Před třiceti lety dorazili českoslovenští vojáci v rámci mise UNPROFOR do prostoru v bývalé Jugoslávii

Před třiceti lety dorazili českoslovenští vojáci v rámci mise UNPROFOR do prostoru v bývalé Jugoslávii

13. 04. 2022

Počátkem 90. let se v oblasti bývalé Jugoslávie rozhořela krvavá občanská válka. Mezinárodní společenství na události reagovalo mírovou operací OSN UNPROFOR – United Nations Protection Force. Této mise se účastnili také českoslovenští/čeští vojáci. Do oblasti svého působení dorazili 13. dubna 1992, tedy právě před třiceti lety.

Přesun našich jednotek probíhal ve dnech 10. až 13. dubna 1992. Vojáci československého praporu mírových sil rychlého nasazení OSN byli přepravováni z Československa jak po vlastní ose, tak prostřednictvím tří vlakových převozů.

Nakládací stanicí byl Velešín v Jižních Čechách, vykládací stanicí Karlovac v Chorvatsku. Spolu se zahraničními partnery pak českoslovenští vojáci působili v sektoru JIH v oblasti zvané Krajina, na nynějším chorvatském území. Vytvořili zde řadu kontrolních a propouštěcích stanovišť, organizovali mobilní pozorovací týmy či doprovázeli konvoje s humanitární pomocí a uprchlíky.

Vlakové soupravy projížděly při přesunu rakouským, následně slovinským územím a pak vjely do Chorvatska. Do Karlovace dorazily soupravy během 12. dubna a dopoledne 13. dubna 1992. Následovalo vykládání techniky a formování vozidel do kolony. Ta se pak přesunula přes crossing point Turanj po silnici Karlovac – Knin, a to do prostoru, v němž měl prapor působit a za nějž nesl odpovědnost. Jednotky pak byly umístěny v oblastech Jezerce, Borje a Udbina.

Pokud šlo o přesun po vlastní ose, československé jednotky vyrazily 11. dubna z Českého Krumlova. Velitelem kolony byl pplk. Karel Blahna.

Na činnost v operaci UNPROFOR navázali čeští vojáci i v následné operaci UNCRO (United Nations Confidence Restoration Operation). Celkem se obou operací v letech 1992–1995 zúčastnilo 2 250 československých/českých vojáků.

RED

AktuálněInvaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

Invaze 21. srpna 1968 přivedla do Československa skoro půlmiliónovou armádu

15. 08. 2022
Letošní 54. výročí Sověty vedené invaze do Československa 21. srpna 1968 znovu…
POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

POZOR! Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka budou v neděli 21. srpna uzavřeny.

14. 08. 2022
Oznamujeme případným zájemcům o návštěvu, že Letecké muzeum Kbely a Stará Aerovka…
Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

Tankový den opět zve k návštěvě! V Lešanech v sobotu 27. srpna. Vstup je zdarma.

11. 08. 2022
V sobotu 27. srpna 2022 se uskuteční ve Vojenském technickém muzeu Lešany…
Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

Mizející Milovice, díl 3. Stav před čtvrt stoletím, v roce 1997.

11. 08. 2022
Letošního 21. srpna si připomeneme 54. výročí okupace Československa sovětskou armádou, resp.…
Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

Retrospektivy hybridní války. Také Československo se v ní v letech 1938-39 ocitlo.

08. 08. 2022
Jedním z charakteristických fenoménů dneška je hybridní válka. Ta může předcházet konvenčnímu…