Ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek byl jmenován do hodnosti brigádního generála

Ředitel Vojenského historického ústavu Praha Aleš Knížek byl při příležitosti státního svátku 28. října 2019 jmenován prezidentem republiky Milošem Zemanem do hodnosti brigádního generála. Jmenování do generálské hodnosti je vyjádřením dlouholeté vynikající Knížkovy služby v řadách Armády České republiky, je také výrazem vysokého profesního renomé, které požívá jak v oblasti vojenské historiografie, tak ve sféře našeho muzejnictví. 

 

Mgr. Aleš Knížek vstoupil do armádních řad již v roce 1987, od roku 1994 působí pracovně ve Vojenském historickém ústavu Praha. V čele této muzejní a historickovědné instituce, která je součástí resortu Ministerstva obrany České republiky, působí od roku 2002. Současné jmenování do hodnosti brigádního generála je ohodnocením a výrazem Knížkovy práce v armádě i v rámci celého ministerstva, respektive odráží úspěchy, kterých se mu v profesní dráze podařilo dosáhnout.

Během Knížkova působení v čele VHÚ se významným způsobem rozvinuly aktivity této instituce prakticky ve všech směrech. Došlo k rozšíření sbírek i k jejich většímu zpřístupnění veřejnosti, jednotlivé expozice procházely modernizací. Stejně tak se zvýšila činnost v oblasti výstavnictví. Vojenský historický ústav Praha se rovněž stal členem mnoha mezinárodních organizací, které sdružují nejvýznamnější vojenská muzea Evropy a historickovýzkumné instituce celého světa.

Zároveň se prohloubila a zintenzivnila vědeckovýzkumná činnost. Došlo k rozvoji bádání nejen v oblasti  moderních vojenských dějin 20. století, ale také v etapě nejnovějších dějin po roce 1989. V tomto směru se Aleš Knížek zasadil nejen o zformování nové vnitřní složky VHÚ – Odboru zahraničních aktivit, komunikace a propagace, ale především prosadil cílený zájem o historii českých vojenských misí od roku 1990. Zrodil se také rozsáhlý projekt Posádková muzea pod záštitou VHÚ Praha, v jehož rámci vznikají po celé republice u jednotlivých útvarů Armády České republiky muzejní expozice.

Brigádní generál Aleš Knížek se také zásadním způsobem zasloužil o vznik jedné ze současných klíčových složek VHÚ, Vojenského technického muzea Lešany. Muzeum se začalo rodit již v 90. letech a pod Knížkovým vedením se v rámci VHÚ rozrostlo na jedno z největších evropských muzeí pozemní vojenské techniky.

Dalším Knížkovým profesním úspěchem byl projekt rekonstruování hangárů Staré Aerovky, součásti Leteckého muzea Kbely, a jejich otevření veřejnosti, které se uskutečnilo v roce 2016. Z celé řady mimořádných výstav organizovaných v rámci VHÚ pod Knížkovým vedením jmenujme například expozice V zákopech první světové války (2014), V ulicích Protektorátu Böhmen und Mähren (2015) či výstavu Doteky státnosti, která se v roce 2018 konala u příležitosti sto let republiky v Jízdárně Pražského hradu.

Pod Knížkovým vedením také nyní vstupuje do zcela nové etapy Armádní muzeum Žižkov, jehož budova v Praze 3 pod Vítkovem prochází kompletní rekonstrukcí, první ve své již téměř devadesátileté historii. Tato rekonstrukce by nebyla možná bez Knížkova osobního nasazení, bez jeho manažerských schopností, odborných znalostí a zkušeností.

Vojenský historický ústav Praha patří pod vedením plukovníka Aleše Knížka k těm institucím, které se zásadním způsobem podílejí na utváření pozitivního obrazu české státnosti ve vědomí celé společnosti. VHÚ udržuje a připomíná ty historické tradice, z nichž český stát čerpá a o něž se opírá.

Práce brigádního generála Aleše Knížka byla oceněna i udělením státního vyznamenání: v roce 2015 převzal z rukou prezidenta republiky Miloše Zemana Medaili Za zásluhy o stát v oblasti vědy.

Aleši Knížkovi při příležitosti jeho jmenování do hodnosti brigádního generála gratulujeme!

Partneři

© Vojenský historický ústav Praha