Plk. Mgr. Michal Burian, Ph.D.

Ředitel odboru muzeí VHÚ. Narozen 1971 v Praze. Absolvoval Gymnáziu Jana Nerudy v Praze, vystudoval FF UK (historie) a FTVS UK (kinantropologie). Od roku 1995 je pracovníkem Vojenského historického ústavu Praha, kde působil ve vědeckém, expozičním a sbírkovém oddělení a v odboru muzejně správním. Od roku 2008 je ředitelem odboru muzeí. Je kurátorem sbírek automobilní a těžké bojové techniky a spojovacího materiálu. Dříve byl rovněž kurátorem sbírky chemického materiálu.

Dlouhodobě se mimo jiné zabývá historií sudetoněmeckých paramilitárních organizací a České obce sokolské. Je členem Rady pro výstavní činnost Národního muzea, Výstavní a programové rady Národního technického muzea, Redakční rady časopisu Historie a Vojenství, Ediční rady Ústavu pro studium totalitních režimů a Předsednictva vzdělavatelského odboru České obce sokolské.

 

Publikační činnost:

 

KOŘÁN, František; KNÍŽEK, Aleš; BURIAN, Michal. GAZ-67 in detail. RAK, Praha, 1999.

KOŘÁN, František; BURIAN, Michal. Zündapp KS 750 in detail. RAK, Praha, 2000.

KOŘÁN, František; KNÍŽEK, Aleš; BURIAN, Michal. URAL-375/4320 in detail. RAK, Praha, 2000.

KOŘÁN, František; BURIAN, Michal. BMW R 75 in detail. RAK, Praha, 2001.

KOŘÁN, František; BURIAN, Michal; KNÍŽEK, Aleš. GAZ-66 Variants in detail. RAK, Praha, 2001.

KOŘÁN, František; BURIAN, Michal; KNÍŽEK, Aleš. Army Technical Museum at Lesany in detail. RAK, Praha, 2002.

BURIAN, Michal. Protektorátní výroba radiotechnického průmyslu. In: Válečný rok 1944. Sborník příspěvků z konference. AVIS, Praha, 2001.

BURIAN, Michal; KNÍŽEK, Aleš; RAJLICH, Jiří; STEHLÍK, Eduard. ATENTÁT – Operace ANTHROPOID 1941–1942. AVIS, Praha, 2002.

BURIAN, Michal; KNÍŽEK, Aleš; RAJLICH, Jiří; STEHLÍK, Eduard. ASSASSINATION – Operation ANTHROPOID 1941–1942. AVIS, Praha, 2002.

BURIAN, Michal. Deutscher Turnverband a československý stát v letech 1918-1933. In: WAIC, Marek (Ed.). Češi a Němci ve světě tělovýchovy a sportu. Karolinum, Praha, 2004.

BURIAN, Michal; RÝC, Jiří. Historie spojovacího vojska. AVIS, Praha, 2007.

BURIAN, Michal; DOUŠA, Pavel; JUNEK, Marek; STŘÍTESKÝ, Hynek; VANDROVCOVÁ, Míra. Republika, katalog výstavy. Praha, 2008.

BURIAN, Michal; RÝC, Jiří. History of Signal Corps. AVIS, Praha, 2007.

BURIAN, Michal; DÍTĚ, Josef; DUBÁNEK, Martin. OT-64 SKOT historie a vývoj obrněného transportéru. GRADA, Praha, 2010.

BURIAN, Michal; WAIC, Marek; BÁRTA, Milan; SVOBODA, Libor. Pod křídly Sokola, katalog výstavy. Ústav pro studium totalitních režimů, Praha, 2012.

BURIAN, Michal. Sudetoněmecké nacionalistické tělovýchovné organizace a československý stát v letech 1918 až 1938. Karolinum, Praha, 2012.

 

 

Autorství či spoluautorství výstav:

 

• Motocykl v armádě, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 1996
• stálá expozice Vojenské technické muzeum VHÚ v Lešanech u Týnce nad Sázavou, od r. 1998
• Válečný plakát, Berlín, SRN, 2000
• Závodní motocykly, Národní technické muzeum, Praha, 2001
• ATENTÁT, Operace ANTHROPOID 1941–1942, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 2002
• Stálá expozice Československé letectví 1918-1924, Letecké muzeum Kbely, Praha, 2003
• stálá expozice Muzeum 601. skupiny speciálních sil, Prostějov, 2004
• Historická vozidla na známkách, Poštovní muzeum, Praha, 2004
• stálá expozice Československé letectví 1925-1938, Letecké muzeum Kbely, Praha, 2004
• Prag, 27. Mai 1942, 10.35 Uhr – Das Heydrich-Attentat, Deutsches Technikmuseum, Berlín, SRN, 2005
• Doteky 2. světové války, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 2005
• Evropský odboj, Milán, Itálie, 2005
• stálá expozice Letadla a létání ve Kbelích, Letecké muzeum Kbely, Praha, 2005
• stálá expozice Památník Lidice, Lidice, 2006
• Důvěrné Izrael, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 2006
• stálá expozice Muzeum 4. brigády rychlého nasazení „Obrany národa“, Žatec, 2006
• stálá expozice Muzeum Výcvikové základny, Vyškov, 2006
• stálá expozice Muzeum Vojenské akademie, Vyškov, 2006
• ATENTÁT, Operácia ANTHROPOID 1941–1942, Slovenské národní muzeum, Bratislava, 2007
• stálá expozice Historie spojovacího vojska, Vojenské technické muzeum Lešany, 2007
• stálá expozice Muzeum 31. brigády radiační, chemické a biologické ochrany, Liberec, 2007
• Atentát na Reinharda Heydricha, Libeňský zámek, Praha, 2007
• „Beginnings…“ (Czechoslovak help to Israel in 1948–1949, Hertzliya, Izrael, 2008
• Republika, Národní muzeum, Praha, 2008
• Československo a Francie 1914–1945, Musée de L’Armée, Paříž, Francie, 2008
• Druhá světová válka v ulicích Prahy 8, Libeňský zámek, Praha, 2008
• stálá expozice Druhá světová válka, Letecké muzeum Kbely, Praha, 2009
• stálá expozice Křižovatky české a československé státnosti, Národní muzeum, Praha, 2009
• stálá expozice Památník Hrabyně, Hrabyně, 2009
• Hračky naší Kačky, Národní muzeum, Praha, 2009
• Od Mnichova k protektorátu, Senát Parlamentu ČR, Praha, 2009
• Od Mnichova k atentátu, Libeňský zámek, Praha, 2009
• Zlatá? šedesátá Vzpomínky a realita, Národní muzeum, Praha, 2010
• stálá expozice Národní památník hrdinů Heydrichiády v Resslově ulici, Praha, 2010
• Válečný plakát, Nikósie, Kypr, Národní galerie Jordánského království, Ammán, 2010
• Hračky naší Kačky, Slovenské národní muzeum, Bratislava, 2010
• Technika 20. století ve sbírkách VHÚ Praha, Národní technické muzeum, Praha, 2011
• Pod křídly Sokola, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 2012
• The death of the architect of the holocaust, Jeruzalém, Tel Aviv, Izrael, 2012
• Atentát na Reinharda Heydricha, Senát parlamentu ČR, Praha, 2012
• Sokolové a republika, Písecká brána, Praha, 2012
• 95 let spojovacího vojska, GŠ AČR, Praha, 2012
• Operace ANTHROPOID, GŠ AČR, Praha, 2012
• The Assassination of Reinhard Heydrich, putovní výstava, USA, 2012
• European forgotten sacrifice, Brusel, Belgie, 2013
• Gešer ad Halom – Most Až sem, Armádní muzeum Žižkov, Praha, 2013
• Operation Israel Confidetial, putovní výstava, USA, 2013
• Osobnosti Prahy 6 v éře první republiky, Písecká brána, Praha, 2013

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha