Prvek pasivní ochrany vozidel MRAP – síť Q-Net

 

Ke standardním a široce rozšířeným prvkům pasivní ochrany víceúčelových obrněných vozidel MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) využívaných aliančními vojáky v misi ISAF v Afghánistánu patří sít Q-Net určená k eliminaci kumulativních střel ručních protitankových granátometů (RPG). Kumulativní nálož je geometricky upravená výbušnina, která po explozi vytvoří soustředěný paprsek o značné rychlosti a síle. Tato energie dokáže za ideálních podmínek propálit až 300 mm silný pancíř. Ochranná platforma Q-Net přivádí kumulativní střely k výbuchu ještě před dosažením vlastního pancíře vozidla a výrazně tak snižuje účinek paprsku tím, že docílí jeho rozptýlení. Výrobou ochranných sítí Q-Net se zabývá anglická společnost Qinetiq se sídlem ve městě Farnborough v hrabství Hampshire.

Používání sítí je výhodné z několika hledisek. Jednak jsou zhruba o 50 až 60% lehčí než ochranné mříže, což umožňuje jejich využití i na menších vozidlech. Hmotnost sítě rovněž pozitivně ovlivňuje spotřebu paliva a navyšuje tak akční rádius automobilu. Síť lze také lépe přizpůsobit tvaru a dalším specifikům jednotlivých druhů vozidel. Náklady na vyhotovení sítí jsou nesrovnatelně nižší než výdaje spojené s výrobou ocelových mříží.

Prezentovaná síť poskytovala nepostradatelnou ochranu posádkám obrněných vozidel na základně FOB Shank v afghánské provincii Lógar.

Do stavu sbírkového fondu Varia – Mise přibyla v polovině roku 2013.

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha