, s. 11–17

Ivo PEJČOCH, Falešný stíhač tanků M-10. HaPM 1993 č. 2, s. 26–28.

Ivo PEJČOCH, Protiletadlové křižníky třídy Atlanta. HaPM 1993 č. 2, s. 28-31.

Ivo PEJČOCH, Raketové křižníky Kresta. HaPM 1993 č. 3, s. 24–26.

Ivo PEJČOCH, Lehké průzkumné vozidlo SdKfz 253. HaPM 1993 č. 3, s. 26-30.

Ivo PEJČOCH, Nakajima Kikka. HaPM 1993 č. 4, s. 2–6.

Ivo PEJČOCH, Letadlové lodě třídy Kijev. HaPM 1993 č. 4, s. 29–31.

Ivo PEJČOCH, Dornier Do 335 Pfeil. HaPM 1993 č. 5, s. 8–18.

Ivo PEJČOCH, Letadlová loď Giuseppe Garibaldi. HaPM 1993 č. 5, s. 18–21.

Ivo PEJČOCH, Čínská raketonosná ponorka Xia. HaPM 1993 č. 5, s. 28–29.

Ivo PEJČOCH, 15 cm Sturminfanteriegeschütz 33. HaPM 1993 č. 6, s. 24–26.

Ivo PEJČOCH, Modernizace letadlových lodí třídy Essex. HaPM 1993 č. 6, s. 26–29.

Ivo PEJČOCH, Projekt letadlové lodi United States. HaPM 1993 č. 6, s. 30.

Ivo PEJČOCH, Nakajima Ki-84 Hayate. HaPM 1993 č. 8, s. 2–6, č. 9, s. 9–17.

Ivo PEJČOCH, Rammtiger. HaPM 1993 č. 8, s. 8–10.

Ivo PEJČOCH, M-551 Sheridan. HaPM 1993 č. 8, s. 10–17.

Ivo PEJČOCH, Fieseler Fi 167. HaPM 1993 č. 8, s. 24–27.

Ivo PEJČOCH, Německé ponorky typu I, X a XIV. HaPM 1993 č. 8, s. 27–29, č. 9, s. 9–17.

Ivo PEJČOCH, Americký raketový křižník Long Beach. HaPM 1993 č. 9, s. 26-31.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank Mk VII Tetrarch. HaPM 1993 č. 10, s. 22–26.

Ivo PEJČOCH, Německý lehký křižník Seydlitz. HaPM 1993 č. 10, s. 29–31.

Ivo PEJČOCH, Těžký tank M-103. HaPM 1993 č. 11, s. 22–25.

Ivo PEJČOCH, Raketové fregaty třídy Brandenburg. HaPM 1993 č. 11, s. 29–31.

Ivo PEJČOCH, Supertěžký tank Maus. HaPM 1993 č. 12, s. 10–15.

Ivo PEJČOCH, Raketové torpédoborce třídy Udaloj. HaPM 1993 č. 12, s. 26–30.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank Typ 95 Ha-go. HaPM 1994 č. 1, s. 2–7.

Ivo PEJČOCH, Sovětské ponorky typu D. HaPM 1994 č. 2, s. 27–28.

Ivo PEJČOCH, Kanadský tank Ram. HaPM 1994 č. 2, s. 17–21.

Ivo PEJČOCH, Střední tank M13/40. HaPM 1994 č. 3, s. 24–27.

Ivo PEJČOCH, Messerschmitt Me 328. HaPM 1994 č. 3, s. 22–24.

Ivo PEJČOCH, Letadlová loď Charles de Gaulle. HaPM 1994 č. 3, s. 26–30.

Ivo PEJČOCH, Gloster E28 Pioneer. HaPM 1994 č. 4, s. 28–31.

Ivo PEJČOCH, Čínské raketové torpédoborce třídy Luta. HaPM 1994 č. 5, s. 28–30.

Ivo PEJČOCH, Sovětské výsadkové lodě třídy Ivan Rogov. HaPM 1994 č. 6, s. 7.

Ivo PEJČOCH, Henschel Hs 123. HaPM 1994 č. 6, s. 8–10, č. 7 s. 8–14.

Ivo PEJČOCH, Australský tank AC1 Sentinel. HaPM 1994 č. 7 s. 16-19.

Ivo PEJČOCH, Sovětské ponorky typu K. HaPM 1994 č. 7, s. 22–24.

Ivo PEJČOCH, Miniponorka Schwetwal. HaPM 1994 č. 9, s. 28–31.

Ivo PEJČOCH, Těžký tank Tiger II. HaPM 1994 č. 11, s. 19–25, č. 12 s.20–27

Ivo PEJČOCH, Raketové čluny třídy Albartos. HaPM 1994 č. 12, s. 27–29.

Ivo PEJČOCH, Focke Wulf Fw 189. Miniprofil 1994 č. 1.

Ivo PEJČOCH, Kawanishi Shiden. Miniprofil 1994 č. 3.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank M22. HaPM 1995 č. 3, s. 2–5.

Ivo PEJČOCH, Chorvatské válečné loďstvo. HaPM 1995 č. 5, s. 15–17.

Ivo PEJČOCH, Těžký tank Neubaufahrzeug. HaPM 1995 č. 6, s. 21–23.

Ivo PEJČOCH, Panzer III. HaPM 1995 č. 7, s. 2–8, č. 8 s.8–14, č. 9 s.8–14.

Ivo PEJČOCH, Těžký tank T-35. HaPM 1995 č. 10, s. 18–22.

Ivo PEJČOCH, Tanky v balkánském konfliktu. HaPM 1996 č. 1, s. 12–13.

Ivo PEJČOCH, Rumunský torpédoborec Marasesti. HaPM 1996 č. 2, s. 22–23.

Ivo PEJČOCH, Commonwealth Boomerang. HaPM 1996 č. 3, s. 2–6, č. 4 s. 2–7.

Ivo PEJČOCH, S Tank. HaPM 1996 č. 5, s. 22–24.

Ivo PEJČOCH, Flakpanzer Ostwind. HaPM 1996 č. 5, s. 26–28.

Ivo PEJČOCH, Střední tank T-28. HaPM 1996 č. 11, s. 2–7, č. 12 s.12–16.

Ivo PEJČOCH, Bachem Ba 349 Natter. HaPM 1996 č. 11, s. 12–18.

Ivo PEJČOCH, SdKfz 252. HaPM 1997 č. 4, s. 22–25.

Ivo PEJČOCH, Vojenské technické muzeum HÚ AČR Lešany. HaPM 1997 č. 1, s. 25–29.

Ivo PEJČOCH, Bell XP-77. HaPM 1997 č. 5, s. 5–7.

Ivo PEJČOCH, Douglas TBD Devastator. HaPM 1997 č. 6, s. 2–6, č. 7 s.14–20.

Ivo PEJČOCH, Kawanishi H6K Mavis. HaPM 1997 č. 8, s. 14–19, č. 9 s. 15–21.

Ivo PEJČOCH, F-82 Twin Mustang. HaPM 1997 č. 10, s. 2–9, č. 11 s. 2–9.

Ivo PEJČOCH, Stalinovi obři (T-100 a SMK). HaPM 1997 č. 10, s. 19–27.

Ivo PEJČOCH, Consolidated Dominator. HaPM 1997 č. 12, s. 10–18.

Ivo PEJČOCH, Italský tank M11/39. HaPM 1998 č. 1, s. 6–10.

Ivo PEJČOCH, Kugisho Ohka. HaPM 1998 č. 2, s. 8–15.

Ivo PEJČOCH, Heinekl He 60. HaPM 1998 č. 6, s. 8–13.

Ivo PEJČOCH, Heinke He 119. HaPM 1998 č. 8, s. 2–8.

Ivo PEJČOCH, Britský tank Charioteer. HaPM 1998 č. 8, s. 22–27.

Ivo PEJČOCH, Grumman F8F Bearcat. HaPM 1998 č. 10, s. 2–6, č. 11 s. 6–11.

Ivo PEJČOCH, Landwasserschlepper. HaPM 1998 č. 11, s. 12–17.

Ivo PEJČOCH, Grumman F3F. HaPM 1998 č. 12, s. 2–8.

Ivo PEJČOCH, Nakajima Ki-87. HaPM 1998 č. 12, s. 12–15.

Ivo PEJČOCH, Lockheed XP-58. HaPM 1999 č. 1, s. 12–15.

Ivo PEJČOH, Kubus, HaPM 1999 č. 1, s. 16–20

Ivo PEJČOCH, Curtiss XP-46. HaPM 1999 č. 2, s. 10–11.

Ivo PEJČOCH, Commonwealth Wirraway. HaPM 1999 č. 5, s. 8–12, č. 6 s. 2–4.

Ivo PEJČOCH, Rakouský obrněný automobil ADGZ. HaPM 1999 č. 7, s. 2–5.

Ivo PEJČOCH, Boeing P-26. HaPM 1999 č. 10, s. 2–7, č. 11 s. 2–4.

Ivo PEJČOCH, Španělská hydroplánová loď Dedalo. HaPM 1999 č. 11, s. 5–8.

Ivo PEJČOCH, Toldi. HaPM 2000 č. 1, s. 18–21, č. 2 s. 8–11.

Ivo PEJČOCH, Popovky. HaPM 2000 č. 1, s. 22–25.

Ivo PEJČOCH, Seeadler. HaPM 2000 č. 2, s. 13–17.

Ivo PEJČOCH, Ark Royal. HaPM 2000 č. 3, s. 12–15.

Ivo PEJČOCH, Famo SdKfz 9. HaPM 2000 č. 5, s. 10–14, č. 6 s.8–14.

Ivo PEJČOCH, Sack A.S.6. HaPM 2000 č. 6, s. 24–25.

Ivo PEJČOCH, Nahuel HaPM 2000 č. 7, s. 2–5.

Ivo PEJČOCH, Friesenland. HaPM 2000 č. 7, s. 17–19.

Ivo PEJČOCH, Lešany 2000. HaPM 2000 č. 7, s. 25–26.

Ivo PEJČOCH, Vought XF5U. HaPM 2000 č. 8, s. 2–6.

Ivo PEJČOCH, Semoventa da 90/53. HaPM 2000 č. 9, s. 10–13.

Ivo PEJČOCH, TACAM T-60. HaPM 2000 č. 10, s. 9–11.

Ivo PEJČOCH, Giuseppe Miraglia. HaPM 2000 č. 10, s. 12–14.

Ivo PEJČOCH, M26 Dragon Wagon. HaPM 2000 č. 11, s. 10–13.

Ivo PEJČOCH, Focke Wulf Ta 154. HaPM 2000 č. 12, s. 9–13, 2001 č. 1 s.10–17

Ivo PEJČOCH, Letadlový křižník Gotland. HaPM 2000 č. 12, s. 16–19.

Ivo PEJČOCH, Zmaj. HaPM 2001 č. 4, s. 10–12

Ivo PEJČOCH, BA-6. HaPM 2001 č. 4, s. 13–17

Ivo PEJČOCH, Armádní technické muzeum Lešany. HaPM 2001 č. 4, s. 21–23.

Ivo PEJČOCH, Steyer ADKZ. HaPM 2001 č. 6, s. 10–11

Ivo PEJČOCH, Fokker D-XXIII. HaPM 2001 č. 7, s. 2–6.

Ivo PEJČOCH, M-18 Hellcat. HaPM 2001 č. 7, s. 12–17, č. 8 s. 8–11.

Ivo PEJČOCH, Mackensen. HaPM 2001 č. 7, s. 18–20.

Ivo PEJČOCH, Sea Fury. HaPM 2001 č. 9, s. 10–13, č. 10 s. 10–13, č. 11 s. 8–11.

Ivo PEJČOCH, Kanimbla a Manoora. HaPM 2001 č. 11, s. 20–23.

Ivo PEJČOCH, SdKf 254. HaPM 2001 č. 7, s. 2–5.

Ivo PEJČOCH, Reichenberg. HaPM 2001 č. 7, s. 6–10.

Ivo PEJČOCH, Luigi Einaudi. HaPM 2001 č. 12, s. 21.

Ivo PEJČOCH, Bitevní loď Texas. HaPM 2002 č. 1, s. 9–14.

Ivo PEJČOCH, Fotbalová válka. HaPM 2002 č. 1, s. 19–22.

Ivo PEJČOCH, Henschel Hs 124. HaPM 2002 č. 2, s. 14–16.

Ivo PEJČOCH, Portugalské letectvo v letech 2. světové války. HaPM 2002 č. 2, s. 23–25.

Ivo PEJČOCH, MiG-13. HaPM 2002 č. 3, s. 12–15.

Ivo PEJČOCH, Samochod wz. 29. HaPM 2002 č. 4, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, Alkett Mimenräumer. HaPM 2002 č. 5, s. 7–8.

Ivo PEJČOCH, Seeteufel. HaPM 2002 č. 6, s. 10–11.

Ivo PEJČOCH, Georgios Averoff. HaPM 2002 č. 7, s. 2–7.

Ivo PEJČOCH, San Antonio. HaPM 2002 č. 8, s. 20–21.

Ivo PEJČOCH, Lebeděnko. HaPM 2002 č. 9, s. 14–15.

Ivo PEJČOCH, Langley. HaPM 2002 č. 9, s. 16–19.

Ivo PEJČOCH, Lešany 2002. HaPM 2002 č. 9, s. 27.

Ivo PEJČOCH, Leichttraktor. HaPM 2002 č. 11, s. 6–8.

Ivo PEJČOCH, Katapultovací lodě. HaPM 2002 č. 11, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, T28(T95). HaPM 2002 č. 12, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, DUKW. HaPM 2003 č. 1, s. 9–14, č. 2 s. 7–10.

Ivo PEJČOCH, Lodě pobřežní ochrany třídy Väinomöinen. HaPM 2003 č. 1, s. 15–18.

Ivo PEJČOCH, DAF M39. HaPM 2003 č. 3, s. 6–9.

Ivo PEJČOCH, Lavočkin La-9/La11. HaPM 2003 č. 6, s. 11–15, č. 7 s.6–9.

Ivo PEJČOCH, Střední tank M7. HaPM 2003 č. 6, s. 24–26.

Ivo PEJČOCH, Jeanne d´Arc. HaPM 2003 č. 7, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, Samohybná houfnice BT-42. HaPM 2003 č. 8, s. 2–4.

Ivo PEJČOCH, HMS Unicorn. HaPM 2003 č. 9, s. 18–19.

Ivo PEJČOCH, Pancéřové lodě třídy Sverige. HaPM 2003 č. 10, s. 14–17.

Ivo PEJČOCH, Reggiane Re 2005 Sagittario. HaPM 2003 č. 11, s. 10–17.

Ivo PEJČOCH, UNL-35. HaPM 2003 č. 12, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, Hydroplánová loď Westfalen. HaPM 2003 č. 12, s. 13–15.

Ivo PEJČOCH, Balónový křižník Rus. HaPM 2004 č. 1, s. 10–12.

Ivo PEJČOCH, Střední tank P.40. HaPM 2004 č. 1, s. 13–16.

Ivo PEJČOCH, Miniponorka Welman. HaPM 2004 č. 2, s. 25–26.

Ivo PEJČOCH, Bob Semple. HaPM 2004 č. 3, s. 41–43.

Ivo PEJČOCH, Panhard 178. HaPM 2004 č. 4, s. 2–7.

Ivo PEJČOCH, Myrsky. HaPM 2004 č. 4, s. 8–12.

Ivo PEJČOCH, Těžký křižník Canarias. HaPM 2004 č. 7, s. 2–8.

Ivo PEJČOCH, Obrněný transportér Tgmb m/42. HaPM 2004 č. 7, s. 9–14.

Ivo PEJČOCH, Csaba. HaPM 2004 č. 10, s. 11–14.

Ivo PEJČOCH, Vězděchod. HaPM 2004 č. 11, s. 37–38.

Ivo PEJČOCH, M12 King Kong. HaPM 2004 č. 12, s. 2–7.

Ivo PEJČOCH, Romeo Ro 57. HaPM 2004 č. 12, s. 8–11.

Ivo PEJČOCH, Kormoran. HaPM 2005 č. 1, s. 2–10.

Ivo PEJČOCH, Schneider CA-1. HaPM 2005 č. 1, s. 20–26.

Ivo PEJČOCH, De Ruyter. HaPM 2005 č. 2, s. 10–14.

Ivo PEJČOCH, Japonský plovoucí tank Ka-Mi. HaPM 2005 č. 2, s. 15–20.

Ivo PEJČOCH, Marmon Herrington Mk VI. HaPM 2005 č. 5, s. 13–16.

Ivo PEJČOCH, Václav Uhlík a Tank svobody. HaPM 2005 č. 6, s. 22–27.

Ivo PEJČOCH, Focke Achgelis Fa 330 Bachstelze. HaPM 2005 č. 7, s. 2–8.

Ivo PEJČOCH, Lešany 2005. HaPM 2005 č. 7, s. 36–37.

Ivo PEJČOCH, Fiat C.R. 25. HaPM 2005 č. 8, s. 2–9.

Ivo PEJČOCH, H Klasse. HaPM 2005 č. 8, s. 10–11.

Ivo PEJČOCH, Skeleton tank. HaPM 2005 č. 8, s. 12–13.

Ivo PEJČOCH, Praga T.9. HaPM 2005 č. 9, s. 13–16.

Ivo PEJČOCH, Vrtulníková loď Mistral. HaPM 2005 č. 9, s. 17–19.

Ivo PEJČOCH, Alexej Surin. HaPM 2005 č. 9, s. 20–25.

Ivo PEJČOCH, Obrněnci zpuchřelého mocnářství. HaPM 2005 č. 10, s. 12–15.

Ivo PEJČOCH, Duceho letadlové lodě. HaPM 2005 č. 11, s. 10–13.

Ivo PEJČOCH, Ko-Hyoteki. HaPM 2005 č. 12, s. 12–20.

Ivo PEJČOCH, Novozélandský tank Schofield. HaPM 2005 č. 12, s. 21–24.

Ivo PEJČOCH, Za železnou oponu pod ocelovým pancířem. HaPM 2005 č. 12, s. 25–29.

Ivo PEJČOCH, Fokker G-1. HaPM 2006 č. 1, s. 2–11, č. 3 s. 2–10.

Ivo PEJČOCH, Turtle. HaPM 2006 č. 1, s. 15–16.

Ivo PEJČOCH, Obrněný automobil Bilbao. HaPM 2006 č. 2, s. 18–21.

Ivo PEJČOCH, Autoblinda AB.40. HaPM 2006 č. 3, s. 2–11.

Ivo PEJČOCH, Bishop. HaPM 2006 č. 4, s. 12–14.

Ivo PEJČOCH, Obrněný automobil Totzauer. HaPM 2006 č. 4, s. 15–17.

Ivo PEJČOCH, Plamenometný tank PM-1. HaPM 2006 č. 5, s. 2–11.

Ivo PEJČOCH, T-13. HaPM 2006 č. 6, s. 12–15.

Ivo PEJČOCH, Svatováclavská rota. HaPM 2006 č. 6, s. 28–33.

Ivo PEJČOCH, Praga LTP. HaPM 2007 č. 7, s. 13–17.

Ivo PEJČOCH, Ve Stuartu za svobodou. HaPM 2006 č. 7, s. 23–25.

Ivo PEJČOCH, Typ 89 Chi-Ro. HaPM 2006 č. 9, s. 10–17.

Ivo PEJČOCH, Semovente da 75. HaPM 2006 č. 10, s. 8–17.

Ivo PEJČOCH, Saint Chamond. HaPM 2006 č. 11, s. 10–15.

Ivo PEJČOCH, Samohybné dělo M8. HaPM 2006 č. 12, s. 13–18.

Ivo PEJČOCH, Svatoplukovy národní gardy. HaPM 2006 č. 12, s. 28–32.

Ivo PEJČOCH, Pod pancířem z reálného socialismu. HaPM 2006 č. 12, s. 33–34.

Ivo PEJČOCH, Židenický puč, HaV 2006 č. 4, s. 20–36.

Ivo PEJČOCH, Focke Achgelis Fa 223 Drache. HaPM 2007 č. 1, s. 14–25.

Ivo PEJČOCH, Praga T.6. HaPM 2007 č. 2, s. 2–11.

Ivo PEJČOCH, Ty 2593 Sumida. HaPM 2007 č. 3, s. 2–6.

Ivo PEJČOCH, Ryan FR1 Fireball. HaPM 2007 č. 4, s. 2–15.

Ivo PEJČOCH, Obrněný automobil Staghound. HaPM 2007 č. 4, s. 16–25.

Ivo PEJČOCH, Leyland A.L.V. 1. HaPM 2007 č. 5, s. 14–16.

Ivo PEJČOCH, Jugoslávská obrněná technika 2. světové války. HaPM 2007 č. 6, s. 17–22.

Ivo PEJČOCH, Breda Lince. HaPM 2007 č. 7, s. 2–5.

Ivo PEJČOCH, Messerschmitt Bf 109 mit V Leitwerk. HaPM 2007 č. 7, s. 20–21.

Ivo PEJČOCH, Sturmpanzer Brummbär. HaPM 2007 č. 8, s. 2–10.

Ivo PEJČOCH, Obrněný transportér Praga V3S-O. HaPM 2007 č. 8, s. 20–29.

Ivo PEJČOCH, Otto Tesák. HaPM 2007 č. 8, s. 45–46.

Ivo PEJČOCH, Japonská samohybná děla Ho-ni a Ho-ro. HaPM 2007 č. 9, s. 16–23.

Ivo PEJČOCH, Vladimír Louženský. HaPM 2007 č. 9, s. 35–37.

Ivo PEJČOCH, M10 Wolwerine. HaPM 2007 č. 10, s. 2–11.

Ivo PEJČOCH, Pouštní bojovníci Camionetta desertico AS.42 a43. HaPM 2007 č. 1, s.2–11.

Ivo PEJČOCH, Český svaz válečníků. HaV 2007 č. 1, s. 16–29.

Ivo PEJČOCH, Svatoplukovy gardy. HaV 2007 č. 4, s. 36–51.

Ivo PEJČOCH, Mark A Whippet. HaPM 2008 č. 1

Ivo PEJČOCH, Grumman F7F Tigercat. HaPM 2008 č. 2 a 3.

Ivo PEJČOCH, Fiat CR.42. HaPM 2008, č. 4 a 5.

Ivo PEJČOCH, Obrněný automobil M8 Greyhound. HaPM 2008, č. 4.

Ivo PEJČOCH, Japonský tank Chi-ha. HaPM 2008, č. 5 a 6.

Ivo PEJČOCH, Chevrolet AAC-1937. HaPM 2008, č. 7.

Ivo PEJČOCH, Erhard M1917 .HaPM 2008 č.8.

Ivo PEJČOCH, Obrněný transportér KOBO-3. HaPM 2008 č. 9.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank LT vz 35 v Česku. HaPM 2008 č.11.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank LT vz 35 na Žižkově. HaPM 2008 č. 12.

Ivo PEJČOCH, Průzkumný tank Aufklärungspanzer 38(t). HaPM 2008 č. 12.

Ivo PEJČOCH, Tank – jeho vývoj a úloha v historii Československa. Sborník divadla Husa na provázku, Brno 2008.

Ivo PEJČOCH, František Aujezdský, HaV 2008 č.1, s. 86–91.

Ivo PEJČOCH, Střední tank V–8–H a pokusy o jeho export. HaV 2008 č. 1, s. 35–42.

Ivo PEJČOCH, Podplukovník František Mikuláš Mlčoch. HaV 2008, č. 3, s. 60–69.

Ivo PEJČOCH, Realita jedné legendy z roku 1968. HaV 2008 č. 3, s.40–42.

Ivo PEJČOCH, LT vz. 35 – unikátní akvizice VHÚ. HaV 2008 č. 4, s. 97–98.

Ivo PEJČOCH, Polovojenské jednotky českých nacistů. Sborník Totalitarismu IV –Interdisciplinární pohled, Plzeň 2009, s.119–123.

Ivo PEJČOCH, Odchod příslušníků vládního vojska a slovenských ozbrojených sil z československé armády roku 1958. Sborník České, slovenské a československé dějiny 20.století, Hradec Králové 2009, s.335–341.

Ivo PEJČOCH, Zbrojní výroba v protektorátním ČKD. Sborník Věda a technika v českých zemích v období 2. světové války, Praha 2009, s.236–241.

Ivo PEJČOCH, Protižidovský pogrom na Příbramsku. Terezínské listy 37/2009, s.98–113.

Ivo PEJČOCH, Tančík 94TK. HaPM 2009 č.1, s. 2–8.

Ivo PEJČOCH, Sovětský těžký tank IS-4. HaPM 2009 č.2, s.2–10.

Ivo PEJČOCH, Sestřely civilních letounů v letech komunismu. HaPM 2009 č.2, s. 37–41.

Ivo PEJČOCH, Stíhače století, které nevzlétly. HaPM 2009 č.4, s.24–29.

Ivo PEJČOCH, Obrněná Tatra Iva Přibyla. HaPM 2009 č.4, s.37–39.

Ivo PEJČOCH, Obrněný tahač Panzerfähre. HaPM 2009 č. 5, s.12–15.

Ivo PEJČOCH, Poslední oběti železné opony. HaPM 2009 č. 6, s.34–35.

Ivo PEJČOCH, Fiat 626NM a 665NM Scudato. HaPM 2009 č. 7, s.2–8.

Ivo PEJČOCH, MiG-9. HaPM 2009 č. 7, s.16–27.

Ivo PEJČOCH, M7 Priest. HaPM 2009 č.8. s.2–13.

Ivo PEJČOCH, Japonské střední tanky Typ 3, Typ 4 a Typ 5. HaPM 2009 č.9, s.2–13.

Ivo PEJČOCH, Plovoucí tank PT-76. HaPM 2009 č.10, s. 2–16.

Ivo PEJČOCH, Ladislav Prieložný, první oběť politického procesu–mýtus a realita. HaV 2009 č.1, s.150–151.

Ivo PEJČOCH, Synové E. Moravce ( s J.Plachým) HaV 2009 č.1, s. 79–89.

Ivo PEJČOCH, Agenti ve skafandrech. HaV 2009 č.1, s. 71–78.

Ivo PEJČOCH, Uniforma podplukovníka. Runta HaV 2009 č.2, s.108–109.

Ivo PEJČOCH, Štábní kapitán Oldřich Navara. HaV 2009 č.2, s. 101–105.

Ivo PEJČOCH, Lehký tank Praga LTP. HaV 2009 č.2, s. 66–71.

Ivo PEJČOCH, Andrej Gazda – major Terazky reálného světa. HaV 2009 č.3, s.150–151.

Ivo PEJČOCH, Plovoucí tanky československé konstrukce. HaV 2009 č.4, s.54–59.

Ivo PEJČOCH, Václav Janovský – nekrolog. HaV 2009 č.4, s.139.

Ivo PEJČOCH, Hrdelní procesy třetí retribuce. Totalitarismus 5, Plzeň 2010. s 98-102.

Ivo PEJČOCH, Sovětský těžký tank IS-3. Hobby Historie 2010 č. 1.

Ivo PEJČOCH, Japonský lehký tank Ha-go. Hobby Historie 2010 č. 2.

Ivo PEJČOCH, Izraelský tank Sherman Monster. Hobby Historie 2010 č. 2.

Ivo PEJČOCH, Izraelské tankové muzeum Latrún. Hobby Historie 2010 č. 2.

Ivo PEJČOCH, Menachem Tiben. Hobby Historie 2010 č. 3.

Ivo PEJČOCH, Obrněný automobil Marmon Herrington. Hobby Historie 2010 č. 4.

Ivo PEJČOCH, „Akce Praha-Žatec“, Údajný pokus o vojenský protikomunistický puč. HaV 2010 č. 2, s. 33–51.

Ivo PEJČOCH, Samohybná houfnice M37. Hobby Historie 2010 č. 5

Ivo PEJČOCH, Podplukovník Gregor Stegura. Hobby Historie 2010 č. 5.

Ivo PEJČOCH, Hrdelní procesy třetí retribuce. Totalitarismus 5, Plzeň 2010. s 98-102.

Ivo PEJČOCH, Antonín Nejezchleba před Mimořádným lidovým soudem Praha. Terezínské listy 38, Terezín 2011.

Ivo PEJČOCH, Vývoj československé tankové techniky v letech 1945–1955. Věda a technika v Československu v letech 1945–1960. Praha 2010.

Ivo PEJČOCH, Plovoucí tank PT-76. Hobby Historie 2011, č. 7. s. 36–41.

Ivo PEJČOCH, Puč Ladislava Číhala. Třetí odboj, Kapitoly z dějin protikomunistické rezistence v Československu v padesátých letech 20. století. Praha 2011, s. 104-109.

Ivo PEJČOCH, Kapitán Bohuslav Kroužel. HaV 2011 č. 1, s. 94–99.

Ivo PEJČOCH, Ramta RBY-1. Hobby Historie 2011, č. 8.

Ivo PEJČOCH, Úlet Igora Horňáka. Hobby Historie 2011, č. 8.

Ivo PEJČOCH, Stíhač tanků M36 Jackson. Hobby Historie 2011, č. 9, s. 10-16.

Ivo PEJČOCH, Jihokorejská letadlová loď Dokdo. Letectví a kosmonautika.

Ivo PEJČOCH, Výcvik příslušníků brigády Hagana v Československu. HaV 2011 č. 2, s. 4–21.

Ivo PEJČOCH, Protiletadlové samohybné dělo ZSU-57-2. Hobby Historie 2011, č. 10.s.12-18.

Ivo PEJČOCH, Kdo byl major Terazky. Hobby Historie 2011, č. 10. s.22-23.

Ivo PEJČOCH, Vojenské osoby, usmrcené při přechodu státní hranice v období 1948-1989. HaV 2011 č. 3, s. 47–64.

Ivo PEJČOCH, Jiří RAJLICH, Walter Bláha alias Valtr Blažek- dva útěky z totality. HaV 2011 č. 3, s. 82–107.

Ivo PEJČOCH, Poručík Václav Horváth. HaV 2011 č. 3, s. 108–111.

Ivo PEJČOCH, Politické procesy s Šimonem Ornsteinem a Mordechajem Orenem–antisemitské tendence v komunistickém Československu. Terezínské listy 39, Terezín 2011. s. 142–155

Ivo PEJČOCH, V sudech za hranice reálného socialismu. Hobby Historie 2011, č. 11. s.26-28.

Ivo PEJČOCH, Rudolf Lukas, skutečný vzor nadporučíka Lukáše. Hobby Historie 2011, č. 11. s.36-37.

Ivo PEJČOCH, Samohybné dělo Crusader Argentino. Hobby Historie 2011, č. 11. s.38-40.

Ivo PEJČOCH, Jindřich Thun-Hohenstein. In: Šlechta střední Evropy v konfrontaci s totalitními režimy 20. století. Praha 2011.

Ivo PEJČOCH, Zabezpečení státní hranice a způsoby jejího překonávání v šedesátých letech. Věda a techniky v Československu v 60. letech 20. století. Praha 2012, s. 127–134.

Ivo PEJČOCH, Jan Ferák a ti druzí. Českoslovenští interbrigadisté, letci a letouny v občanské válce ve Španělsku 1936–1939. HaV 2012, č.1, s. 150–151.

Ivo PEJČOCH, Stíhač tanků Charioteer. Hobby Historie 2012 č.13.

Ivo PEJČOCH, Československé tanky pro podporu pěchoty. HaV 2012, č. 2, s. 48–54.

Ivo PEJČOCH, Praga P-II-a neúspěšný konkurent Škody LT vz. 35.. Hobby Historie 2012, č. 14, s. 32–37.

Ivo PEJČOCH, Útěk dvojicí Tater. Hobby Historie 2012, č. 15, s. 42–43.

Ivo PEJČOCH, Americké průzkumné obrněné vozidlo M 114. Hobby Historie 2012, č. 15, s. 40–42.

Ivo PEJČOCH, Generál technické zbrojní služby Ing. Bedřich Albrecht. Otec motorizace československé armády. Hobby Historie 2012, č.16, s. 32–34.

Ivo PEJČOCH, TNH.n.A.- z německého lehkého tanku k čs. dělostřeleckému tahači. Hobby Historie 2012, č.16, s. 28–31.

Ivo PEJČOCH, Četař Otakar Zeithammel – odboj ve Vládním vojsku. Terezínské listy č. 40. Terezín 2012, s. 128–138.

Ivo PEJČOCH, Kanadský tank Ram. Hobby Historie 2012, č. 17. s. 34–38.

Ivo PEJČOCH, Československé lodní vojsko v letech 1918 až 1959. HaV 2012, č. 4, s. 4–25.

Ivo PEJČOCH, Ignác Nay– dvakrát v odboji proti totalitě. Paměť a dějiny 2012, č. 3, s. 116–122.

Ivo PEJČOCH, Stíhač tanků Kürrasier. Hobby Historie 2012, č. 18, s. 2–5.

 

Realizované výstavy

 

Rozpuštění Varšavské smlouvy – červen 2011 ve Valdštejnské zahradě (s P. Tomkem)

Dukla- Dunkerque 1944 – říjen 2011 před budovou Generálního štábu (s. J. Plachým)

Československá pomoc Alžírsku ( s J. Markem a P.Tomkem) –Vojenské muzeum Alžír 20. 10. 2012

Perzekuce příslušníků československé armády (s P. Tomkem) – Mene Tekel, 20. 2. 2012 Karolinum

Odboj a kolaborace (s J.Šachem), Památník Vítkov 7. 5. 2012

AktuálněPřed Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

Před Generálním štábem Armády České republiky byla zahájena výstava Tyršova sokolská brannost

01. 07. 2022
Na počátku letošního roku jsme si připomněli již 160. výročí založení tělovýchovné…
Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

Zásadní střetnutí československých legionářů: před 105 lety bojovali v bitvě u Zborova

30. 06. 2022
Před 105 lety, 2. července 1917, se českoslovenští dobrovolníci bojující na straně…
Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

Oslavy výročí bitvy u Zborova za druhé světové války

27. 06. 2022
Bitva u Zborova 2. července 1917, tedy před 105 roky, byla nejvýznamnější…
Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

Pět československých letců RAF zahynulo před 81 lety. Nyní byli pohřbeni na nizozemském hřbitově.

23. 06. 2022
V noci z 22. na 23. června 1941 došlo nad Nizozemskem k sestřelení britského bombardéru…
ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

ATENTÁT 80: Vypálení obce Ležáky dne 24. června 1942

23. 06. 2022
„Ať žijí legionáři!“ zvolal 24. června 1942 u popravčího kůlu František Sýkora,…