Proběhlo již třetí setkání představitelů tankových muzeí

Minulý týden se konalo setkání představitelů evropských tankových muzeí. Hostitelem byla tentokrát Česká republika, respektive Vojenský historický ústav Praha. Setkání se zúčastnilo na dvacet představitelů zastupujících dvanáct zemí.

 

První setkání proběhlo v roce 2015 ve Švédsku, loni se účastníci na konferenci nazvanou Tank Net Meeting sjeli do německého Munsteru. Letos se konference v České republice zúčastnili zástupci z Německa, Švédska, Velké Británie, Polska, Belgie, Francie, Nizozemska, Slovenska, Španělska, Finska a Rakouska.

První den konference se účastníci sešli v Armádním muzeu Žižkov, kde proběhlo uvítání a seznámení s programem, ale také s historií Vojenského historického ústavu Praha a budovou Armádního muzea Žižkov. Všechny přítomné přivítal ředitel Odboru muzeí VHÚ, plukovník Michal Burian.

Druhý den setkání se konala v dopoledních hodinách pracovní debata týkající se především otázek provozu tankových muzeí, jejich sbírek, restaurování vozidel a také toho, jakým způsobem lze dnes tato muzea finančně zajišťovat a jak zvyšovat jejich návštěvnost. Při prezentaci jednotlivých institucí byly zmíněny zkušenosti zastupující celé spektrum: představena byla muzea velká i menší, muzea pracující na bázi soukromých podniků i ta, která jsou nezávislými veřejnými organizacemi, až po ta spolupracující úzce s daným státem i armádou.

Zajímavým příspěvkem byla prezentace Tank Musea z britského Bovingtonu, které patří k nejvýznamnějším světovým institucím v dané sféře; muzeum se může pochlubit skutečně reprezentativní sbírkou tanků postihující celé 20. století. V příspěvku byla velká pozornost věnována otázce získávání prostředků k provozu a také způsobu, jak oslovit současné zájemce o historickou techniku – a to prostřednictvím moderních sociálních sítí.

Švédský zástupce také hovořil o možnostech vzájemné spolupráce mezi muzejními institucemi. Řešila se například otázka restaurování jednotlivých tanků, konkrétně jejich dokumentace. Zde by bylo potřebné si tyto informace vzájemně vyměňovat, jde totiž často o dokumenty existující pouze v jediném exempláři. Prezentace různých způsobů restaurování tanků byla ostatně bohatě diskutována během průběhu celého setkání. Častá otázka se vede okolo problematiky, zda tank zachovat v jeho původní podobě, tedy z doby aktivní éry či přímo válečného nasazení (a to i za cenu, že bude působit „zchátrale“), anebo zda ho uvést do podoby perfektně vypadajícího stroje, tedy jak kdysi vypadal po vyjetí z výrobního závodu a s první kamufláží.

V odpoledních hodinách druhého dne setkání si mohli účastníci detailně prohlédnout, jakým způsobem je minulost vojenské techniky prezentována ve Vojenském technickém muzeu Lešany. Účastníci si prošli všemi výstavními expozicemi lešanského areálu, s velkým zájmem se setkala především ucelená expozice děl systému Škoda a pochopitelně početná řada tanků a další těžké techniky VHÚ. Z konkrétních strojů se největšímu zájmu těšil těžký tank IS-3, mohutný stroj z období druhé půlky 40. let a počátku 50. let. Pro západní země je tento exponát raritní.

Klíčovým bodem programu byla prezentace dvou historických tanků ze sbírek VHÚ: Škoda LT vz. 35 a Praga LT vz. 38. Detailně byl představen způsob restaurování především motoru u tanku LT vz. 35, a to samotným restaurátorem, Pavlem Šerclem. Oba tanky pak vyjely před lešanské dílny, kde byla nachystána i malá ukázka týkající se čs. vojenské meziválečné historie. Ta současně akcentovala jeden z často diskutovaných problémů – otázku dobrovolnictví v současných muzeích. Ukázka výcviku posádky tanku LT vz. 38 byla předvedena právě skupinou dobrovolníků, kteří dlouhodobě spolupracují s Vojenským historickým ústavem v oblasti restaurování a údržby československé tankové techniky z období 30. let.

V lešanské aréně pak proběhla i prezentace dvou modernějších strojů ze sbírek VHÚ, a to izraelského tanku Merkava a bojového vozidla pěchoty BVP-1. Účastníci si prošli také nové depozitáře VHÚ v prostorách lešanského areálu, zde byli skutečně ohromeni bohatostí sbírky i moderním technickým řešením.

Třetí den konference byl v dopoledních hodinách opět věnován debatě a představení některých muzeí. Velmi zajímavé bylo např. používání moderní technologie 3D skenování v rámci restaurování tankové techniky. Poté se účastníci vydali do Leteckého muzea Kbely, kde se mohli seznámit s leteckou technikou ze sbírek VHÚ a způsobem její prezentace.

Všichni účastníci konference se shodli na potřebě pokračování projektu konferencí Tank-Net. „Jsou jedinečnou příležitostí k výměně zkušeností v řadě oblastí,“ říká ředitel Odboru muzeí VHÚ plukovník Michal Burian. „Výsledky se po třech letech existence tohoto projektu dostavují nejen v podobě vzájemných výměn sbírkových předmětů a spolupráce při jejich restaurování, ale i v účasti zahraničních muzeí na akcích, jako je náš Tankový den v Lešanech.“

Příští rok se konference uskuteční ve francouzském Saumuru.

RED

 

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha